Ομαδοποίηση, αντιγραφή, μετακίνηση ή στοίχιση στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού προσθέσετε φόρμας και στοιχείων ελέγχου ActiveX σε μια φόρμα φύλλου εργασίας, ίσως θελήσετε να ομάδα, αντιγραφή, μετακίνηση ή στοίχιση των στοιχείων ελέγχου για να δημιουργήσετε ένα καλά σχεδιασμένο, φιλικό φόρμας χρήστη.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ομαδοποίηση, κατάργηση ομαδοποίησης ή επανάληψη ομαδοποίησης στοιχείων ελέγχου

Αντιγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

Μετακίνηση ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

Μετακίνηση ενός στοιχείου ελέγχου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη σειρά στοίβαξης αντικειμένου

Στοίχιση και κατανομή στοιχείων ελέγχου

Ομαδοποίηση, κατάργηση ομαδοποίησης ή επανάληψη ομαδοποίησης στοιχείων ελέγχου

Όταν ομαδοποιείτε στοιχεία έλεγχου, τα συνδυάζετε έτσι, ώστε να μπορείτε να εργαστείτε με αυτά σα να ήταν ένα στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος ή να μετακινήσετε όλα τα στοιχεία ελέγχου σε μια ομάδα ως μια μονάδα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας ή ActiveX με αντικείμενα εργαλείων σχεδίασης ή αντικείμενα εργαλείων SmartArt (όπως Σχήματα και γραφικά SmartArt) στην ίδια επιλογή ομάδας.

Κάντε ένα από τα εξής:

Ομαδοποίηση στοιχείων ελέγχου

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε να ομαδοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα.

Κατάργηση ομαδοποίησης στοιχείων ελέγχου

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να καταργήσετε την ομαδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ομαδοποίησης.

  1. Για να συνεχίσετε τη διαδικασία κατάργησης της ομαδοποίησης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, όταν εμφανιστεί το πλαίσιο μηνύματος.

  2. Για να αλλάξετε ένα μεμονωμένο στοιχείο ελέγχου, συνεχίστε την επιλογή και κατάργηση ομαδοποίησης των στοιχείων ελέγχου μέχρι να είναι διαθέσιμο εκείνο που θέλετε.

Επανάληψη ομαδοποίησης στοιχείων ελέγχου

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία ελέγχου που ήταν προηγουμένως ομαδοποιημένα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη ομαδοποίησης.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

Μπορείτε να αντιγράψετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου με πολλούς τρόπους.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας ή ActiveX με αντικείμενα εργαλείων σχεδίασης ή αντικείμενα εργαλείων SmartArt (όπως Σχήματα και γραφικά SmartArt) στην ίδια επιλογή ομάδας.

Χρησιμοποιώντας τις εντολές "Αντιγραφή" και "Επικόλληση"

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Για να αντιγράψετε ένα στοιχείο ελέγχου, στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή, Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση Εικόνα κουμπιού .

  Για να δημιουργήσετε πολλαπλά αντίγραφα, επαναλάβετε την επικόλληση μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αντιγράφων που θέλετε.

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το ποντίκι

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Πιέστε το πλήκτρο CTRL και σύρετε το στοιχείο ελέγχου.

  Για να δημιουργήσετε πολλαπλά αντίγραφα, σύρετε επανειλημμένα μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των αντιγράφων που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση ενός ή περισσότερων στοιχείων ελέγχου

Μπορείτε να μετακινήσετε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου με πολλούς τρόπους.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX με αντικείμενα εργαλείων σχεδίασης ή αντικείμενα εργαλείων SmartArt (όπως Σχήματα και γραφικά SmartArt) στην ίδια επιλογή ομάδας.

Χρησιμοποιώντας το ποντίκι

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από το στοιχείο ελέγχου μέχρι να αλλάξει ο δείκτης σε σταυρό και, στη συνέχεια σύρετε το ή τα επιλεγμένα στοιχεία ελέγχου σε άλλη τοποθεσία.

Χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου ή στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου σε αυξήσεις ενός pixel.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση ενός στοιχείου ελέγχου προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη σειρά σώρευσης αντικειμένων

Τα στοιχεία ελέγχου και άλλα αντικείμενα στον καμβάς σχεδίασης σωρεύονται αυτόματα σε μεμονωμένα επίπεδα καθώς τα προσθέτετε. Μπορείτε να δείτε τη σειρά σώρευσης όταν επικαλύπτονται τα στοιχεία ελέγχου — το επάνω στοιχείο ελέγχου καλύπτει μερικώς τα στοιχεία ελέγχου που βρίσκονται κάτω από αυτό.

Σημείωση: Τα στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX έχουν μια σειρά σώρευσης αντικειμένου που είναι ξεχωριστή και διαφορετική από τη σειρά των εργαλείων σχεδίασης και των αντικειμένων εργαλείων SmartArt, όπως τα Σχήματα και τα γραφικά SmartArt.

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Σειρά και, στη συνέχεια, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου ένα επίπεδο προς τα επάνω στη σειρά σώρευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα πάνω.

  2. Για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου στο πρώτο επίπεδο στη σειρά σώρευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση εμπρός.

  3. Για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου ένα επίπεδο προς τα κάτω στη σειρά σώρευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση προς τα κάτω.

  4. Για να μετακινήσετε το στοιχείο ελέγχου στο τελευταίο επίπεδο στη σειρά σώρευσης, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση πίσω.

Αρχή της σελίδας

Στοίχιση και κατανομή στοιχείων ελέγχου

Σημαντικό: Για να κάνετε τις παρακάτω διαδικασίες, πρέπει να προσθέσετε το μενού του κουμπιού Στοίχιση στην καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Προσθέστε το μενού του κουμπιού " Στοίχιση " από την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

 1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από τη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες εντολές.

 2. Κάτω από το πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

 3. Στη λίστα, επιλέξτε Στοίχιση Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να συνδυάσετε στοιχεία ελέγχου φόρμας και ActiveX με αντικείμενα εργαλείων SmartArt (όπως Σχήματα και SmartArt) στην ίδια επιλογή ομάδας.

Στοιχίστε όλα τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με το πλέγμα ή με σχήματα

Κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να ευθυγραμμίσετε όλα τα αντικείμενα με την επάνω αριστερή γωνία ενός κελιού, στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην Στοίχιση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκράτηση στο πλέγμα Εικόνα κουμπιού .

  Η δυνατότητα "Συγκράτηση σε" λειτουργεί ανεξάρτητα εάν είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες οι γραμμές πλέγματος. Μπορείτε, επίσης, να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου με γραμμές πλέγματος κελιών κρατώντας πατημένο το πλήκτρο ALT, ενώ μετακινείτε ένα στοιχείο ελέγχου ή αντικείμενο.

 • Για να ευθυγραμμίσετε αυτόματα στοιχεία ελέγχου με τα κάθετα και οριζόντια άκρα άλλων σχημάτων, όταν τα μετακινείτε ή τα σχεδιάζετε, στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη Στοίχιση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκράτηση στο σχήμα Εικόνα κουμπιού .

Στοίχιση στοιχείων ελέγχου σύμφωνα με τα άκρα τους

Σημαντικό: Η στοίχιση των στοιχείων ελέγχου μπορεί να τα οδηγήσει να σωρευτούν το ένα επάνω στο άλλο. Βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία ελέγχου έχουν τοποθετηθεί, σε σχέση του ενός με το άλλο, με τον τρόπο που θέλετε πριν εκτελέσετε μια εντολή για τη στοίχισή τους.

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου, στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη Στοίχιση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται πιο επάνω, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση επάνω Εικόνα κουμπιού .

  2. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται πιο κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κάτω Εικόνα κουμπιού .

  3. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται πιο αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση αριστερά Εικόνα κουμπιού .

  4. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου σύμφωνα με το στοιχείο ελέγχου που βρίσκεται πιο δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση δεξιά Εικόνα κουμπιού .

Στοίχιση στοιχείων ελέγχου οριζόντια ή κάθετα

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Για να στοιχίσετε τα στοιχεία ελέγχου, στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη Στοίχιση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να στοιχίσετε στοιχεία ελέγχου οριζόντια διαμέσου των στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση μέσης Εικόνα κουμπιού .

  2. Για να στοιχίσετε στοιχεία ελέγχου κάθετα διαμέσου των στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση κέντρου Εικόνα κουμπιού .

Κατανομή στοιχείων ελέγχου οριζόντια ή κάθετα

 1. Εάν ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου είναι στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε τα ακόλουθα:

  1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη η καρτέλα Προγραμματιστής.

   Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

   1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

   2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Η Κορδέλα είναι στοιχείο του Περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

  2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε το κουμπί Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Επιλέξτε τουλάχιστον τρία στοιχεία ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επιλογή ή ακύρωση επιλογής στοιχείων ελέγχου σε ένα φύλλο εργασίας.

 3. Για κατανομή των στοιχείων ελέγχου, στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη Στοίχιση Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να τοποθετήσετε σε ίση απόσταση μεταξύ τους τα στοιχεία ελέγχου οριζόντια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή οριζόντια Εικόνα κουμπιού .

  2. Για να τοποθετήσετε σε ίση απόσταση μεταξύ τους τα στοιχεία ελέγχου κάθετα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατανομή κάθετα Εικόνα κουμπιού .

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×