Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office

Όλα τα προγράμματα του Microsoft Office μπορούν να ελέγξουν την ορθογραφία, και τα περισσότερα μπορούν να ελέγξουν τη γραμματική. 

Σημείωση: Αυτό το άρθρο καλύπτει το Office 2010 και νεότερες εκδόσεις σε Windows. Για το Office για Mac, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office για Mac.

Εάν πιστεύετε ότι ο ορθογραφικός ή ο γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως θα περιμένατε, ανατρέξτε στο θέμα Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται. Εάν θέλετε να κάνετε ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο σε γλώσσα διαφορετική από την προεπιλεγμένη, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα.

Χρησιμοποιείτε το Word 2016 (ή νεότερη έκδοσή του); Μπορεί να σας ενδιαφέρει η νέα χρήσιμη δυνατότητα του Προγράμματος επεξεργασίας! Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Πρόγραμμα επεξεργασίας: ο προσωπικός σας βοηθός γραφής.

Εκτέλεση του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου με μη αυτόματο τρόπο

Για να ξεκινήσετε έναν έλεγχο της ορθογραφίας και της γραμματικής στο αρχείο σας, απλώς πατήστε το πλήκτρο F7 ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Για τα περισσότερα προγράμματα του Office, ανοίξτε τα και κάντε κλικ στην καρτέλα Αναθεώρηση στην κορδέλα. Στην Access και στο InfoPath μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα. Στο «Έργο», θα μεταβείτε στην καρτέλα Έργο.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος ή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Κουμπί "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος" στην κορδέλα "Αναθεώρηση"

 3. Εάν το πρόγραμμα εντοπίσει ορθογραφικά λάθη, τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου με την πρώτη λανθασμένη λέξη που εντοπίστηκε από τον ορθογραφικό έλεγχο.

 4. Αφού αποφασίσετε πώς θα χειριστείτε το ορθογραφικό λάθος (παράβλεψη, προσθήκη στο λεξικό του προγράμματος ή αλλαγή), το πρόγραμμα μετακινείται στην επόμενη λανθασμένη λέξη.

Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες

Τα περισσότερα προγράμματα του Office ελέγχουν αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε, επομένως δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να εμφανίζονται τα λάθη ενώ εργάζεστε. 

Σημειώσεις: 

 • Ο αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος στην Access, το Excel και το Project. Μπορείτε να ξεκινήσετε έναν ορθογραφικό έλεγχο με μη αυτόματο τρόπο, πατώντας το πλήκτρο F7.

 • Ο αυτόματος γραμματικός έλεγχος είναι διαθέσιμος μόνο στο Outlook, το Word και το PowerPoint 2013 (ή νεότερη έκδοση).

Το Office επισημαίνει τα πιθανά ορθογραφικά λάθη με μια κόκκινη κυματιστή γραμμή:

Ορθογραφικό λάθος που επισημαίνεται με κόκκινη κυματιστή γραμμή

Τα πιθανά γραμματικά λάθη επισημαίνονται με μια μπλε κυματιστή γραμμή:

Πιθανά γραμματικά σφάλματα που υποδεικνύονται από μπλε κυματιστή γραμμή

Εάν τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη δεν επισημαίνονται, ενδέχεται να είναι απενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

Όταν δείτε ένα ορθογραφικό ή γραμματικό σφάλμα που χρειάζεστε βοήθεια για να το διορθώσετε, κάντε δεξί κλικ στην υπογραμμισμένη λέξη ή φράση και ορίστε μία από τις επιλογές για να διορθώσετε το σφάλμα.

Εάν το Office επισημαίνει μια λέξη ως λανθασμένη, αλλά την έχετε γράψει με τον τρόπο που θέλετε, επιλέξτε Προσθήκη στο λεξικό για να διδάξετε στο Office να μην επισημαίνει τη λέξη αυτή ως λανθασμένη στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή επεξεργασία λέξεων σε ένα λεξικό ορθογραφικού ελέγχου.

Αν δεν θέλετε το Office να επισημαίνει τα πιθανά λάθη με κυματιστές γραμμές ενώ εργάζεστε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου:

  • Στο OneNote, το Outlook, το PowerPoint, τον Publisher, το Visio και το Word Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γλωσσικός έλεγχος.

  • Στο InfoPath: Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα ή κάτω από την επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

  • Στο Outlook: Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές, επιλέξτε Αλληλογραφία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση. Στα προγράμματα που διαθέτουν αυτόματο γραμματικό έλεγχο, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση.

  Το πλαίσιο ελέγχου "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση"

  Σημείωση: Στο Word, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο για το έγγραφο στο οποίο εργάζεστε ή για όλα τα νέα έγγραφα. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα Εξαιρέσεις για και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Απόκρυψη ορθογραφικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο και Απόκρυψη γραμματικών λαθών μόνο σε αυτό το έγγραφο.

Εάν δεν θέλετε το Office να κάνει κανένα γραμματικό έλεγχο (είτε όταν εκτελείται ορθογραφικός έλεγχος είτε αυτόματα καθώς πληκτρολογείτε), μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε:

 1. Ανοίξτε τις επιλογές ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου:

  • Στο OneNote, το Outlook, το PowerPoint, τον Publisher, το Visio και το Word Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γλωσσικός έλεγχος.

  • Στο InfoPath: Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα ή κάτω από την επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, στο στοιχείο Επιλογές ορθογραφικού ελέγχου.

  • Στο Outlook: Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές, επιλέξτε Αλληλογραφία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 2. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Επισήμανση γραμματικών λαθών κατά την πληκτρολόγηση και Γραμματικός και ορθογραφικός έλεγχος.

  Τα πλαίσια ελέγχου για το γραμματικό έλεγχο

  Σημείωση: Δεν έχουν όλα τα προγράμματα του Office και τις δύο αυτές επιλογές.

Στο Word, το Outlook, το PowerPoint 2013 (ή σε νεότερη έκδοσή του), μπορείτε να επιβάλετε επανέλεγχο των λέξεων και της γραμματικής που είχατε προηγουμένως παραλείψει, κάνοντας τα εξής:

 1. Ανοίξτε το έγγραφο ή το στοιχείο που θέλετε να ελέγξετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Γλωσσικός έλεγχος > Επανέλεγχος εγγράφου. Στο Outlook, θα βρείτε την επιλογή στην περιοχή Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία > Ορθογραφικός έλεγχος και Αυτόματη Διόρθωση.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι όταν δείτε το μήνυμα προειδοποίησης σχετικά με την επαναφορά του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο παράθυρο διαλόγου για να επιστρέψετε στο έγγραφο και, στη συνέχεια, εκτελέστε τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ξανά.

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε!

Η τελευταία ενημέρωση αυτού του άρθρου έγινε από τον Ben στις 21 Μαΐου 2019. Εάν το βρήκατε χρήσιμο και ιδίως, εάν δεν το βρήκατε χρήσιμο, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου σχολίων για να υποβάλετε εποικοδομητικές προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε.

Δείτε επίσης

Έλεγχος της αναγνωσιμότητας του εγγράφου

Ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος δεν λειτουργεί όπως αναμένεται

Ρύθμιση επιλογών γραμματικής και στυλ γραφής στο Office 2013 και παλαιότερες εκδόσεις

Προσθήκη λέξεων στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου

Ο ορθογραφικός ή ο γραμματικός έλεγχος των λέξεων μιας διαφορετικής γλώσσας δεν εκτελείται σωστά

Καθορισμός επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης για την κεφαλοποίηση, την ορθογραφία και τα σύμβολα

Ορθογραφικός έλεγχος πριν από την αποστολή ενός μηνύματος στο Outlook

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×