Πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας στο Business Contact Manager for Outlook

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ένα στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας είναι ένας από τους τύπους των στοιχείων που είναι συνδεδεμένο με ένα λογαριασμό, επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργοεγγραφή.

Για να δείτε στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας που έχουν συνδεθεί με εγγραφές στο Business Contact Manager for Outlook, ανοίξτε πρώτα μια εγγραφή.

Πώς γίνεται;

 1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα: Λογαριασμοί, Επαγγελματικές επαφές, Ευκαιρίες ή Επαγγελματικά έργα.

 2. Επιλέξτε την εγγραφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Στη συνέχεια, στην την εγγραφή φόρμα, στην κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή ιστορικό.

Οι τύποι στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας που μπορούν να συνδεθούν με μια εγγραφή εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος στοιχείου

Εύρεση σε αυτόν τον τύπο εγγραφής

Επαγγελματική σημείωση

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία, επαγγελματικό έργο

Μήνυμα αλληλογραφίας

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, επαγγελματικό έργο

Ευκαιρία

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή

Εργασία

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία

Συνάντηση

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία, επαγγελματικό έργο

Αρχεία καταγραφής κλήσεων

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία, επαγγελματικό έργο

Αρχείο

Λογαριασμός, επαγγελματική επαφή, ευκαιρία, επαγγελματικό έργο

Μια ευκαιρία που είναι συνδεδεμένη με κάποιον λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή εμφανίζεται ως στοιχείο ιστορικού επικοινωνίας για αυτόν το λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή. Επιπλέον, μια ευκαιρία που έχει συνδεθεί με την κύρια επαγγελματική επαφή Business ενός λογαριασμού συνδέεται αυτόματα και με αυτόν το λογαριασμό.

Δημιουργία και σύνδεση στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας

Όλα τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας εκτός από τα αρχεία μπορεί να είναι δημιουργηθεί από μια εγγραφή και, στη συνέχεια, συνδέεται με αυτήν την εγγραφή.

Πώς γίνεται;

Δημιουργήστε ένα στοιχείο του ιστορικού επικοινωνίας

 1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός, Επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο.

 2. Στην Κορδέλα, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην εντολή Ιστορικό.

 3. Στην ενότητα Στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 4. Επιλέξτε τον τύπο στοιχείου ιστορικού επικοινωνίας που θέλετε να δημιουργήσετε (όπως επαγγελματική σημείωση, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ευκαιρία, εργασία, συνάντηση ή αρχείο καταγραφής κλήσεων).

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο στην ενότητα Στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας. Αντιθέτως, κάντε κλικ στο Αρχείο για να επιλέξετε ένα υπάρχον αρχείο για σύνδεση με αυτήν την εγγραφή.

 5. Συμπληρώστε τη φόρμα για το νέο στοιχείο και αποθηκεύστε τη.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε υπάρχοντα στοιχεία, όπως αρχεία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συναντήσεις και εργασίες μια μια εγγραφή.

Πώς γίνεται;

Σύνδεση ενός υπάρχοντος μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνάντησης ή εργασίας με μια εγγραφή

 1. Ανοίξτε το στοιχείο του Outlook που θέλετε να συνδέσετε μια εγγραφή.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με εγγραφή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση με εγγραφή του Business Contact Manager, στη λίστα Φάκελος, κάντε κλικ στον τύπο της εγγραφής για σύνδεση με το στοιχείου.

 4. Στη λίστα, επιλέξτε όλες τις εγγραφές που θέλετε να συνθέσετε με το στοιχείο, και κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε. Το πλαίσιο Σύνδεση σε περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές με τις οποίες συνδέεται το στοιχείο του ιστορικού επικοινωνίας.

 5. Για να δημιουργήσετε έναν νέο Λογαριασμό, Επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 6. Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο Λογαριασμό, Επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Σύνδεση ενός υπάρχοντος Microsoft Office Excel *, Publisher * ή Word * αρχείου σε εγγραφή

 1. Ανοίξτε το αρχείο στο Excel 2007, τον Publisher 2007 ή το Word 2007 και το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση με μια εγγραφή και κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο Excel 2007 ή το Word 2007, στην κορδέλα, στην καρτέλα Business Contact Manager, στην ομάδα Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με εγγραφή.

  • Στον Publisher 2007, στη γραμμή εργαλείων του Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με εγγραφή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση με εγγραφή του Business Contact Manager, στη λίστα Φάκελος, κάντε κλικ στον τύπο της εγγραφής για σύνδεση με το στοιχείου.

 3. Από τη λίστα επιλέξτε όλες τις εγγραφές που θέλετε να συνδέσετε με το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση με. Το πλαίσιο Σύνδεση με περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές με τις οποίες είναι συνδεδεμένο το αρχείο.

 4. Για να δημιουργήσετε έναν νέο Λογαριασμό, Επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία.

 5. Για να ανοίξετε έναν επιλεγμένο Λογαριασμό, Επαγγελματική επαφή, Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

Η αυτόνομη έκδοση της Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το 2007 ή 2003 εκδόσεις του Excel, τον Publisher και Word. Το Business Contact Manager εργαλείων και μενού δεν είναι διαθέσιμες στο Excel 2003, τον Publisher 2003 ή Word 2003.

Συμβουλή: Για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ή από ένα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή περιλαμβάνονται στο ιστορικό επικοινωνίας της εγγραφής, ανοίξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να συνδέσετε με την εγγραφή και, στη γραμμή εργαλείων του Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτόματη σύνδεση. Δεν περιλαμβάνονται συνημμένα με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προβολή όλων των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας.

Μπορείτε να προβάλετε όλων των στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας στο φάκελο Ιστορικό επικοινωνίας.

Πώς γίνεται;

Προβολή όλων των στοιχείων του ιστορικού επικοινωνίας

 1. Στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό επικοινωνίας.

 2. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην επιλογή Τρέχουσα προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×