Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Εάν εργάζεστε σε ένα έγγραφο και πρέπει να προσθέσετε κείμενο που βρίσκεται σε γλώσσα διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιείτε συνήθως, το Office μπορεί να εφαρμόσει ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο σε αυτό το κείμενο για λογαριασμό σας. 

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των εργαλείων γλωσσικού ελέγχου ή τον τρόπο ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης του ορθογραφικού ή γραμματικού ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα: Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος στο Office 2010 και σε νεότερη έκδοση.

Σημείωση: Εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε σε μια μη λατινογενή γλώσσα, όπως Αραβικά ή Κινεζικά, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου με τη γραμμή γλώσσας. Όταν αλλάξετε τη Διάταξη πληκτρολογίου, το Office αλλάζει αυτόματα τη γλώσσα ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου.

Για να εφαρμοστεί με ακρίβεια ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος, το Office πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο.

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε κείμενο σε άλλη γλώσσα. Εναλλακτικά, εάν έχετε ήδη πληκτρολογήσει το κείμενο, επιλέξτε το κείμενο. Σημειώστε ότι εάν δεν τοποθετήσετε τον δρομέα πάνω ή μέσα στο κείμενο που θέλετε να ελέγξετε, το βήμα 2 ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλώσσα, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου

 3. Μεταβείτε με κύλιση στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε την.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Γλώσσα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα κατά τον έλεγχο της ορθογραφίας μιας βάσης δεδομένων ή ενός βιβλίου εργασίας, αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού κατά τη διαδικασία του ορθογραφικού ελέγχου:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση στο Excel ή στην Κεντρική καρτέλα στην Access, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος.

 2. Στο τμήμα παραθύρου ή το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα Γλώσσα λεξικού.

  Συμβουλή: Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος δεν εντοπίσει λάθη, δεν θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ορθογραφικού ελέγχου. Εάν συμβεί αυτό όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού, εξετάστε το ενδεχόμενο να πληκτρολογήσετε σκόπιμα μια λανθασμένη λέξη για να εμφανιστεί υποχρεωτικά το παράθυρο διαλόγου.

Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν είναι διαθέσιμη, ίσως χρειάζεστε ένα πακέτο γλωσσών του Office. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Βοηθητικό πακέτο γλώσσας για το Office 2016.

Εάν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα για να ελέγξετε την ορθογραφία, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιεί το Office στα μενού και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου.

Στο InfoPath Designer, η επιλογή Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου εφαρμόζεται στην τρέχουσα προβολή φόρμας. Οι φόρμες με πολλαπλές προβολές μπορούν να έχουν διαφορετικές γλώσσες ελέγχου για κάθε προβολή. Στο InfoPath Editor, η επιλογή Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη φόρμα. Η γλώσσα ελέγχου εφαρμόζεται σε ολόκληρη την προβολή. Όλο το κείμενο στην προβολή θεωρείται ότι είναι στην ίδια γλώσσα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα μιας φόρμας, κάντε τα εξής:

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε ή ελέγξτε την ορθογραφία.

Δείτε επίσης

Σημειώσεις: 

Για να ορίσετε τη γλώσσα στην Access, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για ολόκληρη τη βάση δεδομένων:

 1. Ανοίξτε τη βάση δεδομένων της Access για την οποία θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές της Access.

  κουμπί 'Επιλογές της Access

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 4. Στη λίστα Γλώσσα λεξικού, κάντε κλικ στη γλώσσα λεξικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να ελέγξετε την ορθογραφία, επιλέξτε τις εγγραφές ή τα πεδία που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού στην Κεντρική καρτέλα.

  Σημείωση: Ο ορθογραφικός έλεγχος χρησιμοποιεί την επιλεγμένη γλώσσα λεξικού για να ελέγξει την ορθογραφία στη βάση δεδομένων. Για να ελέγξετε την ορθογραφία σε μια πολύγλωσση βάση δεδομένων, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού και να ελέγξετε την ορθογραφία για κάθε γλώσσα της βάσης δεδομένων.

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο Excel, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για ολόκληρο το βιβλίο εργασίας:

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

  Κουμπί 'Επιλογές του Excel'

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Γλωσσικός έλεγχος.

 3. Στη λίστα Γλώσσα λεξικού, επιλέξτε τη γλώσσα λεξικού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να ελέγξετε την ορθογραφία του φύλλου εργασίας, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία σε ένα πολύγλωσσο βιβλίο εργασίας, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού και να ελέγξετε την ορθογραφία για κάθε γλώσσα που χρησιμοποιείται σε κάθε φύλλο εργασίας ή κελί.

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο InfoPath, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για ένα ολόκληρο πρότυπο ή φόρμα του InfoPath:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε στη νέα γλώσσα.

 4. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-2. Στο βήμα 2, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Για να ελέγξετε την ορθογραφία μιας φόρμας, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού .

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο OneNote, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο εργασιών Ορθογραφικός έλεγχος.

Για να ορίσετε τη γλώσσα λεξικού για μια σημείωση:

 1. Επιλέξτε τη σημείωση για την οποία θέλετε να ορίσετε τη γλώσσα ή τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα σημείωση.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο παράθυρο εργασιών Ορισμός γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-3. Στο βήμα 3, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Για να ελέγξετε την ορθογραφία, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού .

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο Outlook, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για ένα ολόκληρο μήνυμα:

 1. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός γλώσσας Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εάν πριν από τη γλώσσα υπάρχει το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού , αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, ο γραμματικός έλεγχος και ο θησαυρός, έχουν εγκατασταθεί για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού δεν προηγείται της γλώσσας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να επεξεργαστείτε κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία ή τη γραμματική ή να χρησιμοποιήσετε το θησαυρό για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 3. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-3. Στο βήμα 3, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Για να ελέγξετε την ορθογραφία ενός μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού στην καρτέλα Μήνυμα.

  Συμβουλή: Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος δεν εντοπίζει σωστά τα ορθογραφικά λάθη αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, δοκιμάστε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα (στο βήμα 2).

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο PowerPoint, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για μια ολόκληρη διαφάνεια:

 1. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εάν πριν από τη γλώσσα υπάρχει το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού , αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, ο γραμματικός έλεγχος και ο θησαυρός, έχουν εγκατασταθεί για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού δεν προηγείται της γλώσσας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να επεξεργαστείτε κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία ή τη γραμματική ή να χρησιμοποιήσετε το θησαυρό για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 3. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-2. Στο βήμα 2, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Για να ελέγξετε την ορθογραφία μιας διαφάνειας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού στην καρτέλα Αναθεώρηση.

  Σημείωση: Στο PowerPoint, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο σε κάθε διαφάνεια.

Για να ορίσετε τη γλώσσα στον Publisher, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια ενότητα κειμένου μόνο, επιλέξτε το κείμενο, ελέγξτε την ορθογραφία και αλλάξτε τη γλώσσα λεξικού στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για μια ολόκληρη δημοσίευση:

 1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Γλώσσα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορισμός γλώσσας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-3. Στο βήμα 3, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Για να ελέγξετε την ορθογραφία, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Ορθογραφικός έλεγχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ορθογραφικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Για να ελέγξετε την ορθογραφία σε όλες τις σελίδες μιας πολυσέλιδης δημοσίευσης, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος όλων των κειμένων στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος είναι επιλεγμένο.

Για να ορίσετε τη γλώσσα στο Visio, μπορείτε απλώς να πληκτρολογήσετε στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα λεξικού για συγκεκριμένο κείμενο στο Visio:

 1. Επιλέξτε μια υπάρχουσα ενότητα κειμένου. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε ένα νέο κείμενο στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Γραμματοσειρά.

 3. Στη λίστα Γλώσσα, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε να αρχίσετε να πληκτρολογείτε κείμενο σε άλλη γλώσσα. Εναλλακτικά, εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα που σχετίζεται με μια υπάρχουσα ενότητα κειμένου, επιλέξτε το κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Γλωσσικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας Εικόνα κουμπιού .

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Εάν πριν από τη γλώσσα υπάρχει το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού , αυτό σημαίνει ότι τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, ο γραμματικός έλεγχος και ο θησαυρός, έχουν εγκατασταθεί για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Εάν το εικονίδιο Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος Εικόνα κουμπιού δεν προηγείται της γλώσσας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να επεξεργαστείτε κείμενο, αλλά δεν μπορείτε να ελέγξετε την ορθογραφία ή τη γραμματική ή να χρησιμοποιήσετε το θησαυρό για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

 4. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα ή για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 1-3. Στο βήμα 3, επιλέξτε τη νέα γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Συμβουλή: Εάν ο ορθογραφικός έλεγχος δεν εντοπίζει σωστά τα ορθογραφικά λάθη αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, δοκιμάστε να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός γλώσσας στο παράθυρο διαλόγου Γλώσσα (στο βήμα 3).

Δείτε επίσης

Ορισμός της γλώσσας γλωσσικού ελέγχου κατά τη δημιουργία νέου εγγράφου

 1. Στο νέο έγγραφο, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσετε να γράφετε σε άλλη γλώσσα.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στις επιλογές Ορθογραφικός έλεγχος και Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  Στην καρτέλα "Αναθεώρηση", κάντε κλικ στις επιλογές Ορθογραφικός έλεγχος > Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εικόνα της λίστας "Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου" στο Word Web App.

 4. Αρχίστε να πληκτρολογείτε στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

 5. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Ορισμός της γλώσσας ελέγχου κατά την επεξεργασία υπάρχοντος εγγράφου

 1. Ανοίξτε το υπάρχον έγγραφο του οποίου τη γλώσσα θέλετε να αλλάξετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία εγγράφου και, στη συνέχεια, στην επιλογή Word Online.

  Επεξεργασία στο Word Online

 3. Επιλέξτε και κάντε δεξί κλικ στο κείμενο και κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου.

  Κάντε δεξί κλικ και κάντε κλικ στην επιλογή "Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου"

 4. Πραγματοποιήστε κύλιση στη λίστα για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εικόνα της λίστας "Ορισμός γλώσσας γλωσσικού ελέγχου" στο Word Web App.

 5. Αρχίστε να πληκτρολογείτε στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

 6. Για να επιστρέψετε στην αρχική γλώσσα, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×