Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Διαφάνειες και διατάξεις

Οργάνωση των διαφανειών του PowerPoint σε ενότητες

Οργάνωση των διαφανειών του PowerPoint σε ενότητες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να οργανώσετε τις διαφάνειές σας σε διακριτές ομάδες, με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε φακέλους για να οργανώσετε τα αρχεία σας.

Μπορείτε να αναθέσετε μια ενότητα σε κάθε συνεργάτη ώστε να είναι σαφής η κυριότητα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Επίσης, εάν ξεκινάτε με ένα κενό πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για τη διάρθρωση της παρουσίασής σας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

56 δευτερόλεπτα

Προσθήκη ενότητας

 1. Κάντε δεξί κλικ ανάμεσα στις διαφάνειες και επιλέξτε Προσθήκη ενότητας.

  Θα προστεθεί μια Ενότητα χωρίς τίτλο στο παράθυρο μικρογραφιών και θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία ενότητας.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα ενότητας.

 3. Επιλέξτε Μετονομασία.

 4. Για να συμπτύξετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα στο όνομα της ενότητας. Ο αριθμός δίπλα στο όνομα της ενότητας εμφανίζει τον αριθμό των διαφανειών της συγκεκριμένης ενότητας.

Μετακίνηση ή διαγραφή ενότητας

Επιλέξτε Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών.

Από εδώ, μπορείτε:

 • Μετακίνηση ενότητας: Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Μετακίνηση ενότητας προς τα επάνω ή Μετακίνηση ενότητας προς τα κάτω.

 • Διαγραφή ενότητας: Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Κατάργηση ενότητας.

Προσθήκη ενότητας

 1. Κάντε δεξί κλικ ανάμεσα στις διαφάνειες και επιλέξτε Προσθήκη ενότητας.

  Μια Ενότητα χωρίς τίτλο θα προστεθεί στο παράθυρο μικρογραφιών.

 2. Κάντε δεξί κλικ στην ενότητα χωρίς τίτλο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετονομασία ενότητας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα ενότητας.

 4. Επιλέξτε Μετονομασία.

 5. Για να συμπτύξετε μια ενότητα, κάντε κλικ στο τρίγωνο δίπλα στο όνομα της ενότητας. Ο αριθμός δίπλα στο όνομα της ενότητας εμφανίζει τον αριθμό των διαφανειών της συγκεκριμένης ενότητας.

Μετακίνηση ή διαγραφή ενότητας

Επιλέξτε Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών.

Από εδώ, μπορείτε:

 • Μετακίνηση ενότητας: Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Μετακίνηση ενότητας προς τα επάνω ή Μετακίνηση ενότητας προς τα κάτω.

 • Διαγραφή ενότητας: Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Κατάργηση ενότητας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για να οργανώσετε τις διαφάνειές σας σε διακριτές ομάδες, με τον ίδιο τρόπο που θα χρησιμοποιούσατε φακέλους για να οργανώσετε τα αρχεία σας.

Μπορείτε να αναθέσετε μια ενότητα σε κάθε συνεργάτη ώστε να είναι σαφής η κυριότητα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας. Επίσης, εάν ξεκινάτε με ένα κενό πρότυπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενότητες για τη διάρθρωση της παρουσίασής σας.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

56 δευτερόλεπτα

Προσθήκη ενότητας

 1. Στην κανονική προβολή, στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια η οποία θα είναι η πρώτη διαφάνεια της ενότητας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα Κουμπί "Ενότητα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενότητας.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα ενότητας, εισαγάγετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για την ενότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 4. Για να προσθέσετε περισσότερες ενότητες, επιλέξτε μια νέα εναρκτήρια διαφάνεια για τη νέα ενότητα και επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

  Προσθήκη δεύτερης ενότητας

  Τα ονόματα που πληκτρολογείτε εμφανίζονται ως κεφαλίδες επάνω από κάθε ενότητα, ακολουθούμενα από τον αριθμό των διαφανειών σε κάθε ενότητα μέσα σε παρενθέσεις.

Συμβουλή: Κάντε κλικ στα βέλη δίπλα από τα ονόματα των ενοτήτων για να συμπτύξετε και να αναπτύξετε ενότητες.

Αλλαγή της σειράς των ενοτήτων

 • Σε κανονική προβολή ή σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών, σύρετε τον τίτλο της ενότητας στο σημείο που θέλετε, για παράδειγμα, μετακινήστε την τρίτη ενότητα πριν από την πρώτη ενότητα.

Αλλαγή του ονόματος μιας ενότητας

 • Σε κανονική προβολή ή σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα της ενότητας και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο Όνομα ενότητας.

Προσθήκη ενότητας

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στη διαφάνεια η οποία θα είναι η πρώτη διαφάνεια της ενότητας.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες στο παράθυρο περιήγησης

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση" .

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα.

  Κεντρική καρτέλα, ομάδα "Διαφάνειες"

 3. Κάντε κλικ στην περιοχή Προσθήκη ενότητας.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα ενότητας, εισαγάγετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για την ενότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

Αλλαγή της σειράς των ενοτήτων

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση διαφανειών.

 2. Σύρετε τον τίτλο της ενότητας στο σημείο που θέλετε, για παράδειγμα, μετακινήστε την τρίτη ενότητα πριν από την πρώτη ενότητα.

  Ταυτόχρονη επεξεργασία ενός αρχείου

Αλλαγή του ονόματος μιας ενότητας

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην ενότητα.

  Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφάνειες στο παράθυρο περιήγησης

  1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

  2. Στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης, κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια διαφάνεια. Ανάλογα με το πλάτος του παραθύρου περιήγησης, θα δείτε είτε τις επώνυμες καρτέλες Καρτέλα με το όνομα "Διαφάνειες" και Καρτέλα με το όνομα "Διάρθρωση" είτε τις καρτέλες εικονιδίων Διαφάνειες Καρτέλα "Διαφάνειες" και Διάρθρωση Καρτέλα "Διάρθρωση" .

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Ενότητα.

  Κεντρική καρτέλα, ομάδα "Διαφάνειες"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία ενότητας.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα ενότητας, εισαγάγετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για την ενότητα και κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αναδιάταξη, αναπαραγωγή και διαγραφή διαφανειών

Το PowerPoint για το Web δεν υποστηρίζει ενότητες. Χρησιμοποιήστε μια έκδοση υπολογιστή του PowerPoint για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε ενότητες στην παρουσίασή σας.

Εάν θέλετε να ψηφίσετε την προσθήκη αυτής της δυνατότητας PowerPoint για το Web, μεταβείτε στο πλαίσιο προτάσεων του PowerPoint για διαδίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί "Ψήφος".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×