Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office για Mac

Οι εφαρμογές του Office για Mac ελέγχουν αυτόματα για πιθανά ορθογραφικά και γραμματικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε. Εάν προτιμάτε να περιμένετε να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο έλεγχο ή μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική συνολικά με μία ενέργεια.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο Office για Windows, ανατρέξτε στο θέμα Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office.

Word

Αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Το Word ελέγχει αυτόματα και επισημαίνει τα πιθανά ορθογραφικά λάθη με μια κόκκινη κυματιστή ευθεία.

Ορθογραφικό λάθος που επισημαίνεται με κόκκινη κυματιστή γραμμή

Το Word επίσης ελέγχει και επισημαίνει πιθανά γραμματικά λάθη με μια πράσινη κυματιστή ευθεία.

Γραμματικό λάθος που επισημαίνεται με πράσινη κυματιστή γραμμή

Συμβουλή: Εάν τα ορθογραφικά ή τα γραμματικά λάθη δεν επισημαίνονται, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο, ο οποίος εξηγείται στην επόμενη διαδικασία.

Όταν δείτε ένα ορθογραφικό ή γραμματικό λάθος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στη λέξη ή τη φράση και ορίστε μία από τις επιλογές.

Γραμματικό λάθος με μενού με βάση τα συμφραζόμενα που εμφανίζει επιλογές μενού για τη διόρθωσή του

Εάν το Word έχει επισημάνει εσφαλμένα μια λέξη ως λανθασμένη και θέλετε να προσθέσετε αυτήν τη λέξη στο λεξικό σας, έτσι ώστε το Word να την αναγνωρίσει σωστά στο μέλλον, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή επεξεργασία λέξεων σε ένα λεξικό ορθογραφικού ελέγχου

 1. Στο μενού Word, επιλέξτε Προτιμήσεις > Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, στην περιοχή Ορθογραφικός έλεγχος, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 3. Στην περιοχή Γραμματικός έλεγχος, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφία & γραμματική.

 2. Εάν το Word εντοπίσει ένα πιθανό λάθος, θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, τα ορθογραφικά λάθη θα εμφανίζονται ως κόκκινο κείμενο και τα γραμματικά σφάλματα θα εμφανίζονται ως πράσινο κείμενο.

 3. Για να διορθώσετε ένα λάθος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Πληκτρολογήστε τη διόρθωση στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  • Στην περιοχή Προτάσεις, κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Για να παραβλέψετε το λάθος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη για να παραβλέψετε μόνο αυτή την εμφάνιση του λάθους.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων για να παραβλέψετε όλες τις εμφανίσεις του λάθους.

  • Για ένα γραμματικό σφάλμα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη πρόταση για να παραβλέψετε αυτή την εμφάνιση του λάθους και να μεταβείτε στο επόμενο λάθος.

  Για να παραβλέψετε μια λέξη που περιέχει ορθογραφικά λάθη σε όλα τα έγγραφα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να την προσθέσετε στο λεξικό. Αυτό λειτουργεί μόνο για λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένη γραμματική στο λεξικό.

 4. Όταν διορθώσετε, παραβλέψετε ή παραλείψετε ένα λάθος, το Word μεταβαίνει στο επόμενο. Όταν το Word ολοκληρώσει την αναθεώρηση του εγγράφου, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπου αναφέρεται ότι ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος ολοκληρώθηκε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Μπορείτε να εκκαθαρίσετε ή να επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπονται, ώστε το Word να ελέγξει για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη που ορίσατε προηγουμένως να παραβλέπονται.

Σημείωση: Όταν επαναφέρετε τη λίστα των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπονται, η λίστα εκκαθαρίζεται μόνο για το έγγραφο που είναι ανοιχτό τη συγκεκριμένη στιγμή. Τα ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη που ορίσατε να παραβλέπει το Word σε άλλα έγγραφα δεν θα επηρεαστούν.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που πρέπει να ελεγχθεί.

 2. Στο μενού Εργαλεία , επιλέξτε Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχοςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά των λέξεων και της γραμματικής.

  Για να εκκαθαρίσετε τις λίστες των λέξεων και της γραμματικής που παραβλέπει το Word, κάντε κλικ στην επιλογή "Επαναφορά λέξεων και γραμματικής που παραβλέπονται".

  Το Word εμφανίζει μια προειδοποίηση σχετικά με τη λειτουργία επαναφοράς του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου.

  Ορίστε να ελέγχει το Word την ορθογραφία και τη γραμματική που του είχατε ορίσει παλαιότερα να παραβλέπει, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ναι".
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να συνεχίσετε.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αναθεώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος για να ελέγξετε την ορθογραφία και τη γραμματική.

Outlook

Αυτόματος ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Από προεπιλογή, το Outlook ελέγχει για ορθογραφικά λάθη καθώς πληκτρολογείτε. Το Outlook χρησιμοποιεί διακεκομμένη κόκκινη υπογράμμιση για να υποδείξει τα πιθανά ορθογραφικά λάθη και διακεκομμένη πράσινη γραμμή για να υποδείξει τα πιθανά γραμματικά σφάλματα.

Ορθογραφικό λάθος που επισημαίνεται με διακεκομμένη κόκκινη υπογράμμιση

 1. Όταν δείτε μια λέξη με διακεκομμένη υπογράμμιση, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control, κάντε κλικ στη λέξη ή τη φράση και ορίστε μία από τις επιλογές.

  Ορθογραφικό λάθος με μενού που εμφανίζει επιλογές για τη διόρθωσή του

 2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ σε μία από τις εκτιμήσεις στο επάνω μέρος του μενού συντόμευσης.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη ορθογραφίας για να παραβλέψετε μία εμφάνιση της λέξης.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Εκμάθηση ορθογραφίας για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου.

Αφού ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 • Για να διορθώσετε αυτόματα τα ορθογραφικά λάθη του Outlook, στο μενού του Outlook , κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στην περιοχή προσωπικές ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο δίπλα στην επιλογήΟρθογραφικόςΈλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο γραμματικό έλεγχο, στο μενού του Outlook , κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στην περιοχή προσωπικές ρυθμίσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο δίπλα στην επιλογή Γραμματικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

Έλεγχος ορθογραφίας ως προτίμησης τύπου

Μπορείτε να διορθώσετε όλα τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη ταυτόχρονα αφού ολοκληρώσετε ένα μήνυμα ή άλλα στοιχεία.

 1. Στο μενού Επεξεργασία , επιλέξτε Ορθογραφικός και γραμματικόςέλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός και γραμματικόςέλεγχος...

 2. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  • Στη λίστα προτάσεων, κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή εισαγάγετε μια νέα ορθογραφία στο πλαίσιο στο επάνω μέρος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη για να παραβλέψετε αυτή τη λέξη και να μεταβείτε στην επόμενη λέξη που περιέχει ορθογραφικά λάθη.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να προσθέσετε τη λέξη στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου.

Συμβουλή: Η συντόμευση πληκτρολογίου για τη μετάβαση στο επόμενο ορθογραφικό ή γραμματικό σφάλμα είναι COMMAND + ; .

PowerPoint

Μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο στο PowerPoint, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε γραμματικό έλεγχο.

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση

Το PowerPoint ελέγχει αυτόματα και επισημαίνει τα πιθανά ορθογραφικά λάθη με μια κυματιστή, κόκκινη υπογράμμιση:

Ορθογραφικό λάθος που επισημαίνεται με κόκκινη κυματιστή γραμμή

Συμβουλή: Εάν τα ορθογραφικά λάθη δεν επισημαίνονται, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο ορθογραφικό έλεγχο, ο οποίος εξηγείται στην επόμενη διαδικασία.

Όταν δείτε ένα ορθογραφικό λάθος, πατήστε Ctrl + κλικ ή δεξί κλικ στη λέξη ή τη φράση και ορίστε μία από τις προτεινόμενες επιλογές.

 1. Στο μενού του PowerPoint , κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις > Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο Έλεγχος ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση .

 1. Στην καρτέλα αναθεώρηση , κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Εάν το PowerPoint εντοπίσει ένα πιθανό σφάλμα, ανοίγει το παράθυρο ορθογραφικού ελέγχου και εμφανίζονται ορθογραφικά λάθη.

 3. Για να διορθώσετε ένα λάθος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Διορθώστε το σφάλμα στη διαφάνειά σας.

  • Κάντε κλικ σε μία από τις προτεινόμενες λέξεις στο παράθυρο Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή.

  Για να παραβλέψετε το λάθος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη για να παραβλέψετε μόνο αυτή την εμφάνιση του λάθους.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων για να παραβλέψετε όλες τις εμφανίσεις του λάθους.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να παραλείψετε μια ανορθόγραφη λέξη σε όλα τα έγγραφα και να την προσθέσετε στο λεξικό.

 4. Αφού διορθώσετε, αγνοήσετε ή παραλείψετε ένα σφάλμα, το PowerPoint μετακινείται στην επόμενη. Όταν το PowerPoint ολοκληρώσει την αναθεώρηση της παρουσίασης, θα δείτε ένα μήνυμα ότι ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στην παρουσίασή σας.

Excel

Μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο σε Excel, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε γραμματικό έλεγχο.

Ορθογραφικός έλεγχος σε όλα ταυτόχρονα

 1. Στην καρτέλα αναθεώρηση , κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

  Σημείωση: Το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος δεν θα ανοίξει εάν δεν εντοπιστούν ορθογραφικά λάθη ή εάν η λέξη που προσπαθείτε να προσθέσετε υπάρχει ήδη στο λεξικό.

 2. Κάντε οτιδήποτε από τα εξής:

  Για να

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή της λέξης

  Στην περιοχή Προτάσεις, κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  Αλλαγή όλων των εμφανίσεων αυτής της λέξης σε αυτό το έγγραφο

  Στην περιοχή Προτάσεις, κάντε κλικ στη λέξη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή όλων.

  Παράβλεψη αυτής της λέξης και μετάβαση στην επόμενη λέξη που περιέχει ορθογραφικά λάθη

  Κάντε κλικ στην επιλογή Παράβλεψη μία φορά.

  Παράβλεψη όλων των εμφανίσεων αυτής της λέξης σε αυτό το έγγραφο και μετάβαση στην επόμενη λέξη που περιέχει ορθογραφικά λάθη

  Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη όλων.

Δείτε επίσης

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Χρήση προσαρμοσμένου λεξικού στο Office για Mac

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×