Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Ορίστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία λήξης για το έργο σας στον υπολογιστή του Project

Ορίστε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία λήξης για το έργο σας στον υπολογιστή του Project

Συνδρομή του Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Από προεπιλογή, η ημερομηνία έναρξης για όλα τα νέα έργα είναι η τρέχουσα ημερομηνία. Φυσικά, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό σε διαφορετική ώρα έναρξης. Μπορείτε επίσης να ορίσετε το έργο ώστε να προγραμματίζεται από μια ημερομηνία λήξης.

Συμβουλή: Διαχείριση έργου    Προγραμματίστε το έργο σας από την ώρα έναρξης, εάν μπορείτε. Ακόμη και αν γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, ο προγραμματισμός από μια ημερομηνία έναρξης σάς παρέχει το μέγιστο μέγεθος ευελιξίας.

Προγραμματισμός της ημερομηνίας έναρξης ή της ημερομηνίας λήξης του έργου σας

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή έργο > πληροφορίες έργου.

 2. Στη λίστα Προγραμματισμός από , επιλέξτε ημερομηνία έναρξης έργου ή ημερομηνία λήξης του έργου.

 3. Στο πλαίσιο ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης , εισαγάγετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να προγραμματίσετε την ημερομηνία.

Συμβουλή

Επεξήγηση

Επιλογή μόνο μίας μεθόδου προγραμματισμού

Ένα έργο μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από την ημερομηνία έναρξης ή από την ημερομηνία λήξης οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί και από τις δύο ημερομηνίες ταυτόχρονα.

Μετακίνηση της ώρας έναρξης ενός έργου

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης του έργου ή την ημερομηνία λήξης κάθε φορά που θέλετε, ακόμα και μετά τη δημιουργία του σχεδίου έργου. Κάντε κλικ στο έργο > μετακινήσετε το έργο.

Όταν μετακινείτε ένα έργο, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε το Project να μεταφέρει επίσης ημερομηνίες στην πραγματική εργασία που εκτελείται. Για να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο μετακίνησης των πραγματικών και των μη ολοκληρωμένων τμημάτων των εργασιών, χρησιμοποιήστε πρώτα τη δυνατότητα "Ενημέρωση έργου" πριν από τη μετακίνηση. Κάντε κλικ στην επιλογή project > Update Projectκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο " επαναπρογραμματισμός μη ολοκληρωμένων εργασιών για εκκίνηση μετά από ". Τώρα, ορίστε μια χρονική στιγμή στο μέλλον μετά την οποία μπορεί να προγραμματιστεί μια μη ολοκληρωμένη εργασία. Οι πραγματικές ημερομηνίες στις εργασίες δεν θα μετακινηθούν. Αφού το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα μετακίνησης έργου.

Πλεονεκτήματα του προγραμματισμού από μια ημερομηνία λήξης

Θέλετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο πρέπει να ξεκινά για να ολοκληρωθεί σε μια συγκεκριμένη απαιτούμενη ημερομηνία. Συχνά εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να επιστρέψετε στον προγραμματισμό από την ημερομηνία έναρξης κατά την έναρξη της εργασίας στο έργο.

Δεν είστε βέβαιοι πότε θα ξεκινήσει το έργο σας.

Η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου σας απαιτεί να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης.

Τι συμβαίνει όταν το Project προγραμματίζεται από μια ημερομηνία λήξης;

Όταν καταχωρείτε νέες εργασίες, το Project εκχωρεί αυτόματα το περιορισμός "όσο το δυνατόν πιο αργά" (ALAP) σε αυτές τις εργασίες. Θα πρέπει να ορίζετε άλλους περιορισμούς μόνο εάν είναι απαραίτητοι.

Εάν σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, το Project αντιστοιχίζει αυτόματα έναν περιορισμό "Λήξη όχι αργότερα από" (FNLT).

Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη ισοστάθμιση για να μειώσετε τις υπερβολικές αναθέσεις πόρων στο έργο σας, το Project προσθέτει αυτόματα έναν αρνητικό αριθμό για την καθυστέρηση ισοστάθμισης για λόγους εξισορρόπησης διαθεσιμότητας πόρων. Επειδή το έργο προγραμματίζεται από την ημερομηνία λήξης, οι αρνητικές καθυστερήσεις ισοστάθμισης προσθέτουν χρόνο μετά από μια εργασία, και όχι πριν από μια εργασία.

Εάν αλλάξετε ένα έργο που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως από μια ημερομηνία έναρξης, ώστε να είναι πλέον προγραμματισμένο από μια ημερομηνία λήξης, το Project καταργεί αυτόματα όλες τις καθυστερήσεις ισοστάθμισης και τις διαιρέσεις ισοστάθμισης από εργασίες και αναθέσεις.

Αναζητήστε περιορισμούς ημερομηνίας

Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αλλάξει μετά την αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης, τότε μία ή περισσότερες εργασίες μπορεί να έχουν εφαρμογή περιορισμού ημερομηνίας. Εξετάστε τους περιορισμούς στο σχέδιό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλοι απαραίτητοι και κατάλληλοι. Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους .

Αναζητήστε την πραγματική πρόοδο που αναφέρθηκε στις εργασίες

Εάν η ημερομηνία έναρξης δεν αλλάξει μετά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, μία ή περισσότερες εργασίες μπορεί να έχουν αναφερθεί πραγματικό πρόοδο ή να έχει εφαρμοστεί ένας περιορισμός ημερομηνίας. Εξετάστε τους περιορισμούς στο σχέδιό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλοι απαραίτητοι και κατάλληλοι. Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, κάντε δεξί κλικ στην εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του έργου

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Προγραμματισμός της ημερομηνίας έναρξης ή της ημερομηνίας λήξης του έργου σας

 1. Στο μενού έργο , κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες έργου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προγραμματίσετε από την ημερομηνία έναρξης, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνία έναρξης έργου στη λίστα Προγραμματισμός από .

  • Για να προγραμματίσετε από την ημερομηνία λήξης, κάντε κλικ στην επιλογή ημερομηνία λήξης έργου στη λίστα Προγραμματισμός από .

 3. Στο πλαίσιο ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης , εισαγάγετε την ημερομηνία από την οποία θέλετε να προγραμματίσετε την ημερομηνία.

 • Εάν επιλέξετε να προγραμματίσετε από την ημερομηνία λήξης, επειδή θέλετε να προσδιορίσετε την πιο πρόσφατη ημερομηνία κατά την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε το έργο και να συνεχίσετε να τελειώνετε με αυτήν την ημερομηνία λήξης, συχνά εξακολουθεί να είναι καλή ιδέα να επιστρέψετε στον προγραμματισμό από την ημερομηνία έναρξης όταν ξεκινά η εργασία στο έργο. Αυτό σας βοηθά να δείτε καθαρά την πρόοδο του έργου σας και να παρακολουθείτε τους παράγοντες και τις καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης.

 • Ένα έργο μπορεί να προγραμματιστεί μόνο από την ημερομηνία έναρξης του έργου ή από την ημερομηνία λήξης του έργου οποιαδήποτε στιγμή. Δεν είναι δυνατό να προγραμματιστεί και από τις δύο ημερομηνίες ταυτόχρονα. Κατά τον προγραμματισμό από την ημερομηνία έναρξης του έργου, η ημερομηνία λήξης του έργου υπολογίζεται αυτόματα καθώς αλλάζει το έργο σας. Όταν προγραμματίζετε από την ημερομηνία λήξης του έργου, η ημερομηνία έναρξης του έργου υπολογίζεται αυτόματα. Για να αλλάξετε την αυτόματη υπολογιζόμενη ημερομηνία, πρέπει είτε να αλλάξετε τον προγραμματισμό του έργου από την τρέχουσα ημερομηνία υπολογισμού είτε να κάνετε τροποποιήσεις στις εργασίες του έργου σας που θα προσαρμόσουν τον υπολογισμό της ημερομηνίας.

 • Εάν η ημερομηνία λήξης δεν αλλάξει μετά την αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης, τότε μία ή περισσότερες εργασίες μπορεί να έχουν εφαρμογή περιορισμού ημερομηνίας. Εξετάστε τους περιορισμούς στο σχέδιό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλοι απαραίτητοι και κατάλληλοι. (Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα οδήγησης εργασιών.)

 • Εάν η ημερομηνία έναρξης δεν αλλάξει μετά την αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, μία ή περισσότερες εργασίες μπορεί να έχουν αναφερθεί πραγματικό πρόοδο ή να έχει εφαρμοστεί ένας περιορισμός ημερομηνίας. Εξετάστε τους περιορισμούς στο σχέδιό σας για να βεβαιωθείτε ότι είναι όλοι απαραίτητοι και κατάλληλοι. (Για να προβάλετε τους περιορισμούς μιας εργασίας, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία , κάντε κλικ στην επιλογή προγράμματα οδήγησης εργασιών.)

 • Εάν μια ερώτηση στο έργο σας ξεκινά νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, μπορεί να έχετε ρυθμίσει έναν περιορισμό ημερομηνίας, η εργασία μπορεί να έχει εξωτερική εξάρτηση ή η εργασία μπορεί να έχει μια πραγματική ημερομηνία έναρξης που έχει καταγραφεί πριν από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:

  • Εάν η εργασία σας έχει έναν περιορισμό ημερομηνίας για να ξεκινήσει όχι νωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης του έργου, επαναφέρετε τον περιορισμό. Επιλέξτε την εργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους . Στη λίστα Τύπος περιορισμού , κάντε κλικ στο κουμπί το συντομότερο δυνατό.

  • Εάν η εργασία σας απαιτεί εξωτερική εξάρτηση, αλλάξτε την ημερομηνία έναρξης του έργου ώστε να ταιριάζει με την ημερομηνία εξωτερικής εξάρτησης. Στο μενού έργο , κάντε κλικ στην επιλογή πληροφορίες έργου. Στο πλαίσιο ημερομηνία έναρξης , εισαγάγετε τη νέα ημερομηνία.

  • Εάν η εργασία σας έχει εσφαλμένη πραγματική ημερομηνία έναρξης, επιλέξτε την εργασία και, στη συνέχεια, στο μενού Εργαλεία , επιλέξτε Παρακολούθησηκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση εργασιών. Στην περιοχή πραγματικό, αλλάξτε την ημερομηνία στο πλαίσιο Έναρξη .

 • Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία έναρξης του έργου ή την ημερομηνία λήξης κάθε φορά που θέλετε, ακόμα και μετά τη δημιουργία του σχεδίου έργου. Για παράδειγμα, εάν προσπαθείτε να ικανοποιήσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και το πρόγραμμά σας εκτείνεται αυτήν τη στιγμή πέρα από αυτήν την ημερομηνία, μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο την ημερομηνία έναρξης νωρίτερα για να προσαρμόσετε αυτόματα την ημερομηνία λήξης. Για να μετακινήσετε την ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία λήξης του έργου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή ημερομηνιών στη γραμμή εργαλείων ανάλυσης . Αυτή η μακροεντολή αλλάζει τις ημερομηνίες της εργασίας σε σχέση με τη νέα ημερομηνία έναρξης ή την ημερομηνία λήξης για το έργο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον προγραμματισμό από μια ημερομηνία έναρξης ή ημερομηνία λήξης

Σχεδόν κάθε έργο θα πρέπει να προγραμματίζεται από μια γνωστή ημερομηνία έναρξης. Ακόμη και αν γνωρίζετε την ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, ο προγραμματισμός από μια ημερομηνία έναρξης σάς παρέχει το μέγιστο μέγεθος ευελιξίας.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες ίσως είναι προτιμότερο να προγραμματίσετε από μια ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, είναι συνήθως καλή ιδέα να προγραμματίσετε από μια ημερομηνία λήξης όταν:

 • Θέλετε να προσδιορίσετε την ημερομηνία κατά την οποία ένα έργο πρέπει να ξεκινά για να ολοκληρωθεί σε μια συγκεκριμένη απαιτούμενη ημερομηνία.

 • Δεν είστε βέβαιοι για το πότε θα ξεκινήσει το έργο σας (εάν η ημερομηνία έναρξής σας εξαρτάται από την παραλαβή της εργασίας σας από άλλη πηγή, για παράδειγμα, και η ημερομηνία άφιξης για τη συγκεκριμένη εργασία δεν είναι ακόμη γνωστή).

 • Η μεθοδολογία διαχείρισης του έργου σας απαιτεί να προγραμματίσετε με βάση μια ημερομηνία λήξης.

Όταν εργάζεστε με ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης, λάβετε υπόψη τις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο το Microsoft Office Project χειρίζεται ορισμένες διεργασίες σε τέτοια έργα. Σε ένα έργο που έχει προγραμματιστεί από μια ημερομηνία λήξης:

 • Όταν καταχωρείτε νέες εργασίες, το Office Project εκχωρεί αυτόματα το περιορισμός "όσο το δυνατόν πιο αργά" (ALAP) σε αυτές τις εργασίες. Θα πρέπει να ορίζετε άλλους περιορισμούς μόνο εάν είναι απαραίτητοι.

 • Εάν σύρετε μια γραμμή Gantt για να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης μιας εργασίας, το Office Project εκχωρεί αυτόματα έναν περιορισμό "Λήξη όχι αργότερα από" (FNLT).

 • Εάν χρησιμοποιείτε την αυτόματη ισοστάθμιση για να μειώσετε τις υπερβολικές αναθέσεις πόρων στο έργο σας, το Office Project προσθέτει αυτόματα έναν αρνητικό αριθμό για την καθυστέρηση της ισοστάθμισης για λόγους εξισορρόπησης διαθεσιμότητας πόρων. Επειδή το έργο προγραμματίζεται από την ημερομηνία λήξης, οι αρνητικές καθυστερήσεις ισοστάθμισης προσθέτουν χρόνο μετά από μια εργασία, και όχι πριν από μια εργασία.

Εάν αλλάξετε ένα έργο που είχε προγραμματιστεί προηγουμένως από μια ημερομηνία έναρξης, ώστε να είναι πλέον προγραμματισμένο από μια ημερομηνία λήξης, το Office Project καταργεί αυτόματα όλες τις καθυστερήσεις ισοστάθμισης και τις διαιρέσεις ισοστάθμισης από εργασίες και αναθέσεις.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×