Οι χρήστες Kaizala

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Να μπορέσετε να στείλετε άμεσα μηνύματα, εικόνες, έγγραφα και το πρόγραμμα εγκατάστασης μια νέα ψηφοφορία ή έρευνας, θα πρέπει να δημιουργήσετε Kaizala χρήστες. Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες μεμονωμένα ή μαζικά. Για τη Διαχείριση χρηστών σε ομάδες, ανατρέξτε στο θέμα Kaizala ομάδες.

Δείτε όλους τους χρήστες σε μια εταιρεία

Στην πύλη διαχείρισης Kaizala, από την αριστερή γραμμή περιήγησης, επιλέξτε τους χρήστες. Θα δείτε μια λίστα όλων των χρηστών που έχουν πρόσβαση στον οργανισμό σας. Αυτή η λίστα περιέχει όλους τους χρήστες που έχουν έχουν είτε:

 • που έχουν αποσταλεί απευθείας από τη διαδικασία Αποστολή χρήστη ή να είστε μέλος ομάδων εταιρεία αντιστοίχισης για την εταιρεία σας.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έως 4 στήλες που μπορεί να εμφανίζεται για κάθε χρήστη, κάνοντας κλικ στα περισσότερα > Επιλογή στηλών.

Στιγμιότυπο οθόνης: Προσθήκη αριθμού τηλεφώνου Kaizala χρήστη

Διαχειριστές εταιρείας Kaizala να ορίσετε και να διαχειριστείτε χαρακτηριστικά χρήστη για τον οργανισμό. Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένα χρήστη χαρακτηριστικά (Αναγνωριστικό εργαζόμενου manager, κλπ) στην πύλη διαχείρισης του Kaizala που διευκολύνει τους διαχειριστές και άλλοι χρήστες για τον προσδιορισμό ενός χρήστη.

Ρύθμιση του χαρακτηριστικά για όλους τους χρήστες στην εταιρεία

 • Κάντε κλικ ή πατήστε χρηστών > περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή χαρακτηριστικών από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 • Για να προσθέσετε ένα νέο χαρακτηριστικό, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη νέου και, στη συνέχεια, επιλέξτε από μια ποικιλία προκαθορισμένες προτεινόμενες χαρακτηριστικά ή προσθέστε μια νέα ιδιότητα.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Αλλαγή χαρακτηριστικών σε χρήστες Kaizala, όπως το όνομα, τηλέφωνο αριθμός και εργασία τίτλου.
  • Για ένα στοιχείο επιλεγεί από το προτεινόμενο χαρακτηριστικά, μπορείτε να επιλέξετε αν μια ιδιότητα είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό για τους χρήστες για να εισαγάγετε δεδομένα.

  • Για ένα προσαρμοσμένο χαρακτηριστικό, μπορείτε να, πληκτρολογήστε το όνομα του χαρακτηριστικού, επιλέξτε τον τύπο του χαρακτηριστικού (συμβολοσειρά, αριθμός, Ναι/Όχι και ημερομηνίας/ώρας), και επιλέξτε είτε το χαρακτηριστικό είναι υποχρεωτικό ή προαιρετικό για τους χρήστες για να εισαγάγετε δεδομένα.

  • Μόλις κάνατε αλλαγές στο χαρακτηριστικό, κάντε κλικ στην επιλογή + για να το προσθέσετε στη λίστα, ή για να την καταργήσετε

  • Μπορείτε να προσθέσετε πολλές χαρακτηριστικά ταυτόχρονα.

 • Αφού έχετε ολοκληρωθεί η λίστα των χαρακτηριστικών, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να προσθέσετε τις νέες αλλαγές στη λίστα χαρακτηριστικών της εταιρείας.

Προσθέστε μαζικά χρήστες στον οργανισμό σας

Εάν θέλετε να προσθέσετε πολλούς χρήστες χωρίς τη χρήση της λίστας τιμές διαχωρισμένες με κόμμα, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς χρήστες, χρησιμοποιώντας τη μαζική αποστολή.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες > Προσθήκη χρηστώνκαι επιλέξτε Εισαγωγή πολλών χρηστών.

 • Στη σελίδα Εισαγωγή πολλών χρηστών , κάντε λήψη του προτύπου CSV. Δεν είστε βέβαιοι ποια μορφή CSV είναι;.

 • Ακολουθήστε το πρότυπο για να προσθέσετε τους χρήστες σας και τους αριθμούς τηλεφώνου σε Kaizala. Αποθηκεύστε το αρχείο σε μορφή .csv.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο, επιλέξτε το αρχείο που αποθηκεύσατε παραπάνω και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Μαζική Προσθήκη χρηστών στο Kaizala
 • Στη σελίδα Αποστολή ιστορικού χρήστες , μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της το απεσταλμένο αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να λάβετε την πιο πρόσφατη κατάσταση. Αν η κατάσταση είναι ολοκληρώθηκε μπορείτε να βρείτε τη λίστα ενημερωμένο χρήστη στη σελίδα χρήστες.

Σημείωση: Μπορείτε να ενημερώσετε τις πληροφορίες για έναν υπάρχοντα χρήστη με την εκ νέου αποστολή του αρχείου ενημερωμένα δεδομένα για το χρήστη.

Βρείτε το ιστορικό όλων των λειτουργιών αποστολής χρήστη

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες > Προσθήκη χρηστώνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Προβολή ιστορικού εισαγωγής από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Σελίδα ιστορικού εισαγωγής Kaizala
 • Στη σελίδα Προβολή ιστορικού εισαγωγής , μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις λειτουργίες αποστολής χρήστη. Κάθε στοιχείο της λίστας περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Όνομα αρχείου

  • Που έχουν αποσταλεί από

  • Ημερομηνία - χρονικής σήμανσης όταν το αρχείο στάλθηκε

  • Το απεσταλμένο αρχείο κατάστασης . Αυτό μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω τιμές:

   • Επεξεργασία - το αρχείο έχει αποσταλεί για επεξεργασία και δεν έχει αποσταλεί ακόμα.

   • Ολοκληρώθηκε - το αρχείο έχει είτε αποστολή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ή έχει αποσταλεί μερικώς λόγω ορισμένα σφάλματα.

   • Απέτυχε - το αρχείο δεν έχει δεν έχουν αποσταλεί με επιτυχία. Κάντε λήψη του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων για την αποστολή για να δείτε προβλήματα.

  • Λήψη - κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στοιχεία λήψης του αρχικού απεσταλμένου αρχείου.

Εξαγωγή δεδομένων των χρηστών για την εταιρεία σας

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες > Εξαγωγή χρηστώνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία νέας αίτησης.

  Στιγμιότυπο οθόνης: Δημιουργήστε μια νέα πρόσκληση σε για να εξαγάγετε χρήστες Kaizala
 • Στη σελίδα Ιστορικού εξαγωγή , μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησης εξαγωγής. Κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση για να λάβετε την πιο πρόσφατη κατάσταση. Εάν η κατάσταση έχει ολοκληρωθεί μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείου που ζητήθηκε, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο "Λήψη" δίπλα από τη συγκεκριμένη αίτηση

Βρείτε το ιστορικό όλων των χρηστών εξαγωγή λειτουργίας

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστες > Εξαγωγή χρηστών και επιλέξτε Προβολή ιστορικού εξαγωγή.

 • Στη σελίδα Ιστορικού εξαγωγή , μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις λειτουργίες αποστολής χρήστη. Κάθε στοιχείο της λίστας έχει τις εξής πληροφορίες

  Στιγμιότυπο οθόνης: Kaizala εξαγωγή ιστορικό σελίδας
  • Όνομα αρχείου

  • Έχει εξαχθεί από

  • Ημερομηνία - χρονικής σήμανσης όταν το αρχείο στάλθηκε

  • Κατάσταση του εξαγόμενου αρχείου. Αυτό μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω τιμές:

   • Σε ουρά - την αίτηση έχει γίνει στην ουρά.

   • Ολοκληρώθηκε - το αρχείο έχει είτε εξαγωγή ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ή έχει εξαχθεί μερικώς λόγω ορισμένα σφάλματα.

   • Απέτυχε - το αρχείο δεν έχει εξαχθεί με επιτυχία. Κάντε λήψη του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων για την αποστολή για να δείτε προβλήματα.

  • Λήψη - κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στοιχεία λήψης του αρχείου εξαγωγής ζητήθηκε.

Βρείτε μια λεπτομερή προβολή του προφίλ χρήστη στην εταιρεία

Για να βρείτε μια λεπτομερή προβολή του προφίλ χρήστη:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρήστη από τη λίστα χρηστών για την εταιρεία σας.

 • Κάντε κλικ στον αριθμό τηλεφώνου για τον συγκεκριμένο χρήστη για να δείτε μια λεπτομερή προβολή.

Κατάργηση χρήστη από μια ομάδα Kaizala

 • Κάντε κλικ στην επιλογή χρήστεςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρήστη από τη λίστα χρηστών για την εταιρεία σας.

 • Κάντε κλικ στον αριθμό τηλεφώνου για τον συγκεκριμένο χρήστη για να δείτε μια λεπτομερή προβολή.

 • Στη σελίδα λεπτομέρειες για το χρήστη, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Διαγραφή , ο χρήστης θα καταργηθεί από την εταιρεία. Μόλις διαγράψετε ένα χρήστη, αυτές καταργούνται από όλες τις εταιρικές ομάδες στην Kaizala. Όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων, Kaizala ενέργειες και συνημμένων για αυτές τις ομάδες θα διαγραφούν από τη συσκευή σας.

Ρόλοι χρήστη Kaizala

Υπάρχουν 3 διαφορετικούς ρόλους χρήστη στο Kaizala. Ακολουθούν οι διαθέσιμες ρόλοι και ποια άτομα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά να κάνετε.

Ρόλος

Τι μπορεί να κάνει στο Office 365

Διαχειριστής εταιρείας Kaizala

Διαχειριστής εταιρείας Kaizala είναι ένας χρήστης που μπορούν να διαχειρίζονται Kaizala για την εταιρεία σας. Ο ρόλος του Office 365 ενσωματωμένα, Καθολικός διαχειριστής είναι ισοδύναμο με το διαχειριστή του Kaizala εταιρείας. Καθολικοί διαχειριστές του Office 365, θα έχουν πρόσβαση και δυνατότητα να διαχειρίζεστε όλα εταιρεία ομαδοποιεί ακόμα και όταν δεν είναι μέλη απευθείας ή διαχειριστές της ομάδας.

Διαχειριστή ομάδας Kaizala

Διαχειριστής ομάδας Kaizala είναι ένα μέλος ομάδας Kaizala με ειδική δικαιώματα. Σε αντίθεση με διαχειριστής εταιρείας, να χρειαστεί να είστε διαχειριστής της ομάδας αυτές χειρισμός. Όλες οι ενέργειες που ένας διαχειριστής εταιρείας μπορεί να μπορούν να εκτελούν οι διαχειριστές ομάδας, αλλά μόνο στις ομάδες ρητά πραγματοποιούνται διαχειριστής.

Μέλος

Ένας χρήστης Kaizala με ειδική χωρίς δικαιώματα. Μπορούν να πάρουν μόνο τμήμα σε 1:1 και ομάδα επικοινωνίας και προβολή χαρακτηριστικών τις δικές τους ομάδες και συνομιλίες. Δεν μπορούν να προσθέσετε ή να καταργήσετε άλλα μέλη από την ομάδα.

Τι να κάνετε τους ρόλους χρήστη Kaizala;

Δυνατότητα πρόσβασης

Διαχείριση οργανισμού Kaizala

Ο διαχειριστής ομάδας

Μέλος

Προσθήκη ή κατάργηση χρηστών

Διαχείριση όλους τους χρήστες της εταιρείας

Διαχείριση χρηστών για τις ομάδες με δικαιώματα διαχειριστή ομάδας απευθείας

Μη διαθέσιμος

Προβολή ομάδων

Όλες τις ομάδες εταιρείας

Ο κάτοχος του οργανισμού ομάδες με το ρόλο διαχειριστή

Ο κάτοχος του οργανισμού ομάδες με το ρόλο του μέλους

Προβολή ομάδων

Όλες οι ομάδες εταιρεία στην ιεραρχία

Όλες οι ομάδες εταιρεία στην ιεραρχία

Όλες οι ομάδες εταιρεία στην ιεραρχία

Προσθήκη ή κατάργηση χρηστών από τις ομάδες

Όλες τις ομάδες εταιρείας

Κάτοχος ομάδες με δικαιώματα διαχειριστή ομάδας απευθείας

Μη διαθέσιμος

Προβολή γραμμών σύνδεσης

Αυτο- Δημιουργία ή όλα connecters στο οργανόγραμμα

Αυτο- Δημιουργία ή όλα connecters στο οργανόγραμμα

Αυτο- Δημιουργία ή όλα connecters στο οργανόγραμμα

Δημοσίευση ή κατάργηση δημοσίευσης γραμμών σύνδεσης

Σε όλες τις ομάδες εταιρείας

Σε ομάδες δικό εταιρεία με το ρόλο διαχειριστή

Μη διαθέσιμος

Προβολή ενεργειών

Αυτο- Δημιουργία ή όλες οι ενέργειες στο οργανόγραμμα

Αυτο- Δημιουργία ή όλες οι ενέργειες στο οργανόγραμμα

Αυτο- Δημιουργία ή όλες οι ενέργειες στο οργανόγραμμα

Δημοσίευση ή κατάργηση δημοσίευσης ενέργειες

Σε όλες τις ομάδες εταιρείας

Σε ομάδες δικό εταιρεία με το ρόλο διαχειριστή

Μη διαθέσιμος

Προβολή αναφορών

Αναφορές για όλες τις ομάδες εταιρείας

Αναφορές για όλες τις ομάδες εταιρεία με δικαιώματα διαχειριστή απευθείας

Μη διαθέσιμος

Διαχείριση ομάδων στην εταιρεία αντιστοίχιση (στη σελίδα "Ρυθμίσεις")

Όλες τις ομάδες εταιρείας

Όλες οι ομάδες με δικαιώματα διαχειριστή απευθείας

Μη διαθέσιμος

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×