Πεδία μερικού και γενικού αθροίσματος σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν εργάζεστε με μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να εμφανίζετε ή να αποκρύψετε τα μερικά αθροίσματα για μεμονωμένα πεδία στηλών και γραμμών, να εμφανίζετε ή να αποκρύψετε τα γενικά αθροίσματα στηλών και γραμμών για ολόκληρη την αναφορά και να υπολογίσετε τα μερικά και γενικά αθροίσματα με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μερική άθροιση πεδίων γραμμών και στηλών

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών συνόλων για ολόκληρη την αναφορά

Υπολογισμός μερικών και γενικών αθροισμάτων με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία

Μερική άθροιση πεδίων γραμμών και στηλών

 1. Επιλέξτε ένα στοιχείο από ένα πεδίο γραμμής ή στήλης σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  Μερική άθροιση μιας εξωτερικής ετικέτας γραμμής ή στήλης   

  1. Για να υπολογίσετε το μερικό άθροισμα με την προεπιλεγμένη συνάρτηση σύνοψης, στην περιοχή Μερικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

  2. Προαιρετικά, για να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική συνάρτηση ή να εμφανίσετε περισσότερους από έναν τύπους μερικών αθροισμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συνάρτηση.

   Συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μερικά αθροίσματα

   Συνάρτηση

   Περιγραφή

   Sum

   Το άθροισμα των τιμών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικά δεδομένα.

   Count

   Τον αριθμό των τιμών των δεδομένων. Η συνάρτηση σύνοψης "Count" λειτουργεί όπως και η συνάρτηση του φύλλου εργασίας COUNTA. Η "Count" είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για δεδομένα που δεν είναι αριθμοί.

   Average

   Το μέσο όρο των τιμών.

   Max

   Την μεγαλύτερη τιμή.

   Min

   Τη μικρότερη τιμή.

   Product

   Το γινόμενο των τιμών.

   Πλήθος αριθμών

   Το πλήθος των τιμών των δεδομένων που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης "Count Nums" λειτουργεί όπως και η συνάρτηση του φύλλου εργασίας COUNT.

   StDev

   Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

   StDevp

   Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να συνοψισθούν.

   Var

   Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

   Varp

   Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να συνοψισθούν.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη συνάρτηση με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

  3. Για εξωτερικές ετικέτες σε συμπαγή μορφή ή μορφή διάρθρωσης, μπορείτε να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα επάνω ή κάτω από τα στοιχεία τους ή μπορείτε να αποκρύψετε τα μερικά αθροίσματα, κάνοντας τα εξής.

   1. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Μερικά αθροίσματα.

   2. Κάντε ένα από τα εξής:

    • Επιλέξτε Να μην εμφανίζονται μερικά αθροίσματα.

    • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο κάτω μέρος της ομάδας.

    • Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των μερικών αθροισμάτων στο επάνω μέρος της ομάδας.

     Μερική άθροιση μιας εσωτερικής ετικέτας πεδίου γραμμής ή στήλης   

  4. Για να επιλέξετε μια συνάρτηση, στην περιοχή Μερικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή, εάν είναι διαθέσιμη και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια συνάρτηση.

   Συναρτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως μερικά αθροίσματα

   Συνάρτηση

   Περιγραφή

   Sum

   Το άθροισμα των τιμών. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για αριθμητικά δεδομένα.

   Count

   Τον αριθμό των τιμών των δεδομένων. Η συνάρτηση σύνοψης "Count" λειτουργεί όπως και η συνάρτηση του φύλλου εργασίας COUNTA. Η "Count" είναι η προεπιλεγμένη συνάρτηση για δεδομένα που δεν είναι αριθμοί.

   Average

   Το μέσο όρο των τιμών.

   Max

   Την μεγαλύτερη τιμή.

   Min

   Τη μικρότερη τιμή.

   Product

   Το γινόμενο των τιμών.

   Count Nums

   Το πλήθος των τιμών των δεδομένων που είναι αριθμοί. Η συνάρτηση σύνοψης "Count Nums" λειτουργεί όπως και η συνάρτηση του φύλλου εργασίας COUNT.

   StDev

   Μια εκτίμηση της τυπικής απόκλισης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

   StDevp

   Την τυπική απόκλιση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να συνοψισθούν.

   Var

   Μια εκτίμηση της διακύμανσης ενός πληθυσμού, όπου το δείγμα είναι ένα υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού.

   Varp

   Τη διακύμανση ενός πληθυσμού, όπου ο πληθυσμός αποτελεί το σύνολο των δεδομένων που πρέπει να συνοψισθούν.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη συνάρτηση με μια προέλευση δεδομένων OLAP.

   Κατάργηση μερικών αθροισμάτων   

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κανένα στην περιοχή Μερικά αθροίσματα.

   Σημείωση: Εάν το πεδίο περιέχει ένα στοιχείο υπολογισμού, δεν είναι δυνατό να αλλάξετε τη συνάρτηση σύνοψης των μερικών αθροισμάτων.

 4. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη νέων στοιχείων στο μη αυτόματο φίλτρο για να συμπεριλάβετε ή όχι νέα στοιχεία κατά την εφαρμογή ενός φίλτρου, στο οποίο έχετε επιλέξει συγκεκριμένα στοιχεία από το μενού "Φίλτρο".

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε άμεσα το τρέχον μερικό άθροισμα, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο του πεδίου και μετά επιλέξτε Μερικό άθροισμα "<Όνομα ετικέτας>".

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών συνόλων για ολόκληρη την αναφορά

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα αθροίσματα για την τρέχουσα αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη γενικών συνόλων   

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά αθροίσματα και στη συνέχεια, επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Απενεργοποιημένα για γραμμές και στήλες

  • Ενεργοποιημένα για γραμμές και στήλες

  • Απενεργοποιημένα μόνο για γραμμές

  • Ενεργοποιημένα μόνο για στήλες

Ορισμός της προεπιλεγμένης συμπεριφοράς για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των γενικών συνόλων   

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αθροίσματα & Φίλτρα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων   

  • Επιλέξτε ένα ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις στήλες και Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμές.

   Απόκρυψη γενικών αθροισμάτων   

  • Καταργήστε την επιλογή από το ένα ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις στήλες και Εμφάνιση γενικών αθροισμάτων για τις γραμμές.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμός μερικών και γενικών αθροισμάτων με ή χωρίς φιλτραρισμένα στοιχεία

 1. Κάντε κλικ στην αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές , στην ομάδα Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Άθροισμα & Φίλτρα και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Δεδομένα προέλευσης OLAP     Κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπερίληψη φιλτραρισμένων στοιχείων στα αθροίσματα για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε φιλτραρισμένα στοιχεία από την αναφορά.

   Σημείωση: Η προέλευση δεδομένων OLAP πρέπει να υποστηρίζει τη σύνταξη subselect της έκφρασης MDX.

  • Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το Σήμανση συνόλων με * πλαισίου ελέγχου για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε έναν αστερίσκο δίπλα στην επιλογή σύνολα. Ο αστερίσκος υποδηλώνει ότι οι ορατές τιμές που εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται όταν το Excel υπολογίζει το σύνολο δεν είναι μόνο οι τιμές που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η προέλευση δεδομένων OLAP δεν υποστηρίζει τη σύνταξη subselect της έκφρασης MDX.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×