Ομάδες Kaizala

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Kaizala, μπορείτε να στείλετε άμεσα μηνύματα, εικόνες, έγγραφα σε άλλους χρήστες του Kaizala. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε Kaizala ενέργειες, όπως ψηφοφοριών και έρευνες και να στείλετε ένα μεμονωμένο χρήστη ή μια ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες Kaizala και να προσθέσετε χρήστες σε ομάδες, μεμονωμένα ή μαζικά. Οι ομάδες μπορεί να δημιουργηθεί από την εφαρμογή για κινητές συσκευές ή μέσω της πύλης διαχείρισης Kaizala. Μαζική δημιουργία και τη δυνατότητα διαχείρισης είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της πύλης διαχείρισης Kaizala.

Δείτε τους χρήστες Kaizala για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη χρηστών σε ομάδες Kaizala.

Ομάδες Kaizala

Υπάρχουν δύο τύπο Kaizala ομάδες:

Στιγμιότυπο οθόνης: Προβολή ομάδων εταιρεία Kaizala
 • Ομάδες Kaizala εταιρείας Αυτές οι ομάδες που ανήκουν στην εταιρεία σας και δημιουργούνται στην πύλη διαχείρισης του Kaizala. Εάν αυτές οι ομάδες Kaizala δημιουργήθηκαν έως την εφαρμογή για κινητές συσκευές, το διαχειριστές ομάδας μπορούν να συνδεθούν τους με την εταιρεία μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις ή από τις ομάδες ιδιωτικό καρτέλα Kaizala διαχειριστές ομάδας μπορούν να διαχειρίζονται τις ομάδες που βρίσκονται οι διαχειριστές του. Καθολικοί διαχειριστές του Office 365 θα έχουν πρόσβαση και δυνατότητα να διαχειρίζεστε όλες τις ομάδες εταιρείας, ακόμα και αν δεν είναι ένα μέλος ή το διαχειριστή της ομάδας Kaizala.

 • Ομάδες ιδιωτικό Kaizala Αυτές είναι οι ομάδες που δεν είναι συνδεδεμένα με εταιρείας και δημιουργούνται στο την κινητή app. Kaizala δεν είναι δυνατό να γίνεται η διαχείριση του ιδιωτικού ομάδες στην πύλη διαχείρισης του Kaizala. Μόνο τα μέλη της ομάδας Kaizala και οι διαχειριστές των ομάδων Kaizala να προβάλετε ή να διαχειριστείτε τις ομάδες του ιδιωτικό. Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτές τις ομάδες, ο διαχειριστής ομάδας Kaizala πρέπει να τις συνδέσετε με μια ομάδα του οργανισμού.

Δημιουργία Kaizala ομάδων

Ακολουθήστε τα βήματα για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα Kaizala.

 • Στην πύλη διαχείρισης Kaizala, από την αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε ομάδεςκαι, στη συνέχεια, Δημιουργία ομάδας, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας και κάντε κλικ ή πατήστε Δημιουργία.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Πληκτρολογήστε το όνομα για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα Kaizala
 • Στην καρτέλα χρήστες , βεβαιωθείτε ότι οι αριθμοί τηλεφώνου είναι η σωστή περιοχή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε χρήστη που θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν την ομάδα Kaizala ή να εισαγάγετε μια λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου διαχωρισμένες με κόμματα στο πλαίσιο κειμένου. Στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε Προσθήκη χρηστών. Για παράδειγμα, για να προσθέσετε χρήστες 3, εισαγάγετε: 99885544, 99885543, 99885542.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Προσθήκη χρηστών σε ομάδες Kaizala

Αφού προσθέσετε τους χρήστες σε ομάδες Kaizala, μπορείτε τώρα να ξεκινήσετε αποστολή έρευνες, ψηφοφορίες και άλλες ενέργειες σε κινητές συσκευές app. ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας ενέργειας Kaizala για περισσότερες λεπτομέρειες.

Προσθήκη πολλών αριθμών τηλεφώνου χρήστη σε μια ομάδα Kaizala

Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες χωρίς τη χρήση της λίστας τιμές διαχωρισμένες με κόμμα, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς χρήστες, χρησιμοποιώντας τη μαζική αποστολή. Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων:

 • Αντιστοίχιση χρήστη ομάδας Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχείο προτύπου CSV για να εισαγάγετε το όνομα της ομάδας, οι αριθμοί τηλεφώνου των χρηστών και τύπος χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές ομάδες κάθε φορά. Το αρχείο CSV προτύπου περιέχει τις οδηγίες και παραδείγματα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη συμπλήρωση και την αποστολή του αρχείου. Αυτό το αρχείο είναι υποχρεωτικό και πρέπει να αποσταλεί πριν να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

 • Αντιστοίχιση γονική του ομάδα Χρησιμοποιήστε αυτό το αρχείο προτύπου CSV για να ορίσετε την ιεραρχία ομάδας. Όνομα της γονικής ομάδας και το όνομα ομάδας παιδιού μπορεί να παρέχεται στη λίστα ρύθμισης των ομάδων ανά απαιτείται εταιρείας δομή. Αυτό το αρχείο είναι προαιρετικό. Εάν δεν υπάρχει το αντίστοιχο όνομα της ομάδας στο αρχείο CSV του προτύπου, λαμβάνονται υπόψη αυτές τις ομάδες στο αρχείο αντιστοίχισης γονική ομάδα.

Στιγμιότυπο οθόνης: Μαζική Προσθήκη χρηστών στο Kaizala

Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις ομάδες και οι χρήστες όλα ταυτόχρονα από το υπολογιστικό φύλλο του Excel ή άλλο αρχείο που έχει αποθηκευτεί σε μορφή CSV. Δεν είστε βέβαιοι ποια μορφή CSV είναι;

 1. Κάντε κλικ ή πατήστε ομάδων, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ή πατήστε Μαζική αποστολή χρηστών.

 2. Στη σελίδα Μαζική αποστολή χρηστών , κάντε λήψη του αρχείου προτύπου Αντιστοίχισης ομάδα χρήστη CSV και ακολουθήστε τα βήματα για να προσθέσετε τις ομάδες και αριθμών τηλεφώνου χρήστη. Εάν θέλετε να ορίζουν ιεραρχία ομάδας, κάντε λήψη και χρησιμοποιήστε το αρχείο προτύπου Γονική ομάδα αντιστοίχιση CSV. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μια θέση που θα θυμάστε.

 3. Αφού αποθηκεύσετε το αρχείο, στη σελίδα Μαζική αποστολή χρηστών , επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε παραπάνω και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Σημείωση: Εάν υπάρχουν προβλήματα με το αρχείο, το πρόβλημα εμφανίζεται στον πίνακα. Κάντε κλικ στη σύνδεση της σήμανσης χρόνου εργασίας για να δείτε τα λεπτομερή αρχεία καταγραφής.

 4. Εάν δεν υπάρχουν προβλήματα με το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή για να αποστείλετε τα στοιχεία σας ομάδων και χρηστών.

Προσθέστε ένα υποσύνολο Kaizala

 1. Στην πύλη διαχείρισης Kaizala, από την αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε ομάδεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ ή πατήστε Προσθήκη ομάδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Προσθήκη μιας ομάδας δευτερευόντων Kaizala σε μια γονική ομάδα

Κατάργηση δευτερεύουσες ομάδας

 1. Στην πύλη διαχείρισης Kaizala, από την αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε ομάδεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε μια ομάδα από την αναπτυσσόμενη λίστα και κάντε κλικ ή πατήστε Κατάργηση.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Προσθήκη μιας ομάδας δευτερευόντων Kaizala σε μια γονική ομάδα

Εξαγωγή πληροφοριών του Kaizala ομάδες

Μπορείτε να εξαγάγετε όλες τις πληροφορίες ομάδες Kaizala σε ένα αρχείο CSV.

 • Στην πύλη διαχείρισης Kaizala, από την αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε ομάδεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Μαζική αποστολή χρηστών.

 • Κάντε κλικ ή πατήστε Εξαγωγή υπάρχουσες ομάδες.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες ομάδων και χρηστών από ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel ή άλλη εφαρμογή που μπορεί να ανοίξει αρχεία CSV. Δεν είστε βέβαιοι ποια μορφή CSV είναι;

Αντιμετώπιση προβλημάτων Kaizala ομάδες

Διαβάστε αυτήν την ενότητα για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση προβλημάτων ομάδες που αντιμετωπίζετε στο Kaizala.

Για κάθε δραστηριότητα αποστολή μαζικής, υπάρχει μια μοναδική εργασίας που λαμβάνει δημιουργήσει. Από την αρχική σελίδα Kaizala, μεταβείτε σε ομάδες, Μαζική αποστολή χρηστών για την προβολή ιστορικού εργασίες μαζική αποστολή. Βρείτε την εργασία που αντιμετωπίζετε προβλήματα και κάντε κλικ στο όνομα του έργου για να δείτε εάν υπάρχει τυχόν σφάλματα. Διαβάστε το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων για να εντοπίσετε σφάλματα. Διόρθωση των σφαλμάτων και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να επαναλάβετε την εκτέλεση ξανά η μαζική αποστολή.

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείται μια ομάδα από την εφαρμογή για κινητές συσκευές, δημιουργείται ως ιδιωτική ομάδα. Μπορείτε να τη μετατρέψετε σε μια ομάδα εταιρείας από τη σελίδα ρυθμίσεων στην πύλη διαχείρισης του Kaizala. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε μια ομάδα εταιρεία σε μια ιδιωτική ομάδα, αλλά δεν μπορείτε να μετατρέψετε μια ιδιωτική ομάδα σε ομάδα εταιρεία ή το αντίστροφο από την εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Αυτό οφείλεται στη σχεδίαση. Οι διαχειριστές εταιρείας Kaizala να δείτε μόνο τις ομάδες εταιρείας. Δεν μπορείτε να δείτε άλλες ομάδες ιδιωτικό, εκτός εάν είστε μέλος ή το διαχειριστή της ομάδας.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×