Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Περικοπή εικόνας στον Publisher

Περικοπή εικόνας στον Publisher

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να προσαρμόσετε μια εικόνα σε ένα διάστημα σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή φυλλάδιο χωρίς να παραποιείτε την εικόνα ή να αλλάζετε τον τρόπο εμφάνισής της.

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή την περικοπή για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας. Η αλλαγή μεγέθους αλλάζει τις διαστάσεις της εικόνας με το τέντωμα ή τη συρρίκνωση, ενώ η περικοπή μειώνει το μέγεθος της εικόνας, καταργώντας τα κατακόρυφα ή τα οριζόντια άκρα. Η περικοπή συχνά χρησιμοποιείται για την απόκρυψη ή αποκοπή ενός τμήματος μιας εικόνας, είτε για έμφαση είτε για κατάργηση των ανεπιθύμητων τμημάτων της.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή εργαλείων εικόνας > περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω από μια άκρη ή γωνία.

  Λαβές περικοπής

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτή την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα σε δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές της εικόνας ομοιόμορφα και ταυτόχρονα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή. 

  Σημειώσεις: 

  • Αφήστε το κουμπί του ποντικιού για να δείτε την περικομμένη εικόνα.

  • Κάντε κλικ στο εργαλείο περιΚοπής για να δείτε μόνο την περικομμένη εικόνα. Για να δείτε ξανά ολόκληρη την εικόνα, κάντε ξανά κλικ στο εργαλείο περιΚοπής. Η εικόνα εμφανίζει το περικομμένο τμήμα με σαφήνεια και την υπόλοιπη εικόνα ως διαφανή εικόνα.

Εργαλεία "Προσαρμογή", "Γέμισμα", "μετατόπιση" και "περιστροφή"

Προσαρμογή

Εάν η εικόνα σας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το πλαίσιο εικόνας, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας ώστε να χωρά χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισής της.

 • Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μορφοποίηση εργαλείων εικόνας > Fit.

  Εργαλείο προσαρμογής περικοπής

  Η εικόνα αλλάζει μέγεθος ώστε να χωράει στο πλαίσιο εικόνας.

  Παράδειγμα γεμίσματος περικοπής

Σημείωση:  Για να παραμείνει η εικόνα ως επί το πλείστον ίδια, ορισμένα εξωτερικά τμήματα της εικόνας μπορεί να περικοπούν.

Γέμισμα

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο συμπλήρωσης για να γεμίσετε μια περιοχή εικόνων χωρίς να αλλάξετε τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας.

 • Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή εργαλείων εικόνας > Γέμισμα.

  Γέμισμα περικοπής

  Η εικόνα αλλάζει μέγεθος για να γεμίσει την περιοχή της εικόνας.

  Παράδειγμα γεμίσματος περικοπής

Σημείωση:  Για να παραμείνει η εικόνα ως επί το πλείστον ίδια, ορισμένα εξωτερικά τμήματα της εικόνας μπορεί να περικοπούν.

Μετατόπιση

Μπορείτε να κεντράρετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή εργαλείων εικόνας > περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από την εικόνα μέχρι να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης.

 3. Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα για να τοποθετήσετε την εικόνα στο σημείο που θέλετε.

  Εργαλείο μετατόπισης περικοπής

Σημείωση:  Για να συνεχίσετε την περικοπή, κάντε κλικ στις λαβές περικοπής, ώστε να αποτελέσουν την εστίαση.

Περιστροφή

Μπορείτε να περιστρέψετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μορφή εργαλείων εικόνας > περικοπή.

  Εργαλείο περικοπής

 2. Στρέψτε την πράσινη λαβή περιστροφής και σύρετε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστραφεί το αντικείμενο.

  Παράδειγμα περιστροφής περικοπής

Σημείωση:  Για να περιστρέψετε σε 15 μοίρες κάθε φορά, πατήστε το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες για να περικόψετε μια εικόνα — περικοπή, προσαρμογή, γέμισμα, μετατόπιση και περιστροφή.

Περικοπή

Όταν επιλέγετε μια εικόνα στο Publisher 2010, γίνεται διαθέσιμη μια νέα καρτέλα " Εργαλεία εικόνας " στην κορδέλα. Το εργαλείο περικοπής βρίσκεται στην ομάδα " περικοπή " στη δεξιά πλευρά αυτής της νέας καρτέλας.
"Εργαλεία εικόνας" στην Κορδέλα, καρτέλα "Μορφοποίηση", εντολή "Περικοπή" στον Publisher

Για να περικόψετε μια εικόνα:

 1. Επιλέξτε την εικόνα που θα περικοπεί.

 2. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί περικοπή .

 4. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω από μια άκρη ή γωνία.

  Εικόνα με λαβές περικοπής
 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτή την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα σε δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα και να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας σας, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό ΠΛΉΚΤΡων CTRL + SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

   Σημείωση: 
   Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, η εικόνα περικόπτεται.
   Όταν καταργήσετε την επιλογή του εργαλείου περικοπής, η εικόνα θα εμφανίσει μόνο την περικομμένη ενότητα. Ωστόσο, εάν επιλέξετε την εικόνα και κάνετε ξανά κλικ στο εργαλείο περικοπής, θα εμφανιστεί ολόκληρη η εικόνα, με το περικομμένο τμήμα να εμφανίζεται με σαφήνεια και το υπόλοιπο της εικόνας ως διαφάνεια που έχει ξεπλυθεί.

Προσαρμογή

Εάν η εικόνα σας είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την περιοχή εικόνας, το Publisher 2010 σάς επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας γρήγορα, διατηρώντας παράλληλα τις αρχικές αναλογίες εικόνας.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Στην ομάδα περικοπή , κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή .

 4. Η εικόνα αλλάζει μέγεθος ώστε να χωράει στην περιοχή της εικόνας.

  Σημείωση: Επειδή η εικόνα διατηρεί την αναλογία διαστάσεων, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε outcropping. .

Γέμισμα

Για να συμπληρώσετε γρήγορα μια περιοχή εικόνας διατηρώντας την αρχική αναλογία εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συμπλήρωσης.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Στην ομάδα περικοπή , κάντε κλικ στο κουμπί Γέμισμα .

 4. Η εικόνα αλλάζει μέγεθος για να γεμίσει την περιοχή της εικόνας.

  Σημείωση:  Επειδή η εικόνα διατηρεί την αναλογία διαστάσεων κατά τη συμπλήρωση της περιοχής εικόνας, τα τμήματα της εικόνας που βρίσκονται εκτός της περιοχής εικόνας θα περικοπούν.

Μετατόπιση

Κατά τη χρήση του εργαλείου περικοπής, μπορείτε να μετακινήσετε την εικόνα μέσα στην περιοχή περικομμένης εικόνας, για να βεβαιωθείτε ότι η εικόνα είναι κεντραρισμένη με τον τρόπο που θέλετε.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί περικοπή .

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αντικείμενο μέχρι ο δείκτης να μετατραπεί σε δείκτη μετακίνησης .

 5. Κάντε κλικ και σύρετε την εικόνα για να τη τοποθετήσετε μέσα στις λαβές περικοπής.

  Σημείωση:  Αφού το κάνετε αυτό, η εικόνα θα έχει εστίαση αντί για το καρέ περικοπής. Για να επιστρέψετε στην περικοπή, κάντε ξανά κλικ στις λαβές περικοπής, ώστε να αποτελέσουν την εστίαση.

Περιστροφή

Μπορείτε, επίσης, να περιστρέψετε την εικόνα ενώ χρησιμοποιείτε το εργαλείο περικοπής.

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

 2. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην καρτέλα Εργαλεία εικόνας που εμφανίζεται στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί περικοπή .

 4. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στην πράσινη λαβή περιστροφής.

 5. Σύρετε το ποντίκι προς την κατεύθυνση που θέλετε να περιστραφεί το αντικείμενο.

  Σημείωση:  Για να περιστρέψετε τα βήματα των 15 μοιρών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε τη λαβή.

Παρόλο που το Microsoft Office Publisher 2007 διαθέτει ορισμένες βασικές δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών που σας επιτρέπουν να περικόψετε μια εικόνα σε ορθογώνιο σχήμα, δεν πρόκειται για πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι για να δημιουργήσετε μια εικόνα που δεν είναι ορθογώνια.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να περικόψετε ένα αυτόματο σχήμα, αντικείμενο WordArt ή κινούμενο γραφικό GIF στη δημοσίευσή σας. Για να περικόψετε ένα κινούμενο γραφικό GIF, χρησιμοποιήστε ένα κινούμενο πρόγραμμα επεξεργασίας GIF και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ξανά το αρχείο.

Περικοπή εικόνας σε ορθογώνιο σχήμα

 1. Επιλέξτε την εικόνα.

  Όταν επιλέγετε μια εικόνα, εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων " εικόνα ".

  Γραμμή εργαλείων εικόνας

 2. Στη γραμμή εργαλείων εικόνα , κάντε κλικ στην επιλογή περικοπή Εικόνα κουμπιού .

 3. Τοποθετήστε τη λαβή περικοπής επάνω από μια άκρη ή γωνία.

  Στιγμιότυπο οθόνης της λαβής περικοπής στον Publisher.

  1. λαβή περιΚοπής

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να περικόψετε μία πλευρά, σύρετε την κεντρική λαβή σε αυτή την πλευρά.

  • Για να περικόψετε ομοιόμορφα σε δύο πλευρές ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς σύρετε μια κεντρική λαβή.

  • Για να περικόψετε και τις τέσσερις πλευρές ταυτόχρονα και να διατηρήσετε τις αναλογίες της εικόνας σας, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό ΠΛΉΚΤΡων CTRL + SHIFT ενώ σύρετε μια γωνιακή λαβή.

   Σημείωση: Όταν αφήσετε το κουμπί του ποντικιού, η εικόνα περικόπτεται.

Περικοπή εικόνας σε μη ορθογώνιο σχήμα

Για να περικόψετε μια εικόνα σε ένα μη ορθογώνιο σχήμα, όπως ένα αστέρι ή κύκλος, πρέπει να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα σχήμα, όπως ένας κύκλος.

 • Χρησιμοποιήστε τις δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών στο Office Publisher 2007 με την ψηφιακή απεικόνιση, το Microsoft Digital Image Pro ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις περικομμένες εικόνες σε μια δημοσίευση. Φροντίστε να ελέγξετε τη βοήθεια στο πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να περικόψετε μια εικόνα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×