Πεδία "Διακύμανση λήξης"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιλαμβάνει το χρόνο που αντιστοιχεί στη διαφορά ανάμεσα στην ημερομηνία λήξης γραμμής βάσης μιας εργασίας ή ανάθεσης και την τρέχουσα ημερομηνία λήξης.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Διακύμανση λήξης".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Διακύμανση λήξης (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει την τιμή "0 ημέρες" μέχρι να υπάρξει διακύμανση μεταξύ της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας λήξης γραμμής βάσης. Το Project, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διακύμανση λήξης ως εξής:

Διακύμανση λήξης = Λήξη - Λήξη γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση λήξης" σε μια προβολή εργασίας όταν θέλετε να αναλύσετε εάν οι εργασίες θα λήξουν την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, πριν από αυτήν ή μετά.

Παράδειγμα    Ορίσατε μια γραμμή βάσης για το έργο σας πριν από τρεις μήνες και τώρα θέλετε να αναθεωρήσετε τις διακυμάνσεις λήξης για τις εργασίες. Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση λήξης" στην προβολή "Φύλλο εργασίας", για να αναλύσετε την τρέχουσα πρόοδο και απόδοση της εργασίας.

Παρατηρήσεις    Εάν η "Διακύμανση λήξης" είναι ένας αρνητικός αριθμός, η εργασία προγραμματίζεται να λήξει νωρίτερα από ότι είχε σχεδιαστεί, όπως φαίνεται στη γραμμή βάσης. Εάν η "Διακύμανση λήξης" είναι θετικός αριθμός, η εργασία έχει προγραμματιστεί να λήξει αργότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί. Εάν η τιμή της "Διακύμανσης λήξης" είναι μηδέν, η εργασία έχει προγραμματιστεί να λήξει στον προκαθορισμένο χρόνο.

Ορίστε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή για το προγραμματισμένο πεδίο "Λήξη" στο αντίστοιχο πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης".

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Gantt παρακολούθησης", για να απεικονίσετε τη διακύμανση λήξης με γραφικό που εμφανίζει τις γραμμές Gantt. Επίσης, ο πίνακας "Διακύμανση" περιλαμβάνει το πεδίο "Διακύμανση λήξης" από προεπιλογή.

Διακύμανση λήξης (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Διακύμανση λήξης" περιέχει την τιμή "0 ημέρες" μέχρι να υπάρξει διακύμανση μεταξύ της ημερομηνίας λήξης και της ημερομηνίας λήξης γραμμής βάσης. Το Project, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διακύμανση λήξης ως εξής:

Διακύμανση λήξης = Λήξη - Λήξη γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση λήξης" στην προβολή "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να αναλύσετε εάν οι αναθέσεις θα λήξουν την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης, πριν από αυτήν ή μετά.

Παράδειγμα    Ορίσατε μια γραμμή βάσης για το έργο σας πριν από τρεις μήνες και τώρα θέλετε να αναθεωρήσετε τις διακυμάνσεις λήξης για τις αναθέσεις. Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση λήξης" στην προβολή "Χρήση εργασιών", για να αναλύσετε την τρέχουσα πρόοδο και απόδοση της ανάθεσης.

Παρατηρήσεις    Εάν η διακύμανση λήξης είναι ένας αρνητικός αριθμός, η ανάθεση έχει προγραμματιστεί να λήξει νωρίτερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί αρχικά, όπως φαίνεται στη γραμμή βάσης. Εάν η διακύμανση λήξης είναι θετικός αριθμός, η ανάθεση έχει προγραμματιστεί να λήξει αργότερα από ό,τι είχε σχεδιαστεί. Εάν η τιμή της διακύμανσης λήξης είναι μηδέν, η ανάθεση έχει προγραμματιστεί να λήξει στον προκαθορισμένο χρόνο.

Ορίστε μια γραμμή βάσης στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός γραμμής βάσης. Με αυτόν τον τρόπο, αντιγράφεται η τρέχουσα τιμή για το προγραμματισμένο πεδίο "Λήξη" στο αντίστοιχο πεδίο "Λήξη γραμμής βάσης".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×