Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης"

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης στην Access για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις ομάδες αντικειμένων βάσης δεδομένων που εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες, να ορίσετε επιλογές εμφάνισης για το παράθυρο περιήγησης και για να επιλέξετε εάν τα αντικείμενα βάσης δεδομένων στο παράθυρο θα ανοίγουν με απλό κλικ ή με διπλό κλικ του ποντικιού.

Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης" στην Access, κάντε ένα από τα εξής:

  • Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access. Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την Access 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τρέχουσα βάση δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές περιήγησης στην ενότητα Περιήγηση.

  • Κάντε δεξί κλικ στην κορυφή του παραθύρου περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης.

Επιλογές ομαδοποίησης

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία σε αυτή την ενότητα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις ομάδες στις προκαθορισμένες κατηγορίες που παρέχονται στην Access και για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες.

Κατηγορίες

Εμφανίζει τις προκαθορισμένες και προσαρμοσμένες κατηγορίες στη βάση δεδομένων που είναι ανοιχτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Όταν επιλέγετε μια κατηγορία, οι ομάδες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτή εμφανίζονται στην ενότητα Ομάδες για, για παράδειγμα, "Ομάδες για 'Πίνακες και προβολές'". Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια ομάδα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα της.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των προσαρμοσμένων κατηγοριών στη λίστα Ομάδες για, δηλαδή να τις μετακινήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επάνω ή το κάτω βέλος που εμφανίζεται δίπλα της.

Τα στοιχεία ελέγχου για την αναδιάταξη ομάδων σε μια κατηγορία

Επιπλέον, εάν επιλέξετε την κατηγορία Πίνακες και σχετικές προβολές, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά ορισμένων από τις ομάδες της. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην κατηγορία και, στη συνέχεια, στο τμήμα παραθύρου Ομάδες για, κάντε κλικ στην ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε και χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος για να αλλάξετε τη σειρά της ομάδας.

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε μια προκαθορισμένη κατηγορία ή τις ομάδες σε αυτή την κατηγορία, αλλά μπορείτε να αποτρέψετε την εμφάνιση των προκαθορισμένων ομάδων στο παράθυρο περιήγησης. Για να ξεχωρίσετε τις προκαθορισμένες από τις προσαρμοσμένες κατηγορίες, προσέξτε τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από την ενότητα Κατηγορίες. Εάν τα κουμπιά Διαγραφή στοιχείου και Μετονομασία στοιχείου είναι ενεργοποιημένα όταν επιλέγετε μια κατηγορία, αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Προσθήκη στοιχείου    Κάντε κλικ για να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία.

Διαγραφή στοιχείου    Κάντε κλικ για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία. Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Μετονομασία στοιχείου    Κάντε κλικ για να μετονομάσετε ένα στοιχείο. Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Ομάδες για

Εμφανίζει την ομάδα ή τις ομάδες που έχουν εκχωρηθεί στην κατηγορία που είναι επιλεγμένη στην ενότητα Κατηγορίες. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου δίπλα σε μια ομάδα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε την ομάδα αυτή στο παράθυρο περιήγησης. Για να ξεχωρίσετε τις προκαθορισμένες από τις προσαρμοσμένες ομάδες, προσέξτε τα κουμπιά που βρίσκονται κάτω από την ενότητα. Εάν τα κουμπιά Διαγραφή ομάδας και Μετονομασία ομάδας είναι ενεργοποιημένα, αυτό σημαίνει ότι έχετε επιλέξει μια ομάδα σε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των ομάδων σε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, καθώς και των ομάδων στην προκαθορισμένη ομάδα Πίνακες και προβολές. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επάνω ή το κάτω βέλος που εμφανίζεται δίπλα της.

Τα στοιχεία ελέγχου για την αναδιάταξη ομάδων σε μια κατηγορία

Προσθήκη ομάδας    Κάντε κλικ για να προσθέσετε μία ή περισσότερες προσαρμοσμένες ομάδες σε μια προσαρμοσμένη κατηγορία. Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

Διαγραφή ομάδας    Κάντε κλικ για να διαγράψετε την επιλεγμένη προσαρμοσμένη ομάδα. Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη ομάδα.

Μετονομασία ομάδας    Κάντε κλικ για να μετονομάσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα. Αυτά τα κουμπιά είναι ενεργοποιημένα μόνο όταν επιλέγετε μια προσαρμοσμένη ομάδα.

Επιλογές εμφάνισης

Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων

Εμφανίζει τα κρυφά αντικείμενα βάσης δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης. Το πλαίσιο ελέγχου είναι μη επιλεγμένο από προεπιλογή.

Εμφάνιση αντικειμένων συστήματος

Εμφανίζει πίνακες συστήματος και άλλα αντικείμενα συστήματος στο παράθυρο περιήγησης. Το πλαίσιο ελέγχου είναι μη επιλεγμένο από προεπιλογή.

Σημείωση: Από προεπιλογή, ορισμένα αντικείμενα συστήματος είναι κρυφά στην Access. Για να δείτε όλα τα αντικείμενα συστήματος, πρέπει επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων.

Άνοιγμα αντικειμένων με

Απλό κλικ

Σάς επιτρέπει να ανοίγετε τους πίνακες, τις φόρμες, τα ερωτήματα και άλλα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων με απλό κλικ του ποντικιού. Η προεπιλογή είναι διπλό κλικ.

Διπλό κλικ

Σάς επιτρέπει να ανοίγετε τους πίνακες, τις φόρμες, τα ερωτήματα και άλλα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων με διπλό κλικ του ποντικιού. Η προεπιλογή είναι διπλό κλικ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×