Πεδία "Αθροιστική εργασία"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα πεδία "Αθροιστικό ποσό εργασίας" περιέχουν τον προγραμματισμένο χρόνο για όλους τους πόρους στους οποίους έχουν ανατεθεί εργασίες, αθροιστικά σε όλο το χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες πεδίων "Αθροιστικό ποσό εργασίας".

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης εργασίας)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" για εργασίες βασίζεται στην εργασία που έχει υλοποιηθεί ήδη, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη υπόλοιπη απασχόληση για την εργασία. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο εργασίας "Εργασία" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Για κάθε χρονική περίοδο, το αθροιστικό ποσό εργασίας είναι ίσο με το αθροιστικό ποσό εργασίας της προηγούμενης περιόδου συν την προγραμματισμένη εργασία για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε το αθροιστικό ποσό εργασίας που έχει προγραμματιστεί για τις εργασίες μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Για την εργασία "Σύνταξη πρότασης", στο Γιάννη έχουν ανατεθεί 8 ώρες απασχόλησης, στο Χρήστο 10 ώρες απασχόλησης και στο Δημήτρη 12 ώρες απασχόλησης, δηλαδή συνολικά 30 ώρες απασχόλησης για την εργασία. Η εργασία έχει διάρκεια 3 ημέρες. Προσθέστε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Για τις 3 ημέρες διάρκειας αυτής της εργασίας, οι τιμές αθροιστικής εργασίας είναι 10, 20 και 30. Μπορείτε να δείτε πώς κατανέμονται αυτές οι ώρες σε διαφορετικές αναθέσεις, αν αναθεωρήσετε τις πληροφορίες στις αντίστοιχες γραμμές ανάθεσης κάτω από τις πληροφορίες εργασίας.

Αθροιστική εργασία (πεδίο χρονολογικής φάσης πόρου)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" για πόρους βασίζεται στην εργασία που έχει υλοποιηθεί ήδη, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη υπόλοιπη απασχόληση που έχει ανατεθεί στον πόρο. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο πόρου "Εργασία" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Για κάθε χρονική περίοδο, η αθροιστική τιμή είναι ίση με το αθροιστικό ποσό εργασίας της προηγούμενης περιόδου συν την προγραμματισμένη εργασία για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε το αθροιστικό ποσό εργασίας που έχει προγραμματιστεί για τον πόρο μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Στο Γιάννη έχουν ανατεθεί διάφορες εργασίες. Προσθέτετε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στην ενότητα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση πόρων". Για τις πρώτες 5 ημέρες του έργου, οι τιμές αθροιστικής εργασίας για τον Γιάννη είναι 8, 16, 24, 32 και 40. Μπορείτε να δείτε πώς κατανέμονται αυτές οι ώρες σε διαφορετικές αναθέσεις, εάν αναθεωρήσετε τις πληροφορίες στις αντίστοιχες γραμμές ανάθεσης κάτω από τις πληροφορίες πόρου.

Αθροιστική εργασία (πεδίο ανάθεσης χρονολογικής φάσης)

Τύπος καταχώρησης    Υπολογισμένη

Τρόπος υπολογισμού    Το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" για αναθέσεις βασίζεται στην εργασία που έχει υλοποιηθεί ήδη για την ανάθεση, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη υπόλοιπη απασχόληση για την ανάθεση. Οι τιμές αυτές βασίζονται στο πεδίο ανάθεσης "Εργασία" και προστίθενται στην προηγούμενη χρονική περίοδο για την αθροιστική τιμή. Το αθροιστικό ποσό εργασίας είναι ίσο με το αθροιστικό ποσό εργασίας της προηγούμενης περιόδου συν την προγραμματισμένη εργασία για αυτήν την περίοδο.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων", όταν θέλετε να αναθεωρήσετε το αθροιστικό ποσό εργασίας που έχει προγραμματιστεί για την ανάθεση μέχρι σήμερα.

Παράδειγμα    Στο Γιάννη έχουν ανατεθεί 20 ώρες εργασίας για την εργασία "Εκτίμηση ανάπτυξης" με διάρκεια 4 ημέρες. Η προγραμματισμένη απασχόληση για τις 4 ημέρες είναι 4, 4, 8 και 4 ώρες. Προσθέστε το πεδίο "Αθροιστικό ποσό εργασίας" στο τμήμα χρονολογικής φάσης της προβολής "Χρήση εργασιών". Για τις 4 ημέρες διάρκειας αυτής της εργασίας, οι τιμές αθροιστικής εργασίας για το Γιάννη είναι 4, 8, 16 και 20.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×