Ορισμός γενικών επιλογών

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στην ενότητα "Γενικά" για να καθορίσετε τη μορφοποίηση των άμεσων μηνυμάτων σας και άλλες συνολικές ρυθμίσεις για το λογισμικό επικοινωνιών Microsoft Lync 2010.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα γενικών επιλογών

Ορισμός μορφής άμεσων μηνυμάτων

Ορισμός μορφής άμεσων μηνυμάτων

Ορισμός επιλογών γλώσσας

Ορισμός επιλογών ποιότητας

Ορισμός επιλογών καταγραφής

Ορισμός επιλογής παραθύρου εφαρμογής

Άνοιγμα γενικών επιλογών

Από το κύριο παράθυρο του Lync, μπορείτε να ανοίξετε τις επιλογές Γενικά με έναν από τους εξής δύο τρόπους:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Εικονίδιο "Επιλογές" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

 • Δίπλα στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στο βέλος Εμφάνιση μενού, επιλέξτε Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός μορφής άμεσων μηνυμάτων

Όταν ανοίξετε τις επιλογές "Γενικά", οι ρυθμίσεις που επιλέγονται στην περιοχή Άμεσα μηνύματα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται το κείμενο στο παράθυρο άμεσων μηνυμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση γραφικών emoticon σε μηνύματα, όταν οι χρήστες πληκτρολογούν συνδυασμούς πλήκτρων όπως:

: )

Εάν επιλέξετε να εμφανίζονται εικονίδια emoticon, αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων εμφανίζεται ως emoticon "γελαστό πρόσωπο" στο παράθυρο συνομιλίας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τη διάκριση μεταξύ των καταχωρήσεων που πραγματοποιούν οι διαφορετικοί συμμετέχοντες σε μια συνομιλία με ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων χρησιμοποιώντας την εναλλασσόμενη σκίαση φόντου.

Οι ρυθμίσεις που καθορίζετε στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή γραμματοσειράς εφαρμόζονται μόνο στο κείμενο που πληκτρολογείτε στα άμεσα μηνύματα. Η γραμματοσειρά στις οθόνες του Lync δεν αλλάζει. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε προσωρινά τις ρυθμίσεις γραμματοσειράς σε ένα συγκεκριμένο άμεσο μήνυμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή κειμένου, στο κάτω δεξί τμήμα του παραθύρου συνομιλίας.

Ορισμός μορφής άμεσων μηνυμάτων

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Γενικά" και κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα εικονίδια emoticon στα άμεσα μηνύματα, στην περιοχή Άμεσα μηνύματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εικονιδίων emoticon στα άμεσα μηνύματα. Για να εμφανίζετε τα τυπογραφικά ισοδύναμα αντί εικονιδίων emoticon, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου.

  • Για να χρησιμοποιείτε διαφορετική σκίαση φόντου όταν αλλάζει ο συντάκτης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εναλλακτικού χρώματος φόντου για μηνύματα στη συνομιλία.

  • Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά του κειμένου που πληκτρολογείτε στα άμεσα μηνύματα, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή γραμματοσειράς. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή γραμματοσειράς, επιλέξτε γραμματοσειρά, στυλ, μέγεθος, εφέ γραμματοσειράς, χρώμα και δέσμη ενεργειών. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και αποστολής ενός άμεσου μηνύματος, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία και αποστολή άμεσου μηνύματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Lync δεν υποστηρίζεται η λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου για τα άμεσα μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών γλώσσας

Εάν έχετε εγκαταστήσει πολλές εκδόσεις γλώσσας του Lync 2010, μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από την περιοχή Γλώσσα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών ποιότητας

Εάν η εταιρεία σας έχει ενεργοποιήσει τη σχετική δυνατότητα, μπορείτε να επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της Microsoft (CEIP). Επιλέγοντας να συμμετάσχετε, ο υπολογιστής ή η συσκευή σας αποστέλλει αυτόματα πληροφορίες στη Microsoft σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα προϊόντα. Οι πληροφορίες από τον υπολογιστή σας συνδυάζονται με άλλα δεδομένα του CEIP για να βοηθήσουν τη Microsoft στην επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των προϊόντων και των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους πελάτες.

 • Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα CEIP, ανοίξτε τις επιλογές "Γενικά" και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται στη Microsoft να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Lync 2010.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών καταγραφής

Τα αρχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές συστήματος για τη συλλογή, την ανάλυση και την αποθήκευση δεδομένων. Ένας διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας ζητήσει να ενεργοποιήσετε μία από τις δύο επιλογές καταγραφής για την εκτέλεση της αντιμετώπισης προβλημάτων. Εάν δεν σας ζητηθεί, δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με αυτές τις επιλογές. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με τα πλαίσια ελέγχου καταγραφής, κάντε τα εξής:

 • Ανοίξτε τις επιλογές "Γενικά" και ενεργοποιήστε ή καταργήστε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Ενεργοποίηση της καταγραφής στο Lync και Ενεργοποίηση της καταγραφής συμβάντων των Windows για το Lync, ανάλογα με το αίτημα του διαχειριστή του δικτύου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της καταγραφής του Lync, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός επιλογών καταγραφής.

Ορισμός επιλογής παραθύρου εφαρμογής

Στο Lync, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο (X) στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου, το Lync συνεχίζει να εκτελείται έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα. Από προεπιλογή, εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο, το Lync ελαχιστοποιείται στη γραμμή εργασιών. Μπορείτε να επιλέξετε την ελαχιστοποίηση του παραθύρου του Lync στην περιοχή ειδοποιήσεων αντί για τη γραμμή εργασιών, επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου στην περιοχή Παράθυρο εφαρμογής.

 1. Ανοίξτε τις επιλογές "Γενικά" και, στην περιοχή Παράθυρο εφαρμογής, επιλέξτε το στοιχείο Ελαχιστοποίηση σε περιοχή ειδοποιήσεων, αντί για γραμμή εργασιών και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο (από το μενού ή από το βέλος του αναπτυσσόμενου μενού δίπλα από το κουμπί Επιλογές), κάντε κλικ στο στην επιλογή Έξοδος και συνδεθείτε πάλι στο Lync για να εφαρμόσετε τη ρύθμιση. Τώρα, μπορείτε να κάνετε τις παρακάτω ενέργειες με τα εξής αποτελέσματα:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ελαχιστοποίηση στην επάνω δεξιά γωνία για να ελαχιστοποιήσετε το Lync στη γραμμή εργασιών.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (X) στην επάνω δεξιά γωνία για να ελαχιστοποιήσετε το Lync στην περιοχή ειδοποιήσεων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×