Ορισμός ή κατάργηση υπενθυμίσεων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφήστε το Outlook είναι το ρολόι σας προσωπική ειδοποίησης. Ορισμός υπενθυμίσεων για να σας ενημερώσει όταν έρχεται μια σύσκεψη ή συνάντηση προς τα επάνω. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις για διάφορα άλλα στοιχεία εκκρεμών εργασιών, όπως αφιερώστε χρόνου σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την εργασία.

Σημείωση:  Εάν δεν εργάζεστε ενεργά στο Outlook, το πλαίσιο της υπενθύμισης εμφανίζεται πίσω από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην χάσετε την εστίαση στην εργασία σας. Αντί για αυτό, θα δείτε το εικονίδιο του Outlook να αναβοσβήνει στη γραμμή εργασιών και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα υπενθύμισης. Εάν εργάζεστε σε μια περιοχή με πολύ θόρυβο, δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση του ηχείου ή να αλλάξετε τον ήχο υπενθύμισης σε κάτι μοναδικό.

Προσθήκη ή κατάργηση υπενθυμίσεων για συναντήσεις

Ορισμός υπενθυμίσεων για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Ημερολόγιο.

 2. Στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, επιλέξτε ή καταργήστε προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις.

  Ορισμός των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων
  Ορισμός των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων για νέα στοιχεία ημερολογίου.

Ορισμός υπενθύμισης για μια υπάρχουσα συνάντηση ή σύσκεψη

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

  Περιήγηση στο Ημερολόγιο του Outlook 2016

 2. Ανοίξτε τη συνάντηση ή τη σύσκεψη.

  Σημειώσεις: Αν εμφανιστεί το παράθυρο Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ορίσετε την υπενθύμιση μόνο για μία σύσκεψη ή συνάντηση μιας σειράς συναντήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο αυτήν.

  • Για να ορίσετε την υπενθύμιση για όλες τις συναντήσεις μιας σειράς συναντήσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Όλη τη σειρά.

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση συνάντησης ή Εμφάνιση σύσκεψης στην ομάδα Επιλογές, κάντε κλικ στο βέλος Υπενθύμιση και επιλέξτε πόσο χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη θέλετε να λαμβάνετε την υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε το στοιχείο Καμία.

  Επιλογές υπενθύμισης
  Ορισμός των προεπιλεγμένων υπενθυμίσεων για νέα στοιχεία ημερολογίου.

  Σημείωση: Για τα ολοήμερα συμβάντα, την προεπιλεγμένη ώρα υπενθύμισης είναι 18 ώρες. Μπορείτε να αλλάξετε την ώρα υπενθύμισης για κάθε συμβάν, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ώρα για όλους τους στηλοθέτες ταυτόχρονα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός υπενθυμίσεων για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή Αλληλογραφία.

  Περιήγηση στην Αλληλογραφία του Outlook 2016

 2. Επιλογή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Παρακολούθηση θέματος > Προσθήκη υπενθύμισης.

  Συμβουλή: Μπορείτε γρήγορα να μετατρέψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εκκρεμείς εργασίες κάνοντας δεξί κλικ στη στήλη Σημαία στη λίστα μηνυμάτων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του στοιχείου Υπενθύμιση.

Ορισμός υπενθυμίσεων για εργασίες

 1. Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάντε κλικ στην επιλογή εργασίες.

  Περιήγηση στις Εργασίες του Outlook 2016

 2. Για να προβάλετε τις εργασίες, πατήστε Κεντρική > Λίστα εκκρεμών εργασιών.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Λίστα εκκρεμών εργασιών".

 3. Κάντε κλικ σε μια εργασία στη λίστα.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια υπενθύμιση εργασιών στη λίστα εκκρεμών εργασιών σας, στην ομάδα Παρακολούθηση, επιλέξτε ένα χρονικό πλαίσιο για την προθεσμία σας.

  • Για να καταργήσετε μια υπενθύμιση εργασίας από τη λίστα εκκρεμών εργασιών σας, στην ομάδα Διαχείριση εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση από τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Εάν δεν εργάζεστε ενεργά στο Outlook, το πλαίσιο της υπενθύμισης εμφανίζεται πίσω από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην χάσετε την εστίαση στην εργασία σας. Αντί για αυτό, θα δείτε το εικονίδιο του Outlook να αναβοσβήνει στη γραμμή εργασιών και θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα υπενθύμισης. Εάν εργάζεστε σε μια περιοχή με πολύ θόρυβο, δοκιμάστε να αυξήσετε την ένταση του ηχείου ή να αλλάξετε τον ήχο υπενθύμισης σε κάτι μοναδικό.

Συναντήσεις και συσκέψεις ημερολογίου

Για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Ημερολόγιο.

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις, στην περιοχή Επιλογές ημερολογίου, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προεπιλεγμένες υπενθυμίσεις.

 3. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η ειδοποίηση πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη.

Για υπάρχουσες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Ανοίξτε τη συνάντηση η τη συνάντηση.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα αυτής της εμφάνισης ή να ανοίξετε τη σειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα Επιλογές, στην αναπτυσσόμενη λίστα υπενθύμισης, επιλέξτε χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη, όταν θέλετε να εμφανίζεται η υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε καμία.

Σημείωση: Για όλα τα ολοήμερα συμβάντα, ο προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης είναι 18 ώρες πριν. Παρόλο που δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση για όλα τα ολοήμερα συμβάντα που δημιουργείτε, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο της υπενθύμισης σε κάθε συνάντηση.

Αρχή της σελίδας

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και εργασίες

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Ετικέτες, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη υπενθύμισης.

  Προσθήκη εντολής υπενθύμισης στην Κορδέλα

  Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εκκρεμή στοιχεία, χρησιμοποιώντας υπενθυμίσεις. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη σημαία στη λίστα μηνυμάτων. Ή εάν έχετε ανοίξει το μήνυμα, στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης της υπενθύμισης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Συναντήσεις και συσκέψεις ημερολογίου

Για όλες τις νέες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Στο μενού Εργαλεία που βρίσκεται στη γραμμή μενού στο επάνω μέρος στην κύρια οθόνη του Outlook — αυτήν που εμφανίζει όλη την αλληλογραφία σας — κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Σημειώστε ότι δεν θα δείτε το μενού Εργαλεία, εάν είστε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη υπενθύμιση για νέες συναντήσεις ή συσκέψεις, στην καρτέλα Προτιμήσεις, στην ομάδα Ημερολόγιο, επιλέξτε ή καταργήστε αντίστοιχα την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου Προεπιλεγμένη υπενθύμιση.

 3. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα, το οποίο θα μεσολαβεί από την υπενθύμιση μέχρι τη συνάντηση ή τη σύσκεψη.

Για υπάρχουσες συναντήσεις ή συσκέψεις

 1. Ανοίξτε τη συνάντηση η τη συνάντηση.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα περιοδικού στοιχείου εμφανιστεί, θα πρέπει να αποφασίσετε εάν θα αλλάξετε την υπενθύμιση για την εμφάνιση που ανοίξατε ή για όλες τις εμφανίσεις. Κάντε κλικ είτε στην επιλογή Άνοιγμα αυτής της εμφάνισης είτε στην επιλογή Να ανοίξουν όλες οι εμφανίσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Συνάντηση, στην ομάδα " Επιλογές ", στη λίστα υπενθύμισης, επιλέξτε το χρονικό διάστημα πριν από τη συνάντηση ή τη σύσκεψη όταν θέλετε να εμφανίζεται η υπενθύμιση. Για να απενεργοποιήσετε μια υπενθύμιση, επιλέξτε καμία.

  Σημείωση: Για ολοήμερα συμβάντα, ο προεπιλεγμένος χρόνος υπενθύμισης είναι 18 ώρες νωρίτερα. Αν και δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλογή για όλα τα ολοήμερα συμβάντα που δημιουργείτε, μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο υπενθύμισης μεμονωμένα σε κάθε συνάντηση.

Αρχή της σελίδας

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και εργασίες

 1. Για να ορίσετε ή να καταργήσετε υπενθυμίσεις, επιλέξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφής ή εργασίας.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

  Συμβουλή: Μπορείτε να επισημάνετε γρήγορα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εκκρεμή στοιχεία, χρησιμοποιώντας υπενθυμίσεις. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη σημαία στη λίστα μηνυμάτων. Ή εάν έχετε ανοίξει το μήνυμα, στην καρτέλα μήνυμα, στην ομάδα Παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Παρακολούθηση θέματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη υπενθύμισης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή, επιλέξτε ή καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Υπενθύμιση. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα εμφάνισης της υπενθύμισης.

  Παράθυρο διαλόγου "Παρακολούθηση συγκεκριμένης ημερομηνίας"

 4. Συμβουλή: Εάν το Outlook είναι κλειστό, υπενθυμίσεις δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το Outlook διαθέτει να διατηρηθούν ανοιχτό ή ελαχιστοποιημένο στη γραμμή εργασιών σας.

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×