Πεδία ανάθεσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Ανάθεση" υποδεικνύουν αν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, αντί για γραμμή εργασίας ή πόρου.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πεδίων ανάθεσης.

Τύπος δεδομένων    Ναι/Όχι

Ανάθεση (πεδίο εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι, περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για εργασίες περιέχει πάντα την τιμή "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Η προβολή "Χρήση εργασιών" εμφανίζει γραμμές ανάθεσης, που υποδηλώνουν σε ποιους πόρους έχει ανατεθεί η εργασία. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να εμφανιστεί αν το πεδίο είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση", όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση εργασιών", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, φιλτράρετε για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Ανάθεση (πεδίο πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι, περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για πόρους περιέχει πάντα την τιμή "Όχι".

Βέλτιστη χρήση    Η προβολή "Χρήση πόρων" εμφανίζει γραμμές ανάθεσης, που υποδηλώνουν ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στον πόρο. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανιστεί αν το πεδίο είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση", όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση πόρων", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, φιλτράρετε για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Ανάθεση (πεδίο ανάθεσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης, το πεδίο "Ανάθεση" περιέχει την τιμή "Ναι". Εάν δεν είναι, περιέχει την τιμή "Όχι". Το πεδίο "Ανάθεση" για αναθέσεις περιέχει πάντα την τιμή "Ναι".

Βέλτιστη χρήση    Οι προβολές "Χρήση εργασιών" και "Χρήση πόρων" εμφανίζουν γραμμές ανάθεσης. Στην προβολή "Χρήση εργασιών", οι γραμμές ανάθεσης υποδηλώνουν τους πόρους στους οποίους έχει ανατεθεί η εργασία. Στην προβολή "Χρήση πόρων", οι γραμμές ανάθεσης υποδηλώνουν ποιες εργασίες έχουν ανατεθεί στον πόρο. Προσθέστε το πεδίο "Ανάθεση" στην ενότητα φύλλου της προβολής "Χρήση εργασιών" ή της προβολής "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να εμφανίζεται η πληροφορία σχετικά με το εάν η γραμμή είναι γραμμή ανάθεσης. Πραγματοποιήστε φιλτράρισμα για το πεδίο "Ανάθεση", όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Ναι) ή όταν θέλετε να εξαιρούνται οι γραμμές ανάθεσης (Ανάθεση = Όχι).

Παράδειγμα    Στην προβολή "Χρήση εργασιών", θέλετε να εμφανίζονται μόνο οι γραμμές ανάθεσης για αναθέσεις που έχουν περισσότερες από 80 ώρες απασχόλησης. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός φίλτρων, φιλτράρετε για όλα τα πεδία "Ανάθεση" που έχουν την τιμή "Ναι" μαζί με τα πεδία "Εργασία" που έχουν τιμές μεγαλύτερες από 80 ώρες.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×