Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πεδία "Πραγματική έναρξη"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία "Πραγματική έναρξη" εμφανίζουν την ημερομηνία και την ώρα που ξεκίνησε πραγματικά μια εργασία ή ανάθεση, με βάση τις πληροφορίες που έχετε εισαγάγει.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων πραγματικής έναρξης.

Τύπος δεδομένων    Ημερομηνία

Πραγματική έναρξη (πεδίο εργασίας)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" περιέχει την τιμή "ΔΥ" μέχρι να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες της πραγματικής εργασία ή μια τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν στο πεδίο "% ολοκλήρωσης" ή "% ολοκλήρωσης εργασίας". Ανάλογα με τις επιλογές υπολογισμού, το Microsoft Project είτε αλλάζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης με την ημερομηνία της προγραμματισμένης έναρξης είτε υπολογίζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης με βάση την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με την ημερομηνία κατάστασης. Εάν πληκτρολογήσετε την ημερομηνία πραγματικής έναρξης, η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης αλλάζει για να ταιριάζει με την ημερομηνία πραγματικής έναρξης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική έναρξη" σε μια προβολή εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε ημερομηνίες πραγματικής έναρξης για εργασίες. Εάν εισαγάγετε τα στοιχεία πραγματικής εργασίας ή ποσοστού ολοκλήρωσης, το Project υπολογίζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία πραγματικής έναρξης σε αυτό το πεδίο.

Παραδείγματα    Η εργασία "Ανάπτυξη εκτίμησης" ξεκίνησε σήμερα. Προσθέτετε το πεδίο "% ολοκληρωμένης εργασίας" στην προβολή "Παρακολούθηση Gantt" και στη συνέχεια εισάγετε την τιμή 10. Το Project αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική έναρξη" με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ή την αντικαθιστά με την ημερομηνία κατάστασης, ανάλογα με τις επιλογές υπολογισμού που έχετε κάνει.

Η εργασία "Σύνταξη πρότασης" ξεκίνησε σήμερα. Στο πεδίο "Πραγματική έναρξη", εισάγετε το χρόνο που έχουν καταναλώσει οι πόροι για αυτήν την εργασία μέχρι τώρα. Το Project υπολογίζει πάλι το ποσοστό ολοκλήρωσης και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική έναρξη" με την υπολογισμένη ημερομηνία πραγματικής έναρξης.

Σήμερα είναι Πέμπτη και μάθατε ότι η εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες" ξεκίνησε τη Δευτέρα. Στο πεδίο "Πραγματική έναρξη", πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Δευτέρας. Το Project υπολογίζει ξανά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες από την ημερομηνία πραγματικής έναρξης που έχετε εισαγάγει.

Παρατηρήσεις    Εάν οι εργασίες είναι εντός του χρονοδιαγράμματος, μπορείτε να αντιγράψετε τις πληροφορίες χρονοδιαγράμματος στα τρέχοντα πεδία για τις εργασίες ή ολόκληρο το έργο στο παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση έργου.

Όταν εισάγετε πληροφορίες πραγματικής έναρξης, το Project ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία πραγματικής έναρξης, με βάση είτε την τρέχουσα ημερομηνία κατάστασης είτε την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις προτιμήσεις υπολογισμού. Μπορείτε να εξετάσετε και να ορίσετε αυτές τις προτιμήσεις στο παράθυρο διαλόγου Eπιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Πραγματική έναρξη (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Null

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική έναρξη" στην προβολή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ημερομηνίες πραγματικής έναρξης για αναθέσεις. Καμία πληροφορία δεν εμφανίζεται στο πεδίο πόρου "Πραγματική έναρξη". Είναι απλώς διαθέσιμες οι πληροφορίες του αντίστοιχου πεδίου ανάθεσης "Πραγματική έναρξη".

Παράδειγμα    Προβάλλετε τις ημερομηνίες πραγματικής έναρξης για εργασίες που έχουν ανατεθεί σε διάφορους πόρους. Προσθέτετε το πεδίο "Πραγματική έναρξη" στην προβολή "Χρήση πόρων". Δεν εμφανίζονται πληροφορίες στο πεδίο "Πραγματική έναρξη", δίπλα στα ονόματα των πόρων. Ωστόσο, οι ημερομηνίες πραγματικής έναρξης των αναθέσεων εμφανίζονται στα πεδία ανάθεσης "Πραγματική έναρξη" κάτω από κάθε όνομα πόρου.

Πραγματική έναρξη (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Πραγματική έναρξη" περιέχει την τιμή "ΔΥ" μέχρι να πληκτρολογήσετε τις πληροφορίες της πραγματικής εργασία ή μια τιμή μεγαλύτερη από το μηδέν στο πεδίο "% ολοκλήρωσης" για την εργασία ή το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" για την εργασία ή την ανάθεση. Ανάλογα με τις επιλογές υπολογισμού, το Project είτε αλλάζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης με την ημερομηνία της προγραμματισμένης έναρξης είτε υπολογίζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης με βάση την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με την ημερομηνία κατάστασης. Εάν πληκτρολογήσετε την ημερομηνία πραγματικής έναρξης, η προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης αλλάζει για να ταιριάζει με την ημερομηνία πραγματικής έναρξης.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική έναρξη" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε ημερομηνίες πραγματικής έναρξης για αναθέσεις. Εάν εισαγάγετε τα στοιχεία πραγματικής εργασίας ή ποσοστού ολοκλήρωσης, το Project υπολογίζει την ημερομηνία πραγματικής έναρξης. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε την ημερομηνία πραγματικής έναρξης σε αυτό το πεδίο.

Παραδείγματα    Ο Δημήτρης ξεκίνησε μόλις σήμερα μια εργασία που του έχει ανατεθεί. Προσθέτετε το πεδίο "% ολοκλήρωσης εργασίας" στην προβολή "Χρήση εργασιών" και στη συνέχεια εισάγετε την τιμή 10. Το Project αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική έναρξη" με την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ή την αντικαθιστά με την ημερομηνία κατάστασης, ανάλογα με τις επιλογές υπολογισμού που έχετε κάνει.

Ο Γιάννης επίσης ξεκίνησε μια νέα ανάθεση. Στο πεδίο "Πραγματική εργασία", πληκτρολογείτε το χρόνο που έχει αφιερώσει ο Γιάννης σε αυτήν την ανάθεση. Το Project υπολογίζει ξανά το ποσοστό ολοκλήρωσης και αλλάζει την τιμή "ΔΥ" στο πεδίο "Πραγματική έναρξη" με την υπολογισμένη ημερομηνία πραγματικής έναρξης.

Σήμερα είναι Πέμπτη και μάθατε ότι ο Χρήστος ξεκίνησε μια νέα ανάθεση τη Δευτέρα. Στο πεδίο "Πραγματική έναρξη", πληκτρολογείτε την ημερομηνία της Δευτέρας. Το Project υπολογίζει ξανά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες από την ημερομηνία πραγματικής έναρξης που έχετε εισαγάγει.

Παρατηρήσεις    Όταν εισάγετε πληροφορίες πραγματικής έναρξης, το Project προσαρμόζει αυτόματα την πραγματική ημερομηνία έναρξης με βάση την τρέχουσα ημερομηνία κατάστασης ή την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης. Η ημερομηνία που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις προτιμήσεις υπολογισμού. Μπορείτε να εξετάσετε και να ορίσετε τις προτιμήσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×