Περιστροφή ή αναστροφή ενός πλαισίου κειμένου, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή εικόνας

Περιστροφή ή αναστροφή ενός πλαισίου κειμένου, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή εικόνας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση του πλαισίου κειμένου (και το κείμενο μέσα σε αυτό), σχήματος, WordArt ή μια εικόνα με περιστροφή ή αναστροφή του.

Οι εντολές περιστροφής είναι διαθέσιμες στην καρτέλα "Εργαλεία σχεδίασης/Μορφοποίηση" στην κορδέλα εργαλείων. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί της κορδέλας.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε κλικ στη λαβή περιστροφής στην κορυφή του αντικειμένου και στη συνέχεια σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

  Σχήμα με λαβές περιστροφής

  • Για να περιορίσετε την περιστροφή σε βήματα των 15 μοιρών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής.

  • Όταν περιστρέφετε πολλά σχήματα, δεν περιστρέφονται ως ομάδα, αλλά κάθε σχήμα περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του.

  • Όταν περιστρέφετε ένα ενσωματωμένο αντικείμενο στο Word, το αντικείμενο παραμένει στην ίδια θέση στη γραμμή κατά την περιστροφή, γεγονός που μπορεί να κάνει την περιστροφή φαίνεται ασυνήθιστο. Εάν δεν σας αρέσει ο τρόπος που εμφανίζεται, μπορείτε να αλλάξετε την Επιλογή διάταξης ή την Αναδίπλωση κειμένου.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασηςΕργαλεία εικόνας εάν περιστρέφετε μια εικόνα), στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές περιστροφής.

  Περισσότερες επιλογές περιστροφής στο μενού "Περιστροφή"

 3. Στο πλαίσιο παράθυρο ή στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο στο πλαίσιο Περιστροφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βέλη για να περιστρέψετε το αντικείμενο ακριβώς στη θέση που θέλετε.

Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες μορφοποίηση Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα πλαίσιο κειμένου, σχήματος ή WordArt. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασηςΕργαλεία εικόνας εάν περιστρέφετε μια εικόνα), στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή, και στη συνέχεια:

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά.

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.

Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες μορφοποίηση Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή εικόνας. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ ειδώλου κατοπτρισμού ή να αναστρέψετε ένα αντικείμενο ανάποδα (την αντιστροφή), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αναστροφή.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασηςΕργαλεία εικόνας εάν περιστρέφετε μια εικόνα), στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή, και στη συνέχεια:

  • Για να ενεργοποιήσετε ένα αντικείμενο ανάποδα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό του αντικειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή.

Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες μορφοποίηση Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή εικόνας. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό του κειμένου σε ένα έγγραφο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστροφή κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό.

Όταν περιστρέφετε ένα αντικείμενο, οποιοδήποτε κείμενο μέσα στο αντικείμενο θα περιστραφεί με αυτό. Κείμενο μέσα σε ένα αντικείμενο ανεστραμμένο Ωστόσο, είναι δεν ανεστραμμένο αυτόματα με το εργαλείο περιστροφής. Για να αναστρέψετε κείμενο, μαζί με το αντικείμενο που το περιέχει, μπορείτε να κάνετε τα εξής στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint.

 1. Επιλέξτε και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αντιστρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Επιλογές σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ.

  Καρτέλα "εφέ" στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος

 3. Στην περιοχή Περιστροφή 3-δ, σε ένα από τα πλαίσια περιστροφής (X, Y ή Z, ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να περιστρέψετε το κείμενό σας), εισαγάγετε 180.

  Περιστροφή στην καρτέλα εφέ x

  Σημειώσεις: 

  • Αλλάζοντας την περιστροφή μπορεί να επηρεάσει το χρώμα γεμίσματος του αντικειμένου σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα γεμίσματος στο παράθυρο " Μορφοποίηση σχήματος " στην καρτέλα Γέμισμα και γραμμή καρτέλα γέμισμα και γραμμή.

  • Όταν κάνετε κλικ στο αντικείμενο για να επεξεργαστείτε το κείμενο, αυτό θα επανέλθει στην αρχική εμφάνισή προσωρινά, ενώ μπορείτε να επεξεργαστείτε. Η εμφάνιση αντίστροφη θα εφαρμοστούν όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία κειμένου και να κάνετε κλικ εκτός του αντικειμένου.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε κλικ στη λαβή περιστροφής στην κορυφή του αντικειμένου και στη συνέχεια σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

  Σχήμα με λαβές περιστροφής

  Σημείωση: Για να περιορίσετε την περιστροφή σε βήματα των 15 μοιρών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασηςΕργαλεία εικόνας εάν περιστρέφετε μια εικόνα), στην καρτέλα " μορφή ", στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές περιστροφής.

  Περισσότερες επιλογές περιστροφής στο μενού "Περιστροφή"

  Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία εικόνας, Εργαλεία σχεδίασης ή καρτέλες Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια εικόνα. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στην εικόνα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

 3. Στο πλαίσιο παράθυρο ή στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, πληκτρολογήστε το μέγεθος που θέλετε να περιστρέψετε το αντικείμενο στο πλαίσιο Περιστροφή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα βέλη για να περιστρέψετε το αντικείμενο ακριβώς στη θέση που θέλετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το εφέ ειδώλου κατοπτρισμού ή να αναστρέψετε ένα αντικείμενο ανάποδα (την αντιστροφή), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αναστροφή.

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασηςΕργαλεία εικόνας εάν περιστρέφετε μια εικόνα), στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενεργοποιήσετε ένα αντικείμενο ανάποδα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό του αντικειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Οριζόντια αναστροφή.

Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες μορφοποίηση Εργαλεία εικόνας ή Εργαλεία σχεδίασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου, σχήματος, αντικειμένου WordArt ή εικόνας. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο αντικείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό του κειμένου σε ένα έγγραφο, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστροφή κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό.

Όταν περιστρέφετε ένα αντικείμενο, οποιοδήποτε κείμενο μέσα στο αντικείμενο θα περιστραφεί με αυτό. Κείμενο μέσα σε ένα αντικείμενο ανεστραμμένο Ωστόσο, είναι δεν ανεστραμμένο αυτόματα με το εργαλείο περιστροφής. Για να αναστρέψετε κείμενο, μαζί με το αντικείμενο που το περιέχει, μπορείτε να κάνετε τα εξής στο Word, Outlook, Excel και PowerPoint.

 1. Επιλέξτε και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αντιστρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-δ στην αριστερή πλευρά.

  Περιστροφή 3-δ στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση σχήματος"

 3. Σε ένα από τα πλαίσια περιστροφής (X, Y ή Z, ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να περιστρέψετε το κείμενό σας), πληκτρολογήστε 180.

  Σημειώσεις: 

  • Αλλάζοντας την περιστροφή μπορεί να επηρεάσει το χρώμα γεμίσματος του αντικειμένου σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα γεμίσματος στο παράθυρο διαλόγου " Μορφοποίηση σχήματος " στην καρτέλα Γέμισμα.

  • Όταν κάνετε κλικ στο αντικείμενο για να επεξεργαστείτε το κείμενο, αυτό θα επανέλθει στην αρχική εμφάνισή προσωρινά, ενώ μπορείτε να επεξεργαστείτε. Η εμφάνιση αντίστροφη θα εφαρμοστούν όταν κάνετε κλικ εκτός του αντικειμένου.

Επιλέξτε μια επικεφαλίδα παρακάτω για να την ανοίξετε και να δείτε τις λεπτομερείς οδηγίες.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος ή WordArt που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε το λαβή περιστροφής προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστρέψετε το σχήμα.
   Μόνο εικόνες και σχήματα έχουν λαβές περιστροφής.
   Λαβή περιστροφής

   Κάντε κλικ στη λαβή περιστροφής στο επάνω μέρος του αντικειμένου και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.

   Σημείωση: Για να περιορίσετε την περιστροφή σε γωνίες των 15 μοιρών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε τη λαβή περιστροφής.

  • Για να καθορίσετε μια ακριβή περιστροφής, πρώτα κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή.

   Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αντικείμενο.

  • Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες επιλογές περιστροφής και, στη συνέχεια, στην καρτέλα " μέγεθος ", στην περιοχή Περιστροφή, εισαγάγετε το ποσό που θέλετε να περιστρέψετε την εικόνα στο πλαίσιο Περιστροφή.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος ή WordArt που θέλετε να περιστρέψετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αντικείμενο.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα δεξιά.

  • Για να περιστρέψετε το αντικείμενο 90 μοίρες προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.

Όταν αναστρέφετε ένα σχήμα, εικόνα ή άλλο αντικείμενο, δημιουργείτε μια Αντιστραμμένη εικόνα από το σχήμα, εικόνα ή αντικείμενο.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό της ένα σχήμα, εικόνα ή αντικείμενο, κάνοντας ένα αντίγραφό του και, στη συνέχεια, την αναστροφή. Σύρετε το διπλότυπο σε μια θέση όπου να αντικατοπτρίζει το αρχικό σχήμα, εικόνα ή αντικείμενο.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή το εικόνα, σχήματος ή WordArt που θέλετε να αναστρέψετε.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφή.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το αντικείμενο.

 3. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναστρέψετε το αντικείμενο κατακόρυφα, επιλέξτε Κατακόρυφη αναστροφή.

  • Για να αναστρέψετε το αντικείμενο οριζόντια, επιλέξτε Οριζόντια αναστροφή.

   Σημειώσεις: 

   • Για να περιστρέψετε ένα γραφικό SmartArt, αντιγράψτε το Γραφικό SmartArt, επικολλήστε τα ως εικόνα και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε την εικόνα.

   • Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι επιλογές περιστροφής όταν κάνετε κλικ στην εικόνα που θέλετε να περιστροφή ή αναστροφή, κάντε δεξί κλικ σε κάθε εικόνα και στην μενού συντόμευσης, έπειτα στην επιλογή Αναδίπλωση κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τετράγωνο ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από σε ευθυγράμμιση με το κείμενο .

Εργαλεία περιστροφής δεν είναι διαθέσιμα στο Office Online

PowerPoint Online σάς επιτρέπει να αναστρέψετε μια εικόνα, οριζόντια ή κατακόρυφα. Εκτός από αυτό, Office Online εφαρμογές δεν διαθέτουν εργαλεία περιστροφής. Εάν έχετε μια έκδοση υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο [όνομα προγράμματος] στο πρόγραμμα επιφάνειας εργασίας για να ανοίξετε το έγγραφο και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία περιστροφής. Εάν δεν έχετε μια έκδοση υπολογιστή του Office, μπορείτε να δοκιμάσετε ή να αγοράσετε την πιο πρόσφατη έκδοση τώρα.

Αντίστροφη κειμένου

Ανατρέξτε στο άρθρο Αντιστροφή κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν αντικατοπτρισμό.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από κάτι

Ανατρέξτε στο άρθρο Αναδίπλωση κειμένου γύρω από κύκλο ή άλλο σχήμα.

Περιστροφή ενός πίνακα ή μια Γραφικό SmartArt

Αντιγράψτε τον πίνακα ή το Γραφικό SmartArt, επικολλήστε τα ως εικόνα και, στη συνέχεια, να περιστρέψετε την εικόνα.

Δείτε επίσης

Αντιστροφή κειμένου ή δημιουργία αντικατοπτρισμού εικόνας

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από κύκλο ή άλλο σχήμα

Περικοπή εικόνας

Χρήση των επιλογών διάταξης του Word για μετακίνηση εικόνων

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης σχημάτων, εικόνων ή άλλων αντικειμένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×