Περίοδοι λειτουργίας και λήξη περιόδων λειτουργίας στις υπηρεσίες Excel Services

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια περίοδο λειτουργίας είναι ένας τρόπος για να διαχειριστείτε την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας σε διακομιστές Office SharePoint Server τοποθεσία Web. Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τι είναι μια περίοδο λειτουργίας, πώς δημιουργήσετε και να τερματίσετε μια περίοδο λειτουργίας, πώς μπορεί να επηρεάσει λήξη μιας περιόδου λειτουργίας που και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε την προβολή και αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services.

Τι θέλετε να κάνετε;

Τι είναι η περίοδος λειτουργίας;

Με ποιον τρόπο δημιουργείται και τερματίζεται μια περίοδος λειτουργίας στις υπηρεσίες Excel Services;

Τι συμβαίνει όταν αλληλεπιδράτε με δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services και προκύπτει η λήξη μιας περιόδου λειτουργίας;

Αποθήκευση προβολής στις υπηρεσίες Excel Services πριν από τη λήξη μιας περιόδου λειτουργίας

Τι είναι η περίοδος λειτουργίας;

Μια περίοδο λειτουργίας είναι μια μοναδική μονάδα περιβάλλοντος εργασίας που έχει δημιουργηθεί για τον εντοπισμό και την εκτέλεση λειτουργιών βιβλίων εργασίας. Αυτήν την περίοδο λειτουργίας δημιουργείται σύμφωνα με τις ανάγκες, υπάρχει για ένα προκαθορισμένο μέγιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το διαχειριστή συστήματος και στη συνέχεια τερματίζεται, είτε άμεσα από κάποιον χρήστη ή έμμεσα όταν λήγει το χρονικό όριο. Το βασικό πλεονέκτημα της περιόδου λειτουργίας είναι ότι διατηρεί τις αλληλεπιδράσεις που έχετε στο βιβλίο εργασίας, όπως η ταξινόμηση και φιλτράρισμα, για τη διάρκεια ζωής της περιόδου λειτουργίας, βελτιστοποιώντας παράλληλα υπολογισμούς κατά την περίοδο λειτουργίας. Μια περίοδο λειτουργίας χρησιμοποιείται επίσης για την εξισορρόπηση φόρτου εργασίας σε διακομιστές και για να αποτρέψετε μερικούς χρήστες να χρησιμοποιούν πολλούς πόρους συστήματος, όπως η χρήση της CPU και μνήμης, εις βάρος άλλους χρήστες. Κατά την περίοδο λειτουργίας, αλληλεπιδράσεις που κάνετε εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης είναι ιδιωτικές και απομονωμένες. Για παράδειγμα, εάν ταξινομείτε δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services και άλλου χρήστη φίλτρα δεδομένων στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να δείτε τις αλληλεπιδράσεις σας ταξινόμηση, ο άλλος χρήστης βλέπει τις δικές ή του αλληλεπιδράσεις φιλτραρίσματος, αλλά καμία από που βλέπει τις αλληλεπιδράσεις του άλλου.

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, δημιουργείται η περίοδος λειτουργίας και την πιο πρόσφατη έκδοση του βιβλίου εργασίας έχει φορτωθεί. Όταν το βιβλίο εργασίας είναι συσχετισμένη με μια περίοδο λειτουργίας, τυχόν αλλαγές που κάνετε εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης σε αυτήν την έκδοση του βιβλίου εργασίας στη βιβλιοθήκη εγγράφων δεν θα αντανακλώνται στο την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος άλλος χρήστης ενημερώνει το βιβλίο εργασίας στο Microsoft Office Excel και αποθηκεύει ξανά στην ίδια βιβλιοθήκη εγγράφων, δεν θα μπορείτε να δείτε αυτές τις αλλαγές στην τρέχουσα περίοδο λειτουργίας.

Παρόλο που για κάθε περίοδο λειτουργίας μπορεί να είναι ανοικτό μόνο ένα βιβλίο εργασίας του Excel, το ίδιο βιβλίο εργασίας μπορεί να είναι ταυτόχρονα ανοικτό σε πολλές περιόδους λειτουργίας από πολλούς χρήστες. Επιπλέον, ένας χρήστης μπορεί να έχει ταυτόχρονα ανοικτές περισσότερες από μία περιόδους λειτουργίας, με το ίδιο βιβλίο εργασίας ή διαφορετικό βιβλίο εργασίας. Σε μια επιχείρηση όπου υπάρχουν πολλοί χρήστες, μπορούν να υπάρχουν ανοικτά πολλά διαφορετικά βιβλία εργασίας σε πολλές διαφορετικές περιόδους λειτουργίας. Ωστόσο, υπάρχει πάντοτε ένα βιβλίο εργασίας για κάθε χρήστη και κάθε περίοδο λειτουργίας.

Παρά το γεγονός ότι με κάθε περίοδο λειτουργίας σχετίζεται μόνο ένας χρήστης, ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει αρκετές περιόδους λειτουργίας του ίδιου βιβλίου εργασίας. Για παράδειγμα, ίσως να θέλετε να συγκρίνετε διαφορετικές προβολές του ίδιου φύλλου εργασίας σε ένα βιβλίο εργασίας μεταξύ δύο σελίδων Τμήματος Web, η κάθε μία σε ξεχωριστό παράθυρο, χρησιμοποιώντας την εντολή Δημιουργία -- Παράθυρο του μενού Αρχείο στο Internet Explorer. Ή μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε δύο διαφορετικά βιβλία εργασίας σε δύο διαφορετικές εμφανίσεις του Τμήματος Web Excel Web Access στην ίδια σελίδα Τμήματος Web. Να θυμάστε, ωστόσο, ότι δεν μπορείτε, σε καμία περίπτωση, να εμφανίζετε δύο ή περισσότερα Τμήματα Web Excel Web Access σε μία σελίδα Τμήματος Web που χρησιμοποιούν από κοινού την ίδια περίοδο λειτουργίας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Με ποιον τρόπο δημιουργείται και τερματίζεται μια περίοδος λειτουργίας στις υπηρεσίες Excel Services;

Γενικά, η δημιουργία μιας περιόδου λειτουργίας πραγματοποιείται όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel και ο τερματισμός της γίνεται όταν κλείνετε το συγκεκριμένο βιβλίο εργασίας, υπάρχουν όμως διάφοροι τρόποι για να δημιουργήσετε και να τερματίσετε μια περίοδο λειτουργίας.

Στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα περίοδο λειτουργίας όταν κάνετε τα εξής:

  • Εμφάνιση στις υπηρεσίες Excel Services με φορτωμένου βιβλίο εργασίας που καθορίζεται στην ιδιότητα βιβλίου εργασίας.

  • Όταν κάνετε νέα φόρτωση ενός βιβλίου εργασίας, χρησιμοποιώντας την εντολή Νέα φόρτωση βιβλίου εργασίας του μενού Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων του Excel Web Access. Η συγκεκριμένη εντολή χρησιμοποιεί πάντοτε την πιο πρόσφατη έκδοση του βιβλίου εργασίας.

  • Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε πρόγραμμα περιήγησης από μια βιβλιοθήκη εγγράφων. (Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο στοιχείο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα του και μετά κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σε πρόγραμμα περιήγησης Web.)

  • Όταν εμφανίζετε μια σελίδα Τμήματος Web, όπως έναν πίνακα εργαλείων, που περιέχει ένα Τμήμα Web Excel Web Access.

  • Όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Τμήματος Web για να περάσετε τη διεύθυνση URL ενός βιβλίου εργασίας του Excel, για παράδειγμα, από τη Τμήμα Web προβολής λίστας μιας βιβλιοθήκης εγγράφων προς το Τμήμα Excel Access Web.

  • Όταν κάνετε κλικ στα κουμπιά OK ή Εφαρμογή στο παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web για να ενημερώσετε μια ιδιότητα Τμήματος Web Excel Web Access.

Στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να τερματίσετε την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας όταν κάνετε τα εξής:

  • Όταν αφήνετε να λήξει η περίοδος λειτουργίας.

  • Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας του Excel στο τμήμα Web Excel Web Access όταν είναι επιλεγμένη η ιδιότητα Κλείσιμο της περιόδου λειτουργίας πριν από το άνοιγμα μιας νέας.

  • Όταν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση Τμήματος Web, για να περάσετε τη διεύθυνση URL ενός βιβλίου εργασίας του Excel, για παράδειγμα, από το Τμήμα Web προβολής λίστας μιας βιβλιοθήκης εγγράφων προς το Τμήμα Web Excel Web Access και η είναι επιλεγμένη η ιδιότητα Κλείσιμο της περιόδου λειτουργίας πριν από το άνοιγμα μιας νέας του Τμήματος Web Excel Web Access.

  • Ορίστε την κοινή ιδιότητα Κατάσταση βοήθειας του Τμήματος Web Excel Web Access στην περιοχή Για προχωρημένους στο παράθυρο εργαλείων σε Πλοήγηση και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθειας στη γραμμή εργαλείων του Excel Web Access.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τι συμβαίνει όταν αλληλεπιδράτε με δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services και προκύπτει η λήξη μιας περιόδου λειτουργίας;

Όταν ανοίγετε ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να προβάλετε ή να αλληλεπιδράσετε με το βιβλίο εργασίας για να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ταξινομήσετε, φιλτράρισμα, Ανανέωση δεδομένων ή ρύθμιση παραμέτρων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις προκύψουν μέσα στην περίοδο λειτουργίας αλλά δεν αλλάζουν το βιβλίο εργασίας που φορτώνονται στη στις υπηρεσίες Excel Services. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι επίσης προσωρινές και, επομένως, όταν μια περίοδο λειτουργίας λήξης χρονικού ορίου που προκύπτει, τις αλληλεπιδράσεις δεν αποθηκεύονται και χωρίς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε το αρχικό βιβλίο εργασίας.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Ανανέωση Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων του Internet Explorer, ανανέωση της τρέχουσας προβολής του βιβλίου εργασίας, αλλά δεν καταλήγουν την περίοδο λειτουργίας σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί πίσω ή εμπρός στη γραμμή εργαλείων του Internet Explorer, η περίοδος λειτουργίας δεν θα τερματιστεί. Εάν κλείσετε το παράθυρο του προγράμματος περιήγησης, τερματίζει την περίοδο λειτουργίας σας.

Λήξη μιας περιόδου λειτουργίας μπορεί να προκύψει ακόμα και όταν αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες Excel Services. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι η ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε μια σύσκεψη ή φαγητό πριν να ολοκληρώσετε την επικοινωνία. Όταν πραγματοποιείται η λήξη της περιόδου λειτουργίας, ένα μήνυμα που εξηγεί ότι οι αλληλεπιδράσεις με τα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί. Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το βιβλίο εργασίας, είτε την αρχική έκδοση του βιβλίου εργασίας έχει φορτωθεί ή εάν το βιβλίο εργασίας έχει ενημερωθεί στο Excel και αποθηκεύονται στον ίδιο φάκελο δικτύου ή τη βιβλιοθήκη εγγράφων, στη συνέχεια, νέα έκδοση φορτώνεται.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αποθήκευση προβολής στις υπηρεσίες Excel Services πριν από τη λήξη μιας περιόδου λειτουργίας

Είναι καλή ιδέα να μάθετε από το διαχειριστή του συστήματός σας ποια είναι η τιμή του λήξη μιας περιόδου λειτουργίας ώστε να μπορείτε να Σχεδιασμός η αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες Excel Services και να βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε τις αλληλεπιδράσεις σας πριν από τη λήξη μιας περιόδου λειτουργίας.

Μετά την αλληλεπίδραση με ένα βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα προβολή, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×