Πεδία "Απόκριση σε εκκρεμότητα"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Απόκριση σε εκκρεμότητα" υποδεικνύουν αν έχει ληφθεί μια βεβαίωση λήψης από τα άτομα της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί στις εργασίες.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων "απόκριση σε εκκρεμότητα". Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κατηγορίες πεδίων.

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις στείλετε ενημερώσεις ανάθεσης στα μέλη της ομάδας που έχουν εκχωρηθεί σε μια εργασία, το Microsoft Office Project καταχωρεί την ένδειξη "Ναι" στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα". Μόλις λάβετε όλες τις απαντήσεις από όλα τα εκχωρημένα μέλη ομάδας, η ένδειξη "Ναι" αλλάζει σε "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα", μαζί με το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε", σε ένα φύλλο εργασιών, για να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις αναθέσεων εργασιών με τα μέλη της ομάδας.

Παράδειγμα    Θέλετε να ελέγχετε κατά διαστήματα τις εργασίες που έχουν σημαντικές απαντήσεις για την ενημέρωση ανάθεσης. Προσθέστε το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" σε ένα φύλλο εργασιών. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε εκκρεμείς απαντήσεις που προξενούν καθυστερήσεις στις αναθέσεις εργασιών.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις εκχωρήσετε ένα μέλος της ομάδας σε μια εργασία και στείλετε μια ενημέρωση με τον Microsoft Office Project Server, το Microsoft Office Project καταχωρεί την ένδειξη "Ναι" στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα". Όταν λάβετε απαντήσεις σε όλα τα μηνύματα για ενημέρωση αναθέσεων που έχουν σταλεί σε αυτό το μέλος της ομάδας, η ένδειξη "Ναι" αλλάζει σε "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα", μαζί με το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε", σε ένα φύλλο πόρων, για να παρακολουθήσετε την κατάσταση των αναθέσεων εργασιών που έγιναν με τον Project Server. Αυτό το πεδίο παρουσιάζει τα μέλη της ομάδας από τα οποία περιμένετε ακόμα απαντήσεις έτσι ώστε να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις αναθέσεών σας.

Παράδειγμα    Θέλετε να ελέγχετε κατά διαστήματα τα μέλη της ομάδας που δεν έχουν απαντήσει σε ενημερώσεις ανάθεσης. Προσθέστε το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα" σε μια προβολή πόρου. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε οποιεσδήποτε εκκρεμείς απαντήσεις που προξενούν καθυστερήσεις στις αναθέσεις εργασιών.

Απόκριση σε εκκρεμότητα (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Τρόπος υπολογισμού    Μόλις εκχωρήσετε ένα μέλος της ομάδας σε μια εργασία και στείλετε μια ενημέρωση με τον Project Server, το Microsoft Office Project καταχωρεί την ένδειξη "Ναι" στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα". Μόλις λάβετε μια απάντηση σε αυτό το μήνυμα, η ένδειξη "Ναι" αλλάζει σε "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα", μαζί με το πεδίο "Επιβεβαιώθηκε", στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", για να παρακολουθήσετε τις συζητήσεις αναθέσεων εργασιών με τα μέλη της ομάδας με τον Project Server. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τη ρύθμιση στο πεδίο "Απόκριση σε εκκρεμότητα".

Παράδειγμα    Περιμένετε να λάβετε μια απάντηση από το Γιάννη, στον οποίο έχετε εκχωρήσει με αβεβαιότητα την εργασία "Εκτίμηση ανάπτυξης". Εάν μιλήσατε με το Γιάννη και μάθατε ότι δεν θα μπορέσει να αναλάβει αυτήν την εργασία, μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη του πεδίου "Απόκριση σε εκκρεμότητα" σε "Όχι".

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×