Παράγραφος (καρτέλα "Εσοχές και διαστήματα")

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα για να ελέγξετε την στοίχιση κειμένου, την εσοχή και το διάστιχο για επιλεγμένες παραγράφους.

Γενικά

Στοίχιση     Εάν χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στοίχισης, το Microsoft Office Publisher ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους σε σχέση με τα περιθώρια του πλαισίου κειμένου, όταν ορίζετε μια επιλογή ευθυγράμμισης. Εάν έχετε επιλέξει μια διαφορετική προκαθορισμένη εσοχή ή εάν έχετε ορίσει προσαρμοσμένες εσοχές, το Publisher ευθυγραμμίζει τις επιλεγμένες παραγράφους σε σχέση με τις εσοχές. Για να ευθυγραμμίσετε κείμενο σε σχέση με τα περιθώρια αριστερά και δεξιά, καταργήστε οποιαδήποτε μορφοποίηση εσοχής πριν ορίσετε μια επιλογή στοίχισης.

Εσοχή

Προεπιλογή     Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή για να εφαρμόζει μία από τις προκαθορισμένες εσοχές του Publisher για κοινά στοιχεία όπως οι προεξοχές και τα αποσπάσματα.

Πρώτη γραμμή     Για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη εσοχή παρά να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη εσοχή, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε να γίνεται εσοχή της πρώτης γραμμής της επιλεγμένης παραγράφου.

Αριστερά     Για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη εσοχή παρά να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη εσοχή, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε να γίνεται εσοχή της αριστερής πλευράς της επιλεγμένης παραγράφου.

Δεξιά     Για να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη εσοχή παρά να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη εσοχή, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε να γίνεται εσοχή της δεξιάς πλευράς της επιλεγμένης παραγράφου.

Συμβουλή

Οι προεπιλεγμένες μονάδες μέτρησης για τις εσοχές εμφανίζονται σε ίντσες. Μπορείτε να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης πληκτρολογώντας τη συντόμευσή τους μετά την αριθμητική τιμή: ίντσες (ιν), εκατοστά (εκ), τετράγωνα (τετρ), στιγμές (στ) ή ψηφίδες (ψη). Όταν καθορίζετε μια μονάδα εκτός από ίντσες, το Publisher τη μετατρέπει στην ισοδύναμή της σε ίντσες.

Διάστιχο

Πριν από παραγράφους     Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε επάνω από κάθε επιλεγμένη παράγραφο.

Μετά από παραγράφους     Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε κάτω από κάθε επιλεγμένη παράγραφο.

Συμβουλή

Οι προεπιλεγμένες μονάδες μέτρησης για την απόσταση πριν ή μετά από παραγράφους εμφανίζονται σε στιγμές. Μπορείτε να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης πληκτρολογώντας τη συντόμευσή τους μετά την αριθμητική τιμή: ίντσες (ιν), εκατοστά (εκ), τετράγωνα (τετρ), στιγμές (στ) ή ψηφίδες (ψη). Όταν καθορίζετε μια μονάδα εκτός από στιγμές, το Publisher τη μετατρέπει στην ισοδύναμή της σε στιγμές.

Μεταξύ γραμμών     Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την απόσταση που θέλετε μεταξύ γραμμών κειμένου στην επιλεγμένη παράγραφο. Το Publisher προσθέτει αυτόματα ένα διάστημα (διαστ) μεταξύ γραμμών κειμένου. Το μέγεθος του διαστήματος εξαρτάται από το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Συμβουλή

Οι προεπιλεγμένες μονάδες μέτρησης για τη απόσταση μεταξύ γραμμών εμφανίζονται σε διαστήματα (διαστ). Εάν πληκτρολογήσετε έναν ακέραιο αριθμό, το Microsoft Publisher τον ερμηνεύει ως ένα αριθμό διαστημάτων. Μπορείτε να καθορίσετε άλλες μονάδες μέτρησης πληκτρολογώντας τη συντόμευσή τους μετά την αριθμητική τιμή: ίντσες (ιν), εκατοστά (εκ), τετράγωνα (τετρ), στιγμές (στ) ή ψηφίδες (ψη). Όταν καθορίζετε μια μονάδα εκτός από διαστήματα, το Publisher τη μετατρέπει στην ισοδύναμή της σε στιγμές.

Στοίχιση κειμένου στους οδηγούς γραμμών βάσης     Εάν έχετε πολλές στήλες ή πλαίσια κειμένου σε μια σελίδα και έχετε ορίσει οδηγοί γραμμών βάσης (κάνοντας κλικ στην επιλογή Οδηγοί διάταξης στο μενού Τακτοποίηση), μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Στοίχιση κειμένου στους οδηγούς γραμμών βάσης για να στοιχίσετε ακριβώς το κείμενο σε πολλές στήλες ή πλαίσια κειμένου.

Σημείωση: Εάν το διάστιχο του κειμένου είναι μεγαλύτερο από το διάστιχο του οδηγού γραμμών βάσης, το κείμενο που στοιχίζεται στους οδηγούς γραμμών βάσης θα παραλείψει μια γραμμή μεταξύ των γραμμών κειμένου. Μπορείτε να το αποφύγετε ορίζοντας το διάστιχο του σώματος κειμένου σε στιγμές με μια ακριβή τιμή, η οποία είναι η ίδια ή μικρότερη από το διάστιχο του οδηγού γραμμών βάσης.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×