Πεδία "Διακύμανση κόστους"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία ανάθεσης "Διακύμανση κόστους" εμφανίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο κόστος γραμμής βάσης και το συνολικό κόστος για μια εργασία, έναν πόρο ή μια ανάθεση. Το συνολικό κόστος είναι η τρέχουσα εκτίμηση κόστους, η οποία βασίζεται στο πραγματικό και στο υπόλοιπο κόστος.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "Διακύμανση κόστους".

Τύπος δεδομένων    Νομισματική μονάδα

Διακύμανση κόστους (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει τη διακύμανση κόστους ως εξής:

Διακύμανση κόστους = Κόστος - Κόστος γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση κόστους" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια εργασία. Κατά τη διάρκεια ενός έργου, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να ελέγξετε την απόδοση όσον αφορά τον προϋπολογισμό μέχρι στιγμής. Στο τέλος ενός έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για την ανάλυση κόστους και το σχεδιασμό μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για μια εργασία είναι 500 €, επειδή αρχικά υπολογίσατε ότι, για να ολοκληρωθεί, θα χρησιμοποιήσετε τον πόρο με χρέωση 50 € ανά ώρα για 10 ώρες. Εάν απαιτούνται μόνο 5 ώρες από τον πόρο για να ολοκληρωθεί η εργασία, το κόστος γραμμής βάσης είναι 500 € και το κόστος ενημερώνεται με την τιμή 250 €. Για το λόγο αυτόν, η διακύμανση κόστους εμφανίζει την τιμή -250 €, που υποδεικνύει ότι έχετε χρησιμοποιήσει 250 € λιγότερα από τον προϋπολογισμό για την εργασία.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι αρνητική, το κόστος για την εργασία είναι μικρότερο από το προϋπολογισμένο ή από αυτό της γραμμής βάσης. Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι θετική, το τρέχον κόστος της εργασίας είναι μεγαλύτερο από αυτό του προϋπολογισμού. Όταν ολοκληρωθεί η εργασία, το πεδίο εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών κόστους γραμμής βάσης και των τιμών πραγματικού κόστους.

Διακύμανση κόστους (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει τη διακύμανση κόστους ως εξής:

Διακύμανση κόστους = Κόστος - Κόστος γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση κόστους" σε μια προβολή πόρου, όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για έναν πόρο. Κατά τη διάρκεια ενός έργου, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να ελέγξετε την απόδοση όσον αφορά τον προϋπολογισμό μέχρι στιγμής. Στο τέλος ενός έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για την ανάλυση κόστους και το σχεδιασμό μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Το κόστος γραμμής βάσης για έναν πόρο είναι 5.000 € και το κόστος σας (συνολικό κόστος) είναι 4.500 €. Η διακύμανση κόστους είναι -500 €, δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει 500 € λιγότερα από τον προϋπολογισμό.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι αρνητική, το κόστος για τον πόρο είναι μικρότερο από το προϋπολογισμένο ή από αυτό της γραμμής βάσης. Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι θετική, το τρέχον κόστος για τον πόρο είναι μεγαλύτερο από αυτό του προϋπολογισμού.

Διακύμανση κόστους (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το Microsoft Office Project υπολογίζει τη διακύμανση κόστους ως εξής:

Διακύμανση κόστους = Κόστος - Κόστος γραμμής βάσης

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Διακύμανση κόστους" στο τμήμα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να δείτε αν έχετε χρησιμοποιήσει λιγότερο, περισσότερο ή το απαιτούμενο ποσό από το ποσό του προϋπολογισμού για μια ανάθεση. Κατά τη διάρκεια ενός έργου, χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να ελέγξετε την απόδοση όσον αφορά τον προϋπολογισμό μέχρι στιγμής. Στο τέλος ενός έργου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για την ανάλυση κόστους και το σχεδιασμό μελλοντικών έργων.

Παράδειγμα    Εάν το κόστος γραμμής βάσης για μια ανάθεση είναι 500 € και το κόστος (συνολικό κόστος) είναι 400 €, η διακύμανση κόστους είναι -100 €, δηλαδή έχετε χρησιμοποιήσει 100 € λιγότερα από τον προϋπολογισμό.

Παρατηρήσεις    Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι αρνητική, το κόστος για την ανάθεση είναι μικρότερο από το προϋπολογισμένο ή από αυτό της γραμμής βάσης. Εάν η τιμή της διακύμανσης κόστους είναι θετική, το τρέχον κόστος της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο από αυτό του προϋπολογισμού. Όταν ολοκληρωθεί η ανάθεση, το πεδίο εμφανίζει τη διαφορά μεταξύ των τιμών κόστους γραμμής βάσης και των τιμών πραγματικού κόστους.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×