Πεδία "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" υποδηλώνει εάν αυτή η γραμμή στο φύλλο εργασίας ή πόρου είναι η γραμμή σύνοψης για εργασίες ή πόρους ομαδοποιημένους κατά μια συγκεκριμένη κατηγορία. Μπορεί να υπάρχουν πολλά επίπεδα ομαδοποίησης, για παράδειγμα, ομαδοποιήσεις κατά προτεραιότητα μέσα σε φάσεις ή ομαδοποιήσεις κατά βασική χρέωση σε έναν τύπο πόρου (πόρος εργασίας ή πόρος υλικού ).

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη".

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι η ομάδα σύνοψης, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ναι. Εάν η γραμμή είναι μια εργασία μέσα στην ομαδοποίηση, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε όχι.

Βέλτιστη χρήση    Η κύρια χρήση αυτού του πεδίου είναι προσαρμοσμένες εφαρμογές προγραμματισμού. Προσθέστε το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν έχετε ομαδοποιημένα εργασίες με συγκεκριμένο τρόπο και θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τις εργασίες. Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" εμφανίζει εάν η γραμμή, εκτός του κανονικού ομαδοποιημένες περιβάλλοντος, είναι μια γραμμή σύνοψης ή μια γραμμή εργασιών.

Παράδειγμα    Γενικά, όπως για να δείτε το έργο σας ομαδοποιημένα κατά ημερομηνία έναρξης και, στη συνέχεια, κατά όνομα πόρου. Ωστόσο, όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο για κρίσιμες εργασίες, οι γραμμές σύνοψης ομαδοποίησης περιλαμβάνονται με το φίλτρο Εάν οποιαδήποτε από τις εργασίες της ομαδοποίησης είναι κρίσιμες εργασίες. Επειδή θέλετε να δείτε καθαρά αν μια γραμμή είναι γραμμή ομαδοποίησης κατά σύνοψη, προσθέστε το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" στο φύλλο εργασίας.

Παρατηρήσεις    Τα κελιά των συνοπτικών γραμμών ομαδοποίησης επίσης επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα για να εμφανίσετε το επίπεδο ομαδοποίησης.

Πληροφορίες εργασίας για την ομάδα συναθροίζονται στη γραμμή σύνοψη ομάδας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν κόστους πολλαπλών επιπέδων, ημερομηνίες έναρξης, ημερομηνίες λήξης, προτεραιότητα, και την εργασία.

Ομαδοποίηση κατά σύνοψη (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι η ομάδα σύνοψης, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε Ναι. Εάν η γραμμή είναι ένας πόρος μέσα στην ομαδοποίηση, αυτό το πεδίο έχει οριστεί σε όχι.

Βέλτιστη χρήση    Είναι η κύρια χρήση αυτού του πεδίου για τη Σχεδίαση προσαρμοσμένων εφαρμογών. Προσθέστε το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" σε ένα φύλλο πόρου, όταν έχετε ομαδοποιημένα πόρους με συγκεκριμένο τρόπο και θέλετε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε τους πόρους. Το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" εμφανίζει εάν γραμμή, εκτός του κανονικού ομαδοποιημένες περιβάλλοντος, είναι μια γραμμή σύνοψης ή μια γραμμή πόρου.

Παράδειγμα    Γενικά, όπως για να δείτε το έργο σας ομαδοποιημένα κατά τυπική χρέωση μέσα σε μια ομάδα πόρων. Ωστόσο, όταν εφαρμόζετε ένα φίλτρο για υπερ-ανάθεση πόρων, τις συνοπτικές γραμμές ομαδοποίησης συμπεριλαμβάνονται με το φίλτρο αν οποιονδήποτε από τους πόρους της ομαδοποίησης υπερ-ανάθεση. Επειδή θέλετε να δείτε καθαρά αν μια γραμμή είναι γραμμή ομαδοποίησης κατά σύνοψη, προσθέστε το πεδίο "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη" στο φύλλο πόρων.

Παρατηρήσεις    Τα κελιά των συνοπτικών γραμμών ομαδοποίησης επισημαίνονται με διαφορετικά χρώματα για να εμφανίσετε το επίπεδο ομαδοποίησης.

Πληροφορίες πόρων για την ομάδα συναθροίζονται στη γραμμή σύνοψη ομάδας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συγκεντρωτική κόστους, ημερομηνίες έναρξης, ημερομηνίες λήξης, εργασία και μονάδες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×