Ορισμός, διαγραφή ή κατάργηση στηλοθετών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στηλοθέτες για να δημιουργήσετε έγγραφα που μορφοποιούνται εύκολα. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές διάταξης εγγράφου στο Word, μπορείτε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, έναν πίνακα περιεχομένων ή ένα ευρετήριο χωρίς να ορίσετε έναν μεμονωμένο στηλοθέτη.

Το Word παρέχει επίσης έναν προσχεδιασμένο πίνακα, κεφαλίδα και υποσέλιδο, συνοδευτική σελίδα και άλλες επιλογές διάταξης σελίδας. Αυτές οι επιλογές κάνουν την προσθήκη στηλοθετών περιττή.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβουν διαφορετικές εκδόσεις του Word, πολλές διαδικασίες αναφέρονται "στην Κεντρική καρτέλα". Για το Word 2016, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Διάταξη. Για το Word 2013, το Word 2010 και το Word 2007, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Διάταξη σελίδας.

Ανεξάρτητα από την έκδοση του Word που χρησιμοποιείτε, η διαδικασία για τη ρύθμιση (προσθήκη) στηλοθετών στον οριζόντιο χάρακα είναι η ίδια. Από προεπιλογή, δεν υπάρχουν στηλοθέτες στο χάρακα όταν ανοίγετε ένα νέο κενό έγγραφο. Υπάρχει, ωστόσο, ένα προεπιλεγμένο σύνολο αποστάσεων στηλοθετών κάθε 1,27 εκ.

Προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση (προσθήκη) στηλοθετών, συνιστάται να εξοικειωθείτε με τον επιλογέα στηλοθετών και τις διαθέσιμες θέσεις στηλοθέτη.

Στο παράθυρο επιλογής στηλοθετών, επιλέξτε έναν από τους επτά στηλοθέτες--Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά, Δεκαδική, Γραμμή, Προεξοχή πρώτης γραμμής, Προεξοχή γραμμής--για να τον ορίσετε στο χάρακα.

Ο επιλογέας στηλοθετών είναι το μικρό πλαίσιο στο αριστερό άκρο του χάρακα. Μπορείτε να κάνετε κλικ εντός του επιλογέα στηλοθετών για να δείτε κάθε στηλοθέτη που περιγράφεται παρακάτω.

Εικόνα στηλοθέτη

Αριστερός στηλοθέτης

Το κείμενο στοιχίζεται στα δεξιά του στηλοθέτη.

Κουμπί "Στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο"

Στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο

Το κείμενο στοιχίζεται στο κέντρο κατά την πληκτρολόγηση.

Εικόνα στηλοθέτη

Δεξιός στηλοθέτης

Το κείμενο στοιχίζεται στα δεξιά και εκτείνεται προς τα αριστερά.

Εικόνα στηλοθέτη

Στηλοθέτης με στοίχιση στην υποδιαστολή

Οι αριθμοί στοιχίζονται στα αριστερά της υποδιαστολής. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή για τη στοίχιση αριθμών γύρω από ένα διαφορετικό χαρακτήρα, όπως μια παύλα ή ένα σύμβολο εμπορικό "και".

Κουμπί "Στηλοθέτης με εμφάνιση γραμμής"

Στηλοθέτης με εμφάνιση γραμμής

Το κείμενο δεν τοποθετείται με το Στηλοθέτη με εμφάνιση γραμμής. Αντί για αυτό, προστίθεται μια κατακόρυφη γραμμή στη θέση του στηλοθέτη.

Εικόνα κουμπιού

Εσοχή πρώτης γραμμής

Η επιλογή Εσοχή πρώτης γραμμής, η οποία βρίσκεται στο επάνω μέρος του χάρακα, σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε εσοχή για το κείμενο στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου.

Εικόνα κουμπιού

Προεξοχή πρώτης γραμμής

Η Προεξοχή πρώτης γραμμής βρίσκεται στο κάτω μέρος του χάρακα και σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε εσοχή στο κείμενο από τη δεύτερη γραμμή της παραγράφου και σε όλες τις επόμενες γραμμές.

Ένας γρήγορος τρόπος για να ορίσετε ένα στηλοθέτη στο έγγραφό σας είναι να επιλέξετε μια θέση στηλοθέτη και να κάνετε κλικ στο σημείο του χάρακα όπου θέλετε να εμφανίζεται ο στηλοθέτης.

Ο χάρακας σε ένα έγγραφο του Word εμφανίζεται με στηλοθέτες.

 • Στο αριστερό άκρο του χάρακα, κάντε κλικ στο στηλοθέτη που θέλετε από τον επιλογέα στηλοθετών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη θέση στο χάρακα όπου θέλετε να ορίσετε το στηλοθέτη.

  Σημείωση: Δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας; Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Χάρακας. Επίσης, εάν θέλετε να βλέπετε τους χαρακτήρες στηλοθέτη στο έγγραφό σας, στην Κεντρική καρτέλα, επιλέξτε Εμφάνιση/Απόκρυψη Εικονίδιο σημαδιού παραγράφου .

Συμβουλές

 • Για να μετακινήσετε ένα στηλοθέτη που έχετε ορίσει, σύρετέ τον σε μια νέα θέση του χάρακα.

 • Για να προσδιορίσετε την ακριβή θέση όπου μπορείτε να ορίσετε ένα στηλοθέτη, κάντε διπλό κλικ στο στηλοθέτη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες και εμφανίζει την ακριβή θέση στο πλαίσιο Θέση στηλοθετών.

 • Για να επιβεβαιώσετε τη στοίχιση του κειμένου που έχετε δημιουργήσει με τους στηλοθέτες που ορίζετε, πατήστε το πλήκτρο Tab.

 • Όταν έχουν επιλεγεί πολλές παράγραφοι, στο χάρακα εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες από την πρώτη παράγραφο.

Μπορείτε να καταργήσετε γρήγορα οποιαδήποτε θέση στηλοθέτη που έχετε ορίσει στον οριζόντιο χάρακα.

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Χάρακας. Εάν δεν βλέπετε το χαρακτήρα στηλοθέτη στο έγγραφό σας, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη Εικονίδιο σημαδιού παραγράφου .

 • Σύρετε ένα στηλοθέτη από το χάρακα για να τον καταργήσετε.

  Ένας στηλοθέτης επισημαίνεται στο χάρακα.

  Σημείωση: Όταν αφήνετε το κουμπί του ποντικιού, ο στηλοθέτης εξαφανίζεται και το κείμενο μετακινείται στην επόμενη θέση στηλοθέτη ή στην προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη, ανά μισή ίντσα.

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει κείμενο ευθυγραμμισμένο σε στηλοθέτες που έχουν προστεθεί στο έγγραφο: ένας στηλοθέτης με στοίχιση δεξιά στα 1,9 εκ. και ένας στηλοθέτης με στοίχιση αριστερά στα 3,17 εκ.

Παράδειγμα που εμφανίζει κείμενο στοιχισμένο με στηλοθέτες στο χάρακα.

Μετά την κατάργηση των στηλοθετών, το κείμενο μετακινείται στις προεπιλεγμένες θέσεις στηλοθετών 1,25 εκ., όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Ένα παράδειγμα που εμφανίζει κείμενο αφού έχουν καταργηθεί οι στηλοθέτες. .

Μπορείτε να ορίσετε στηλοθέτες, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες. Χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες, ορίζετε πιο ακριβείς θέσεις για τους στηλοθέτες και μπορείτε επίσης να εισαγάγετε συγκεκριμένο χαρακτήρα (οδηγό) πριν από το στηλοθέτη.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στηλοθέτες.

  Στοιχείο εκκίνησης παραθύρου διαλόγου 'Παράγραφος'

 2. Στο πλαίσιο Θέση στηλοθετών , πληκτρολογήστε τη θέση (μέτρηση) στο χάρακα όπου θέλετε να ορίσετε το στηλοθέτη.

  Παράθυρο διαλόγου "Στηλοθέτες"

 3. Στην περιοχή Στοίχιση, επιλέξτε Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά, Δεκαδική ή Γραμμή.

 4. Στην περιοχή Οδηγός, επιλέξτε 1 κανένας, 2 ......, 3 ----- ή 4 _____ για να ορίσετε — στην περίπτωση των επιλογών 2, 3 και 4—μια σειρά χαρακτήρων που συνδέει, για παράδειγμα, έναν τίτλο ενότητας με έναν αριθμό σελίδας.

  Παράδειγμα χρήσης μιας κουκκίδας αρχής

 5. Κάντε κλικ στα κουμπιά Ορισμός > OK.

Μπορείτε να καταργήσετε όλους τους στηλοθέτες που ορίσατε ή να διαγράψετε έναν ή περισσότερους από αυτούς.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στηλοθέτες.

 2. Επιλέξτε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε ένα συγκεκριμένο στηλοθέτη, στη λίστα Θέση στηλοθετών, επιλέξτε μια θέση στηλοθέτη, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

   Εμφανίζονται οι επιλογές στο παράθυρο διαλόγου "Στηλοθέτες".

  • Για να καταργήσετε όλους τους στηλοθέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή όλων > OK.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Εύρεση και Αντικατάσταση για να καταργήσετε στηλοθέτες. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση προεπιλεγμένης απόστασης στηλοθετών.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εσοχή πρώτης γραμμής ή μια προεξοχή πρώτης γραμμής. Χρησιμοποιώντας μια εσοχή πρώτης γραμμής, μπορείτε να ορίσετε την εσοχή της πρώτης γραμμής του κειμένου σε μια παράγραφο και να αφήσετε όλες τις γραμμές που ακολουθούν στοιχισμένες αριστερά. Με μια προεξοχή πρώτης γραμμής, η δεύτερη γραμμή κειμένου μιας παραγράφου και όλες οι επόμενες γραμμές έχουν μεγαλύτερη εσοχή από την πρώτη γραμμή.

Παράδειγμα προεξοχής πρώτης παραγράφου

 • Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύρετε την Εσοχή πρώτης γραμμής Εικόνα κουμπιού στο επάνω μέρος του χάρακα, στη θέση όπου θέλετε να ξεκινά η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου.

  • Σύρετε την Προεξοχή πρώτης γραμμής Εικόνα κουμπιού που βρίσκεται στο κάτω μέρος του χάρακα στη θέση όπου θέλετε να ξεκινά η δεύτερη γραμμή της παραγράφου και όλες οι επόμενες γραμμές.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Χάρακας.

Όταν εργάζεστε με αριθμούς, ο ορισμός ενός στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή κάνει τους αριθμούς, όπως τα ποσά νομίσματος, να στοιχίζονται σωστά σε μια στήλη.

 1. Εάν δεν βλέπετε τον χάρακα στο επάνω μέρος του εγγράφου σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο Χάρακας.

 2. Κάντε κλικ στον επιλογέα στηλοθετών στο αριστερό άκρο του χάρακα μερικές φορές, μέχρι να δείτε τον στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή: Εικόνα στηλοθέτη .

  Χάρακας με στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή

 3. Κάντε κλικ στον χάρακα στο σημείο όπου θέλετε την υποδιαστολή. Μπορείτε να τη μετακινήσετε αργότερα, επιλέγοντας και σύροντάς την.

  Συμβουλή: Αν κάνετε διπλό κλικ στον στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή στον χάρακα, εμφανίζεται το πλαίσιο Στηλοθέτες με περισσότερες επιλογές. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερους στηλοθέτες με αυτό το πλαίσιο ή κάνοντας κλικ στον χάρακα.

 4. Κάντε κλικ στο έγγραφο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό και πατήστε το πλήκτρο Tab. Καθώς πληκτρολογείτε τον αριθμό, η υποδιαστολή στοιχίζεται στο στηλοθέτη. Επαναλάβετε το ίδιο στην επόμενη γραμμή και οι αριθμοί θα κεντραριστούν στην υποδιαστολή.

  Αριθμοί στοιχισμένοι στον στηλοθέτη με στοίχιση στην υποδιαστολή

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα διαχωριστικό διαφορετικό από την υποδιαστολή, μπορείτε να επιλέξετε ένα διαχωριστικό χρησιμοποιώντας τον Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Σημείωση: Η αλλαγή αυτής της ρύθμισης επηρεάζει κάθε μορφή αριθμού, όχι μόνο τις μορφές που χρησιμοποιούνται στο Word.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου > Ώρα, γλώσσα και περιοχή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή, επιλέξτε την καρτέλα Μορφές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή μορφής, επιλέξτε την καρτέλα Αριθμοί, στην αναπτυσσόμενη λίστα Σύμβολο υποδιαστολής επιλέξτε το διαχωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Οι οδηγοί είναι αυτοί οι ειδικοί χαρακτήρες — κουκκίδες, παύλες, υπογραμμίσεις — που δημιουργούν μια οπτική σύνδεση μεταξύ των στηλοθετών. Τις περισσότερες φορές, οι οδηγοί χρησιμοποιούνται σε έναν πίνακα περιεχομένων ή ένα ευρετήριο.

Σημείωση: Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε στηλοθέτες και οδηγούς για να μορφοποιήσετε τον πίνακα περιεχομένων, μπορείτε να ρυθμίσετε το Word ώστε να δημιουργεί αυτόματα έναν πίνακα περιεχομένων.

 1. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται πριν από τον οδηγό.

 2. Στον οριζόντιο χάρακα, ορίσετε το στηλοθέτη που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ σε αυτόν.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες, στην περιοχή Οδηγός, επιλέξτε 1 κανένας, 2 ....., 3 ----- ή 4 _____ για να ορίσετε μια σειρά χαρακτήρων—στην περίπτωση των επιλογών 2, 3 και 4, για να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ των στηλοθετών.

  Παράδειγμα χρήσης μιας κουκκίδας αρχής

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab.

Συμβουλή: Όταν πατήσετε το πλήκτρο Enter για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, ο μορφοποιημένος στηλοθέτης θα είναι διαθέσιμος.

Εάν ορίσετε μη αυτόματες θέσεις στηλοθέτη, οι προεπιλεγμένοι στηλοθέτες διακόπτονται από τους μη αυτόματους στηλοθέτες που έχετε ορίσει. Οι μη αυτόματοι στηλοθέτες που έχουν οριστεί στο χάρακα παρακάμπτουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στηλοθετών. Να θυμάστε ότι οι προεπιλεγμένες θέσεις στηλοθετών ρυθμίζονται ανά 1,27 εκ.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην εκκίνηση του παραθύρου διαλόγου Παράγραφος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Στηλοθέτες, στο πλαίσιο Προεπιλεγμένες θέσεις στηλοθέτη.

  • Εισαγάγετε το διάστημα (μονάδα μέτρησης) που θέλετε μεταξύ των στηλοθετών.

  • Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω βέλος και επιλέξτε μια τυπική μονάδα μέτρησης (για παράδειγμα, 1,02 εκ.).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να καταργήσετε την προεπιλεγμένη απόσταση στηλοθετών και να διαγράψετε τους χαρακτήρες στηλοθέτη στο έγγραφό σας με μη αυτόματο τρόπο, επιλέγοντάς τους και διαγράφοντάς τους. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές Εύρεση και Αντικατάσταση για να καταργήσετε πολλούς στηλοθέτες ή όλους τους στηλοθέτες.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

 2. Πληκτρολογήστε ^t στο πλαίσιο Εύρεση του και αφήστε κενό το πλαίσιο Αντικατάσταση με.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διαγράψετε μία καρτέλα τη φορά, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση επόμενου και, στη συνέχεια, Αντικατάσταση για να μετακινηθείτε μέσα στο έγγραφο.

  • Για να διαγράψετε όλους τους στηλοθέτες ταυτόχρονα, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση όλων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×