Ορίστε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο για μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Ορίστε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο για μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε μια βιβλιοθήκη εγγράφων SharePoint, μπορείτε να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο τύπο αρχείου για να ανοίξετε όταν δημιουργείται ένα νέο αρχείο (για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε το αρχείο του PowerPoint ως τον προεπιλεγμένο τύπο αρχείου για να το ανοίξετε). Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για αυτήν τη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο του Word με προσαρμοσμένες κεφαλίδες και υποσέλιδα ή άλλες προσαρμοσμένες δυνατότητες, και να κάνετε το προεπιλεγμένο πρότυπο για αυτήν τη βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, όταν εσείς ή οι χρήστες δημιουργούν ένα νέο αρχείο, ανοίγει στο κατάλληλο πρόγραμμα με τις προσαρμοσμένες δυνατότητες.

Σημείωση: Πρέπει να έχετε δικαιώματα πλήρους ελέγχου για τη βιβλιοθήκη για να ρυθμίσετε ένα πρότυπο.

Ορισμός ενός προεπιλεγμένου τύπου αρχείου κατά τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης

Ακολουθήστε αυτήν τη διαδικασία για να ορίσετε έναν τύπο αρχείου για να ανοίξετε ένα κενό αρχείο στο κατάλληλο πρόγραμμα.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη σας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Γραναζιού σε σχήμα κουμπιού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη εφαρμογής

 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων.

 4. Επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους.

 5. Προσθέστε ένα όνομα, προαιρετική περιγραφή, διαχείριση εκδόσεων, και εάν ισχύει, εάν θέλετε τη βιβλιοθήκη για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου εφαρμογής και την έκδοση από την αναπτυσσόμενη λίστα Πρότυπο εγγράφου.

  Επιλογή προτύπου

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Προσαρμογή του προεπιλεγμένου προτύπου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για να προσαρμόσετε το προεπιλεγμένο πρότυπο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρότυπο:

 • Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για ένα πρόγραμμα συμβατό με SharePoint, στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο.

 • Για άλλα προγράμματα, δεν είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου, ωστόσο μπορείτε να αντιγράψετε ένα νέο αρχείο προτύπου στο φάκελο Φόρμες της βιβλιοθήκης για να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου είναι η βιβλιοθήκη σας.

 2. Στο SharePoint διακομιστή, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

  Για SharePoint Online, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Γραναζιού σε σχήμα κουμπιού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 3. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

  Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους από το παράθυρο "Ρυθμίσεις"
 4. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάτω από το πεδίο Διεύθυνση URL προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προτύπου. Θα συμβεί ένα από τα εξής:

  Εάν η τοποθεσία σας αποτελεί τμήμα μιας συνδρομής στο Office 365, στη συνέχεια, σε αυτό το σημείο, μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη συνδρομή στο Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης.

  • Βιβλιοθήκη εγγράφων    Το πρότυπο ανοίγει σε μια εφαρμογή που είναι συμβατό με SharePoint και που σχετίζεται με τον τύπο αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Για παράδειγμα, το Word ανοίγει εάν το προεπιλεγμένο πρότυπο είναι ένα πρότυπο του Word ή το Excel ανοίγει στην περίπτωση που το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας του Excel.

  • Βιβλιοθήκη φορμών    Το πρότυπο ανοίγει είτε σε ένα πρόγραμμα συμβατό με SharePoint, είτε με ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζονται σε XML, όπως το InfoPath, είτε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML.

   Επεξεργασία προτύπου
   Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου βιβλιοθήκης

  Σημείωση: Εάν οι χρήστες της τοποθεσίας σας έχουν ήδη συμπληρώσει φόρμες που ήταν βασισμένες στο αρχικό πρότυπο, σκεφτείτε με ποιον τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις φόρμες οι αλλαγές στο πρότυπο. Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός πεδίου που πρέπει να συμπληρωθεί από τους χρήστες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση σφαλμάτων στις αρχικές φόρμες που συμπληρώθηκαν πριν από την προσθήκη του πεδίου.

 5. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πρότυπο. Για SharePoint Online, αποθηκεύστε το πρότυπο με ένα νέο όνομα αρχείου. Κλείστε το πρόγραμμα εάν δεν χρειάζεστε πλέον το ανοίξτε ή μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

  Σημείωση: Για SharePoint Online, το προσαρμοσμένο πρότυπο πρέπει να έχετε ένα διαφορετικό όνομα αρχείου από την προεπιλεγμένη. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα-πελάτη Αποθήκευση ως δυνατότητα για να αποθηκεύσετε το αρχείο στο φάκελο φόρμες με ένα νέο όνομα αρχείου. Για παράδειγμα, για το Word, δεν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο όνομα αρχείου template.dotx.

 6. Ανάλογα με το πρόγραμμα σχεδίασης φορμών, ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσετε ξανά το πρότυπο στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας σας από το πρόγραμμα.

 7. Στην τοποθεσία σας, στο κάτω μέρος της σελίδας "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" της βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου αρχείου

 1. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το προσαρμοσμένο πρότυπο σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με SharePoint. Σημειώστε τη θέση και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε SharePoint.

  Σημείωση: Εάν το προεπιλεγμένο πρότυπο εγγράφου ονομάζεται όλα τα στοιχεία εκτός από το template.dotx, δεν υπάρχει προεπιλεγμένα πρότυπα θα εμφανιστεί στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

 3. Internet Explorer πρέπει να χρησιμοποιήσετε για αυτό το βήμα. Στο SharePoint Online, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα έγγραφα στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή στην Εξερεύνηση αρχείων.

  Για τον SharePoint Server, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη στην κορδέλα και, στη συνέχεια, στην ομάδα Σύνδεση & εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση.

  Σημαντικό: Εάν δεν ανοίγει η Εξερεύνηση αρχείων ή μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα σφάλματος, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε την τοποθεσία ως αξιόπιστη τοποθεσία στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Άνοιγμα στην Εξερεύνηση ή προβολή με την Εξερεύνηση αρχείων στο SharePoint.

 4. Στην Εξερεύνηση αρχείων, αναζητήστε το προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε.

 5. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή, στο μενού συντόμευσης.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω μέχρι να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Φόρμες για να τον ανοίξετε.

 7. Κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο του φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση, στο μενού συντόμευσης.

 8. Κλείστε την Εξερεύνηση αρχείων και να επιστρέψετε στην τοποθεσία.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιεχόμενα τοποθεσίας στην αριστερή πλευρά.

 10. Εύρεση στη βιβλιοθήκη εγγράφων στην περιοχή περιεχόμενα, hover επάνω από το όνομα, κάντε κλικ στα αποσιωπητικά (...) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

  Εάν δεν βλέπετε τις εντολές της παραπάνω, ενδέχεται να σε κλασική SharePoint. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη, στη συνέχεια, Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 11. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 12. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο αποκαλείται "Υδατογράφημα.dotx" και το προσθέσετε στο φάκελο Φόρμες της βιβλιοθήκης εγγράφων Κοινόχρηστα έγγραφα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα εξής:

  Κοινόχρηστα Documents/Forms/Watermark.dotx

  Βιβλιοθήκη φορμών    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο αποκαλείται "Παραγγελίες.xml" και το προσθέσετε στο φάκελο Φόρμες της βιβλιοθήκης φορμών Αγορές, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τα εξής:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Σημείωση:  Εάν οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο Πρότυπο εγγράφου δεν είναι διαθέσιμες, ο διαχειριστής ίσως έχει ρυθμίσει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου. Για να δείτε εάν είναι ενεργοποιημένοι πολλαπλοί τύποι περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Ναι στην περιοχή Να επιτρέπεται η διαχείριση τύπων περιεχομένου; στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, ακριβώς επάνω από την ενότητα Πρότυπα εγγράφων. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το πρότυπο για τον τύπο περιεχομένου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα αρχείων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και οδηγίες για τη δημιουργία και τη χρήση προτύπων.

Οι τύποι αρχείων που μπορούν ή δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Ανάλογα με το αρχείο που έχετε σε μια βιβλιοθήκη, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια από τις εξής καταστάσεις:

Αρχεία συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint    για ένα χρήστη για να δημιουργήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την εντολή Δημιουργία σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πρέπει να δημιουργηθεί το πρότυπο αρχείου από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με SharePoint, όπως το Microsoft Office Word. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζονται σε XML που είναι συμβατό με SharePoint, όπως το Microsoft InfoPath.

Άλλα αρχεία προγράμματος    Για τα περισσότερα από τα άλλα προγράμματα, εξακολουθεί να είναι δυνατή η αποθήκευση και η διαχείριση του αρχείου στη βιβλιοθήκη. Ωστόσο, αντί να δημιουργήσετε κατευθείαν το αρχείο από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να το δημιουργήσετε στο πρόγραμμά σας και να το αποστείλετε στη βιβλιοθήκη αργότερα.

Αποκλεισμένοι αρχεία προγράμματος    Για λόγους ασφαλείας, ορισμένοι τύποι αρχείων πρόγραμμα, όπως .exe, έχουν αποκλειστεί από που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι αρχείων που δεν μπορούν να προστεθούν σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα αρχείων

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα είναι οι βιβλιοθήκες εγγράφων και φορμών.

Βιβλιοθήκες εγγράφων    Χρησιμοποιείτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων για την αποθήκευση και τη διαχείριση πολλών διαφορετικών τύπων αρχείων, όπως έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, αρχεία κειμένου και άλλους τύπους αρχείων. Η βιβλιοθήκη εγγράφων είναι συχνά η πιο κοινή θέση σε μια τοποθεσία όπου είναι δυνατή η δημιουργία, η συλλογή, η ενημέρωση και η διαχείριση αρχείων με μέλη ομάδας και η κοινή χρήση με άλλους συναδέλφους στην επιχείρηση ή στην εταιρεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ως αποθετήριο αρχείων γενικής χρήσης ή για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, μια ομάδα μάρκετινγκ ίσως διαθέτει τη δική της βιβλιοθήκη εγγράφων για υλικά σχεδιασμού, δελτία τύπου και δημοσιεύσεις.

Βιβλιοθήκες φορμών    Μια βιβλιοθήκη φορμών παρέχει έναν απλό τρόπο για την κοινή χρήση και την παρακολούθηση των φορμών που βασίζονται σε XML, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη φορμών για τις φόρμες αναφοράς εξόδων του τμήματός σας. Το πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων αποθηκεύεται ως προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου στη βιβλιοθήκη φορμών. Κάθε φορά που κάποιος δημιουργεί μια αναφορά εξόδων, ανοίγει το πρότυπο ως κενή φόρμα, η οποία περιέχει τη διάταξη, τα πεδία και τους υπολογισμούς της αναφοράς εξόδων. Όταν κάποιος συμπληρώνει τη φόρμα, τα δεδομένα αναφοράς εξόδων (και μόνο τα δεδομένα) αποθηκεύονται ως αρχείο XML στη βιβλιοθήκη φορμών. Ο διαχωρισμός των δεδομένων από τη φόρμα επιτρέπει την ευκολότερη επεξεργασία κάθε αναφοράς εξόδων ξεχωριστά από άλλα συστήματα, τη συγχώνευση δεδομένων ή την εξαγωγή τους για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.

Θέση αποθήκευσης των προτύπων αρχείων στη βιβλιοθήκη

Όταν μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου, αποθηκεύεται στο φάκελο "Φόρμες" της βιβλιοθήκης.

Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην Εξερεύνηση αρχείων για να δείτε το φάκελο φόρμες που περιέχει το πρότυπο αρχείου για τη βιβλιοθήκη.

Φάκελος φορμών για την αποθήκευση προτύπων

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη εγγράφων έχει ένα πρότυπο αρχείου, που ονομάζεται template.dotx, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτό το αρχείο, εάν χρειάζεται. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατή με SharePoint, όπως το Word, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, από τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου.

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη φορμών συνοδεύεται από ένα αρχείο κράτησης θέσης με το όνομα template.xml, το οποίο πρέπει να αντικαταστήσετε με ένα πρότυπο φόρμας που δημιουργείτε.

Δημιουργία προτύπου αρχείου για μια βιβλιοθήκη φορμών

Για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε ένα πρότυπο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζονται σε XML που είναι συμβατό με SharePoint, όπως το InfoPath. Μπορεί να υπάρχουν επιπλέον πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης φόρμας. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση του InfoPath, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία της βιβλιοθήκης φορμών και του προτύπου απευθείας από το InfoPath.

 • Εύκολη επεξεργασία και αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας στη βιβλιοθήκη φορμών.

 • Συγχώνευση των μεμονωμένων αρχείων δεδομένων XML που έχουν δημιουργηθεί από πρότυπα φόρμας για περαιτέρω επεξεργασία.

 • Προώθηση των πεδίων των δεδομένων XML σε στήλες βιβλιοθήκης στη βιβλιοθήκη φορμών.

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια φόρμα, ανοίγει από προεπιλογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών που είναι συμβατή με SharePoint στον υπολογιστή-πελάτη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχει συμβατό πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο, να ανοίξετε τη φόρμα, εάν έχει σχεδιαστεί για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε ότι θα ανοίξει μια φόρμα που έχει σχεδιαστεί για να το ανοίξετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης πάντα στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά στη ρύθμιση Άνοιγμα εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης στο τις ρυθμίσεις για προχωρημένους της βιβλιοθήκης.

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης
Στο SharePoint online, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίσεις βιβλιοθήκης

Στο SharePoint online, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, ρυθμίσεις βιβλιοθήκης

Ρυθμίσεις λίστας στην κορδέλα
Στον SharePoint server, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" στην καρτέλα "βιβλιοθήκη" στην κορδέλα

Στον SharePoint server, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης" στην καρτέλα "βιβλιοθήκη" στην κορδέλα

Κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους από το παράθυρο "Ρυθμίσεις"

Ρυθμίσεις για μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Στιγμιότυπο οθόνης της σελίδας "Ρυθμίσεις για προχωρημένους" για μια βιβλιοθήκη εγγράφων στο SharePoint

Ρύθμιση για άνοιγμα των εγγράφων σε πρόγραμμα περιήγησης"

Χρήση τύπων περιεχομένου για τη ρύθμιση προτύπων βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών

Εάν έχουν ενεργοποιηθεί πολλούς τύπους περιεχομένου και έχουν καθοριστεί πρότυπα για αυτούς τους τύπους περιεχομένου, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί τα πρότυπα που καθορίζονται από τους τύπους περιεχομένου και όχι του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα πρότυπα για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να αλλάξετε τους τύπους περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους τύπους περιεχομένου και δημοσίευση τύπου περιεχομένου.

Ορισμός προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου κατά τη δημιουργία βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία όπου θέλετε να δημιουργήσετε τη βιβλιοθήκη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  Σημείωση: Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 3. Στην περιοχή βιβλιοθήκες, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων ή Βιβλιοθήκη φορμών.

 4. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη. Το όνομα βιβλιοθήκης είναι υποχρεωτικό.

  Το όνομα εμφανίζεται στο επάνω τμήμα της σελίδας βιβλιοθήκης, γίνεται μέρος της διεύθυνσης της σελίδας βιβλιοθήκης και εμφανίζεται σε στοιχεία περιήγησης, τα οποία βοηθούν τους χρήστες να βρουν και να ανοίξουν τη βιβλιοθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Περιγραφή, πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σκοπό της βιβλιοθήκης. Η περιγραφή είναι προαιρετικό.

  Η περιγραφή εμφανίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας της βιβλιοθήκης, κάτω από το όνομα της βιβλιοθήκης. Εάν σκοπεύετε να ενεργοποιήσετε τη βιβλιοθήκη για τη λήψη περιεχομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να προσθέσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της βιβλιοθήκης στην περιγραφή, ώστε τα άτομα να τα εντοπίσετε εύκολα.

 6. Για να προσθέσετε μια σύνδεση αυτής της βιβλιοθήκης στη Γρήγορη εκκίνηση, επιβεβαιώστε ότι είναι επιλεγμένο το Ναι στην ενότητα περιήγηση.

 7. Στην ενότητα Ιστορικό εκδόσεων εγγράφου, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, εάν θέλετε μια έκδοση ή ένα αντίγραφο του αρχείου σε δημιουργηθούν κάθε φορά που ένα αρχείο εισάγεται στη βιβλιοθήκη.

 8. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Καθορίστε τον τύπο του αρχείου που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για νέα αρχεία στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Οι παρακάτω τύποι αρχείων είναι διαθέσιμες από προεπιλογή:

  • Τίποτα

  • Έγγραφο του Microsoft Word 97-2003

  • Υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel 97-2003

  • Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint 97-2003

  • Έγγραφο του Microsoft Word

  • Υπολογιστικό φύλλο του Microsoft Excel

  • Παρουσίαση του Microsoft PowerPoint

  • Σημειωματάριο του Microsoft OneNote 2010

  • Ιστοσελίδα του Microsoft SharePoint Designer

  • Βασική σελίδα

  • Σελίδα Τμήματος Web

   Βιβλιοθήκη φορμών    Επιλέξτε το πρότυπο φόρμας που θέλετε να ορίσετε ως τον τύπο της φόρμας για όλες τις φόρμες της βιβλιοθήκης.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρότυπο:

 • Εάν η βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για ένα πρόγραμμα συμβατό με το SharePoint 2010, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο.

 • Για άλλα προγράμματα, δεν είναι δυνατή η απευθείας επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου, ωστόσο μπορείτε να αντιγράψετε ένα νέο αρχείο προτύπου στο φάκελο Φόρμες της βιβλιοθήκης για να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

Επεξεργασία του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε το προεπιλεγμένο πρότυπο.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης στη Γρήγορη εκκίνηση, ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην ενότητα κατάλληλη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

  Σημείωση: Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 3. Στην κορδέλα, στην περιοχή Εργαλεία βιβλιοθήκης, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, στην ομάδα Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 4. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 5. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάτω από το πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία προτύπου. Συμβαίνει ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Το πρότυπο ανοίγει σε μια εφαρμογή που είναι συμβατό με το SharePoint 2010 και που σχετίζεται με τον τύπο αρχείου του τρέχοντος προτύπου. Για παράδειγμα, το Word 2010 ανοίγει αν το προεπιλεγμένο πρότυπο είναι ένα πρότυπο του Word ή Excel 2010 ανοίγει στην περίπτωση που το προεπιλεγμένο πρότυπο φύλλου εργασίας του Excel.

  Βιβλιοθήκη φορμών    Το πρότυπο ανοίγει είτε σε ένα πρόγραμμα συμβατό με το SharePoint 2010, είτε μια φόρμα που βασίζεται σε XML πρόγραμμα σχεδίασης, όπως το InfoPath 2010 ή ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML.

  Σημείωση: Εάν οι χρήστες της τοποθεσίας σας έχουν ήδη συμπληρώσει φόρμες που ήταν βασισμένες στο αρχικό πρότυπο, σκεφτείτε με ποιον τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις φόρμες οι αλλαγές στο πρότυπο. Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός πεδίου που πρέπει να συμπληρωθεί από τους χρήστες μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση σφαλμάτων στις αρχικές φόρμες που συμπληρώθηκαν πριν από την προσθήκη του πεδίου.

 6. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το πρότυπο. Εάν δεν σας χρειάζεστε το πρόγραμμα πλέον, κλείστε το ή μεταβείτε στην τοποθεσία σας.

 7. Ανάλογα με το πρόγραμμα σχεδίασης φορμών, ίσως χρειαστεί να δημοσιεύσετε ξανά το πρότυπο στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας σας από το πρόγραμμα.

 8. Στην τοποθεσία σας, στο κάτω μέρος της σελίδας εγγράφου ή ρυθμίσεις για προχωρημένους βιβλιοθήκης φορμών, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Καθορισμός προσαρμοσμένου προτύπου αρχείου

 1. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε το προσαρμοσμένο πρότυπο σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint 2010. Σημειώστε τη θέση και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο SharePoint 2010.

 2. Μεταβείτε στην τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη για την οποία θέλετε να καθορίσετε ένα προσαρμοσμένο πρότυπο.

 3. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης στη Γρήγορη εκκίνηση, ή κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στην ενότητα κατάλληλη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης.

  Σημείωση: Μια τοποθεσία μπορεί να τροποποιηθεί σημαντικά όσον αφορά την εμφάνιση και την περιήγηση. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε μια επιλογή, όπως μια εντολή, ένα κουμπί ή μια σύνδεση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 4. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, στην ομάδα Σύνδεση & εξαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα με την Εξερεύνηση.

 5. Στην Εξερεύνηση των Windows, αναζητήστε το προσαρμοσμένο πρότυπο που δημιουργήσατε.

 6. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή, στο μενού συντόμευσης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω μέχρι να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο Φόρμες για να τον ανοίξετε.

 8. Κάντε δεξί κλικ σε μια κενή περιοχή στο παράθυρο του φακέλου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση, στο μενού συντόμευσης.

 9. Κλείστε την Εξερεύνηση των Windows και να επιστρέψετε στη βιβλιοθήκη της τοποθεσίας.

 10. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης.

 11. Στην περιοχή Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις για προχωρημένους.

 12. Στην ενότητα Πρότυπο εγγράφου, κάντε ένα από τα εξής:

  Βιβλιοθήκη εγγράφων    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο ονομάζεται Watermark.dotx και προσθέτετε στο φάκελο φόρμες της τα Κοινόχρηστα έγγραφα, βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να πληκτρολογήστε τα εξής:

  Κοινόχρηστα Documents/Forms/Watermark.dotx

  Βιβλιοθήκη φορμών    Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο Διεύθυνση URL προτύπου. Η θέση είναι η διεύθυνση Web του προτύπου στην τοποθεσία, σε σχέση με το όνομα της τοποθεσίας. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο ονομάζεται παραγγελίες.XML και προσθέτετε στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης φορμών Αγορές, μπορείτε να πληκτρολογήστε τα εξής:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Σημείωση:  Εάν οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο Πρότυπο εγγράφου δεν είναι διαθέσιμες, ο διαχειριστής ίσως έχει ρυθμίσει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου. Για να δείτε εάν είναι ενεργοποιημένοι πολλαπλοί τύποι περιεχομένου, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο Ναι στην περιοχή Να επιτρέπεται η διαχείριση τύπων περιεχομένου; στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, ακριβώς επάνω από την ενότητα Πρότυπα εγγράφων. Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το πρότυπο για τον τύπο περιεχομένου.

Πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα αρχείων σε βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών

Όταν δημιουργείτε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών, μπορείτε να ορίσετε ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου για αυτήν τη βιβλιοθήκη. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο στη βιβλιοθήκη, το προεπιλεγμένο πρότυπο ανοίγει στο κατάλληλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε ένα πρότυπο του Word 2010. Όταν κάποιος δημιουργεί ένα νέο αρχείο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, το πρότυπο ανοίγει στο Word.

Εάν θέλετε να καθορίσετε πρόσθετες ρυθμίσεις ή να παρέχετε προεπιλεγμένο περιεχόμενο που εμφανίζεται σε κάθε νέο αρχείο, όπως μια διάρθρωση προτιμώμενη για μια πρόταση εκστρατείας μάρκετινγκ ή μια επίσημη αποποίησης ευθυνών σε ένα υποσέλιδο σελίδας, μπορείτε επίσης να προσθέσετε αυτές τις πληροφορίες στο πρότυπο.

Οι τύποι αρχείων που μπορούν ή δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint

Ανάλογα με το αρχείο που έχετε σε μια βιβλιοθήκη, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια από τις εξής καταστάσεις:

Αρχεία συμβατά με τις τεχνολογίες του SharePoint    Για ένα χρήστη για να δημιουργήσετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας την εντολή Δημιουργία σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, πρέπει να δημιουργηθεί το πρότυπο αρχείου από ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Word 2010. Όταν δημιουργείτε ένα νέο αρχείο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, το προεπιλεγμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζονται σε XML που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως Microsoft InfoPath 2010.

Άλλα αρχεία προγράμματος    Για περισσότερα προγράμματα, εξακολουθείτε να μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε το αρχείο στη βιβλιοθήκη. Αλλά αντί για να δημιουργήσετε το αρχείο απευθείας από τη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να δημιουργήσετε το αρχείο στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, να την προσθέσετε στη βιβλιοθήκη αργότερα.

Αποκλεισμένοι αρχεία προγράμματος    Για λόγους ασφαλείας, ορισμένοι τύποι αρχείων πρόγραμμα, όπως .exe, έχουν αποκλειστεί από που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αποκλεισμένων τύπων αρχείων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα αρχείων

Οι δύο τύποι βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν πρότυπα είναι οι βιβλιοθήκες εγγράφων και φορμών.

Βιβλιοθήκες εγγράφων    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων, όπως έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, αρχεία κειμένου και άλλους τύπους αρχείων. Μια βιβλιοθήκη εγγράφων είναι συχνά τα πιο συνηθισμένα θέση σε μια τοποθεσία όπου μπορείτε να δημιουργήσετε, συλλογής, ενημέρωση, και διαχειριστείτε αρχεία με τα μέλη της ομάδας και κοινή χρήση με άλλους συνεργάτες σε ολόκληρη την εταιρεία σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ως ένα αποθετήριο γενικής χρήσης αρχείου. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων για έναν συγκεκριμένο σκοπό, για παράδειγμα, μια ομάδα μάρκετινγκ μπορεί να έχει το δικό της βιβλιοθήκης εγγράφων για το σχεδιασμό των υλικά, δελτία τύπου και δημοσιεύσεις.

Βιβλιοθήκες φορμών    Μια βιβλιοθήκη φορμών παρέχει έναν απλό τρόπο για να κάνετε κοινή χρήση και παρακολούθηση φορμών που βασίζονται σε XML που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη φορμών για τις φόρμες αναφοράς εξόδων του τμήματός σας. Το πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων αποθηκεύεται ως του προεπιλεγμένου προτύπου αρχείου στη βιβλιοθήκη φορμών. Κάθε φορά που κάποιος δημιουργεί μια αναφορά εξόδων, να ανοίγουν το πρότυπο ως μια κενή φόρμα που περιέχει τη διάταξη, τα πεδία και τους υπολογισμούς της αναφοράς εξόδων. Όταν κάποιος συμπληρώνει τη φόρμα, τα δεδομένα της αναφοράς εξόδων (και μόνο τα δεδομένα) αποθηκεύεται ως αρχείο XML στη βιβλιοθήκη φορμών. Διαχωρίζοντας τα δεδομένα από τη φόρμα, είναι πιο εύκολο να επεξεργαστεί κάθε αναφορά εξόδων ξεχωριστά από άλλα συστήματα, να συγχωνεύσει τα δεδομένα ή εξαγάγετε για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση.

Θέση αποθήκευσης των προτύπων αρχείων στη βιβλιοθήκη

Όταν μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών έχει ένα προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου, αποθηκεύεται στο φάκελο "Φόρμες" της βιβλιοθήκης.

Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην Εξερεύνηση των Windows για να δείτε το φάκελο φόρμες, ο οποίος περιέχει το πρότυπο αρχείου για τη βιβλιοθήκη.

Τα περιεχόμενα του φακέλου "Φάκελοι" σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη εγγράφων έχει ένα πρότυπο αρχείου, που ονομάζεται template.dotx, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτό το αρχείο, εάν χρειάζεται. Για να καθορίσετε ένα διαφορετικό πρότυπο, πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα σε ένα πρόγραμμα που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το Word 2010, και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το στο φάκελο φόρμες της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, από τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να καθορίσετε τη διεύθυνση του προσαρμοσμένου προτύπου.

Από προεπιλογή, μια βιβλιοθήκη φορμών συνοδεύεται από ένα αρχείο κράτησης θέσης, όνομα template.xml, το οποίο πρέπει να αντικαταστήσετε με ένα πρότυπο φόρμας που δημιουργείτε.

Δημιουργία προτύπου αρχείου για μια βιβλιοθήκη φορμών

Για να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε ένα πρότυπο σε μια βιβλιοθήκη φορμών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα σχεδίασης φορμών που βασίζονται σε XML που είναι συμβατό με το SharePoint 2010, όπως το InfoPath 2010. Μπορεί να υπάρχουν επιπλέον πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης φόρμας. Για παράδειγμα, κατά τη χρήση του InfoPath 2010, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία της βιβλιοθήκης φορμών και του προτύπου απευθείας από το InfoPath.

 • Εύκολη επεξεργασία και αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας στη βιβλιοθήκη φορμών.

 • Συγχώνευση των μεμονωμένων αρχείων δεδομένων XML που έχουν δημιουργηθεί από πρότυπα φόρμας για περαιτέρω επεξεργασία.

 • Προώθηση των πεδίων των δεδομένων XML σε στήλες βιβλιοθήκης στη βιβλιοθήκη φορμών.

Όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια φόρμα, ανοίγει από προεπιλογή στο πρόγραμμα επεξεργασίας φορμών που είναι συμβατό με το SharePoint 2010 σε υπολογιστή-πελάτη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχει συμβατό πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο, να ανοίξετε τη φόρμα, εάν έχει σχεδιαστεί για να το ανοίξετε στο πρόγραμμα περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησης. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε ότι θα ανοίξει μια φόρμα που έχει σχεδιαστεί για να το ανοίξετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης πάντα στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά στη ρύθμιση Άνοιγμα εγγράφων στο πρόγραμμα περιήγησης στο τις ρυθμίσεις για προχωρημένους της βιβλιοθήκης.

Χρήση τύπων περιεχομένου για τη ρύθμιση προτύπων βιβλιοθήκης εγγράφων ή φορμών

Εάν είναι ενεργοποιημένοι πολλοί τύποι περιεχομένου και έχουν καθοριστεί πρότυπα για αυτούς τους τύπους περιεχομένου, η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί τα πρότυπα που έχουν καθοριστεί και όχι το προεπιλεγμένο πρότυπο αρχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν θέλετε να προσαρμόσετε τα πρότυπα για τη βιβλιοθήκη, πρέπει να αλλάξετε τους τύπους περιεχομένου.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×