Ορισμός επιλογών για συσκέψεις Lync

Όταν προγραμματίζετε συσκέψεις Lync, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες επιλογές, οι οποίες είναι κατάλληλες για μικρές και ανεπίσημες συσκέψεις με τους συνεργάτες σας.

Η τροποποίηση των επιλογών συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:

 • Προσκαλείτε περισσότερα από 10-15 άτομα. Μπορείτε να έχετε μέχρι 250 συμμετέχοντες.

 • Θέλετε να ελέγχετε τα δικαιώματα των συμμετεχόντων (άμεσα μηνύματα, ήχο, βίντεο).

 • Θέλετε να δημιουργηθεί ένα νέο αναγνωριστικό σύσκεψης, το οποίο επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο των ατόμων που προσκαλείτε (πρόσθετη ασφάλεια).

 • Έχετε προσκεκλημένους από άλλες εταιρείες.

Συμβουλή: Για ένα διαδραστικό οδηγό με οδηγίες για τη ρύθμιση των συσκέψεων Lync, καθώς και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ανατρέξτε στο θέμα Προγραμματισμός και προετοιμασία για σύσκεψη Lync.

Αφού κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα σύσκεψη Lync στο ημερολόγιο του Outlook, πατήστε Επιλογές σύσκεψης στην κορδέλα. Από εκεί, μπορείτε να ορίσετε τις κατάλληλες επιλογές για τη σύσκεψη που προγραμματίζετε.

Στιγμιότυπο οθόνης των επιλογών σύσκεψης

Ας δούμε τις επιλογές

Πού θέλετε να γίνει η ηλεκτρονική σύσκεψη; (Το προεπιλεγμένο αναγνωριστικό σύσκεψης ή ένα νέο)

Αυτά τα άτομα δεν χρειάζεται να περιμένουν στο χώρο αναμονής (Παρακολούθηση ατόμων που συμμετέχουν)

Ποιος είναι παρουσιαστής;

Θέλετε να περιορίσετε τη συμμετοχή; (Σίγαση ακροατηρίου, απενεργοποίηση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, αποκλεισμός βίντεο)

Τηλέφωνο

Άλλοι πόροι (Εγγραφή, PIN, εργαλεία παρουσίασης, επιλογές κατά τη διάρκεια της σύσκεψης κλπ.)

Πού θέλετε να γίνει η ηλεκτρονική σύσκεψη;

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χώρο συσκέψεων που σας έχει εκχωρηθεί ή να δημιουργήσετε ένα νέο χώρο (αναγνωριστικό σύσκεψης) και να ορίσετε περιορισμούς και δικαιώματα.

Στιγμιότυπο οθόνης από επιλογές σύσκεψης στο χώρο όπου θέλετε να γίνει η σύσκεψη

 • Ένας νέος χώρος συσκέψεων (εγώ ελέγχω τα δικαιώματα)

Αυτή η επιλογή είναι πιο ασφαλής και πιο κατάλληλη σε περίπτωση που πρόκειται να παρουσιάσετε εμπιστευτικές πληροφορίες. Θα δημιουργηθεί ένας νέος χώρος συσκέψεων με μοναδικό αναγνωριστικό και μπορείτε να προσαρμόσετε δικαιώματα, όπως η επιλογή παρουσιαστών, η σίγαση ατόμων ή ο αποκλεισμός της κοινής χρήσης βίντεο.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή και δημιουργείτε έναν νέο χώρο σύσκεψης, οι συμμετέχοντες από τις προηγούμενες συσκέψεις δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν κατά λάθος στην επόμενη σύσκεψη, αν παραμείνουν συνδεδεμένοι. Επίσης, με ένα νέο χώρο σύσκεψης, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον ασφάλεια και να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο των ατόμων που θέλετε.

Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε πάντα αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Απομνημόνευση ρυθμίσεων στο κάτω μέρος του παραθύρου, ώστε όλες οι μελλοντικές συσκέψεις να έχουν αυτόματα νέο αναγνωριστικό και τα δικαιώματα που επιλέγετε.

 • Ο αποκλειστικός μου χώρος συσκέψεων (λιγότερο ασφαλής)

Πρόκειται απλώς για τη δική σας αίθουσα συσκέψεων, στην οποία θα ισχύουν πάντα το ίδιο αναγνωριστικό και δικαιώματα. Το περιεχόμενο, όπως παρουσιάσεις του PowerPoint ή άλλα αρχεία παραμένουν στη σύσκεψη μέχρι να τα διαγράψετε. Πρόκειται για μια καλή επιλογή για ανεπίσημες συσκέψεις με συναδέλφους, η οποία επιτρέπει την είσοδό τους οποιαδήποτε στιγμή, με δικαιώματα παρουσιαστή.

Αρχή της σελίδας

Άτομα που δεν περιμένουν στο χώρο αναμονής

Αποφασίζετε τα άτομα που θα συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη, καθώς και αυτά που θα περιμένουν έως ότου επιτρέψετε την είσοδό τους. Όταν ξεκινά η σύσκεψη, βλέπετε τα ονόματα των ατόμων που θέλουν να συμμετάσχουν στη σύσκεψη και μπορείτε να εκχωρήσετε ή να αρνηθείτε την πρόσβαση.

Άτομα με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής

Τι συμβαίνει

Προτείνεται όταν…

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Είστε το μόνο άτομο με δυνατότητα απευθείας συμμετοχής στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Έχετε μια σύσκεψη με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικές πληροφορίες.

Άτομα που προσκαλώ από την εταιρεία μου

Μόνο τα άτομα που έχουν προσκληθεί συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν έως ότου γίνουν αποδεκτοί.

Συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες και θέλετε να επιτρέψετε τη συμμετοχή μόνο σε συγκεκριμένα άτομα.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Όλα τα άτομα της εταιρείας σας μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στη σύσκεψη, ακόμα και αν δεν έχουν προσκληθεί.

Δεν έχετε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στη σύνδεση της σύσκεψης συμμετέχουν απευθείας σε αυτήν.

Προσκαλείτε εξωτερικούς συμμετέχοντες και δεν συζητάτε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Σημειώσεις: Μην ξεχάσετε να επιλέξετε ή να καταργήσετε επίσης τις επιλογές για τα άτομα με δυνατότητα συμμετοχής με κλήση:

 • Οι καλούντες εισέρχονται απευθείας - Τα άτομα που καλούν μέσω τηλεφώνου συνδέονται απευθείας.

 • Αναγγελία κατά την είσοδο ή αποχώρηση ατόμων - Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ακούν τα ονόματα κατά την είσοδο ή την αποχώρηση ατόμων. Δεν προτείνεται για μεγάλες συσκέψεις.

Αρχή της σελίδας

Ποιος είναι παρουσιαστής;

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τα άτομα που θα γίνουν παρουσιαστές στη σύσκεψή σας. Να θυμάστε ότι όλοι οι παρουσιαστές έχουν πλήρη έλεγχο της σύσκεψης και ότι μπορούν να κάνουν κοινή χρήση περιεχομένου, να εγγράψουν τη σύσκεψη (εκτός αν χρησιμοποιείται το Lync Basic, το οποίο δεν υποστηρίζει εγγραφή), να αλλάξουν τις επιλογές σύσκεψης, να κάνουν σίγαση ατόμων και να εκτελέσουν άλλες εργασίες σύσκεψης.

Ας ρίξουμε μια ματιά.

Ποιος είναι παρουσιαστής;

Τι συμβαίνει

Προτείνεται όταν...

Μόνο εγώ, ο διοργανωτής της σύσκεψης

Μόνο εσείς, ως διοργανωτής της σύσκεψης, θα έχετε δικαιώματα παρουσιαστή.

Χρησιμοποιείται όταν οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο της σύσκεψης. Μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετους παρουσιαστές κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, εάν αλλάξετε γνώμη.

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία μου

Οποιοσδήποτε από την εταιρεία σας μπορεί να είναι παρουσιαστής.

Κατάλληλη για ανεπίσημες συσκέψεις με τα μέλη της ομάδας σας, όπου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν δυνατότητα κοινής χρήσης και τροποποίησης περιεχομένου.

Οποιοσδήποτε (χωρίς περιορισμούς)

Όλα τα άτομα που προσκαλείτε θα είναι παρουσιαστές.

Χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν εξωτερικοί συμμετέχοντες και θέλετε να κάνουν κάποια παρουσίαση.

Τα άτομα που επιλέγω

Εσείς και τα άτομα που επιλέγετε.

Ορίστε αυτήν την επιλογή όταν θέλετε συγκεκριμένα άτομα να είναι παρουσιαστές.

Σημείωση: Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση Τα άτομα που επιλέγω, κάντε κλικ στο στοιχείο Παρουσιαστές και μετακινήστε τους συμμετέχοντες από την πλευρά Συμμετέχων στην πλευρά Παρουσιαστές. Δεν μπορείτε να προσθέσετε εξωτερικούς προσκεκλημένους και λίστες διανομής ως παρουσιαστές με αυτήν την επιλογή, αλλά μπορείτε να δώσετε δικαιώματα παρουσιαστή σε άτομα όταν βρίσκεστε στη σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Θέλετε να περιορίσετε τη συμμετοχή;

Εάν προγραμματίζετε ένα μεγάλο συμβάν ή θέλετε να αποφύγετε τις διακοπές, μπορείτε να επιλέξετε τη σίγαση όλων των συμμετεχόντων, να απενεργοποιήσετε την ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στη σύσκεψη ή να αποτρέψετε τη χρήση των καμερών Web των συμμετεχόντων, επιλέγοντας τα παρακάτω πλαίσια:

 • Απενεργοποίηση IM

 • Σίγαση όλων των συμμετεχόντων

 • Αποκλεισμός βίντεο παρευρισκομένων

Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν μόνο για τους συμμετέχοντες. Οι παρουσιαστές έχουν πάντα τη δυνατότητα κοινής χρήσης ήχου και βίντεο στη σύσκεψη.

Στιγμιότυπο οθόνης από επιλογές σύσκεψης για τον περιορισμό της συμμετοχής

Αρχή της σελίδας

Τηλέφωνο

Αυτή η καρτέλα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

 • Από πού θα καλούν τα περισσότερα άτομα;

Ορισμένες φορές τα άτομα καλούν τη σύσκεψη με ένα τηλέφωνο, αντί να χρησιμοποιήσουν τον ήχο του υπολογιστή. Μπορείτε να τους βοηθήσετε να εντοπίσουν γρήγορα τον τοπικό αριθμό και να αποφύγουν τις υπεραστικές χρεώσεις, επιλέγοντας την περιοχή από την οποία καλούν τα περισσότερα άτομα.

Στις επιλογές της σύσκεψης, κάντε κλικ στην καρτέλα Τηλέφωνο και επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση στην περιοχή Από πού θα καλούν τα περισσότερα άτομα; Στη συνέχεια, ο τοπικός αριθμός εμφανίζεται στην πρόσκληση για τη συγκεκριμένη περιοχή.

 • Ξεχάσατε το PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) κλήσης σύνδεσης

Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεστε PIN όταν καλείτε στη σύσκεψη με ένα τηλέφωνο. Συνδέεστε απευθείας και ο αριθμός σας εμφανίζεται στη λίστα συμμετεχόντων. Ωστόσο, εάν θέλετε να καλέσετε ως προεδρεύων ή ως καλών του οποίου η ταυτότητα έχει ελεγχθεί, θα σας ζητηθεί το PIN ή/και ο αριθμός ή το εσωτερικό της εργασίας σας.

Η κλήση ως καλών του οποίου η ταυτότητα έχει ελεγχθεί σημαίνει απλώς ότι η σύσκεψη είναι ασφαλής και η ταυτότητά σας θα πρέπει να έχει πιστοποιηθεί πριν από τη συμμετοχή σας σε αυτήν. Στη συνέχεια, στη λίστα συμμετεχόντων εμφανίζεται το όνομά σας αντί του αριθμού σας.

Αν δεν θυμάστε το PIN σας, κάντε κλικ στην επιλογή Άμεση λήψη PIN στις επιλογές της σύσκεψης και ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα για τη ρύθμιση ή την επαναφορά του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του PIN σας.

Άλλοι πόροι

Ρύθμιση του PIN σας (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)

Εγγραφή και αναπαραγωγή σύσκεψης του Lync

Εισαγωγή στην αίθουσα συσκέψεων Lync, (εργαλεία παρουσίασης, διαχείριση συμμετεχόντων, στοιχεία ελέγχου εικόνας/βίντεο κλπ.)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×