Ορισμός ή αλλαγή της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη της Access 2003 στην Access 2007 ή νεότερη έκδοση

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν έχετε δημιουργήσει μια βάση δεδομένων σε μια έκδοση της Access πριν από την Access 2007 και εφαρμόσατε ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη σε αυτήν τη βάση δεδομένων, αυτές οι ρυθμίσεις ασφαλείας παραμένουν στη θέση κατά το άνοιγμα αυτού του αρχείου στην Access 2007 ή νεότερη έκδοση. Επιπλέον, μπορείτε να ξεκινήσετε τα εργαλεία ασφαλείας που παρέχονται από το Microsoft Office Access 2003 — ο Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και διάφορες χρηστών και ομάδων δικαιωμάτων πλαίσια διαλόγου — από νεότερες εκδόσεις της Access. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργούν οι δυνατότητες ασφαλείας Access 2003 και εξηγεί πώς να ξεκινήσετε και να τις χρησιμοποιήσετε στην Access 2007 ή νεότερη έκδοση.

Σημείωση: Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν μόνο για μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε σε Access 2003 ή προηγούμενες εκδόσεις (αρχείο .mdb). Ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη δεν είναι διαθέσιμη για βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται στην Access 2007 ή νεότερη έκδοση (αρχεία .accdb). Επίσης, εάν μετατρέψετε το αρχείο .mdb στη νέα μορφή (αρχείο .accdb), η Access απορρίπτει τις ρυθμίσεις ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος συμπεριφοράς ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη στην Access 2007 ή υψηλότερη

Επισκόπηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη της Access 2003

Ρύθμιση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

Κατάργηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

Αναφορά δικαιώματα αντικειμένου

Τρόπος συμπεριφοράς ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη στην Access 2007 ή υψηλότερη

Access 2007 και νεότερες εκδόσεις παρέχει ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη μόνο για βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν Access 2003 και παλαιότερη μορφή αρχείου (αρχεία .mdb και .mde). Σε νεότερες εκδόσεις, αν ανοίγετε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση της Access και αυτήν τη βάση δεδομένων έχει εφαρμοστεί, ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη Αυτή η δυνατότητα ασφαλείας θα λειτουργούν όπως έχει σχεδιαστεί για αυτήν τη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, οι χρήστες πρέπει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων.

Επιπλέον, μπορείτε να ξεκινήσετε και να εκτελέσετε τα διάφορα εργαλεία ασφαλείας που παρέχεται από την Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, όπως ο Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη και διάφορες χρήστη και παράθυρα διαλόγου δικαιωμάτων ομάδας. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε ότι αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμες μόνο όταν ανοίγετε ένα αρχείο .mdb ή .mde. Εάν μετατρέψετε τα αρχεία σε μορφή αρχείου .accdb, η Access καταργεί όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη.

Επισκόπηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη της Access 2003

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πληροφορίες φόντου σχετικά με την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις. Εάν είστε ήδη εξοικειωμένοι με την προηγούμενη μοντέλο ασφάλειας και την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη, μπορείτε να παραλείψετε αυτές τις ενότητες και να μεταβείτε απευθείας στο Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη ή Κατάργηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

Ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη της Access μοιάζει με τους μηχανισμούς ασφαλείας σε συστήματα με βάση το διακομιστή — χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τα δικαιώματα για να επιτρέψετε ή να περιορίσετε την πρόσβαση των ατόμων ή ομάδων ατόμων στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας. Στην Access 2003 ή παλαιότερες εκδόσεις, όταν εφαρμόζετε ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη σε μια βάση δεδομένων της Access, ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων ή ο κάτοχος ενός αντικειμένου να ελέγχετε τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών, σε το πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, και μακροεντολές στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μια ομάδα χρηστών να αλλάξετε τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων, μια άλλη ομάδα μπορεί να εισαγάγετε δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένους πίνακες και τρίτη ομάδα δικαίωμα μόνο προβολήςκαι τα δεδομένα σε ένα σύνολο αναφορών.

Ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό των κωδικών πρόσβασης και δικαιώματα — ένα σύνολο χαρακτηριστικών που καθορίζει τα είδη της access που ένας χρήστης έχει στα δεδομένα ή αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να ορίσετε κωδικούς πρόσβασης και τα δικαιώματα για μεμονωμένους χρήστες ή ομάδες ατόμων και αυτά τα συνδυασμούς κωδικών πρόσβασης και δικαιώματα γίνονται λογαριασμούς ασφαλείας που προσδιορίζουν τους χρήστες και ομάδες χρηστών που έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας. Στη συνέχεια, ο συνδυασμός των χρηστών και ομάδων που είναι γνωστό ως ομάδα εργασίας και η Access αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες σε ένα αρχείο πληροφοριών ομάδας. Κατά την εκκίνηση, η Access διαβάζει το αρχείο πληροφοριών και επιβάλλει τα δικαιώματα με βάση τα δεδομένα στο αρχείο.

Από προεπιλογή, η Access παρέχει ένα Αναγνωριστικό χρήστη ενσωματωμένα και δύο ενσωματωμένες ομάδες. Διαχειριστήςείναι το προεπιλεγμένο Αναγνωριστικό χρήστη και τις προεπιλεγμένες ομάδες είναι τους χρήστες και διαχειριστές. Από προεπιλογή, η Access προσθέτει το Αναγνωριστικό χρήστη ενσωματωμένο στην ομάδα χρηστών επειδή όλα τα αναγνωριστικά πρέπει να ανήκουν σε τουλάχιστον μία ομάδα. Στη συνέχεια, στην ομάδα χρηστών έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων. Επιπλέον, το Αναγνωριστικό διαχειριστή είναι επίσης ένα μέλος της ομάδας "διαχειριστές". Στην ομάδα διαχειριστών πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένας χρήστης Αναγνωριστικό (πρέπει να υπάρχει ένας διαχειριστής βάσης δεδομένων) και το Αναγνωριστικό διαχειριστή είναι ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων προεπιλεγμένη μέχρι να το αλλάξετε.

Όταν ξεκινάτε την Access 2003 ή παλαιότερες εκδόσεις, Access αναθέτει το Αναγνωριστικό χρήστη του διαχειριστή σε εσάς και, επομένως, κάνει μέλος σε κάθε προεπιλεγμένη ομάδα. Ότι Αναγνωριστικό και αυτές τις ομάδες (διαχείρισης και οι χρήστες) Δώστε όλους τους χρήστες πλήρη δικαιώματα σε όλα τα αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων, αυτό σημαίνει ότι οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να ανοίξετε, προβάλετε και να αλλάξετε όλα τα αντικείμενα σε όλα τα αρχεία .mdb, εκτός εάν υλοποίηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη.

Είναι ένας τρόπος για την υλοποίηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη στην Access 2003 ή προηγούμενες εκδόσεις για να αλλάξετε τα δικαιώματα για την ομάδα χρήστες και να προσθέσετε νέα διαχειριστές των ομάδων διαχειριστών. Όταν κάνετε κάτι τέτοιο, Access αντιστοιχίζει αυτόματα τους νέους χρήστες στην ομάδα χρηστών. Όταν κάνετε αυτά τα βήματα, οι χρήστες πρέπει να συνδεθείτε με έναν κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ανοίγουν το προστατευμένο βάσης δεδομένων. Ωστόσο, εάν πρέπει να υλοποιήσετε πιο συγκεκριμένες ασφαλείας — επιτρέψετε σε μια ομάδα χρηστών να εισαγάγετε δεδομένα και ένα άλλο για να διαβάσετε μόνο αυτά τα δεδομένα, για παράδειγμα — πρέπει να δημιουργήσετε επιπλέον χρήστες και ομάδες, και να τους εκχωρήσετε συγκεκριμένα δικαιώματα σε ορισμένα ή όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων . Εφαρμογή αυτόν τον τύπο της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη μπορεί να γίνει μια σύνθετη εργασία. Για να απλοποιήσετε τη διαδικασία, η Access παρέχει το Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη, διευκολύνοντας για να δημιουργήσετε χρήστες και ομάδες με ένα μόνο βήμα.

Ο Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη σάς βοηθά να εκχωρήσετε δικαιώματα και να δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων. Λογαριασμοί χρηστών περιέχουν ονόματα χρηστών και μοναδικό προσωπικούς Αναγνωριστικούς αριθμούς (PID) είναι απαραίτητο για τη Διαχείριση δικαιωμάτων χρήστη για την προβολή, χρησιμοποιήστε ή να αλλάξετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων σε μια ομάδα εργασίας της Access. Οι λογαριασμοί ομάδας είναι μια συλλογή από τους λογαριασμούς χρηστών που, με τη σειρά που βρίσκονται σε μια ομάδα εργασίας. Η Access χρησιμοποιεί ένα όνομα ομάδας και το αναγνωριστικό Προϊόντος για να προσδιορίσετε κάθε ομάδα εργασίας και τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα ισχύουν για όλους τους χρήστες στην ομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του οδηγού, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, μπορείτε να με μη αυτόματο τρόπο αντιστοίχιση, τροποποίηση ή κατάργηση δικαιωμάτων για λογαριασμούς χρηστών και ομάδων στην ομάδα εργασίας σας για μια βάση δεδομένων και το υπάρχοντες πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τα προεπιλεγμένα δικαιώματα που εκχωρεί πρόσβαση για τυχόν νέους πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές που εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης προσθέσετε σε μια βάση δεδομένων.

Οι ομάδες εργασίας και της ομάδας εργασίας αρχεία πληροφοριών

Στην Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις, μια ομάδα εργασίας είναι μια ομάδα χρηστών σε περιβάλλον πολλών χρηστών που κάνουν κοινή χρήση δεδομένων. Αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας περιέχει το λογαριασμούς χρηστών και ομάδων, κωδικών πρόσβασης και δικαιώματα που έχουν οριστεί για κάθε μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα χρηστών. Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, η Access διαβάζει τα δεδομένα στο αρχείο πληροφοριών της ομάδας εργασίας και ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις ασφαλείας που περιέχει το αρχείο. Στη συνέχεια, ένα λογαριασμό χρήστη είναι ένας συνδυασμός από όνομα χρήστη και προσωπικό Αναγνωριστικό (PID) που δημιουργεί η Access για να διαχειριστείτε τα δικαιώματα του χρήστη. Λογαριασμοί ομάδας είναι συλλογές λογαριασμών χρηστών και πρόσβασης επίσης προσδιορίζει τους με το όνομα της ομάδας και ένα προσωπικό Αναγνωριστικό (PID). Τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα ισχύουν για όλους τους χρήστες στην ομάδα. Αυτούς τους λογαριασμούς ασφαλείας, στη συνέχεια, μπορείτε να αντιστοιχίσετε δικαιώματα για βάσεις δεδομένων και τους πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές. Τα ίδια τα δικαιώματα αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων με ενεργοποιημένη ασφάλεια.

Την πρώτη φορά που ο χρήστης εκτελεί Access 2003 ή παλαιότερες εκδόσεις, η Access δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας της Access που προσδιορίζεται από τις πληροφορίες οργανόγραμμα ονόματος και ότι ο χρήστης Καθορίζει πότε αυτός εγκαθιστά πρόσβασης. Για την Access 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης προσθέτει τη σχετική θέση της αυτού του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας στα παρακάτω κλειδιά μητρώου:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

και

ΚΛΕΙΔΙΟΎ HKEY_USERS \. DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

Οι επόμενες οι χρήστες θα μεταβιβάζονται την προεπιλεγμένη διαδρομή του αρχείου ομάδας εργασίας από την τιμή του κλειδιού μητρώου HKEY_USERS. Επειδή αυτές οι πληροφορίες είναι συχνά εύκολο να προσδιορίσετε, είναι πιθανό για μη εξουσιοδοτημένη στους χρήστες να δημιουργήσουν μια άλλη έκδοση αυτού του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας. Επομένως, μη εξουσιοδοτημένους χρήστες μπορεί να θεωρείται ότι αμετάκλητη δικαιώματα από ένα λογαριασμό διαχειριστή (ένα μέλος της ομάδας "διαχειριστές") στην ομάδα εργασίας που ορίζονται από το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας. Για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα δικαιώματα, δημιουργήστε ένα νέο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας και καθορίστε ένα Αναγνωριστικό ομάδας εργασίας (WID), μια διάκριση πεζών-κεφαλαίων αλφαριθμητική συμβολοσειρά από 4 για να 20 χαρακτήρες που πληκτρολογείτε όταν δημιουργείτε νέες πληροφορίες ομάδας εργασίας το αρχείο. Δημιουργία νέας ομάδας εργασίας με μοναδικό τρόπο προσδιορίζει την ομάδα διαχειριστών για αυτό το αρχείο ομάδας εργασίας. Μόνο ένα άτομο που γνωρίζει το WID θα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας. Για να δημιουργήσετε το νέο αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη.

Σημαντικό: Φροντίστε να σημειώσετε το ακριβές Αναγνωριστικό όνομα, την εταιρεία και την ομάδα εργασίας — με διάκριση πεζών- κεφαλαίων (για τις τρεις καταχωρήσεις) — και να τα διατηρήσετε σε ασφαλές σημείο. Αν πρέπει να δημιουργήσετε ξανά το αρχείο πληροφοριών, θα πρέπει να δώσετε το ακριβές ίδιο όνομα, την εταιρεία και την ομάδα εργασίας αναγνωριστικό. Αν ξεχάσετε ή αν χάσετε αυτές τις καταχωρήσεις, που ενδέχεται να χάσετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων σας.

Πώς λειτουργούν τα δικαιώματα και ποιος μπορεί να εκχωρήσει τους

Ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη αναγνωρίζει δύο τύποι δικαιωμάτων: ρητά και τα εγγενή. Ρητά δικαιώματα είναι εκείνα που έχουν εκχωρηθεί απευθείας σε ένα λογαριασμό χρήστη; κανένας άλλος χρήστης δεν επηρεάζονται. Τα εγγενή δικαιώματα είναι τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε ένα λογαριασμό ομάδας. Προσθήκη ενός χρήστη σε αυτήν την ομάδα που εκχωρεί τα δικαιώματα της ομάδας σε αυτόν το χρήστη. Κατάργηση χρήστη από την ομάδα, αφαιρούνται τα δικαιώματα της ομάδας από αυτόν το χρήστη.

Όταν ένας χρήστης επιχειρεί να εκτελέσετε μια πράξη σε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί δυνατότητες ασφαλείας, σύνολο δικαιωμάτων του συγκεκριμένου χρήστη βασίζονται στην τομή των άμεσων και έμμεσων δικαιωμάτων του συγκεκριμένου χρήστη. Επίπεδο ασφάλειας ενός χρήστη είναι πάντα το λιγότερο περιοριστικό ρητά δικαιώματα του χρήστη και τα δικαιώματα της κάθε ομάδας στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο χρήστη. Για αυτόν το λόγο, ο απλούστερος τρόπος για να διαχειριστείτε μια ομάδα εργασίας είναι να δημιουργήσετε νέες ομάδες και εκχωρήστε δικαιώματα σε ομάδες, και όχι σε μεμονωμένους χρήστες. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε δικαιώματα μεμονωμένων χρηστών, προσθέτοντας ή καταργώντας αυτούς τους χρήστες από τις ομάδες. Επίσης, εάν πρέπει να παραχωρήσετε νέα δικαιώματα, μπορείτε να τους παραχωρήσετε σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας.

Δικαιώματα μπορεί να αλλάξει για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από:

 • Τα μέλη της ομάδας "διαχειριστές" του αρχείου πληροφοριών ομάδας εργασίας χρησιμοποιείται κατά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων.

 • Ο κάτοχος του αντικειμένου.

 • Οποιοσδήποτε χρήστης που έχει δικαιώματα διαχειριστή για το αντικείμενο.

Παρόλο που οι χρήστες ίσως να μην μπορείτε να εκτελέσετε αυτήν τη στιγμή μια ενέργεια, μπορεί να είναι σε θέση να τον εαυτό τους εκχωρήσετε δικαιώματα για την εκτέλεση της ενέργειας. Αυτό είναι true, εάν ένας χρήστης είναι μέλος της ομάδας "διαχειριστές", ή εάν ένας χρήστης είναι ο κάτοχος του αντικειμένου.

Ο χρήστης που δημιουργεί έναν πίνακα, ερωτήματος, φόρμας, έκθεσης, ή μακροεντολή είναι ο κάτοχος αυτού του αντικειμένου. Επιπλέον, η ομάδα χρηστών που μπορούν να αλλάξετε τα δικαιώματα της βάσης δεδομένων επίσης, να αλλάξετε την κατοχή αυτών των αντικειμένων ή μπορεί να δημιουργήσει ξανά αυτά τα αντικείμενα, οι οποίες είναι τρόποι για να αλλάξετε τον κάτοχο των αντικειμένων. Για να δημιουργήσετε ξανά ένα αντικείμενο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του αντικειμένου, ή μπορείτε να το εισαγάγετε από ή να το εξαγάγετε σε μια άλλη βάση δεδομένων. Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος μεταβίβασης της κατοχής αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της βάσης δεδομένων.

Σημείωση: Αντιγραφή, εισαγωγή ή εξαγωγή δεν αλλάζει την κατοχή ενός ερωτήματος που έχει την τιμή ιδιότητα δικαιώματα εκτέλεσηςτουκατόχου. Μπορείτε να αλλάξετε την κατοχή ενός ερωτήματος μόνο εάν έχει οριστεί η ιδιότητα δικαιώματα εκτέλεσηςτου χρήστη.

Λογαριασμοί ασφαλείας

Ένα αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας της Access 2003 περιέχει τους ακόλουθους προκαθορισμένους λογαριασμούς.

λογαριασμός

Συνάρτηση

Διοίκηση

Τον προεπιλεγμένο λογαριασμό χρήστη. Αυτός ο λογαριασμός είναι ακριβώς το ίδιο για κάθε αντίγραφο της πρόσβασης και άλλα προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιούν το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Jet, όπως η Visual Basic for Applications (VBA) και Microsoft Office Excel 2003.

Διαχειριστές

Ο λογαριασμός του διαχειριστή ομάδας. Αυτός ο λογαριασμός είναι μοναδικός για κάθε αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας. Από προεπιλογή, ο χρήστης διαχείρισης είναι μέλος της ομάδας "διαχειριστές". Πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας χρήστης στην ομάδα των διαχειριστών πάντα.

Χρήστες

Ο λογαριασμός ομάδας που περιλαμβάνει όλους τους λογαριασμούς χρηστών. Access προσθέτει αυτόματα τους λογαριασμούς χρηστών στην ομάδα χρηστών όταν ένα μέλος της ομάδας "διαχειριστές" δημιουργεί τους. Αυτός ο λογαριασμός είναι το ίδιο για οποιοδήποτε αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας, αλλά περιέχει μόνο λογαριασμούς χρηστών που έχουν δημιουργηθεί από μέλη της ομάδας "διαχειριστές" αυτής της ομάδας εργασίας. Από προεπιλογή, αυτός ο λογαριασμός έχει πλήρη δικαιώματα σε όλα τα αντικείμενα που μόλις δημιουργήσατε. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη από την ομάδα χρηστών για ένα μέλος της ομάδας "διαχειριστές" για να διαγράψετε αυτόν το χρήστη.

Στην πραγματικότητα ασφάλεια Access 2003 και παλαιότερες εκδόσεις πάντα είναι ενεργή. Μέχρι να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία σύνδεσης για μια ομάδα εργασίας, Access συνδέει αόρατα όλους τους χρήστες κατά την εκκίνηση, χρησιμοποιώντας τον προεπιλεγμένο λογαριασμό χρήστη διαχειριστής με έναν κενό κωδικό πρόσβασης. Τι συμβαίνει στο παρασκήνιο, η Access χρησιμοποιεί το λογαριασμό διαχειριστή ως το λογαριασμό διαχειριστή για την ομάδα εργασίας. Η Access χρησιμοποιεί το λογαριασμό διαχειριστή εκτός από τον κάτοχο (ομάδα ή χρήστη) του οποιαδήποτε βάσεις δεδομένων και πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές που έχουν δημιουργηθεί.

Διαχειριστές και τους κατόχους είναι σημαντική, επειδή έχουν δικαιώματα που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν:

 • Διαχειριστές (μέλη της ομάδας "διαχειριστές") μπορεί να λαμβάνει πάντοτε πλήρη δικαιώματα για τα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί με την ομάδα εργασίας.

 • Ένα λογαριασμό που ανήκει σε πίνακα, ερώτημα, φόρμα, έκθεση ή μακροεντολής πάντα να λάβετε πλήρη δικαιώματα για αυτό το αντικείμενο.

 • Ένα λογαριασμό που είναι ο κάτοχος μιας βάσης δεδομένων πάντα να ανοίξετε τη βάση δεδομένων.

Επειδή ο λογαριασμός χρήστη διαχείρισης είναι ακριβώς το ίδιο για κάθε αντίγραφο της Access, τα πρώτα βήματα για την προστασία βάσης δεδομένων σας είναι να ορίσετε διαχειριστή και τον κάτοχο λογαριασμούς χρήστη (ή χρησιμοποιήστε ένα μεμονωμένο χρήστη λογαριασμού ως λογαριασμούς τόσο το διαχειριστή και τον κάτοχο), και, στη συνέχεια, να Καταργήστε το λογαριασμό χρήστη διαχειριστής από την ομάδα διαχειριστών. Διαφορετικά, οποιοσδήποτε διαθέτει ένα αντίγραφο της Access μπορεί να συνδεθείτε με την ομάδα εργασίας σας, χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή και να έχετε πλήρη δικαιώματα για τους πίνακες της ομάδας εργασίας, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε όσους λογαριασμούς χρήστη που θέλετε στην ομάδα διαχειριστών, αλλά μόνο ένα λογαριασμό χρήστη να ο κάτοχος της βάσης δεδομένων, το οποίο ανήκει λογαριασμός είναι ο λογαριασμός χρήστη που είναι ενεργό όταν δημιουργηθεί η βάση δεδομένων ή όταν μεταβιβάζεται ιδιοκτησία, δημιουργώντας μια νέα βάση δεδομένων και εισαγωγή όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σε αυτήν. Ωστόσο, λογαριασμοί ομάδας μπορούν να είναι κάτοχοι πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές μέσα σε μια βάση δεδομένων.

Ζητήματα κατά την οργάνωση λογαριασμών ασφαλείας

 • Μόνο λογαριασμούς χρηστών που μπορείτε να συνδεθείτε με την Access. Δεν μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό ομάδας.

 • Οι λογαριασμοί που δημιουργείτε για τους χρήστες της βάσης δεδομένων πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που θα συμμετάσχετε σε αυτούς τους χρήστες όταν χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικό αρχείο για να δημιουργήσετε τη βάση δεδομένων, θα πρέπει να αλλάξετε το αρχείο προτού δημιουργήσετε τους λογαριασμούς.

 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για τους λογαριασμούς διαχειριστή και χρηστών. Ένας χρήστης που μπορεί να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό διαχειριστή να λάβετε πάντα πλήρη δικαιώματα για οποιαδήποτε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις και μακροεντολές που έχουν δημιουργηθεί στην ομάδα εργασίας. Ένας χρήστης που μπορεί να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό κατόχου πάντα να λάβετε πλήρη δικαιώματα για τα αντικείμενα που ανήκουν σε αυτόν το χρήστη.

Αφού δημιουργήσετε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων, μπορείτε να προβάλετε και να εκτυπώσετε τις σχέσεις μεταξύ τους. Η Access εκτυπώνει μια έκθεση των λογαριασμών της ομάδας εργασίας που δείχνει τις ομάδες στις οποίες ανήκει κάθε χρήστης και οι χρήστες που ανήκουν σε κάθε ομάδα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας που δημιουργήθηκε με Microsoft Access 2.0, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως μέλος της ομάδας "διαχειριστές" για να εκτυπώσετε πληροφορίες χρηστών και ομάδων. Εάν το αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας έχει δημιουργηθεί με τη Microsoft Access 97 ή νεότερη έκδοση, όλοι οι χρήστες της ομάδας εργασίας να εκτυπώσετε πληροφορίες χρηστών και ομάδων.

Ρύθμιση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο για να ξεκινήσετε και εκτέλεση του Οδηγού ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη. Να θυμάστε ότι αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο σε βάσεις δεδομένων που έχουν ένα Access 2003 ή παλαιότερη μορφή αρχείου, ανοίγει στην Access 2007 ή νεότερες εκδόσεις.

Σημαντικό: Στην Access 2007 ή νεότερες εκδόσεις, εάν χρησιμοποιείτε τον Οδηγό ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη για να καθορίσετε ένα προεπιλεγμένο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το διακόπτη γραμμής εντολών /WRKGP να οδηγούν στο αρχείο πληροφοριών ομάδας εργασίας όταν ξεκινάτε την Access. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της γραμμής εντολών διακόπτη με την Access, ανατρέξτε στο άρθρο διακόπτες γραμμής εντολών για προϊόντα του Microsoft Office.

Ξεκινήστε τον Οδηγό ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

 1. Ανοίξτε το αρχείο .mdb ή .mde που θέλετε να διαχειριστείτε.

 2. Στην καρτέλα " Εργαλεία βάσης δεδομένων ", στην ομάδα Διαχείριση , κάντε κλικ στο βέλος κάτω από τους χρήστες και δικαιώματακαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα σε κάθε σελίδα για την ολοκλήρωση του οδηγού.

  Σημειώσεις: 

  • Ο Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη δημιουργεί ένα αντίγραφο αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας βάσης δεδομένων Access με το ίδιο όνομα και μια επέκταση ονόματος αρχείου .bak και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για τα επιλεγμένα αντικείμενα της τρέχουσας βάσης δεδομένων.

  • Εάν η τρέχουσα βάση δεδομένων Access συμβάλλει στην προστασία κώδικα VBA, χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης, ο οδηγός σάς ζητά για τον κωδικό πρόσβασης, το οποίο πρέπει να εισάγετε τον οδηγό για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η λειτουργία.

  • Οι κωδικοί πρόσβασης που μπορείτε να δημιουργήσετε τα βήματα του οδηγού, εκτυπώνονται στην έκθεση Οδηγός ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη, η οποία εκτυπώνεται όταν ολοκληρώσετε τη χρήση του οδηγού. Θα πρέπει να διατηρήσετε αυτήν την αναφορά σε ασφαλή θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά για να δημιουργήσετε ξανά το αρχείο ομάδας εργασίας εάν χαθεί ή καταστραφεί.

Κατάργηση της ασφάλειας σε επίπεδο χρήστη

Για να καταργήσετε την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη κατά την εργασία με την Access 2007 ή μεγαλύτερη, αποθηκεύστε το αρχείο .mdb ως αρχείο .accdb.

Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του αρχείου στην του. Μορφή ACCDB

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο. Ανοίγει η προβολή Backstage.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή κοινή χρήση.

 3. Στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ωςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων της Access (*.accdb).

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 4. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σε , για να βρείτε μια θέση στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων που έχει μετατραπεί.

 5. Στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου , επιλέξτε Βάση δεδομένων της Access 2007-2016 (*.accdb).

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2007, κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή " Μετατροπή " για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση στο για να αποθηκεύσετε τη βάση δεδομένων για να το. Μορφή αρχείου ACCDB.

Αναφορά δικαιώματα αντικειμένου

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα δικαιώματα που μπορείτε να ορίσετε για μια βάση δεδομένων και τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων και περιγράφει την επίδραση ή το αποτέλεσμα της χρήσης κάθε ρύθμιση δικαιωμάτων.

Δικαίωμα

Ισχύει για αυτά τα αντικείμενα

Αποτέλεσμα

Άνοιγμα/Εκτέλεση

Ολόκληρη τη βάση δεδομένων, φόρμες, εκθέσεις, μακροεντολές

Οι χρήστες μπορούν να ανοίγουν ή να εκτελέσετε το αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σε λειτουργικές μονάδες κώδικα.

Άνοιγμα για αποκλειστική χρήση

Ολόκληρη τη βάση δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξετε μια βάση δεδομένων και κλείδωμα του άλλους χρήστες.

Ανάγνωση σχεδίασης

Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, οι μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες κώδικα

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τα αντικείμενα που παρατίθενται σε προβολή σχεδίασης.

Σημείωση: Κάθε φορά που μπορείτε να εκχωρήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα με την εκχώρηση δικαιωμάτων μια άλλη, όπως η ανάγνωση δεδομένων ή ενημέρωση δεδομένων, μπορείτε επίσης εκχωρήσετε δικαιώματα ανάγνωσης σχεδίασης επειδή η σχεδίαση πρέπει να είναι ορατό στην παρουσίαση και να προβάλετε τα δεδομένα σωστά.

Τροποποίηση σχεδίασης

Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, οι μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες κώδικα

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν της σχεδίασης των αντικειμένων που παρατίθενται.

Διαχείριση του

Ολόκληρη τη βάση δεδομένων, πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, οι μακροεντολές, λειτουργικές μονάδες κώδικα

Οι χρήστες μπορεί να εκχωρήσει δικαιώματα για τα αντικείμενα που παρατίθενται, ακόμα και όταν ο χρήστης ή η ομάδα δεν ο κάτοχος του αντικειμένου.

Ανάγνωση δεδομένων

Πίνακες, ερωτήματα

Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα. Για να εκχωρήσετε στους χρήστες δικαιώματα για να διαβάσετε τα ερωτήματα, πρέπει επίσης να εκχωρήσετε στους χρήστες δικαιώματα για να διαβάσετε το γονικό στοιχείο πίνακες ή ερωτήματα. Αυτή η ρύθμιση σημαίνει δικαίωμα ανάγνωσης σχεδίασης, γεγονός που σημαίνει ότι οι χρήστες να διαβάσετε τον πίνακα ή τη σχεδίαση ερωτήματος εκτός από τα δεδομένα.

Ενημέρωση δεδομένων

Πίνακες, ερωτήματα

Οι χρήστες μπορούν να ενημερώνουν τα δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα. Οι χρήστες πρέπει να έχετε δικαιώματα για να ενημερώσετε το γονικό πίνακα ή ερωτήματα. Αυτή η ρύθμιση σημαίνει δικαιώματα ανάγνωσης σχεδίασης και ανάγνωσης δεδομένων.

Εισαγωγή δεδομένων

Πίνακες, ερωτήματα

Οι χρήστες να εισαγάγετε δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα. Για τα ερωτήματα, οι χρήστες πρέπει να έχετε δικαιώματα για να εισαγάγετε δεδομένα στο γονικό πίνακες ή τα ερωτήματα. Αυτή η ρύθμιση σημαίνει δικαιώματα ανάγνωσης δεδομένων και ανάγνωση σχεδίασης.

Διαγραφή δεδομένων

Πίνακες, ερωτήματα

Οι χρήστες μπορούν να διαγράψετε δεδομένα από έναν πίνακα ή ερώτημα. Για τα ερωτήματα, οι χρήστες πρέπει να έχετε δικαιώματα για τη διαγραφή δεδομένων από το γονικό στοιχείο πίνακες ή ερωτήματα. Αυτή η ρύθμιση σημαίνει δικαιώματα ανάγνωσης δεδομένων και ανάγνωση σχεδίασης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×