Ορισμός επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων είναι μια δυνατότητα που σας βοηθά να διατηρείτε τη λειτουργικότητα της βάσης δεδομένων σας από διακοπή κατά τη σχεδίαση αλλάζουν συχνά, ιδίως αν πολλοί χρήστες κάνετε αλλαγές στη σχεδίαση μη προγραμματισμένη. Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ωστόσο, η Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων ελαφρώς εμποδίζουν την απόδοση του συστήματος και ίσως θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή εάν η σχεδίαση της βάσης δεδομένων δεν είναι υπόκεινται σε αλλαγές στη σχεδίαση μη προγραμματισμένη.

Η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων βοηθάει στη διατήρηση του συγχρονισμού των ονομάτων των αντικειμένων των βάσεων δεδομένων. Άλλα πιθανά προβλήματα αλλαγής σχεδίασης, όπως προβλήματα που προκύπτουν από διαγραμμένα αντικείμενα βάσης δεδομένων, δεν αντιμετωπίζονται απευθείας από την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ την Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων;

Πώς λειτουργεί η Αυτόματη Διόρθωση ονομάτων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων;

Όταν εργάζεστε σε μια βάση δεδομένων, της οποίας η σχεδίαση αλλάζει συχνά από τους χρήστες, τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων ίσως σταματήσουν να λειτουργούν εάν αλλάξει η σχεδίαση άλλων αντικειμένων της βάσης δεδομένων. Ένας τρόπος με τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι όταν αλλάζει το όνομα ενός αντικειμένου, αλλά η αλλαγή αυτή δεν συνοδεύεται από αντίστοιχες αλλαγές σε αντικείμενα που εξαρτώνται από το αρχικό αντικείμενο.

Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο βασίζεται σε έναν πίνακα με το όνομα "Πελάτες" και το όνομα του πίνακα αλλάξει αργότερα σε "Πελάτης", το ερώτημα που έχετε δημιουργήσει δεν λειτουργεί πλέον εξαιτίας αυτής της αλλαγής. Δεν υπάρχει άλλο πρόβλημα με το ερώτημα και εάν διορθώσετε το όνομα του πίνακα στη σχεδίαση του ερωτήματος, το ερώτημα θα λειτουργήσει ξανά.

Η δυνατότητα Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων μπορεί να εντοπίσει αλλαγές ονομάτων και μπορεί να διορθώσει αυτόματα ονόματα φορμών, εκθέσεων, πινάκων, ερωτημάτων, πεδίων ή στοιχείων ελέγχου, όπως τα πλαίσια κειμένου.

Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων και πληροφορίες για τις εξαρτήσεις αντικειμένων

Η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων δημιουργεί αντιστοιχίσεις ονομάτων για τις πληροφορίες εξαρτήσεων αντικειμένων για πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις. Οι αντιστοιχίσεις αυτές σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε το παράθυρο εργασιών Εξάρτηση αντικειμένου για να προβάλετε τη λίστα των αντικειμένων τα οποία εξαρτώνται από έναν επιλεγμένο πίνακα ή φόρμα και, επίσης, να προβάλετε τα αντικείμενα από τα οποία εξαρτάται ο πίνακας ή η φόρμα. Η αντιστοίχιση ονόματος ενός αντικειμένου ενημερώνεται κάθε φορά που αποθηκεύετε και κλείνετε αυτό το αντικείμενο.

Σημείωση: Από προεπιλογή, η παρακολούθηση αλλαγών ονομάτων δεν είναι ενεργοποιημένη σε βάσεις δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση της Access 97 ή παλαιότερες εκδόσεις της Access, ακόμη και μετά τη μετατροπή αυτές τις βάσεις δεδομένων σε νεότερη μορφή αρχείου βάσης δεδομένων. Ωστόσο, μπορείτε να, ενεργοποιήσετε την αλλαγή του ονόματος παρακολούθησης μετά τη μετατροπή των εν λόγω βάσεων δεδομένων σε νεότερη έκδοση. Όταν δημιουργείτε μια βάση δεδομένων με χρήση της Access 2000, Access 2002, Access 2003 ή Access 2007, όνομα παρακολούθησης αλλαγών σε είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Πότε δεν πρέπει να χρησιμοποιώ την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων;

Μην χρησιμοποιείτε την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων στις εξής περιπτώσεις:

 • Δεν αλλάζει η σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας    Εάν δεν αλλάζει η σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας, μπορείτε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του συστήματος απενεργοποιώντας την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων.

 • Θέλετε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου της βάσης δεδομένων σας και είστε πρόθυμοι να διαχειριστείτε τις αλλαγές ονόματος αντικειμένου με μη αυτόματο τρόπο    Όταν η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων είναι ενεργοποιημένη για μια βάση δεδομένων, ίσως παρατηρήσετε μια αύξηση στο μέγεθος της βάσης δεδομένων. Αυτή η αύξηση οφείλεται στις αντιστοιχίσεις ονομάτων που δημιουργεί η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων όταν είναι ενεργοποιημένη. Εάν απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων, οι αντιστοιχίσεις ονομάτων καταργούνται, γεγονός που μειώνει το μέγεθος της βάσης δεδομένων.

Στοιχεία που δεν διορθώνει η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων

Η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων δεν διορθώνει τα εξής:

 • Αλλαγές σε φόρμες, εκθέσεις ή στοιχεία ελέγχου δεν παρακολουθούνται.

 • Ονόματα πινάκων, ερωτημάτων ή πεδίων σε μακροεντολές ή σε κώδικα δεν διορθώνονται.

Αρχή της σελίδας

Πώς λειτουργεί η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων

Η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων περιλαμβάνει τρεις επιλογές: Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων, Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων και Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων. Κάθε μια από τις δυο τελευταίες επιλογές εξαρτάται από το εάν η προηγούμενη επιλογή είναι ενεργοποιημένη.

Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων

Όταν ενεργοποιείτε την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων για να παρακολουθήσετε τις αλλαγές ονομάτων για μια βάση δεδομένων, η Access κάνει τα εξής:

 1. Προσπαθεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 2. Αναζητά αντικείμενα που είναι ανοικτά.

 3. Παρουσιάζει προτροπές και κλείνει τα ανοικτά αντικείμενα.

 4. Ενημερώνει αντιστοιχίσεις ονομάτων ανοίγοντας, αποθηκεύοντας και κλείνοντας όλους τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμες και τις εκθέσεις.

 5. Επαναφέρει τη βάση δεδομένων στην κατάσταση που ήταν προτού προβιβαστεί σε βάση για αποκλειστική χρήση.

Αντιστοίχιση ονόματος που διακόπηκε

Η δημιουργία αντιστοιχίσεων ονομάτων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε αυτό το βήμα. Παρόλα αυτά, οι αντιστοιχίσεις ονομάτων ορισμένων αντικειμένων θα είναι παρωχημένες και δεν θα μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες εξαρτήσεων για αυτά τα αντικείμενα μέχρι να ενημερωθούν οι αντιστοιχίσεις ονομάτων.

Σημείωση: Εάν διακόψετε την Access (πατώντας το πλήκτρο ESC) κατά την ενημέρωση των αντιστοιχίσεων ονομάτων, η Access δεν απενεργοποιεί την επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων. Η επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων παραμένει επιλεγμένη, παρόλο που οι αντιστοιχίσεις ονομάτων δεν έχουν ενημερωθεί όλες. Για να ξεκινήσετε πάλι τη διαδικασία ενημέρωσης αντιστοιχίσεων ονομάτων, ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, επιλέξτε το στοιχείο Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση των πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΟΚ. Η Access θα σας προειδοποιήσει ότι όλες οι ανοικτές βάσεις δεδομένων πρέπει να κλείσουν για να εφαρμοστεί η αλλαγή.

 4. Κλείστε και ανοίξτε ξανά τη βάση δεδομένων.

 5. Ανοίξτε ξανά το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access και, στη συνέχεια, στην κατηγορία Τρέχουσα βάση δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Παρακολούθηση των πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων και, έπειτα, κάντε κλικ στο στοιχείο OK.

Εναλλακτικά, για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο την αντιστοίχιση ονόματος ενός συγκεκριμένου αντικειμένου, ανοίξτε το αντικείμενο στην προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αντικείμενο.

Τι συμβαίνει όταν απενεργοποιείτε την παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων

Όταν απενεργοποιήσετε την Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων για να σταματήσετε την παρακολούθηση αλλαγών ονομάτων, η Access κάνει τα εξής:

 1. Προσπαθεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 2. Αναζητά αντικείμενα που είναι ανοικτά.

 3. Παρουσιάζει προτροπές και κλείνει τα ανοικτά αντικείμενα.

 4. Καταργεί αντιστοιχίσεις ονομάτων από όλους τους πίνακες, τα ερωτήματα, τις φόρμες και τις εκθέσεις.

 5. Επαναφέρει τη βάση δεδομένων στην κατάσταση που ήταν προτού προβιβαστεί σε βάση για αποκλειστική χρήση.

Εάν η Access δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία παρακολούθησης για αλλαγές ή καταργήσεις αντιστοιχίσεων ονομάτων, καταγράφει το σφάλμα στον πίνακα "Σφάλματα αποθήκευσης Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων".

Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων

Αρχικά, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων .

Όταν η επιλογή Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων είναι ενεργοποιημένη, η Access χρησιμοποιεί τις αντιστοιχίσεις ονομάτων για να καθορίσει ότι μια αλλαγή ονόματος επηρεάζει άλλα αντικείμενα της βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, διορθώνει το όνομα που έχει αλλάξει όπου αυτό παρουσιάζεται σε αυτά τα άλλα αντικείμενα.

Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων

Αρχικά, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων και την επιλογή Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων .

Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων, η Access διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής της διορθώσεις που βγάζει λόγω αλλαγές ονόματος αντικειμένου. Κάθε διόρθωση εμφανίζεται ως εγγραφή στον πίνακα "αρχείο καταγραφής της Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων".

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τις τρεις επιλογές της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων μόνο για την τρέχουσα βάση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Επιλογές της Access, επιλέξτε το στοιχείο Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 3. Στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης ονομάτων, επιλέξτε ή καταργήστε τις επιλογές που θέλετε:

  • Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων    Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η Access παρακολουθεί τις αλλαγές ονομάτων των αντικειμένων στη βάση δεδομένων. Οι πληροφορίες παρακολούθησης αποθηκεύονται σε αντιστοιχίσεις ονομάτων. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν την επιλογή για πρώτη φορά, η Access δημιουργεί μια αντιστοίχιση ονομάτων για καθένα από τα υπάρχοντα αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Η αντιστοίχιση ονομάτων ενημερώνεται όσο η επιλογή παραμένει ενεργοποιημένη. Οι αντιστοιχίσεις ονομάτων χρησιμοποιούνται για την επιδιόρθωση σφαλμάτων που δημιουργούνται από την αλλαγή ονόματος και τη δημιουργία πληροφοριών για την εξάρτηση αντικειμένων. Δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση στις αντιστοιχίσεις ονομάτων.

   Για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε κάποια άλλη επιλογή της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων, θα πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

   Σημείωση: Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής δεν συνεπάγεται την αυτόματη διόρθωση ονομάτων. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής δημιουργεί απλώς τις αντιστοιχίσεις που χρησιμοποιούνται για μελλοντικές διορθώσεις.

  • Πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων    Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, η Access επιδιορθώνει αυτόματα τις αλλαγές ονομάτων καθώς παρουσιάζονται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μόνο εάν η επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων είναι ήδη ενεργοποιημένη. Για την πραγματοποίηση Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων, η Access χρησιμοποιεί τις αντιστοιχίσεις ονομάτων τις οποίες έχει δημιουργήσει όταν ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή Παρακολούθηση πληροφοριών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων.

   Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων .

  • Καταγραφή αλλαγών της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων    Η Access διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής των διορθώσεων που πραγματοποιεί η Αυτόματη Διόρθωση Ονομάτων. Κάθε διόρθωση εμφανίζεται ως εγγραφή στον πίνακα "Αρχείο καταγραφής της Αυτόματης Διόρθωσης Ονομάτων".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×