Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία

Αυτός είναι ο "Οδηγός επιβίωσης για την παρουσία". Περιέχει βασικές πληροφορίες που χρειάζεστε για να κατανοήσετε την παρουσία, τον τρόπο που λειτουργεί και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προς όφελός σας για την επικοινωνία με άλλα άτομα, ώστε να επιτρέπετε σε άλλα άτομα να σας βλέπουν και να ελέγχετε τις διακοπές, ώστε να είστε πιο παραγωγικοί.

Σε αυτό το θέμα

Επισκόπηση παρουσίας

Οι κορυφαίοι πέντε τρόποι αξιοποίησης της παρουσίας

Τι σημαίνουν τα κουμπιά της παρουσίας;

Τι είναι όλα τα χαρακτηριστικά της παρουσίας που περιγράφουν μια επαφή;

Τρόπος μη αυτόματης αλλαγής των πληροφοριών παρουσίας

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει του ημερολογίου του Outlook

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει της δραστηριότητάς σας

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει της μη δραστηριότητάς σας

Τρόπος ελέγχου της παρουσίας για να είναι ορατή σε κάποια άτομα και αόρατη σε κάποια άλλα

Τρόπος εμφάνισης των πληροφοριών παρουσίας σε άλλα άτομα, βάσει των επιπέδων πρόσβασης

Επισκόπηση παρουσίας

Η παρουσία ενός ατόμου καθορίζεται από μια συλλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν την κατάσταση, τη δραστηριότητα, τη θέση και την πρόθεση ενός ατόμου για επικοινωνία, καθώς και τις πληροφορίες επικοινωνίας. Οι πληροφορίες παρουσίας σάς βοηθούν να επικοινωνείτε με άλλα άτομα και βοηθούν τα άλλα άτομα να επικοινωνούν μαζί σας.

Η παρουσία ενός ατόμου προσδιορίζεται από μια συλλογή χαρακτηριστικών.

Ο Office Communicator παρέχει ένα πλήρες σετ χαρακτηριστικών προσωπικής παρουσίας που μπορείτε να προσαρμόσετε και να κάνετε διαθέσιμα σε άλλες επαφές, για να τις βοηθήσετε να επικοινωνήσουν μαζί σας. Κάποια χαρακτηριστικά παρουσίας που μπορείτε να ρυθμίσετε περιλαμβάνουν την κατάσταση της παρουσίας, τη θέση, την προσωπική σημείωση και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν κατάσταση παρουσίας, τοποθεσία, σημείωση και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Για να εισαγάγετε τους αριθμούς τηλεφώνου, κάντε κλικ στο κουμπί Μενού και στη συνέχεια στις καρτέλες Εργαλεία > Επιλογές > Τηλέφωνα.

Οι πληροφορίες παρουσίας παρέχουν το περιβάλλον μιας επαφής και σάς βοηθούν να αποφασίσετε τον βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας με την επαφή. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να συζητήσετε μια πρόταση με κάποιον συνεργάτη σας. Κοιτάζετε την κατάσταση του συνεργάτη στη λίστα επαφών και βλέπετε ότι είναι διαθέσιμος. Θα μπορούσατε να περπατήσετε μέχρι το γραφείο του και να μιλήσετε πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά βλέπετε ότι η ένδειξη θέσης του ατόμου και η προσωπική σημείωση υποδεικνύει ότι το άτομο εργάζεται στο σπίτι και αποφασίζετε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στην επαφή.

Ο Communicator εμφανίζει διάφορες πληροφορίες για κάθε επαφή και έτσι μπορείτε να βλέπετε το περιβάλλον των επαφών - αν είναι διαθέσιμες, αν είναι σε σύσκεψη, αν είναι ελεύθερες σε μια ώρα, αν εργάζονται στο σπίτι - και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το περιβάλλον για να λάβετε μια απόφαση σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας με την επαφή. Για παράδειγμα, αν η επαφή βρίσκεται σε σύσκεψη και έχετε επείγοντα θέματα να συζητήσετε μπορείτε να στείλετε ένα άμεσο μήνυμα στην επαφή.

Το Communicator εμφανίζει διάφορα τμήματα πληροφοριών σχετικά με κάθε επαφή.

Αρχή της σελίδας

Οι κορυφαίοι πέντε τρόποι αξιοποίησης της παρουσίας

 • Μπορείτε να καθορίσετε αν μια επαφή είναι διαθέσιμη, ώστε να μπορείτε να λάβετε μια άμεση απάντηση.

 • Μπορείτε να καθορίζετε την κατάσταση ενός ατόμου ("Διαθέσιμος", "Απασχολημένος" ή "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή"), ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε τον βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας.

 • Μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα πρόσθετες πληροφορίες επαφής, όπως είναι το κινητό τηλέφωνο ή κάποιο άλλο τηλέφωνο.

 • Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες διαθεσιμότητας μιας επαφής, ώστε να γνωρίζετε πότε είναι διαθέσιμη.

 • Μπορείτε να ορίζετε την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε" για να ελέγχετε τις διακοπές και να εκτελούνται οι εργασίες.

Αρχή της σελίδας

Τι σημαίνουν τα κουμπιά της παρουσίας;

Όλες οι επαφές έχουν ένα κουμπί παρουσίας που αναπαριστά την κατάσταση της επαφής. Το κουμπί παρουσίας μιας επαφής αλλάζει χρώμα βάσει πολλών συντελεστών, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Κουμπί παρουσίας

Κείμενο κατάστασης

Περιγραφή

Διαθέσιμος

Διαθέσιμος

Η επαφή είναι συνδεδεμένη και μπορεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οριστεί μη αυτόματα από τον χρήστη.

Απασχολημένος

Απασχολημένος
Σε κλήση
Σε διάσκεψη
Σε σύσκεψη

Η επαφή είναι διαθέσιμη, αλλά βρίσκεται σε άλλη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σε κλήση    Η επαφή βρίσκεται σε συνομιλία τηλεφώνου, φωνής ή βίντεο.

 • Σε διάσκεψη     Η επαφή βρίσκεται σε συνομιλία με πολλούς συμμετέχοντες με κοινή χρήση τηλεφώνου, φωνής ή βίντεο.

 • Σε σύσκεψη     Το ημερολόγιο του Office Outlook εμφανίζει ότι η επαφή έχει προγραμματισμένη σύσκεψη.


Αυτό το επίπεδο παρουσίας μπορεί να οριστεί μη αυτόματα από τον χρήστη.

Μην ενοχλείτε

Μην ενοχλείτε

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται, όταν η επαφή σάς έχει εκχωρήσει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης από Ομάδα και υπάρχει η ακόλουθη συνθήκη:

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε Μην ενοχλείτε.

Μόνο επείγουσες διακοπές

Διακοπές μόνο για επείγοντα θέματα

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται αν η επαφή σάς έχει εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης "Ομάδα" και ισχύει η ακόλουθη συνθήκη:

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε Μην ενοχλείτε.

Απουσιάζω

Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή
Εκτός γραφείου

Η επαφή είναι πιθανώς μη διαθέσιμη. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους:

 • Ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει αδρανής για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας —15 λεπτά από προεπιλογή.

  Σημείωση: Από προεπιλογή, η μετάβαση από "Διαθέσιμος" σε "Ανενεργός" πραγματοποιείται μετά από πέντε λεπτά. Στη συνέχεια μετά από άλλα 15 λεπτά, η κατάσταση αλλάζει σε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" εάν εξακολουθεί να μην πραγματοποιείται καμία δραστηριότητα στον υπολογιστή.

 • Το ημερολόγιο του Office Outlook ή ο "Βοηθός Εκτός Γραφείου" υποδεικνύουν ότι η επαφή είναι εκτός γραφείου.

 • Η επαφή είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Μόλις εντοπιστεί δραστηριότητα στον υπολογιστή της επαφής, ο Communicator 2007 επαναφέρει αυτόματα την κατάσταση της παρουσίας στην κατάλληλη ρύθμιση.

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή".

Ανενεργό

Ανενεργός

Αυτή η επαφή ενδέχεται να είναι διαθέσιμη, αλλά ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει αδρανής για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας —πέντε λεπτά από προεπιλογή. Σε αυτήν την κατάσταση, η επαφή είναι συνδεδεμένη και βρίσκεται σε μετάβαση από την κατάσταση "Διαθέσιμος", όπως υποδεικνύεται από το μισό πράσινο/μισό κίτρινο κουμπί. Αυτή η κατάσταση ορίζεται από τον Communicator.

Απασχολημένος (ανενεργός)

Απασχολημένος (Ανενεργός)

Αυτή η επαφή βρίσκεται σε σύσκεψη ή είναι προγραμματισμένη να είναι σε σύσκεψη (όπως υποδεικνύεται στο ημερολόγιο του Outlook), αλλά ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει ανενεργός για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας —πέντε λεπτά από προεπιλογή. Αυτή η κατάσταση ορίζεται από τον Communicator.

Εκτός σύνδεσης

Εκτός σύνδεσης

Η επαφή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους:

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε "Εμφάνιση εκτός σύνδεσης". (Η "Εμφάνιση εκτός σύνδεσης" δεν είναι διαθέσιμη από προεπιλογή. Ο διαχειριστής του συστήματος πρέπει να την ενεργοποιήσει για έναν οργανισμό που χρησιμοποιεί την πολιτική ομάδας: EnableAppearOffline.)

 • Ο Communicator δεν εκτελείται στον υπολογιστή της επαφής ή η επαφή δεν έχει εισέλθει.

 • Η επαφή σας έχει αποκλείσει από το να βλέπετε την κατάσταση της παρουσίας της.

Άγνωστη παρουσία

Άγνωστη παρουσία

Ο Communicator δεν μπορεί να καθορίσει την κατάσταση της επαφής. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται συνήθως επειδή η κατάσταση παρουσίας της επαφής είναι αποθηκευμένη σε άλλο σύστημα υπολογιστή, όπως σε έναν οργανισμό που δεν είναι εξωτερικός συνεργάτης.

Αποκλείστηκε

Αποκλεισμένος

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται στη λίστα επαφών δίπλα από το όνομα επαφής που έχετε αποκλείσει. Στο άτομο που έχετε αποκλείσει εμφανίζεστε ως εκτός σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι όλα τα χαρακτηριστικά της παρουσίας που περιγράφουν μια επαφή;

Οι πληροφορίες παρουσίας περιλαμβάνουν διάφορα σετ χαρακτηριστικών που περιγράφουν τη διαθεσιμότητα, την δραστηριότητα, τις πληροφορίες επαφής, το πρόγραμμα, τη θέση και τις σημειώσεις, καθώς και τις επιλογές "Προσωπικό" και "Εκτός γραφείου". Στον παρακάτω πίνακα παρέχεται μια πλήρης λίστα των χαρακτηριστικών παρουσίας του Communicator. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά πληροφοριών παρουσίας, ενώ στη δεξιά πλευρά του πίνακα παρουσιάζεται το αν το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο για ένα συγκεκριμένο επίπεδο πρόσβασης και αυτό το θέμα περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες πιο κάτω.

Πληροφορίες παρουσίας

Αποκλεισμός

Δημόσιο

Εταιρεία

Ομάδα

Προσωπικό

Παρουσία εκτός σύνδεσης

Παρουσία

Όνομα εμφάνισης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τίτλος *

Τηλέφωνο εργασίας *

Κινητό τηλέφωνο *

Τηλέφωνο οικίας *

Άλλο τηλέφωνο

Εταιρεία *

Γραφείο *

Διεύθυνση εργασίας *

Τοποθεσία κοινόχρηστου σημείου *

Θέση σύσκεψης

Θέμα σύσκεψης

Διαθεσιμότητα

Εργάσιμες ώρες

Θέση τερματικού σημείου

Σημειώσεις (σημείωση "Εκτός γραφείου")

Σημειώσεις (προσωπικές)

Τελευταία δραστηριότητα

Σημείωση: *Εάν τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζονται στην υπηρεσία καταλόγου Μicrosoft Active Directory, θα είναι ορατά σε όλες τις επαφές της εταιρείας σας, ανεξαρτήτως επιπέδου πρόσβασης. Είναι ορατά σε συνενωμένες επαφές, ανάλογα με το εκχωρημένο επίπεδο πρόσβασης. Είναι ορατά και σε δημόσιες επαφές ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος μη αυτόματης αλλαγής των πληροφοριών παρουσίας

Στον Communicator παρέχεται ένα σετ χαρακτηριστικών παρουσίας που μπορούν να τροποποιηθούν με μη αυτόματο τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε και να δημοσιεύσετε αριθμούς τηλεφώνου για κοινή χρήση με άλλα άτομα και μπορείτε να προσθέσετε μια προσωπική σημείωση αν βρίσκεστε σε εκπαίδευση στη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, αν έχετε μια σημαντική προθεσμία, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σε Μην ενοχλείτε για τον έλεγχο των διακοπών.

Αλλαγή της κατάστασης παρουσίας σας

 • Κάντε κλικ στο κουμπί παρουσίας και μετά επιλέξτε την κατάσταση από το αναπτυσσόμενο μενού.

Ορισμός της κατάστασης παρουσίας σας από το αναπτυσσόμενο μενού του κουμπιού "Παρουσία".

Επεξεργασία ή προσθήκη ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου ή/και άλλου αριθμού τηλεφώνου

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τηλέφωνα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Τηλέφωνο για τον αριθμό που θέλετε να προσθέσετε.

 3. Μετά την προσθήκη του αριθμού τηλεφώνου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημοσίευση αυτού του αριθμού τηλεφώνου. Μετά την προσθήκη αριθμών τηλεφώνου θα πρέπει να ορίσετε επίπεδα πρόσβασης για τις επαφές με τις οποίες θέλετε να κάνετε κοινή χρήση των αριθμών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος ελέγχου της παρουσίας για να είναι ορατή σε κάποια άτομα και αόρατη σε κάποια άλλα" πιο κάτω σε αυτό το θέμα.

Δημιουργία προσωπικής σημείωσης

 • Κάντε κλικ στο πλαίσιο Πληκτρολόγηση σημείωσης και, κατόπιν, πληκτρολογήστε μια σημείωση. Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο όταν τελειώσετε την πληκτρολόγηση της σημείωσης.

  Η προσωπική σημείωση θα είναι ορατή σε όλες τις επαφές των επιπέδων πρόσβασης "Εταιρεία", "Ομάδα" ή "Προσωπικό".

Προσθήκη σημείωσης "Εκτός γραφείου"

 • Στο Office Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Βοηθός Εκτός Γραφείου.

 • Ενεργοποιήστε την επιλογή Εκτός γραφείου, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα "Εκτός γραφείου" και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Σημείωση: Η σημείωση Εκτός γραφείου αντικαθιστά κάθε Προσωπική σημείωση που έχετε ήδη καταχωρήσει, όμως η σημείωση Εκτός γραφείου δεν θα ενημερώνεται μέχρι να εκτελέσετε έξοδο και είσοδο ξανά στον Communicator. Όταν το κάνετε αυτό, μπορεί να χρειαστούν έως και 30 λεπτά για να μεταβιβαστεί η σημείωση μέσω του συστήματος παρουσίας. Επιπλέον, πρέπει να εκτελείτε το πρόγραμμα-πελάτη Communicator σε συσκευή που να μπορεί να συνδεθεί με τον Exchange για να μεταβιβαστεί αυτή η πληροφορία.

Εμφάνιση της θέσης σας

Στον Communicator έχετε τη δυνατότητα εμφάνισης της θέσης σας ως μέρος των πληροφοριών παρουσίας. Μπορείτε να καθορίσετε την τρέχουσα θέση σας ως Οικία ή Γραφείο ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη θέση.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί παρουσίας, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Τρέχουσα θέση και μετά επιλέξτε μια θέση ή κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προσαρμοσμένης θέσης.

Οι πληροφορίες θέσης είναι ορατές μόνο στις επαφές στις οποίες εκχωρείτε τα επίπεδα πρόσβασης Ομάδα ή Προσωπικό. Ανατρέξτε στην ενότητα Τρόπος εμφάνισης των πληροφοριών παρουσίας σε άλλα άτομα, βάσει των επιπέδων πρόσβασης πιο κάτω σε αυτό το θέμα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκχώρηση επιπέδων πρόσβασης σε επαφές.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει του ημερολογίου του Outlook

Από προεπιλογή, η κατάσταση παρουσίας βασίζεται στο ημερολόγιο του Outlook. Κατά συνέπεια όταν είναι προγραμματισμένη μια σύσκεψη στο ημερολόγιο του Outlook, η κατάστασή σας εμφανίζεται ως Σε σύσκεψη στον Communicator όπως φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ενότητα Ρύθμιση προσωπικών επιλογών.

Εάν έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη στο ημερολόγιό σας του Outlook, η κατάστασή σας στον Communicator ορίζεται σε: Σε σύσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει της δραστηριότητάς σας

Όταν βρίσκεστε σε κλήση ήχου ή βίντεο ή σε διάσκεψη, ο Communicator ενημερώνει την παρουσία σας. Το κουμπί παρουσίας εμφανίζεται ως απασχολημένο και η συμβολοσειρά της κατάστασής σας ενημερώνεται σε κατάσταση Σε κλήση ή Σε διάσκεψη.

Η συμβολοσειρά της κατάστασής σας ενημερώνεται αυτόματα όταν βρίσκεστε σε κλήση ήχου ή βίντεο ή σε διάσκεψη.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος ενημέρωσης της παρουσίας βάσει της μη δραστηριότητάς σας

Οι χρήστες του Communicator συχνά απορούν σχετικά με τη σημασία των κουμπιών παρουσίας που έχουν χρώμα μισό κίτρινο/μισό πορτοκαλί και μισό κίτρινο/μισό πράσινο.

Κουμπί παρουσίας

Περιγραφή

Απασχολημένος (ανενεργός)

Το κουμπί παρουσίας "Απασχολημένος" (Ανενεργός)     εμφανίζεται όταν ένας χρήστης του Communicator είναι σε σύσκεψη, ή έχει ορίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάστασή του σε "Απασχολημένος" και ο Communicator δεν έχει εντοπίσει άλλη καταχώρηση υπολογιστή (σε οποιονδήποτε υπολογιστή του χρήστη που εκτελεί τον Communicator) μέσα στα τελευταία πέντε λεπτά. Εάν ένας χρήστης μετακινήσει το ποντίκι ή κάνει κλικ στο πληκτρολόγιο, για παράδειγμα, η κατάσταση επανέρχεται σε "Απασχολημένος".

Ανενεργό

Το κουμπί παρουσίας "Ανενεργός"     εμφανίζεται όταν μια επαφή ενδέχεται να είναι διαθέσιμη, αλλά ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει αδρανής για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας —πέντε λεπτά από προεπιλογή. Σε αυτήν την κατάσταση, η επαφή είναι συνδεδεμένη και βρίσκεται σε μετάβαση από την κατάσταση "Διαθέσιμος", όπως υποδεικνύεται από το μισό πράσινο/μισό κίτρινο κουμπί. Αυτή η κατάσταση ορίζεται από τον Communicator.

Απουσιάζω

Το κουμπί παρουσίας "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή" ορίζεται αν ο Communicator δεν εντοπίσει καμία καταχώρηση σε κάποιον υπολογιστή του χρήστη που εκτελεί τον Communicator για 15 λεπτά. Όταν στον υπολογιστή του χρήστη γίνεται κάποια καταχώρηση, το κουμπί παρουσίας και η κατάσταση επανέρχονται στην προηγούμενη κατάσταση.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος ελέγχου της παρουσίας για να είναι ορατή σε κάποια άτομα και αόρατη σε κάποια άλλα

Στον Communicator παρέχονται επίπεδα πρόσβασης που μπορείτε να εκχωρείτε σε επαφές, ώστε να ελέγχετε τον όγκο και τον τύπο των πληροφοριών παρουσίας που είναι διαθέσιμες στις επαφές. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου να είναι ορατός στους πιο στενούς σας συνεργάτες, αλλά όχι σε ολόκληρη την εταιρεία. Επιπλέον, ενδέχεται να μην θέλετε τα μέλη του επιπέδου πρόσβασης "Ομάδα" να γνωρίζουν τη θέση σας, αλλά όχι ολόκληρη η εταιρεία. Για τον έλεγχο της πρόσβασης στις πληροφορίες παρουσίας, ο Communicator παρέχει επίπεδα πρόσβασης. Μπορείτε να εκχωρήσετε επίπεδα πρόσβασης χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρακάτω μεθόδους:

 • Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στην επαφή στην οποία θέλετε να εκχωρήσετε ένα επίπεδο πρόσβασης, θέστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή επιπέδου πρόσβασης και, κατόπιν, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης για την επαφή.

  Το Communicator παρέχει επίπεδα πρόσβασης για να ελέγχετε την πρόσβαση στις πληροφορίες παρουσίας σας.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών και, κατόπιν, κάντε κλικ στα Επίπεδα πρόσβασης. Στη συνέχεια μπορείτε να εκχωρήσετε επίπεδα πρόσβασης σε επαφές με μεταφορά και απόθεση των επαφών στα επίπεδα πρόσβασης.

 • Όταν κάποιο άτομο σάς προσθέτει στη λίστα επαφών του, λαμβάνετε μια ειδοποίηση στην οποία μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε το αίτημα του ατόμου για προσθήκη στη λίστα επαφών του. Για την εκχώρηση επιπέδου πρόσβασης από την ειδοποίηση, επιλέξτε ένα επίπεδο πρόσβασης από το πλαίσιο Επίπεδο πρόσβασης αυτού του ατόμου και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Όταν κάποιος σας προσθέτει στη Λίστα επαφών του λαμβάνετε μια ειδοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Τρόπος εμφάνισης των πληροφοριών παρουσίας σε άλλα άτομα, βάσει των επιπέδων πρόσβασης

Τα παρακάτω παραδείγματα έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τον τρόπο εμφάνισης των πληροφοριών παρουσίας σε άλλα άτομα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα πρόσβασης μπορούν να καθορίσουν τις πληροφορίες παρουσίας που γίνονται διαθέσιμες σε επαφές.

Αλλάζετε την κατάστασή σας από "Διαθέσιμος" σε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή"

Το κουμπί παρουσίας εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο

Αλλάξτε την κατάστασή σας από Διαθέσιμος σε Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή.

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρεία εμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Δημοσιεύετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου

Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου δημοσιεύεται στην καρτέλα Τηλέφωνα

Ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου σας είναι δημοσιευμένος στην καρτέλα "Τηλέφωνα".

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρεία εμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Ρυθμίζετε την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε"

Το κουμπί παρουσίας εμφανίζεται με αυτόν τον τρόπο

Ορίστε την κατάστασή σας σε "Μην ενοχλείτε"

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρεία εμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Βρίσκεστε σε σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη στο ημερολόγιο του Outlook

Η κατάσταση της παρουσίας σας ενημερώνεται αυτόματα σε "Απασχολημένος" - "Σε σύσκεψη"

Ορισμός σε Απασχολημένος - Σε σύσκεψη

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρείαεμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Είστε συνδεδεμένος αλλά δεν έχετε κάνει καμία καταχώρηση στον υπολογιστή σας τα τελευταία πέντε λεπτά

Η κατάσταση της παρουσίας σας ενημερώνεται αυτόματα σε "Ανενεργός"

Μη ενεργή κατάσταση

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρείαεμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Είστε σε σύσκεψη αλλά δεν έχετε κάνει καμία καταχώρηση στον υπολογιστή σας τα τελευταία πέντε λεπτά

Το κουμπί της παρουσίας σας ενημερώνεται αυτόματα σε "Απασχολημένος" (Ανενεργός)

Ανενεργός - Σε σύσκεψη

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρείαεμφανίζονται τα εξής

Εταιρικό επίπεδο πρόσβασης

Στις επαφές που έχετε εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα εμφανίζονται τα εξής

Επίπεδο πρόσβασης ομάδας

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×