Πεδία διεύθυνσης υπερ-σύνδεσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" περιέχει το διεύθυνση για μια υπερ-σύνδεση που σχετίζεται με μια εργασία, πόρο ή ανάθεση. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα στο πεδίο "διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη τοποθεσία Web σε μια intranet ή World Wide Web. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "υπερ-σύνδεσης" για να μεταβείτε σε ένα έγγραφο στο σκληρό σας δίσκο ή στο δίκτυό σας.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης".

Τύπος δεδομένων    Κείμενο

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε στις διευθύνσεις που είναι συσχετισμένες με εργασίες. Όταν προσθέτετε μια τοποθεσία στο πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης", ο δείκτης της υπερ-σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες".

Παράδειγμα    Πολλές από τις εργασίες στο έργο σας έχουν ανατεθεί σε εξωτερικές εταιρείες συμβούλων και υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web. Προσθέστε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην προβολή "Φύλλο εργασίας", για να δείτε τη διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (για παράδειγμα, "http://www.microsoft.com/") για τις εξωτερικές εταιρείες.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση στο αρχείο έργου, συμπληρώνοντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" σε ένα φύλλο πόρου, όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε στις διευθύνσεις υπερ-συνδέσεων που είναι συσχετισμένες με πόρους. Όταν προσθέτετε μια διεύθυνση στο πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης", ο δείκτης της υπερ-σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες".

Παράδειγμα    Πολλοί από τους πόρους που εργάζονται στο έργο σας είναι εξωτερικές εταιρείες συμβούλων και υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web. Προσθέτετε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην προβολή "Φύλλο πόρου", για να δείτε τη διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης (για παράδειγμα, "http://www.microsoft.com/") για τις εξωτερικές εταιρείες.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση στο αρχείο έργου, συμπληρώνοντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Καταχωρημένη

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στο τμήμα της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίσετε ή να μεταβείτε στις διευθύνσεις που είναι συσχετισμένες με αναθέσεις. Όταν προσθέτετε μια διεύθυνση στο πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης", ο δείκτης της υπερ-σύνδεσης εμφανίζεται στο πεδίο "Δείκτες".

Παράδειγμα    Πολλοί από τους πόρους στους οποίους έχουν γίνει αναθέσεις είναι εξωτερικές εταιρείες συμβούλων και υπηρεσίες που διαθέτουν τοποθεσίες Web. Προσθέστε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών", για να δείτε τη διεύθυνση της υπερ-σύνδεσης (για παράδειγμα, "http://www.microsoft.com/") για τις εξωτερικές εταιρείες.

Παρατηρήσεις    Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε μια υπερ-σύνδεση, μην κάνετε κλικ στο πεδίο "Υπερ-σύνδεση" ή "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Όταν κάνετε κλικ σε ένα από αυτά τα πεδία, ξεκινά το πρόγραμμα περιήγησης Web και μεταβαίνετε στην τοποθεσία της αναφερόμενης υπερ-σύνδεσης. Αντί για αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το πεδίο "Διεύθυνση υπερ-σύνδεσης". Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη γραμμή καταχώρησης επάνω από την προβολή, για να επεξεργαστείτε την υπερ-σύνδεση.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση στο αρχείο έργου, συμπληρώνοντας το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×