Πεδία σημειώσεων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Σημειώσεις" περιέχει σχόλια που μπορείτε να καταχωρήσετε για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Σημειώσεις".

Τύπος δεδομένων     RTF

Σημειώσεις (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης     Εισαχθεί

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να εμφανίσετε τις σημειώσεις σχετικά με μια εργασία. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε μια εργασία, ο δείκτης σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες". Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή σημείο στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται το πρώτο τμήμα της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις, το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

Παράδειγμα    Γιάννη, ο Δημήτρης και ο Chris έχει ανατεθεί η εργασία "Συντονισμός εμπορικής έκθεσης". Έχετε μια λίστα με σημαντικές επαφές που μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σημείωση, θυμηθείτε να παρέχετε στους πόρους ένα αντίγραφο του εμπορίου εμφάνιση των επαφών.

Παρατηρήσεις    Ο ευκολότερος τρόπος για να εισαγάγετε σημειώσεις είναι μέσα στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας. Επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις εργασίας   Εικόνα κουμπιού . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, στυλ, μέγεθος και χρώμα από τους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης μπορεί να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου, δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες και εισαγωγή αντικειμένου OLE. Οι σημειώσεις που έχουν εισαχθεί στο πεδίο "Σημειώσεις" μιας προβολής φύλλου εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας εμφανίζονται με την ίδια μορφή.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Σημειώσεις μπορούν να διαμορφωθούν και έχετε ουσιαστικά όριο μεγέθους. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αντικείμενα OLE και bitmap στο πεδίο "Σημειώσεις".

Σημειώσεις (πεδίο πόρου)

Τύπος Καταχώρησης     Εισαχθεί

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή πόρων, όταν θέλετε να εμφανίσετε σχόλια σχετικά με έναν πόρο. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε έναν πόρο, ο δείκτης σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες" σε μια προβολή φύλλου πόρου. Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή σημείο στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται στην αρχή της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις, το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Παράδειγμα     Παρατηρήσατε ότι Γιάννη ολοκληρώνει με συνέπεια εργασίες βρίσκεστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα και με υψηλό επίπεδο ποιότητας. Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στην προβολή "Φύλλο πόρων" και, στη συνέχεια, εισαγάγετε μια σημείωση σχετικά με αυτό. Αργότερα, θα μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σημειώσεις σας σχετικά με τους πόρους όταν κάνετε αναθεώρηση την επιτυχία του έργου ή του σχεδιασμού για αναγνώριση υπαλλήλου.

Παρατηρήσεις     Ο ευκολότερος τρόπος για να εισαγάγετε σημειώσεις πόρων είναι μέσα στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων. Σε μια προβολή πόρου, επιλέξτε τον πόρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις πόρων   Εικόνα κουμπιού . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, στυλ, μέγεθος και χρώμα από τους χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης μπορεί να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου, δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες και εισαγωγή αντικειμένου OLE. Οι σημειώσεις που έχουν εισαχθεί στο πεδίο "Σημειώσεις" ενός φύλλου πόρου εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων εμφανίζονται με την ίδια μορφή.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Σημειώσεις μπορούν να διαμορφωθούν και έχετε ουσιαστικά όριο μεγέθους. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε αντικείμενα OLE και bitmap στο πεδίο "Σημειώσεις".

Σημειώσεις (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης     Εισαχθεί

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε σημειώσεις σχετικά με μια ανάθεση. Όταν προσθέτετε μια σημείωση σε μια ανάθεση, ο δείκτης σημείωσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες". Εάν δεν μπορείτε να προβάλετε το κείμενο στο πεδίο "Σημειώσεις" ή σημείο στο δείκτη σημείωσης, εμφανίζεται στην αρχή της σημείωσης. Εάν κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο "Σημειώσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα σημειώσεις, το πλήρες μορφοποιημένο κείμενο της σημείωσης εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης.

Παράδειγμα     Γιάννη είναι η εργασία "συντεταγμένων εμπορικής έκθεσης". Έχετε μια λίστα σημαντικών επαφών που μπορούν να βοηθήσουν στην ολοκλήρωση αυτής της ανάθεσης. Προσθέστε το πεδίο "Σημειώσεις" στην προβολή "Χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη σημείωση "Να θυμάστε να δώσω στον Κώστα ένα αντίγραφο του την εμφάνιση trade επαφών".

Παρατηρήσεις     Ο ευκολότερος τρόπος για να εισαγάγετε σημειώσεις ανάθεσης είναι με το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης. Επιλέξτε την ανάθεση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειώσεις ανάθεσης   Εικόνα κουμπιού . Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε τη σημείωση. Μπορείτε να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, στυλ, μέγεθος και χρώμα από τους χαρακτήρες. Που επίσης να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου, δημιουργήστε μια λίστα με κουκκίδες και εισαγάγετε ένα αντικείμενο OLE. Οι σημειώσεις που έχουν εισαχθεί στο πεδίο "Σημειώσεις" της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" εμφανίζονται χωρίς μορφοποίηση. Οι σημειώσεις που εισάγετε στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης εμφανίζονται με την ίδια μορφή.

Για να αποφύγετε τυχαία διαγραφή κειμένου ή κατάργηση πληροφοριών μορφοποίησης σε μια μεγάλη σημείωση, να επεξεργάζεστε σημειώσεις μόνο στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης και όχι στο πεδίο "Σημειώσεις" σε μια προβολή φύλλου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×