Ορισμός προεπιλεγμένων τιμών για μια φόρμα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε να εκχωρήσετε προεπιλεγμένων τιμών για στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με πεδία στο πρότυπο φόρμας. Προεπιλεγμένη τιμή είναι η τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα στοιχείο ελέγχου όταν ο χρήστης ανοίγει μια φόρμα για να τη συμπληρώσετε.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των προεπιλεγμένων τιμών

Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής για ένα στοιχείο ελέγχου

Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής χρήση ενός κανόνα

Ορισμός όλων των προεπιλεγμένων τιμών για μια φόρμα

Επισκόπηση των προεπιλεγμένων τιμών

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένες τιμές στα στοιχεία ελέγχου, προκειμένου να βοηθήσει τους χρήστες να συμπληρώσουν τη φόρμα σας πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων υπαλλήλων, μπορείτε να αντιστοιχίσετε σημερινή ημερομηνία ως την προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας. Ως αποτέλεσμα, την τρέχουσα ημερομηνία συμπληρώνεται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας όταν ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα και δεν χρειάζεται να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο την ημερομηνία.

Μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες τιμές στο πρότυπο φόρμας με:

 • Αντιστοίχιση μιας συγκεκριμένης τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου, η οποία συμπληρώνεται αυτόματα όταν ο χρήστης ανοίγει τη φόρμα για να τη συμπληρώσετε.

 • Χρησιμοποιείτε μια κανόνας για να ορίσετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου, με βάση τα δεδομένα που ο χρήστης εισαγάγει σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου της φόρμας.

 • Ρύθμιση ταυτόχρονα όλες τις προεπιλεγμένες τιμές για το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής για ένα στοιχείο ελέγχου

Όταν ορίζετε μια προεπιλεγμένη τιμή για ένα πεδίο στο πρότυπο φόρμας, καθορίζετε την τιμή που θα πρέπει να εμφανίζεται αυτόματα στο στοιχείο ελέγχου όταν ο χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στο πεδίο του οποίου την προεπιλεγμένη τιμή που θέλετε να ορίσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Ιδιότητες " στο μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη τιμή ως την προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη τιμή στο πλαίσιο τιμή.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση XPath για τη δημιουργία της προεπιλεγμένης τιμής, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, δημιουργήστε την έκφραση XPath.

   Συμβουλή: Για να ενημερώσετε αυτόματα την τιμή στο επιλεγμένο πεδίο κάθε φορά που υπολογίζεται ο τύπος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της τιμής όταν υπολογίζεται εκ νέου το αποτέλεσμα του τύπου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πεδίου ή ομάδας.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Τεχνικές λεπτομέρειες

Όταν ορίζετε την προεπιλεγμένη τιμή για ένα στοιχείο ελέγχου, ορίζετε επίσης την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο στο οποίο που είναι δεσμευμένο στοιχείο ελέγχου. Οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο εκχωρούνται την ίδια προεπιλεγμένη τιμή.

Εάν η προεπιλεγμένη τιμή είναι μια συγκεκριμένη τιμή, αυτή η τιμή είναι αποθηκευμένο στο αρχείο template.xml που σχετίζεται με το πρότυπο φόρμας. Για να αλλάξετε μέσω προγραμματισμού την προεπιλεγμένη τιμή, αλλάξτε την τιμή του κατάλληλου πεδίου στο αρχείο template.xml. Εάν η προεπιλεγμένη τιμή είναι το αποτέλεσμα μιας έκφρασης XPath, η παράσταση είναι αποθηκευμένο στο αρχείο manifest.xsf, στο στοιχείο xsf:calculatedField για το πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός της προεπιλεγμένης τιμής χρήση ενός κανόνα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κανόνα για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου με βάση την τιμή ενός άλλου στοιχείου ελέγχου. Ένας κανόνας είναι μια ενέργεια που πραγματοποιείται όταν ικανοποιείται μια συνθήκη στη φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με ένα στοιχείο ελέγχου για την κατάσταση και ένα άλλο στοιχείο ελέγχου για τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌ κώδικα. Όταν ένας χρήστης εισάγει ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌ κώδικα στο στοιχείο ελέγχου ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌΣ κώδικας, το στοιχείο ελέγχου Νομός συμπληρώνεται αυτόματα με τη σωστή κατάσταση.

Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πρέπει να έχετε δύο στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας σας — ένα που ο χρήστης θα εισαγάγει δεδομένα και ένα που θα συμπληρωθεί με προεπιλεγμένη τιμή, με βάση τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πρώτο στοιχείο ελέγχου.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θα βασιστεί του στοιχείου ελέγχου με την προεπιλεγμένη τιμή.

  Για παράδειγμα, στην περίπτωση των στοιχείων ελέγχου ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌΣ κώδικας και Νομός, μπορείτε να κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΌΣ κώδικας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Στην περιοχή επικύρωση και κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Για να καθορίσετε πότε θα πρέπει να εκτελέσετε τον κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου συνθήκη, εισαγάγετε τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε μια προεπιλεγμένη τιμή που θα προστεθούν σε ένα στοιχείο ελέγχου όταν ο χρήστης εισάγει δεδομένα σε ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, στο πρώτο πλαίσιο, κάντε κλικ στο πεδίο που ο χρήστης θα εισαγάγει δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή είναι ίσο με στο δεύτερο πλαίσιο και, στο τελευταίο πλαίσιο , εισαγάγετε τα δεδομένα που ο χρήστης θα εισαγάγει στο στοιχείο ελέγχου.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 9. Στη λίστα ενεργειών, κάντε κλικ στην επιλογή ορίστε την τιμή ενός πεδίου.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο πεδίο και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου του οποίου την προεπιλεγμένη τιμή που θέλετε να ορίσετε.

 11. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη τιμή ως την προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε την τιμή στο πλαίσιο τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση XPath για να δημιουργήσετε την προεπιλεγμένη τιμή, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού , εισαγάγετε τον τύπο στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή τύπου " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός όλων των προεπιλεγμένων τιμών για μια φόρμα

Εάν γνωρίζετε ότι όλα τα στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας που θα έχει μια προεπιλεγμένη τιμή και ότι οι προεπιλεγμένες τιμές δεν βασίζονται σε κανόνες, μπορείτε να ορίσετε όλες τις προεπιλεγμένες τιμές ταυτόχρονα.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους στη λίστα κατηγορία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προεπιλεγμένων τιμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε το πεδίο του οποίου θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη τιμή ως την προεπιλεγμένη τιμή, πληκτρολογήστε την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο στο πλαίσιο προεπιλεγμένη τιμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση XPath για τη δημιουργία της προεπιλεγμένης τιμής, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, δημιουργήστε την έκφραση XPath.

   Συμβουλή: Για να ενημερώσετε αυτόματα την τιμή στο επιλεγμένο πεδίο κάθε φορά που υπολογίζεται ο τύπος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση αυτής της τιμής όταν υπολογίζεται εκ νέου το αποτέλεσμα του τύπου στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προεπιλεγμένων τιμών.

 5. Επαναλάβετε το βήμα 3 και 4 για κάθε πεδίο του οποίου θέλετε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή.

 6. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×