Πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης (κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1 έως Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης10) αποθηκεύουν τα αρχικά προγραμματισμένα κόστος ποσά προϋπολογισμού για πόροι κόστους που προσδιορίζονται ειδικά ως πόροι προϋπολογισμού. Το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1" αποθηκεύει προϋπολογισμού κόστους για εργασίες, πόρους ή αναθέσεις που έχουν αποθηκευτεί με γραμμή βάσης 1. Ομοίως, το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2 έως store πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης10 προγραμματισμένο κόστος προϋπολογισμού για τις γραμμές 2 έως 10 γραμμής βάσης.

Πόροι προϋπολογισμού εκχωρούνται μόνο για το εργασία σύνοψης έργου. Κόστος προϋπολογισμού μπορεί να είναι εισαχθεί αναθεωρηθεί στο επίπεδο ανάθεσης της εργασίας σύνοψης έργου ή συναθροιστεί στο επίπεδο της εργασίας σύνοψης έργου. Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζουν τις συνολικές προγραμματισμένες ανθρωποώρες που έχει προγραμματιστεί για μια εργασία, πόρο ή ανάθεση. Οι εκδόσεις χρονολογικής φάσης αυτών των πεδίων δείχνουν αυτές τις ίδιες ανθρωποώρες κατανεμημένες στο χρόνο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση ενός πόρου κόστους, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και στη συνέχεια εισάγετε το κόστος της ανάθεσης στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή στην προβολή "Χρήση πόρων", το Microsoft Office Project 2007 συναθροίζει το συνολικό ποσό στην εργασία σύνοψης έργου.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, το συνολικό κόστος προϋπολογισμού αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για την εργασία. Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Σε ένα φύλλο εργασιών, εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου και προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 καθώς και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", για να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης σε σχέση με το τρέχον προγραμματισμένο κόστος προϋπολογισμού. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού μιας γραμμής βάσης με μιας άλλης. Κοιτάζοντας τις διακυμάνσεις, μπορείτε να δείτε πώς αλλάζουν τα κόστη προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού 2 με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού. Στο Φύλλο εργασίας, εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου και προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2" και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε τις συνολικές πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για πόρους εργασίας ή υλικού που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 σε ένα φύλλο εργασίας.

Για την προβολή της εργασίας σύνοψης έργου, από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου.

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση ενός πόρου κόστους, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και στη συνέχεια εισάγετε ένα κόστος για την ανάθεση στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή στην προβολή "Χρήση πόρων", το Microsoft Office Project 2007 αντιγράφει αυτό το ποσό στο πεδίο πόρου "Κόστος προϋπολογισμού".

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, το συνολικό κόστος προϋπολογισμού αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για τον πόρο. Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Σε ένα φύλλο πόρων, προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 καθώς και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", για να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης σε σχέση με το τρέχον προγραμματισμένο κόστος προϋπολογισμού. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού μιας γραμμής βάσης με μιας άλλης. Κοιτάζοντας τις διακυμάνσεις, μπορείτε να δείτε πώς αλλάζουν τα κόστη προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού 2 με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού. Στο Φύλλο πόρων, εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου και προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2" και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε τις συνολικές πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για πόρους εργασίας ή υλικού που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 σε ένα φύλλο πόρων.

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση ενός πόρου κόστους, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και στη συνέχεια εισάγετε ένα κόστος για την ανάθεση στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", το Microsoft Office Project 2007 αντιγράφει αυτό το ποσό στο πεδίο αναθέσεων "Κόστος προϋπολογισμού".

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, το συνολικό κόστος προϋπολογισμού αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για το ανάθεση. Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή στην προβολή "Χρήση πόρων", προσθέστε ένα από τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 καθώς και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", για να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης σε σχέση με το τρέχον προγραμματισμένο κόστος προϋπολογισμού. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού μιας γραμμής βάσης με μιας άλλης. Κοιτάζοντας τις διακυμάνσεις, μπορείτε να δείτε πώς αλλάζουν τα κόστη προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια ενός έργου.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού 2 με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", εμφανίστε τη στήλη "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2" και τη στήλη "Κόστος προϋπολογισμού" στο τμήμα φύλλου εργασίας της προβολής.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε τις συνολικές πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για πόρους εργασίας ή υλικού που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων".

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας χρονολογικής φάσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε αντιστοίχιση ενός πόρου κόστους που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για ένα εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κόστος για την ανάθεση σε προβολή τη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", Microsoft Office Project 2007 συγκεντρώνει προς τα κάτω το συνολικό ποσό στο επίπεδο χρονολογικής φάσης εργασίας.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, αυτή η τιμή αντιγράφεται στο αντίστοιχο πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10. Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Για να εμφανίσετε το πεδίο Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, μετακινήστε το κατάλληλο πεδίο Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτών των πεδίων. Με αυτόν τον τρόπο, θα εμφανιστεί η ανάλυση του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης για την εργασία σύνοψης έργου κατά την πάροδο του χρόνου. Αν εμφανίσετε στην προβολή και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να συγκρίνετε το αρχικό κόστος προϋπολογισμού χρονολογικής φάσης σε σχέση με το τρέχον προγραμματισμένο κόστος προϋπολογισμού.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού 2 χρονολογικής φάσης με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού στην εργασία σύνοψης έργου. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης 2" και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου εργασίας της προβολής.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης εργασίας ή υλικού τους πόρους που έχουν ανατεθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών".

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία πόρου χρονολογικής φάσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε αντιστοίχιση ενός πόρου κόστους που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για ένα εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το κόστος για την ανάθεση σε προβολή τη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", Microsoft Office Project 2007 συγκεντρώνει προς τα κάτω το ποσό του πόρου χρονολογικής φάσης.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης για το έργο, αυτή η τιμή αποθηκεύεται στο πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10". Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης πόρων, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Εμφανίστε το κατάλληλο πεδίο Κόστος προϋπολογισμού γραμμής φάσης1-10 στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου εργασιών για να δείτε τη διασπορά του προγραμματισμένου προϋπολογισμού στο χρόνο. Αν προσθέσετε και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να συγκρίνετε το αρχικό σας σχέδιο με τα τρέχοντα προγραμματισμένα κόστη προϋπολογισμού.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού χρονολογικής φάσης εργασιών 2 με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού με βάση τους πόρους κόστους της ανάθεσης σύνοψης έργου. Στην προβολή "Χρήση πόρων", εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου και προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2" και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού".

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης εργασίας ή υλικού τους πόρους που έχουν ανατεθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων".

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 (πεδία ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε αντιστοίχιση ενός πόρου κόστους που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για ένα εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα κόστος για το ανάθεση είτε στο πεδίο "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", Microsoft Office Project 2007 συγκεντρώνει αυτή η τιμή στο πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 περιέχουν $0.00 μέχρι να ορίσετε μια γραμμή βάσης για το έργο. Μόλις αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης για το έργο, το κόστος προϋπολογισμού χρονολογικής φάσης αντιγράφονται στο αντίστοιχο πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10. Του κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης πεδίο που χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης3) εξαρτάται από το ποια γραμμή βάσης έχει αποθηκευτεί (για παράδειγμα, γραμμή βάσης 3).

Βέλτιστη χρήση    Στην προβολή χρήσης εργασιών ή στην προβολή χρήσης πόρων, κάντε κλικ στην εντολή Στυλ λεπτομερειών από το μενού Μορφή. Για να εμφανίσετε το πεδίο Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής, μετακινήστε το κατάλληλο πεδίο Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο πλαίσιο Εμφάνιση αυτών των πεδίων. Τώρα μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη γραμμή βάσης για το κόστος προϋπολογισμού. Αν προσθέσετε και το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να συγκρίνετε την επιλεγμένη γραμμή βάσης με τα τρέχοντα προγραμματισμένα κόστη προϋπολογισμού. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε το κόστος προϋπολογισμού μιας γραμμής βάσης με μιας άλλης.

Παράδειγμα    Στην αρχή του έργου, πριν από δύο μήνες, αποθηκεύσατε μια γραμμή βάσης έργου. Πριν από ένα μήνα, άλλαξε το αντικείμενο του έργου σας και αποθηκεύσατε μια δεύτερη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 1. Από τότε, έχετε κάνει περαιτέρω προσαρμογές και έχετε αποθηκεύσει μια τρίτη γραμμή βάσης με τη Γραμμή βάσης 2. Τώρα, θέλετε να συγκρίνετε το πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης 2 χρονολογικής φάσης ανάθεσης με το τρέχον πεδίο κόστους προϋπολογισμού. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", εμφανίστε τη στήλη "Κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης2" και τη στήλη "Κόστος προϋπολογισμού" στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου εργασίας της προβολής.

Παρατηρήσεις    Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 εμφανίζονται πληροφορίες για τους πόρους κόστους, αλλά όχι για πόρους εργασίας ή υλικού πόρους. Για να δείτε πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης χρονολογικής φάσης εργασίας ή υλικού τους πόρους που έχουν ανατεθεί στην εργασία σύνοψης έργου, προσθέστε το κατάλληλο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης1-10 στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων".

Για να αποθηκεύσετε ένα σχέδιο γραμμής βάσης, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Παρακολούθηση και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ορισμός γραμμής βάσης. Επιλέξτε τη γραμμή βάσης που θέλετε—"Γραμμή βάσης" ή "Γραμμή βάσης 1" έως "Γραμμή βάσης 10". Έτσι θα αντιγραφεί η τρέχουσα τιμή του πεδίου κόστους προϋπολογισμού στο αντίστοιχο πεδίο κόστους προϋπολογισμού γραμμής βάσης.

Αφού αποθηκεύσετε μια γραμμή βάσης, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε το κόστος προϋπολογισμού γραμμής βάσης. Ωστόσο, οι τροποποιημένες τιμές γραμμής βάσης δεν προκαλούν επανυπολογισμό των πεδίων κόστους προϋπολογισμού της γραμμής βάσης. Ο σκοπός αποθήκευσης μιας γραμμής βάσης είναι η λήψη "στιγμιότυπου" του σχεδίου έργου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η επεξεργασία των τιμών των γραμμών βάσης μπορεί να τροποποιήσει την ακεραιότητα των δεδομένων σας και να προκαλέσει εσφαλμένα συμπεράσματα στις αναλύσεις διακύμανσης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×