Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πεδία πραγματικού κόστους

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία πραγματικού κόστους εμφανίζουν το κόστος που προκύπτει για εργασία έχει πραγματοποιηθεί ήδη από πόροι στις εργασίες τους, μαζί με οποιοδήποτε άλλο καταγεγραμμένο κόστος που σχετίζεται με την εργασία. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων εμφανίζουν τιμές κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων πραγματικού κόστους.

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μέχρι να πραγματική εργασία αναφέρεται σε μια εργασία, το πραγματικό κόστος υπερωριών 0,00. Μπορείτε να επιλέξετε για να υπολογίσετε όλες τις τιμές πραγματικού κόστους καθώς αναφέρεται η πραγματική εργασία από κάθε πόρο έχει ανατεθεί η εργασία. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε σταθερού κόστους για την εργασία μέχρι σήμερα. Πώς και πότε πραγματικό κόστος υπολογίζεται εξαρτώνται από το που του έχουν ανατεθεί τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση, ρυθμίσεις και προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση του πόρου + Σταθερό κόστος εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" σε μια προβολή εργασίας για να αναθεωρήσετε τα έξοδα που προκύπτουν από μια εργασία. Μπορείτε να αναθεωρήσετε αυτό το πεδίο ενώ μια εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δείτε αν είστε εντός προϋπολογισμός. Μπορείτε επίσης να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον έχει ολοκληρωθεί το έργο για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το κόστος μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε το κόστος που έχει μια εργασία με διάρκεια 10 ωρών. Ο πόρος στον οποίο εκχωρήθηκε η εργασία κοστίζει 20 € ανά ώρα και ο πόρος ανέφερε ότι η εργασία είναι ολοκληρωμένη κατά 50 τοις εκατό. Το Microsoft Project υπολογίζει ότι το πραγματικό κόστος μέχρι στιγμής είναι 100 €. Όταν ολοκληρωθεί το 100 τοις εκατό της εργασίας, το πραγματικό κόστος υπολογίζεται σε 200 €.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους ή να υπολογίζει αυτόματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project. Από προεπιλογή, η επιλογή Αυτόματος Υπολογισμός κόστους είναι επιλεγμένο. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα καταργηθεί οποιαδήποτε πραγματικού κόστους που έχετε ήδη καταχωρήσει. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους, το Project δεν θα υπολογίσει τιμές πραγματικού κόστους. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να τον υπολογισμό του κόστους που απομένουν από τις τιμές υπόλοιπη εργασία. Εάν επιλέξετε να ορίσετε τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους έργου, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές πραγματικού κόστους έως ότου η εργασία είναι 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη.

Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους ή να έχετε τον υπολογισμό για το Project. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πραγματικού κόστους για αναθέσεις και εργασίες με βάση τη χρονολογικής φάσης. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε αν το σταθερό κόστος αναλογικά στην αρχή ή στο τέλος της εργασίας ή διανέμεται.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν ο πόρος δεν έχει αναφέρει ακόμη οποιαδήποτε εργασία σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το πεδίο "πραγματικό κόστος" περιέχει 0,00. Καθώς πραγματική εργασία αναφέρεται από τον πόρο, το Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για τον πόρο. Πώς και πότε πραγματικού κόστους υπολογίζονται εξαρτώνται από πραγματική εργασία και την πραγματική υπερωρίες εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί και να χαρακτηρίσετε την τυπική χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και ρυθμίσεις προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" σε μια προβολή πόρων για να αναθεωρήσετε τα έξοδα που απορρέουν από την εργασία του πόρου σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, με βάση την πραγματική εργασία του πόρου, την ωριαία χρέωση και άλλα κόστη που προκύπτουν. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στο τέλος ενός έργου, για να προγραμματίσετε το κόστος προσωπικού για τη στελέχωση μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε τις τιμές κόστους για έναν πόρο στον οποίο έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες σε όλη τη διάρκεια του έργου. Οποιαδήποτε στιγμή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" για να δείτε πόσο έχει κοστίσει ένας πόρος μέχρι εκείνη τη στιγμή. Στο τέλος του έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" για να δείτε το ποσό του προϋπολογισμός που έχει καταναλωθεί για αυτόν τον πόρο, προκειμένου να βοηθηθείτε με την ανάλυση κόστους και τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μέχρι να πραγματική εργασία αναφέρεται σε ένα ανάθεση, το πραγματικό κόστος υπερωριών 0,00. Μπορείτε να επιλέξετε να υπολογίζει το Project όλες τις τιμές πραγματικού κόστους καθώς αναφέρεται η πραγματική εργασία από τον πόρο έχει ανατεθεί η εργασία. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για την ανάθεση. Πώς και πότε πραγματικού κόστους υπολογίζονται εξαρτώνται από πραγματική εργασία και την πραγματική υπερωρίες εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί και το πρότυπο που του έχουν ανατεθεί επιτόκιο, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και ρυθμίσεις προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στο τμήμα φύλλο της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να εμφανίσετε ή να επεξεργαστείτε τα έξοδα που απορρέουν από μια ανάθεση που βασίζεται σε πραγματική εργασία και τις ωριαίες χρεώσεις των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί εργασία, μαζί με άλλα κόστη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο ενώ μια εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δείτε αν είστε εντός προϋπολογισμός. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το κόστος για άλλες εργασίες και μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Παρακολουθείτε το κόστος που έχει μια ανάθεση πόρου σε μια εργασία με διάρκεια 10 ωρών. Ο πόρος που εκχωρήθηκε κοστίζει 20 € ανά ώρα και ο πόρος ανέφερε ότι η εργασία είναι ολοκληρωμένη κατά 50 τοις εκατό. Το Project υπολογίζει ότι το πραγματικό κόστος της ανάθεσης μέχρι στιγμής είναι 100 €. Όταν ολοκληρωθεί το 100 τοις εκατό της ανάθεσης, το πραγματικό κόστος υπολογίζεται σε 200 €.

Παρατηρήσεις    Για να καθορίσετε εάν εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους ή θα έχει το Project υπολογίζει αυτόματα τις μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project. Από προεπιλογή, η επιλογή Αυτόματος Υπολογισμός κόστους είναι επιλεγμένο. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους, το Project δεν θα υπολογίσει τιμές πραγματικού κόστους. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να τον υπολογισμό του κόστους που απομένουν από τις τιμές υπόλοιπη εργασία. Εάν επιλέξετε να ορίσετε τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους έργου, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές πραγματικού κόστους έως ότου η εργασία είναι 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη.

Επίσης, εάν επιλέξετε να καταχωρείτε το πραγματικό κόστος, μπορείτε επίσης να καταχωρείτε τις τιμές πραγματικού κόστους για αναθέσεις και εργασίες με βάση μια χρονολογικής φάσης.

Πραγματικό κόστος (πεδίο εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μέχρι να πραγματική εργασία αναφέρεται σε μια εργασία, το πραγματικό κόστος υπερωριών 0,00. Μπορείτε να επιλέξετε να υπολογίζει το Project όλες τιμές πραγματικού κόστους καθώς αναφέρεται η πραγματική εργασία από τους πόρους που έχουν ανατεθεί για την εργασία. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε σταθερού κόστους για την εργασία μέχρι σήμερα. Πώς και πότε πραγματικό κόστος υπολογίζεται εξαρτώνται από την τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση, ρυθμίσεις και προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση του πόρου + Σταθερό κόστος εργασίας

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασιών", για να εμφανίσετε τα έξοδα που απορρέουν από μια εργασία. Μπορείτε να αναθεωρήσετε αυτό το πεδίο ενώ μια εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δείτε αν είστε εντός προϋπολογισμός. Μπορείτε επίσης να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία, για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το κόστος για άλλες εργασίες και για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα    Στο Γιάννη και το Χρήστο έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης", που έχει προγραμματιστεί για εργασία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Και οι δύο αμείβονται με 20 € ανά ώρα και έχουν αναφέρει 20 ώρες πραγματικής εργασίας για τη συγκεκριμένη εργασία. Εάν προσθέσετε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", θα δείτε ότι οι 5 ώρες εργασίας κατανέμονται στις 4 ημέρες. Το πραγματικό κόστος χρονολογικής φάσης είναι 100 € για τον καθέναν από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη.

Παρατηρήσεις    Μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους ή να αφήσετε το Project υπολογίζει αυτόματα. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project. Από προεπιλογή, η επιλογή Αυτόματος Υπολογισμός κόστους είναι επιλεγμένο. Εάν επιλέξετε να εισαγάγετε τιμές πραγματικού κόστους, το Project δεν θα υπολογίσει τιμές πραγματικού κόστους. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να τον υπολογισμό του κόστους που απομένουν από τις τιμές υπόλοιπη εργασία. Εάν επιλέξετε να ορίσετε τον υπολογισμό του πραγματικού κόστους έργου, δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές πραγματικού κόστους έως ότου η εργασία είναι 100 τοις εκατό ολοκληρωμένη.

Πραγματικό κόστος (πεδίο πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν ο πόρος δεν έχει αναφέρει ακόμη οποιαδήποτε εργασία σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, το πεδίο "πραγματικό κόστος" περιέχει 0,00. Καθώς πραγματική εργασία αναφέρεται από τον πόρο, το Project υπολογίζει το πραγματικό κόστος. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για τον πόρο. Πώς και πότε πραγματικού κόστους υπολογίζονται εξαρτώνται από πραγματική εργασία και την πραγματική υπερωρίες εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί και να χαρακτηρίσετε την τυπική χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και ρυθμίσεις προσαύξηση κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση πόρων", για να εμφανίσετε τα έξοδα που απορρέουν από την εργασία του πόρου σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, με βάση την πραγματική εργασία του πόρου, την ωριαία χρέωση και άλλες τιμές κόστους που προκύπτουν. Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες στο τέλος ενός έργου, για να προγραμματίσετε το κόστος προσωπικού για τη στελέχωση μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Στο Δημήτρη, που αμείβεται με 10 € την ώρα, έχουν ανατεθεί 15 διαφορετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του έργου. Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", για να δείτε το πραγματικό κόστος που προκύπτει από την απασχόληση του Δημήτρη μέχρι στιγμής. Είναι πιθανό να εμφανιστούν τιμές πραγματικού κόστους χρονολογικής φάσης, όπως 80 € (8 ώρες επί 10 € ανά ώρα), για κάθε ημέρα εργασίας. Εάν στο Δημήτρη ανατεθούν λιγότερες μονάδες ανάθεσης, είναι πιθανό να εμφανιστούν χαμηλότερες τιμές κόστους. Εάν ο Δημήτρης εργάστηκε υπερωρίες, είναι πιθανό να εμφανιστούν υψηλότερες τιμές κόστους.

Πραγματικό κόστος (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος Καταχώρησης     Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού     Μέχρι να πραγματική εργασία αναφέρεται σε ένα ανάθεση, το πραγματικό κόστος υπερωριών 0,00. Μπορείτε να επιλέξετε να υπολογίζει το Project όλες τις τιμές πραγματικού κόστους καθώς αναφέρεται η πραγματική εργασία από τον πόρο έχει ανατεθεί η εργασία. Αυτό είναι το κόστος της πραγματικής εργασίας συν οποιοδήποτε κόστος ανά χρήση για την ανάθεση μέχρι σήμερα. Πότε και πώς το πραγματικό κόστος υπολογίζεται εξαρτώνται από πραγματική εργασία και πραγματική υπερωρίες εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί και τις που του έχουν ανατεθεί ρυθμίσεις προσαύξηση τυπική χρέωση, χρέωση υπερωριών, κόστος ανά χρήση και κόστους στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων.

Πραγματικό κόστος = (Πραγματική εργασία * Τυπική χρέωση) + (Πραγματική υπερωριακή εργασία * Χρέωση υπερωριών) + Κόστος ανά χρήση

Βέλτιστη χρήση     Προσθέστε το πεδίο "Πραγματικό κόστος" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να εμφανίσετε τα έξοδα που απορρέουν από μια ανάθεση που βασίζεται σε πραγματική εργασία και τιμές ωριαίας χρέωσης των πόρων στους οποίους έχει ανατεθεί εργασία, μαζί με άλλα είδη κόστους που προκύπτουν με την πάροδο του χρόνου. Μπορείτε να αναθεωρήσετε αυτό το πεδίο ενώ μια εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη, για να δείτε αν είστε εντός προϋπολογισμός. Μπορείτε επίσης να αναθεωρήσετε αυτές τις πληροφορίες εφόσον ολοκληρωθεί η εργασία, για να μπορέσετε να προγραμματίσετε το κόστος για άλλες εργασίες και για μελλοντικά έργα.

Παράδειγμα     Στο Γιάννη έχει ανατεθεί η εργασία "Σύνταξη πρότασης", που έχει προγραμματιστεί για εργασία από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη. Η τυπική αμοιβή του Γιάννη είναι 20 € ανά ώρα. Ο Γιάννης ανέφερε 20 ώρες εργασίας. Όταν επανεξετάζετε την προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων" για αυτήν την ανάθεση, βλέπετε ότι οι 5 ώρες εργασίας έχουν κατανεμηθεί στις 4 ημέρες. Το πραγματικό κόστος της χρονολογικής φάσης είναι 100 € κάθε ημέρα από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη.

Παρατηρήσεις    Για να καθορίσετε εάν θα καταχωρείτε τα πραγματικά κόστη ή αν το Project θα τα υπολογίζει αυτόματα, μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project. Εάν επιλέξετε να υπολογίζεται αυτόματα το κόστος, τα πραγματικά κόστη που έχετε ήδη καταχωρήσει θα καταργηθούν. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Εάν επιλέξετε να καταχωρείτε το πραγματικό κόστος, το Project δεν υπολογίζει καμία τιμή πραγματικού κόστους. Ωστόσο, συνεχίζει να υπολογίζει τα κόστη που απομένουν από την εργασία που απομένει. Εάν επιλέξετε να υπολογίζονται τα πραγματικά κόστη από το Project, δεν μπορείτε να καταχωρήσετε τιμές πραγματικού κόστους μέχρι να ολοκληρωθεί το 100 τοις εκατό.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×