Πεδία εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι παρακάτω είναι τα πεδία εργασίας του Microsoft Office Project. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε ένα όνομα πεδίου.

Πεδία πραγματικού κόστους

Πραγματική διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Πεδία τρέχουσας ολοκλήρωσης

Πεδία "πραγματικό κόστος υπερωριών"

Πεδία τρέχουσας υπερωριακής απασχόλησης

Πεδία "Πραγματική έναρξη"

Πεδία "Πραγματικός όγκος εργασίας"

Πεδία "πραγματικό κόστος υλοποιημένης ΕΡΓΑΣΊΑΣ"

Πεδία ανάθεσης

Πεδία "καθυστέρηση ανάθεσης"

Πεδία "μονάδες ανάθεσης"

Πεδία "Κόστος γραμμής βάσης"

Διάρκεια γραμμής βάσης (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Λήξη γραμμής βάσης"

Πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης"

Πεδία "Εργασία γραμμής βάσης"

Πεδία "Κόστος γραμμής βάσης1-10"

Διάρκεια γραμμής βάσης1-10 (πεδία εργασίας)

Λήξη γραμμής βάσης1-10 πεδία

Πεδία "Έναρξη γραμμής βάσης1-10"

Πεδία "Εργασία γραμμής βάσης1-10"

Πεδία ΠΚΥΕ

Πεδία ΠΚΠΕ

Ολοκλήρωση μέχρι (πεδίο εργασίας)

Πεδία "επιβεβαιώθηκε"

Ημερομηνία περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Τύπος περιορισμού (πεδίο εργασίας)

Επαφή (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Κόστος"

Πεδία "Πίνακας χρεώσεων"

Πεδία διακύμανση κόστους

Πεδία "Κόστος1-10"

Πεδία CPI

Δημιουργήθηκε (πεδίο εργασίας)

Κρίσιμα πεδία

Πεδία ΔΚ

Πεδία CV %

Πεδία "Ημερομηνία1-10"

Προθεσμία (πεδίο εργασίας)

Διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Διακύμανση διάρκειας (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Διάρκεια1-10"

ΕΚΟ (πεδίο εργασίας)

Πρώιμη λήξη (πεδίο εργασίας)

Πρώιμη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Μέθοδος εκτελεσθείσας αξίας (πεδίο εργασίας)

Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Κόστος1-10"

Πεδία "ημερομηνία1-30"

Πεδία "Διάρκεια1-10"

Πεδία "Σημαία1-20"

Πεδία "αριθμός1-40 εταιρείας"

Για μεγάλες επιχειρήσεις διάρθρωσης εργασίας Κωδικός1-30 (πεδία εργασίας)

Πεδία "Κείμενο1-40 εταιρείας"

Εκτιμώμενη (πεδίο εργασίας)

Αναμενόμενη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Αναμενόμενη λήξη (πεδίο εργασίας)

Αναμενόμενη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Εξωτερική εργασία (πεδίο εργασίας)

Λήξη (πεδίο εργασίας)

Αδράνεια λήξης (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Διακύμανση λήξη"

Πεδία "Λήξη1-10"

Πεδία "Σταθερό κόστος"

Πεδία "Σημαία1-20"

Ελεύθερη αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Ομαδοποίηση κατά σύνοψη"

Απόκρυψη γραμμής (πεδίο εργασίας)

Τα πεδία υπερ-σύνδεσης

Πεδία διεύθυνσης υπερ-σύνδεσης

Πεδία "Href υπερ-σύνδεσης"

Πεδία "Υποδιεύθυνση υπερ-σύνδεσης"

Πεδία "Αναγνωριστικό"

Παράβλεψη ημερολογίου πόρου (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Δείκτες"

Καθυστερημένη λήξη (πεδίο εργασίας)

Καθυστερημένη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Αντιστοιχίσεις επιπέδων (πεδίο εργασίας)

Ισοστάθμιση είναι δυνατό να διαιρεθεί (πεδίο εργασίας)

Πεδία "καθυστέρηση ισοστάθμισης"

Πεδία "συνδεδεμένα πεδία"

Με επισήμανση (πεδίο εργασίας)

Ορόσημο (πεδίο εργασίας)

Πεδία "όνομα"

Αρνητική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Πεδία σημειώσεων

Πεδία "Αριθμός1-20"

Πεδία "αντικείμενα"

Αισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Αισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Αισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Κωδικός διάρθρωσης1-10"

Πεδία "επίπεδο διάρθρωσης"

Αριθμός διάρθρωσης (πεδίο εργασίας)

Πεδία "υπερ-ανάθεση"

Πεδία "Κόστος υπερωριών"

Πεδία εργασίας υπερωριών

Πεδία "% ολοκλήρωσης"

Ποσοστό (%) Πεδία ολοκλήρωσης εργασίας

Απαισιόδοξη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Απαισιόδοξη λήξη (πεδίο εργασίας)

Απαισιόδοξη Έναρξη (πεδίο εργασίας)

Ποσοστό (%) Ολοκλήρωσης (πεδίο εργασίας)

Προαπαιτούμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Λήξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Έναρξη προ της εξισορρόπησης (πεδίο εργασίας)

Πεδία "προτεραιότητα"

Πεδία έργου

Περιοδική (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Κανονική εργασία"

Πεδία "Υπόλοιπο κόστος"

Υπόλοιπη διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Υπόλοιπο κόστος υπερωριών"

Πεδία "υπόλοιπο όγκο υπερωριών"

Πεδία "Υπόλοιπη εργασία"

Πεδία "ομάδα πόρων"

Πεδία "Αρχικά πόρων"

Ονόματα πόρων (πεδίο εργασίας)

Φωνητικά πόρων (πεδίο εργασίας)

Τύπος πόρου (πεδίο εργασίας)

Πεδία "απόκριση σε εκκρεμότητα"

Συνέχιση (πεδίο εργασίας)

Συνάθροιση (πεδίο εργασίας)

Πεδία SPI

Πεδία "Έναρξη"

Αδράνεια έναρξης (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Διακύμανση Έναρξη"

Πεδία "Έναρξη1-10"

Κατάσταση (πεδίο εργασίας)

Δείκτης κατάστασης (πεδίο εργασίας)

Διακοπή (πεδίο εργασίας)

Αρχείο δευτερεύοντος έργου (πεδίο εργασίας)

Δευτερεύον έργο μόνο για ανάγνωση (πεδίο εργασίας)

Εξαρτώμενες εργασίες (πεδίο εργασίας)

Σύνοψη (πεδίο εργασίας)

Πρόοδος σύνοψης (πεδίο εργασίας)

Πεδία SV

Πεδία "ποσοστό (%) ΔΧ"

Ημερολόγιο εργασιών (πεδίο εργασίας)

ΔΕΠΟ (πεδίο εργασίας)

Πεδία "κατάσταση ομάδας σε εκκρεμότητα"

Κείμενο πάνω (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Κείμενο1-30"

Συνολική αδράνεια (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Τύπος"

Πεδία "Μοναδικό Αναγνωριστικό"

Προαπαιτούμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Εξαρτώμενες εργασίες μοναδικού Αναγνωριστικού (πεδίο εργασίας)

Απαιτείται ενημέρωση πεδίων

Πεδία VAC

Πεδία WBS

Προαπαιτούμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Εξαρτώμενες εργασίες δομής ανάλυσης Εργασίας (πεδίο εργασίας)

Πεδία "Εργασία"

Πεδία καμπύλη όγκου εργασίας

Πεδία "Διακύμανση εργασία"

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×