Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook στο web

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρήση κανόνων εισερχομένων για αυτόματη εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνονται στα Εισερχόμενά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που θα αλλάξει το επίπεδο σπουδαιότητας των μηνυμάτων καθώς προκύπτουν, αυτόματα τις μετακινήσετε σε άλλους φακέλους ή να τα διαγράψουν που βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια.

Κανόνες εκτελείται μόνο σε φάκελο "Εισερχόμενα". Δεν εκτελούνται σε άλλους φακέλους. Επίσης, Το Outlook στο Web δεν υποστηρίζει εκτέλεση νέους κανόνες σε υπάρχοντα μηνύματα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε Outlook 2016 ή Outlook 2013.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε ένα εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office 365, χρησιμοποιείτε το Outlook στο web. Εάν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό Outlook.com, Hotmail, Live ή MSN, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση κανόνων εισερχομένων στο Outlook.com.

Δημιουργία κανόνα εισερχομένων

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Outlook στο web.

 2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 3. Επιλέξτε Αλληλογραφία, το οποίο ανοίγει τον πίνακα επιλογών στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 4. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα και στη συνέχεια επιλέξτε συνθήκη και ενέργεια από τις αντίστοιχες αναπτυσσόμενες λίστες.

  Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία κανόνα"

  Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον συνθήκες ή ενέργειες επιλέγοντας Προσθήκη συνθήκης ή Προσθήκη ενέργειας.

 6. Προσθέστε εξαιρέσεις στον κανόνα εισερχομένων επιλέγοντας Προσθήκη εξαίρεσης και στη συνέχεια επιλέγοντας μια εξαίρεση από το μενού Προσθήκη εξαίρεσης.

 7. Από προεπιλογή, η επιλογή Διακοπή επεξεργασίας επιπλέον κανόνων είναι ενεργοποιημένο. Με αυτήν την επιλογή στο, όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα στα Εισερχόμενά σας που ικανοποιεί τα κριτήρια για περισσότερους από έναν κανόνα, μόνο ο πρώτος κανόνας θα εφαρμοστεί. Εάν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, θα εφαρμοστεί όλοι οι κανόνες εισερχομένων που ικανοποιεί τα κριτήρια για ένα μήνυμα.

  Διακοπή επεξεργασίας κανόνων

Επεξεργασία ενός κανόνα εισερχομένων

Για να επεξεργαστείτε έναν κανόνα εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επεξεργασία για να ανοίξει ο κανόνας και να αλλάξετε τις συνθήκες ή τις ενέργειες που περιλαμβάνει.

Διαγραφή ενός κανόνα εισερχομένων

Εάν έχετε έναν κανόνα εισερχομένων που δεν θέλετε πλέον, μπορείτε να το επιλέξετε και να, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή απόρριψη για να την καταργήσετε. Εάν θέλετε απλώς να απενεργοποιήσετε τον κανόνα για κάποιο χρονικό διάστημα, καταργήστε το σημάδι ελέγχου δίπλα στον κανόνα.

Ορισμός της σειράς με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες εισερχομένων στα εισερχόμενα μηνύματα

Κανόνες εισερχομένων εφαρμόζονται στα εισερχόμενα μηνύματα, με βάση τη σειρά που εμφανίζονται στο μέσα στη λίστα κανόνων εισερχομένων. Μπορείτε να τακτοποιήσετε τη σειρά με την οποία εφαρμόζονται οι κανόνες που δημιουργείτε σε μηνύματα που προέρχονται στα Εισερχόμενά σας:

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, το οποίο ανοίγει τον πίνακα επιλογών στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Στην περιοχή κανόνες εισερχομένων, επιλέξτε τον κανόνα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος Μετακίνηση κανόνα προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα για να τοποθετήσετε τον κανόνα στο σημείο που θέλετε έχει τοποθετηθεί στη λίστα των κανόνων.

Παραδείγματα για τον τρόπο χρήσης των κανόνων εισερχομένων

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, το οποίο ανοίγει τον πίνακα επιλογών στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά τη λήψη του μηνύματος και, επιλέξτε διαδοχικά Περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις, στο θέμα.

  Κατά την άφιξη του μηνύματος

 6. Καθορίστε μια λέξη ή φράση που θα πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος προς μετακίνηση, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καθορισμός λέξεων ή φάσεων

 7. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση του μηνύματος σε φάκελο.

  Να γίνονται τα εξής

 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινούνται τα μηνύματα και επιλέξτε OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις .

  Στιγμιότυπο οθόνης του κουμπιού "Ρυθμίσεις".

 2. Επιλέξτε Αλληλογραφία, το οποίο ανοίγει τον πίνακα επιλογών στην αριστερή πλευρά. Στην περιοχή Αλληλογραφία > Αυτόματη επεξεργασία, επιλέξτε κανόνες εισερχομένων και εκκαθάριση.

 3. Επιλέξτε Προσθήκη Το εικονίδιο "Προσθήκη" στην περιοχή Κανόνες εισερχομένων.

  Προσθήκη κανόνα εισερχομένων

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα εισερχομένων στο πλαίσιο Όνομα.

 5. Στην περιοχή Κατά τη λήψη του μηνύματος και, επιλέξτε διαδοχικά Περιλαμβάνει αυτές τις λέξεις, στο θέμα.

  Κατά την άφιξη του μηνύματος

 6. Καθορίστε μια λέξη ή φράση που θα πρέπει να βρίσκεται στη γραμμή θέματος του μηνύματος προς μετακίνηση, επιλέξτε Προσθήκη Προσθήκη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Καθορισμός λέξεων ή φάσεων

 7. Στην περιοχή Κάντε τα εξής, επιλέξτε Μετακίνηση, αντιγραφή ή διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετακίνηση του μηνύματος σε φάκελο.

  Να γίνονται τα εξής

 8. Επιλέξτε το φάκελο όπου θα μετακινούνται τα μηνύματα και επιλέξτε OK.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK στο επάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και στο Outlook στο web

Χρήση δευτερεύουσας αλληλογραφίας για την ταξινόμηση μηνυμάτων χαμηλής προτεραιότητας στο Outlook στο web

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×