Ορισμός ή αλλαγή περιθωρίων σελίδας στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Word για Mac, μπορείτε να προσαρμόσετε τα περιθώρια της σελίδας προκαθορισμένες.

Το Word ρυθμίζει αυτόματα ένα περιθώριο σελίδας εκατοστών γύρω από κάθε σελίδα. Με λίγα μόνο κλικ μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική περιθώριο, ή δημιουργήστε τη δική σας. Μπορείτε επίσης να Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες, επιτρέπει περιθώριο επιπλέον χώρου για να επιτρέψετε τη σύνδεση στο έγγραφο και αλλάξετε πώς τα περιθώρια υπολογίζονται.

Σε αυτό το άρθρο

Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης περιθωρίων

Δημιουργία προσαρμοσμένων περιθωρίων

Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες

Προσθήκη περιθωρίου βιβλιοδεσίας για δεμένα έγγραφα

Αλλαγή της μονάδας μέτρησης περιθωρίων

Επιλογή προκαθορισμένης ρύθμισης περιθωρίων

 1. Επιλέξτε Διάταξη > Περιθώρια.

  Η επιλογή "Περιθώρια" επισημαίνεται στην καρτέλα "Διάταξη".

  Θα εμφανιστεί η συλλογή Περιθώρια με ήδη επιλεγμένα τα Κανονικά περιθώρια των 2,54 εκατοστών.

 2. Για να αλλάξετε τα περιθώρια, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή στη συλλογή Περιθώρια.Καθεμία από αυτές εμφανίζει τις διαστάσεις του περιθωρίου.

  Εμφανίζεται η συλλογή περιθώρια

Σημειώσεις: 

 • Εάν το έγγραφό σας περιέχει πολλές ενότητες, το νέο περιθώριο θα εφαρμοστεί μόνο στην ενότητα που βρίσκεστε ή σε όσες ενότητες έχετε επιλέξει.

 • Εάν θέλετε το νέο περιθώριο για να είναι η προεπιλεγμένη κάθε φορά που ανοίγετε το Word, κάντε κλικ στην επιλογή περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια (στο κάτω μέρος της συλλογής περιθώρια ). Στην καρτέλα " περιθώρια " στο πλαίσιο εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή προεπιλεγμένο στην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Δημιουργία προσαρμοσμένων περιθωρίων

Εάν κανένα από τα πρότυπα περιθώρια δεν είναι αυτό που θέλετε, ορίστε τα δικά σας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη > περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια (στο κάτω μέρος της συλλογής περιθώρια ).

 2. Στην καρτέλα " περιθώρια ", πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε.

  Σημείωση: Εάν θέλετε το νέο περιθώριο για να είναι η προεπιλεγμένη κάθε φορά που ανοίγετε το Word, στην καρτέλα " περιθώρια " στο παράθυρο διαλόγου εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή " προεπιλογή " στην κάτω αριστερή γωνία του πλαισίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Ορισμός περιθωρίων για αντικριστές σελίδες

Χρησιμοποιήστε αντικριστά περιθώρια για να ορίσετε αντικριστές σελίδες για έγγραφα διπλής όψης, όπως βιβλία ή περιοδικά, έτσι ώστε τα περιθώρια της αριστερής σελίδας να είναι αντανάκλαση των περιθωρίων της δεξιάς.

 1. Επιλέξτε Διάταξη > Περιθώρια.

 2. Επιλέξτε Αντικριστά.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε το πλάτος των αντικριστών περιθωρίων, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμοσμένα περιθώρια στο κάτω μέρος της συλλογής Περιθώρια. Εισαγάγετε νέες τιμές στα πλαίσια Εσωτερικά και Εξωτερικά.

Προσθήκη περιθωρίου βιβλιοδεσίας για δεμένα έγγραφα

Το περιθώριο βιβλιοδεσίας προσθέτει επιπλέον διάστημα στο πλαϊνό περιθώριο, το επάνω περιθώριο ή τα εσωτερικά περιθώρια ενός εγγράφου που σκοπεύετε να δέσετε. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το κείμενο δεν καλύπτεται από τη βιβλιοδεσία.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Διάταξη > Περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια.

 2. Στο πλαίσιο Περιθώριο βιβλιοδεσίας, εισαγάγετε ένα πλάτος για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

Αλλαγή της μονάδας μέτρησης περιθωρίων

Ορίστε τη μονάδα μέτρησης περιθωρίου σε όποια τιμή σάς εξυπηρετεί καλύτερα: ίντσες, εκατοστά, χιλιοστά, σημεία ή τετράγωνα.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην περιοχή σύνταξη από κοινού και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά.

 2. Στο πλαίσιο Εμφάνιση μετρήσεων σε μονάδες, επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα περιθώρια

 • Για να αλλάξετε περιθώρια από ένα συγκεκριμένο σημείο προς τα εμπρός σε ένα έγγραφο, επιλέξτε το κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη > περιθώρια > Προσαρμοσμένα περιθώρια. Στη συνέχεια, στην καρτέλα " περιθώρια ", πληκτρολογήστε τις τιμές για τα περιθώρια που θέλετε και, στη λίστα εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή το τρέχον σημείο.

 • Εάν εφαρμόσετε περιθώρια σε επιλεγμένο κείμενο, το Word εισάγει αυτόματα αλλαγές ενότητας πριν και μετά το κείμενο.Εάν το έγγραφό σας έχει ήδη διαχωριστεί σε ενότητες, μπορείτε να κάνετε κλικ σε μια ενότητα ή να επιλέξετε πολλές ενότητες και, στη συνέχεια, να αλλάξετε τα περιθώρια.

 • Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν ένα ελάχιστο πλάτος στις ρυθμίσεις περιθωρίου, επειδή δεν μπορούν να εκτυπώσουν προς την άκρη της σελίδας. Εάν προσπαθήσετε να ορίσετε περιθώρια που είναι πολύ μικρό, ένα μήνυμα αναφέρει ότι ένα ή περισσότερα περιθώρια έχουν οριστεί έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή της σελίδας. Κάντε κλικ στο κουμπί επιδιόρθωση για να αυξήσετε αυτόματα το πλάτος περιθωρίου. Οι ελάχιστες ρυθμίσεις περιθωρίων εξαρτώνται από τον εκτυπωτή, το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή και το μέγεθος χαρτιού. Ελέγξτε το εγχειρίδιο του εκτυπωτή σας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ρυθμίσεις ελάχιστες τιμές περιθωρίων.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Αλλαγή της μονάδας μέτρησης στο Word για Mac

Προσθήκη εσοχών και διαστημάτων στο Word

Αλλαγή των περιθωρίων σελίδας για ολόκληρο το έγγραφο

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Περιθώρια"

 3. Στο αναδυόμενο μενού Περιθώρια, επιλέξτε τα περιθώρια που θέλετε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια για να καθορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις περιθωρίων.

  Συμβουλές: 

  • Για να αλλάξετε τα περιθώρια, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιος χάρακας ή κατακόρυφος χάρακας, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα όριο περιθωρίων και, στη συνέχεια, όταν ο δείκτης μετατραπεί σε Δρομέας περιθωρίου στον οριζόντιο χάρακα ή Δρομέας περιθωρίου (κατακόρυφος) , σύρετε το όριο περιθώριο.

  • Για να καθορίσετε τις ακριβείς διαστάσεις του περιθωρίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OPTION καθώς σύρετε το όριο του περιθωρίου. Ο χάρακας εμφανίζει τις διαστάσεις των περιθωρίων.

Αλλαγή των περιθωρίων σελίδας για ένα μέρος του εγγράφου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο ή το μέρος του εγγράφου για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τα περιθώρια.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Περιθώρια"

 4. Ορίστε τα περιθώρια που θέλετε.

 5. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο.

  Το Word εισάγει αυτόματα μια αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

  Συμβουλή: Εάν το έγγραφό σας πρόκειται να εκτυπωθεί και στις δύο πλευρές κάθε σελίδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αντικριστά περιθώρια για να προσαρμόσετε τα περιθώρια τόσο για τις αριστερές όσο και για τις δεξιές σελίδες ταυτόχρονα.

Δημιουργία εσοχής σε παράγραφο για αλλαγή των περιθωρίων της

Μπορείτε να αλλάξετε τα περιθώρια για επιμέρους παραγράφους, αλλάζοντας τις εσοχές αριστερά και δεξιά.

 1. Επιλέξτε την παράγραφο στην οποία θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος.

 3. Στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα, στην περιοχή Εσοχές, εισαγάγετε το μέγεθος της εσοχής που θέλετε να προσθέσετε στην παράγραφο, στα πλαίσια Αριστερά και Δεξιά.

Ορισμός προεπιλεγμένων περιθωρίων για όλα τα νέα έγγραφα

Όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο, το Word εφαρμόζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις περιθωρίων που είναι αποθηκευμένες σε ένα πρότυπο (normal.dotm). Εάν χρησιμοποιείτε συχνά ρυθμίσεις περιθωρίων που διαφέρουν από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μπορείτε να ορίσετε νέες προεπιλογές που θα χρησιμοποιεί το Word όταν δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Περιθώρια"

 3. Στα πλαίσια Επάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά, ορίστε τα περιθώρια που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλογή.

 4. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη διάταξη του εγγράφου.

Αύξηση πλάτους περιθωρίου για βιβλιοδεσία

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Περιθώρια, κάντε κλικ στην επιλογή Περιθώρια και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένα περιθώρια.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Περιθώρια"

 3. Στο πλαίσιο Βιβλιοδεσίας, πληκτρολογήστε μια τιμή για το περιθώριο βιβλιοδεσίας.

  Θα προστεθεί επιπλέον χώρος στο περιθώριο, στην πλευρά βιβλιοδεσίας κάθε σελίδας.

  Συμβουλές: 

  • Για να ορίσετε περιθώρια βιβλιοδεσίας για ένα μέρος του εγγράφου, επιλέξτε το κείμενο και, στη συνέχεια, αλλάξτε τα περιθώρια βιβλιοδεσίας όπως παραπάνω. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο. Το Word προσθέτει αυτόματα μια αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τις νέες ρυθμίσεις περιθωρίων.

  • Εάν το έγγραφό σας πρόκειται να εκτυπωθεί και στις δύο πλευρές κάθε σελίδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου αντικριστά περιθώρια για να προσαρμόσετε τα περιθώρια τόσο για τις αριστερές όσο και για τις δεξιές σελίδες ταυτόχρονα.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Αλλαγή της μονάδας μέτρησης

Ρύθμιση εσοχών και διαστημάτων στο Word

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×