Πεδία "Μονάδες κορύφωσης"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Μονάδες κορύφωσης" περιέχει το ποσοστό ή τον αριθμό των μονάδες στις οποίες εκχωρείται ένας πόρος οποιαδήποτε στιγμή για εργασίες όπως είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες πεδίων "Μονάδες κορύφωσης".

Τύπος δεδομένων    Ποσοστό/Αριθμός

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή στο πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" είναι η μέγιστη προσπάθεια εργασίας ενός πόρου σε όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί, όπως εμφανίζεται σε μια χρονική περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανιστεί η μέγιστη προσπάθεια την οποία ο πόρος έχει οριστεί να καταβάλει για όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Παράδειγμα    Στην Κατερίνα έχει ανατεθεί το 25 τοις εκατό μιας εργασίας και το 50 τοις εκατό μιας άλλης εργασίας. Αυτές οι εργασίες είναι προγραμματισμένες να γίνουν από Τρίτη μέχρι Παρασκευή. Στην προβολή "Χρήση πόρων", η τιμή στο πεδίο "Τιμές κορύφωσης" για την Κατερίνα είναι 75 τοις εκατό για κάθε ημέρα από Τρίτη μέχρι Παρασκευή.

Μονάδες κορύφωσης (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Η τιμή στο πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" αναπαριστά τη μέγιστη προσπάθεια εργασίας ενός πόρου σε μια ανάθεση στη δεδομένη χρονική περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανιστεί η μέγιστη προσπάθεια την οποία ο πόρος έχει οριστεί να καταβάλει σε μια ανάθεση, όπως είναι κατανεμημένη στο χρόνο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχετε εφαρμόσει μια καμπύλη εργασίας διαφορετική από την προεπιλεγμένη ομοιόμορφη καμπύλη εργασίας. Το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" εμφανίζει τα σημεία στο χρόνο όπου καταβάλλεται μεγαλύτερη προσπάθεια στην ανάθεση.

Παράδειγμα    Πρέπει να αναθεωρήσετε την προσπάθεια του πόρου για διάφορες αναθέσεις όπως είναι κατανεμημένες στις ημέρες. Στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", προσθέστε το πεδίο "Μονάδες κορύφωσης". Για μια ανάθεση σε τρεις ξυλουργούς για πέντε ημέρες, θα δείτε την τιμή 300 τοις εκατό στο πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" σε κάθε μία από τις πέντε ημέρες. Για μια ανάθεση σε έναν πόρο μερικής απασχόλησης για δύο ημέρες, θα δείτε 25 τοις εκατό στο πεδίο "Μονάδες κορύφωσης" για κάθε μία από τις δύο ημέρες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×