Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης μηνυμάτων στο φάκελο "Εισερχόμενα"

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Microsoft Outlook ομάδων αυτόματα στοιχεία κατά ημερομηνία. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας τυπικές διατάξεις ή με τη δημιουργία τη δική σας προσαρμοσμένη ομαδοποίηση. Ενώ που μπορεί να είστε εξοικειωμένοι με τις προεπιλεγμένες ομάδες στα Εισερχόμενά σας, αυτές οι ομάδες εφαρμόζονται επίσης σε άλλους φακέλους αλληλογραφίας.

Οι προεπιλεγμένες ομάδες που εμφανίζονται στο φάκελο "Εισερχόμενα" περιλαμβάνουν σήμερα, χθες, Προηγούμενη εβδομάδα, Προηγούμενος μήνας και παλαιά. Ορισμένες από τις τυπικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες περιλαμβάνουν την ομαδοποίηση σύμφωνα με τις κατηγορίες, μέγεθος, θέμα και σπουδαιότητα.

Αυτόματη ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης στοιχείων

 1. Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε την ομαδοποίηση σε μια διάταξη, στην καρτέλα Προβολή, στην ενότητα " Τακτοποίηση ", κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερες Κουμπί "Περισσότερα" στη συλλογή .

 2. Στη συλλογή "Τακτοποίηση", κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε ομάδες.

Μη αυτόματη ομαδοποίηση στοιχείων ή δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση τρέχουσας προβολής ως νέας προβολής.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα προβολή και κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά.

 5. Καταργήστε το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ομαδοποίηση σύμφωνα με τη ρύθμιση.

 6. Στο πλαίσιο Ομαδοποίηση στοιχείων κατά, κάντε κλικ σε ένα πεδίο για ομαδοποίηση.

  Εάν το πεδίο που θέλετε δεν υπάρχει στο πλαίσιο Ομαδοποίηση στοιχείων κατά, κάντε κλικ σε άλλο σύνολο πεδίων, στο πλαίσιο Επιλογή διαθέσιμων πεδίων από.

 7. Κάντε κλικ στις επιλογές Αύξουσα σειρά ή Φθίνουσα σειρά για τη σειρά ταξινόμησης των επικεφαλίδων ομάδας.

 8. Για να εμφανίσετε το πεδίο σύμφωνα με το οποίο ομαδοποιείτε στοιχεία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πεδίου σε προβολή.

 9. Για να εφαρμόσετε ομαδοποίηση κατά δευτερεύουσες ομάδες, κάντε κλικ σε ένα πεδίο, στο πλαίσιο Έπειτα κατά.

 10. Στη λίστα Ανάπτυξη/σύμπτυξη προεπιλογών, κάντε κλικ στην προεπιλεγμένη ρύθμιση που αφορά τον τρόπο εμφάνισης των ομάδων στην προβολή.

Αφού κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, εμφανίστε ή αποκρύψτε στοιχεία σε μια ομάδα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη εικόνα κουμπιού ή Σύμπτυξη εικόνα κουμπιού .

Μη αυτόματη κατάργηση ομαδοποίησης στοιχείων

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Τρέχουσα προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις προβολής.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά.

 3. Στο πλαίσιο Ομαδοποίηση κατά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ομαδοποίηση σύμφωνα με την τακτοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης στοιχείων

 • Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε γρήγορα μια ομαδοποίηση σε μια ρύθμιση, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τακτοποίηση κατά και κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε ομάδες.

Μη αυτόματη ομαδοποίηση στοιχείων ή δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά.

 3. Καταργήστε το σημάδι επιλογής από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ομαδοποίηση σύμφωνα με τη ρύθμιση.

 4. Στο πλαίσιο Ομαδοποίηση στοιχείων κατά, κάντε κλικ σε ένα πεδίο για ομαδοποίηση.

  Εάν το πεδίο που θέλετε δεν υπάρχει στο πλαίσιο Ομαδοποίηση στοιχείων κατά, κάντε κλικ σε άλλο σύνολο πεδίων, στο πλαίσιο Επιλογή διαθέσιμων πεδίων από.

 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Αύξουσα σειρά ή Φθίνουσα σειρά για τη σειρά ταξινόμησης των επικεφαλίδων ομάδας.

 6. Για να εμφανίσετε το πεδίο σύμφωνα με το οποίο ομαδοποιείτε στοιχεία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση πεδίου σε προβολή.

 7. Για να εφαρμόσετε ομαδοποίηση κατά δευτερεύουσες ομάδες, κάντε κλικ σε ένα πεδίο, στο πλαίσιο Έπειτα κατά.

 8. Στη λίστα Ανάπτυξη/σύμπτυξη προεπιλογών, κάντε κλικ στην προεπιλεγμένη ρύθμιση που αφορά τον τρόπο εμφάνισης των ομάδων στην προβολή.

Αφού κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, εμφανίστε ή αποκρύψτε στοιχεία σε μια ομάδα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη εικόνα κουμπιού ή Σύμπτυξη εικόνα κουμπιού .

Μη αυτόματη κατάργηση ομαδοποίησης στοιχείων

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση κατά.

 3. Στο πλαίσιο Ομαδοποίηση στοιχείων κατά, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

Απενεργοποίηση της δυνατότητας ομαδοποίησης

 • Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε ομάδες.

  Εάν είναι επιλεγμένο το στοιχείο Εμφάνιση σε ομάδες, τότε η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη. Εάν το στοιχείο Εμφάνιση σε ομάδες δεν είναι επιλεγμένο, τότε η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×