Ορισμός και επεξεργασία τύπων δεδομένων σε διαγράμματα μοντέλο βάσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να θεωρήσετε τύπων δεδομένων ως κανόνες που περιορίζουν το είδος των πληροφοριών που μπορούν να καταχωρηθούν σε κάθε στήλη του πίνακα σε μια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι κανένας χρήστης εισάγει ένα όνομα σε ένα πεδίο που είναι πρέπει να έχετε μόνο τις ημερομηνίες, θα μπορείτε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων από αυτό το πεδίο σε έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας. Τύποι δεδομένων ορίζονται για κάθε στήλη στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, όταν δημιουργείτε έναν πίνακα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ορισμός τύπων δεδομένων για τις στήλες ενός πίνακα μοντέλου βάσης δεδομένων

Επιλέξτε μεταξύ φορητό και φυσική τύποι δεδομένων

Αλλαγή ρυθμισμένο τύπων φυσικής δεδομένων είναι διαθέσιμη

Δημιουργήστε έναν τύπο δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη

Ορισμός ενός τύπου συλλογής για μια στήλη

Δημιουργία τύπου σύνθετα δεδομένα με το σχήμα τύπου

Αντιστοίχιση ενός τύπου σύνθετα δεδομένα σε μια στήλη

Δημιουργήστε έναν πίνακα που πληκτρολογήσατε

Ορισμός τύπων δεδομένων για τις στήλες ενός πίνακα μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για τον πίνακα που περιέχει τις στήλες που θέλετε να ορίσετε τους τύπους δεδομένων για.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

 4. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο του τρέχοντος τύπου δεδομένων και επιλέξτε έναν διαφορετικό τύπο δεδομένων από τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Επιλέξτε μεταξύ φορητό και φυσική τύποι δεδομένων

Τύποι δεδομένων Portable είναι γενικά καθορισμένο τύπους που αντιστοιχούν στους τύπους παρόμοια, συμβατά φυσικής δεδομένων στα συστήματα διαφορετική βάση δεδομένων. Τύποι δεδομένων φυσικής είναι οι τύποι δεδομένων που υποστηρίζει τη βάση δεδομένων προορισμού. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει ως Access το πρόγραμμα οδήγησης, τυχόν τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμες στο Microsoft Office Access είναι διαθέσιμα ως τύποι φυσικής δεδομένων στο μοντέλο σας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για τον πίνακα που περιέχει τις στήλες που θέλετε να ορίσετε τους τύπους δεδομένων για.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 3. Κάτω από τη λίστα των στηλών, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι δεδομένων φορητό ή τύπους φυσικής δεδομένων.

  • Τύποι δεδομένων Portable είναι γενικά καθορισμένο τύπους που αντιστοιχούν στους τύπους παρόμοια, συμβατά φυσικής δεδομένων στα συστήματα διαφορετική βάση δεδομένων.

  • Τύποι δεδομένων φυσικής υπαγορεύονται από το πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων για το μοντέλο. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους δεδομένων για το πρόγραμμα οδήγησης, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων προορισμού (DBMS).

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή ρυθμισμένο τύπων φυσικής δεδομένων είναι διαθέσιμη

Συστήματα διαχείρισης διαφορετική βάση δεδομένων υποστηρίζουν διαφορετικούς φυσικής τύπους δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχετε ορίσει ως Access το πρόγραμμα οδήγησης, τυχόν τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμοι στην Access είναι διαθέσιμα ως τύποι φυσικής δεδομένων στο μοντέλο σας. Εάν δεν βλέπετε τους τύπους δεδομένων που περιμένετε, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης το οποίο έχετε ορίσει στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του προγράμματος οδήγησης.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των τύπων δεδομένων για το DBMS στο μοντέλο σας, ορίστε τα προγράμματα οδήγησης σε αυτό το σύστημα στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του προγράμματος οδήγησης.

 1. Για να καθορίσετε ποιο πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων έχει οριστεί για το διάγραμμα.

  • Κάντε διπλό κλικ σε έναν πίνακα και, στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες.

  • Κοιτάξτε κάτω από τη λίστα των στηλών, δίπλα από τις επιλογές για τους τύπους δεδομένων φορητό και φυσική.

  • Σημείωση το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων προορισμού που εμφανίζονται σε παρενθέσεις.

 2. Αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης βάσης δεδομένων προορισμού.

  • Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα οδήγησης.

  • Στην καρτέλα " προγράμματα οδήγησης ", επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης Visio για το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων προορισμού.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Διαμόρφωση και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης ODBC.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε έναν τύπο δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη

Τύποι δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη είναι προσαρμοσμένων τύπων δεδομένων που μπορείτε να δημιουργήσετε και να επαναχρησιμοποιήσετε του μοντέλου βάσης δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί στη. Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, εάν ο πίνακας έχει μια στήλη με έναν τύπο δεδομένων αριθμού για παρακολούθησης περιουσιακών στοιχείων. Αλλά μπορείτε να γνωρίζετε ότι ενδέχεται να αλλάζετε από έναν αριθμό χαρακτήρα βάσει πάγιο σύστημα παρακολούθησης. Εάν χρησιμοποιείτε έναν τύπο δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητές από αριθμό χαρακτήρα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό αλλάζει τις στήλες που επηρεάζονται όλα με αυτόν τον τύπο, αλλά δεν αλλάζει τυχόν άλλες στήλες που περιέχουν έναν τύπο δεδομένων αριθμού.

 1. Στο μενού βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι που ορίζονται από το χρήστη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Τύποι ορίζονται από το χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Add New User-Defined τύπο, πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 4. Για να βασίσετε τον νέο τύπο δεδομένων σε έναν υπάρχοντα τύπο δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αντιγραφή από και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα του υπάρχοντος τύπου δεδομένων που ορίζονται από το χρήστη.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Καθορίστε τα χαρακτηριστικά του τύπου portable δεδομένων για τον τύπο δεδομένων.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ενός τύπου συλλογής για μια στήλη

Τύποι συλλογής επιτρέπουν να αποθηκευτούν σε ένα πεδίο πολλών τιμών. Για παράδειγμα εάν έχετε έναν πίνακα με πληροφορίες σχετικά με τη μουσική, ενδέχεται να θέλετε τύπος συλλογής για είδους με κλασική, δημοφιλείς και Folk. Τύποι συλλογής να βελτιώσετε την απόδοση της βάσης δεδομένων κατά την αποθήκευση των δεδομένων σε μια μεμονωμένη οντότητα αντί για τη χρήση ξένα κλειδιά και δευτερεύοντα πίνακες.

 1. Κάντε διπλό κλικ τον πίνακα με τη στήλη που θέλετε να καθορίσετε ως τύπος συλλογής.

 2. Στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες.

 3. Κάντε κλικ στη στήλη που θέλετε να ορίσετε ως τύπος συλλογής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στήλης, κάντε κλικ στην καρτέλα συλλογής και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τύπους συλλογής:

  • Ακανόνιστα, μη επαναλαμβανόμενη ομάδα τιμών (σύνολο) Επιτρέπει τον πληθυσμό των εμφανίσεων ενός πεδίου σε μια στήλη για να έχει πολλές τιμές, αλλά κάθε τιμή πρέπει να είναι μοναδικό. Τις τιμές που δεν έχουν οποιαδήποτε συσχετισμένη κριτήρια ταξινόμησης Επομένως, έχουν χωρίς σειρά.

  • Έχουν παραγγελθεί ομάδα τιμών (λίστα) Δημιουργεί μια ταξινομημένη συλλογή των στοιχείων που επιτρέπει την διπλότυπων στοιχείων. Κάθε στοιχείο στη συλλογή έχει μια θέση στη σειρά. Μια θέση σειράς είναι σε θέση με την οποία μπορεί να είναι η πρόσβαση σε μια τιμή. Επειδή δύο τιμές μπορεί να είναι η ίδια, διαφέρει από τις θέσεις σε σειρά.

  • Μη ταξινομημένη, επαναλαμβανόμενη ομάδα τιμών (ομά) Δημιουργεί μια συλλογή των στοιχείων που μπορούν να έχουν διπλότυπες τιμές. Τα στοιχεία δεν έχουν θέσεις σε σειρά.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες στήλης.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία τύπου σύνθετα δεδομένα με το σχήμα τύπου

Το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων υποστηρίζει δύο μοντέλα σχεσιακές και σχεσιακό αντικείμενο βάσης δεδομένων, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με δύο τύπους απλών και σύνθετων δεδομένων. Τύποι δεδομένων απλή, χρησιμοποιούνται από τόσο σχεσιακές και αντικείμενο σχεσιακές βάσεις δεδομένων, υποστηρίζει μία τιμή δεδομένων ανά στήλη. Αντικείμενο σχεσιακές βάσεις δεδομένων υποστηρίζουν επίσης τους τύπους σύνθετα δεδομένα, με την οποία μπορεί να περιέχει μια στήλη πολλών τιμών ή τα πεδία. κάθε πεδίο μπορεί να έχει διαφορετικό τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια διεύθυνση ως σύνθετα δεδομένα τύπου που περιλαμβάνει στήλες για οδό, πόλη, κατάσταση και ταχυδρομικός κώδικας.

 1. Σύρετε ένα σχήμα τύπου από το στάμπο Σχεσιακού αντικειμένου στο διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων.

 2. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα τύπο για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή πεδία.

 3. Κάντε κλικ σε μια κενή γραμμή και αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα νέο Φυσικό όνομα για να προσθέσετε ένα πεδίο.

 4. Καθορίστε έναν τύπο δεδομένων, πληκτρολογώντας ή επιλέγοντας ένα από τη λίστα για αυτό το πεδίο.

 5. Για να αποτρέψετε τις τιμές null, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη θα Req.

 6. Για να ορίσετε τον τύπο ως με όνομα, Distinct ή τον τομέα, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

 7. Κάντε τις επιλογές που θέλετε:

  • Τύπος γραμμής με όνομα Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος δεν είναι ένα ψευδώνυμο από οποιονδήποτε άλλο τύπο.

  • Πληκτρολογήστε DISTINCT Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος βασίζεται σε έναν άλλο τύπο και έχει το ίδιο αναπαράσταση ως τύπο στον οποίο βασίζεται, αλλά είναι μια εντελώς διακριτού τύπου τα δικά της.

   Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, δεν θα μπορείτε να επιλέξετε επιλογές την κατηγορία πεδία.

  • Τομέα Επιλέξτε για να καθορίσετε ότι ο τύπος είναι ένα ψευδώνυμο άλλου τύπου; είναι μια indirect αναπαράσταση του ίδιου τύπου.

   Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή την επιλογή τύπος συλλογής ψευδώνυμο θα είναι διαθέσιμο και δεν θα μπορείτε να επιλέξετε επιλογές στην κατηγορία για τα πεδία.

  • Τύπος συλλογής ψευδώνυμο (που είναι ορατές μόνο εάν έχει επιλεγεί τομέα) Ενεργοποιήστε μια επιλογή για να καθορίσετε εάν ένα χαρακτηριστικό τιμή είναι μια συλλογή από μια μοναδική τιμή, ορισμός, λίστα ή πολλών σύνολο. Στο σχεσιακές βάσεις δεδομένων, όλοι οι τύποι συλλογής χαρακτηριστικό είναι μεμονωμένες τιμές. Αντικείμενο σχεσιακές βάσεις δεδομένων σάς επιτρέπουν να καθορίσετε τους τύπους επιπλέον συλλογής.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση ενός τύπου σύνθετα δεδομένα σε μια στήλη

Εάν δημιουργήσετε έναν σύνθετο τύπο με το σχήμα τύπου, μπορείτε να το εκχωρήσετε σε μια στήλη, καθορίζοντας τη στήλη με όλες τις στήλες του τύπου. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε έναν πίνακα με στήλες Αναγνωριστικό, όνομα, διεύθυνση, όπου η διεύθυνση είναι ένας τύπος που αποτελείται από τις στήλες οδό, πόλη, κατάσταση και ταχυδρομικός κώδικας.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα με την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο σύνθετα δεδομένα.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο του τρέχοντος τύπου δεδομένων και επιλέξτε μια άλλη από τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε έναν πίνακα που πληκτρολογήσατε

Εάν δημιουργήσετε έναν σύνθετο τύπο με το σχήμα τύπου, μπορείτε να το εκχωρήσετε σε έναν πίνακα, ορίζοντας με όλες τις στήλες του πίνακα με βάση τον τύπο. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν τύπο με στήλες μία, δύο και τρία, μπορείτε να εκχωρήσετε αυτόν τον τύπο στον πίνακα και ο πίνακας περιέχει αυτόματα αυτές τις στήλες.

Σημείωση: Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν κενό πίνακα.

 1. Σύρετε ένα σχήμα οντότητα επάνω στο διάγραμμα μοντέλου.

 2. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα και στο παράθυρο Ιδιοτήτων της βάσης δεδομένων, στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στο κουμπί Ορισμός.

 3. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο του τρέχοντος τύπου δεδομένων και επιλέξτε μια άλλη από τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×