Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Πεδία "Κόστος προϋπολογισμού"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τα πεδία κόστους προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση ή την αναθεώρηση του κόστους προϋπολογισμού για προϋπολογισμού πόροι κόστους. Πόροι προϋπολογισμού εκχωρούνται μόνο για το εργασία σύνοψης έργου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεδία κόστους προϋπολογισμού για να συγκρίνετε τα τρέχοντα προϋπολογισμένα κόστη με τις προγραμματισμένες ή πραγματικές τιμές κόστους για το έργο.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Κόστος προϋπολογισμού".

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο εργασίας)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης     Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Όταν εκχωρείτε έναν πόρο κόστους ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού σε μια εργασία σύνοψης έργου και έπειτα εισαγάγετε ένα ποσό εργασίας για τον πόρο κόστους είτε στην προβολή χρήσης εργασιών είτε στην προβολή χρήσης πόρων, το Microsoft Project συναθροίζει το συνολικό ποσό στην εργασία σύνοψης έργου.

Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την αναθεώρηση του συνολικού κόστους προϋπολογισμού για το έργο. Εάν το έργο είναι τμήμα ενός κύριο έργο ή μιας συλλογής έργων, οι πληροφορίες κόστους προϋπολογισμού σύνοψης έργου μπορούν να συγκριθούν και να αναλυθούν με άλλα έργα. Η εργασία σύνοψης έργου του υποδείγματος έργου περιλαμβάνει την αξία των δικών του πόρων προϋπολογισμού συν το άθροισμα των πόρων κόστους από τα έργα που έχουν εισαχθεί σε αυτό.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" σε μια προβολή εργασίας και εμφανίστε την εργασία σύνοψης έργου όταν θέλετε να εξετάσετε τον συνολικό προϋπολογισμό για πόρους κόστους. Αφού ξεκινήσετε την παρακολούθηση της προόδου στο σχέδιο έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" για να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα κόστη με τα πραγματικά.

Παράδειγμα    Σε ένα έργο τρίμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 15.000 € για ταξίδια, έχετε καθορίσει τον πόρο "Ταξίδια" ως πόρο κόστους αλλά και ως πόρο προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους στην εργασία σύνοψης έργου και πληκτρολογήσατε το ποσό προϋπολογισμού για ταξίδια στην προβολή "Χρήση εργασιών". Καθώς η εργασία στο έργο συνεχίζεται, καταχωρείτε πραγματικές πληροφορίες προόδου στο σχέδιο έργου. Συγκρίνετε τυχόν διακυμάνσεις μεταξύ του προγραμματισμένου κόστους και του πραγματικού κόστους, για να εξασφαλίσετε ότι είστε σε σωστό δρόμο και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο πόρου)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης     Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε ανάθεση ενός πόρου κόστους, ο οποίος είναι πόρος προϋπολογισμού, σε μια εργασία σύνοψης έργου και στη συνέχεια εισαγάγετε ένα ποσό προϋπολογισμού για τον πόρο κόστους στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", το Project αντιγράφει αυτό το ποσό προϋπολογισμού στο πεδίο πόρου "Κόστος προϋπολογισμού".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" σε μια προβολή πόρων, όταν θέλετε να εξετάσετε τον προϋπολογισμό για τους πόρους κόστους ή να συγκρίνετε τους προϋπολογισμούς των πόρων κόστους.

Παράδειγμα    Σε ένα έργο τρίμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 15.000 € για ταξίδια, έχετε καθορίσει τον πόρο "Ταξίδια" ως πόρο κόστους αλλά και ως πόρο προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους στην εργασία σύνοψης έργου και πληκτρολογήσατε το ποσό προϋπολογισμού για ταξίδια στην προβολή "Χρήση εργασιών". Μόλις προσθέσετε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" στο φύλλο πόρων, θα δείτε ότι ο πόρος κόστους "Ταξίδια" εμφανίζει τον προϋπολογισμό των 15.000 €.

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης     Εισαχθεί

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εισαγάγετε το ποσό προϋπολογισμού για πόρους κόστους για αναθέσεις ή όταν θέλετε να συγκρίνετε τους προϋπολογισμούς των πόρων κόστους σε ένα άλλο.

Παράδειγμα    Σε ένα έργο τρίμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 15.000 € για ταξίδια, έχετε καθορίσει τον πόρο "Ταξίδια" ως πόρο κόστους αλλά και ως πόρο προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους στην εργασία σύνοψης έργου. Μπορείτε τώρα να εισαγάγετε το πληρωτέο εφάπαξ ποσό προϋπολογισμού για ταξίδια στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών".

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης     Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε αντιστοίχιση ενός πόρου κόστους που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για ένα εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσό προϋπολογισμού για τον πόρο κόστους στην προβολή τη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", συγκεντρώνει το Project προς τα κάτω το συνολικό ποσό στο επίπεδο χρονολογικής φάσης εργασίας.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να εμφανίσετε το πεδίο Κόστος προϋπολογισμού στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής "Χρήση εργασιών", προσθέτοντάς το στο παράθυρο διαλόγου Στυλ λεπτομερειών. Θα εμφανιστεί το κόστος προϋπολογισμού για την εργασία και τις αναθέσεις στο πέρασμα του χρόνου.

Αφού ξεκινήσετε την παρακολούθηση της προόδου στο σχέδιο έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού" για να συγκρίνετε τα προϋπολογισμένα κόστη με τα πραγματικά.

Παράδειγμα    Σε ένα έργο τρίμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 15.000 € για ταξίδια, έχετε καθορίσει τον πόρο "Ταξίδια" ως πόρο κόστους αλλά και ως πόρο προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους στην εργασία σύνοψης έργου και πληκτρολογήσατε το ποσό προϋπολογισμού για ταξίδια της ανάθεσης στην προβολή "Χρήση εργασιών". Καθώς η εργασία στο έργο συνεχίζεται, καταχωρείτε πραγματικές πληροφορίες προόδου στο σχέδιο έργου. Συγκρίνετε τις διακυμάνσεις μεταξύ του προγραμματισμένου κόστους και του πραγματικού κόστους χρονολογικής φάσης, για να εξασφαλίσετε ότι είστε σε σωστό δρόμο και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος Καταχώρησης     Υπολογισμού

Τρόπος υπολογισμού    Όταν κάνετε αντιστοίχιση ενός πόρου κόστους που είναι ένας πόρος προϋπολογισμού για ένα εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσό προϋπολογισμού για τον πόρο κόστους στην προβολή τη "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", συγκεντρώνει το Project προς τα κάτω το συνολικό ποσό στο επίπεδο χρονολογικής φάσης πόρου.

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να εμφανίσετε το πεδίο Κόστος προϋπολογισμού στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής "Χρήση πόρων", προσθέτοντάς το στο παράθυρο διαλόγου Στυλ λεπτομερειών. Θα εμφανιστεί το κόστος προϋπολογισμού για τον πόρο και τις αναθέσεις σε σχέση με το χρόνο.

Παράδειγμα    Σε ένα έργο τρίμηνης διάρκειας με προϋπολογισμό 15.000 € για ταξίδια, έχετε καθορίσει τον πόρο "Ταξίδια" ως πόρο κόστους αλλά και ως πόρο προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους στην εργασία σύνοψης έργου και πληκτρολογήσατε το ποσό προϋπολογισμού για ταξίδια της ανάθεσης στην προβολή "Χρήση πόρων". Καθώς η εργασία στο έργο συνεχίζεται, καταχωρείτε πραγματικές πληροφορίες προόδου στο σχέδιο έργου. Συγκρίνετε τις διακυμάνσεις μεταξύ του προγραμματισμένου κόστους και του πραγματικού κόστους χρονολογικής φάσης, για να εξασφαλίσετε ότι είστε σε σωστό δρόμο και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές.

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Κόστος προϋπολογισμού (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Μπορείτε να εμφανίσετε το πεδίο Κόστος προϋπολογισμού στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", προσθέτοντάς το στο παράθυρο διαλόγου Στυλ λεπτομερειών. Στη συνέχεια, μπορείτε να εισαγάγετε ή να εξετάσετε το κόστος προϋπολογισμού για την ανάθεση σε σχέση με το χρόνο.

Παράδειγμα    Με έναν προϋπολογισμό της $15.000 για ταξίδια για ένα έργο τριών μηνών, έχετε προσδιορίσει "Ταξιδιού" ως πόρο κόστους και προϋπολογισμού. Έχετε αναθέσει αυτόν τον πόρο κόστους για να το εργασία σύνοψης έργου. Τώρα, μπορείτε να εισαγάγετε χρονολογικής φάσης ή ποσό γραμμή προϋπολογισμού για ταξίδια στο τμήμα φύλλου κατανομής χρόνου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων".

Παρατηρήσεις    Στο πεδίο "Κόστος προϋπολογισμού", μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες μόνο για πόρους κόστους που είναι πόροι προϋπολογισμού. (Για πόρους εργασίας και υλικούς πόρους που είναι πόροι προϋπολογισμού, μπορείτε να εισάγετε πληροφορίες στο πεδίο "Εργασία προϋπολογισμού").

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×