Οδηγός για το περιβάλλον εργασίας χρήστη της Access 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το νέο περιβάλλον χρήστη της Microsoft Office Access 2007 (UI). Το νέο περιβάλλον χρήστη είναι το αποτέλεσμα εκτεταμένης έρευνας και ενός ελέγχου χρηστικότητας, και έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει την εύρεση των εντολών που χρειάζεστε.

Θα μάθετε σχετικά με τα στοιχεία του νέου περιβάλλοντος χρήστη — ποια είναι και πως μπορείτε να εργαστείτε με αυτά. Επίσης θα μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε έγγραφα σε καρτέλες σε μια βάση δεδομένων, και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στα αντικείμενα του νέου περιβάλλοντος εργασίας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access

Στην κορδέλα

Παράθυρο περιήγησης

Έγγραφα σε καρτέλες

Γραμμή κατάστασης

Μικρή γραμμή εργαλείων

Λήψη βοήθειας

Επισκόπηση

Το νέο περιβάλλον χρήστη στην Office Access 2007 περιλαμβάνει έναν αριθμό στοιχείων που προσδιορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το προϊόν. Αυτά τα νέα στοιχεία έχουν επιλεγεί ώστε να σας βοηθήσουν να γνωρίσετε ακόμα καλύτερα την Access και για να σας διευκολύνουν να εντοπίζετε ακόμα πιο γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε. Η νέα σχεδίαση διευκολύνει επίσης τον εντοπισμό δυνατοτήτων που, υπό άλλες συνθήκες, θα παρέμεναν κρυφές κάτω από γραμμές εργαλείων και μενού. Θα ξεκινήσετε να εργάζεστε με την Access ακόμα πιο γρήγορα, χάρη στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access, που σας παρέχει άμεση πρόσβαση στη νέα εμπειρία γρήγορης εκκίνησης, περιλαμβάνοντας μια οικογένεια προτύπων επαγγελματικής σχεδίασης.

Το πιο σημαντικό νέο στοιχείο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ονομάζεται Κορδέλα και είναι μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Η Κορδέλα είναι μια λωρίδα στο επάνω μέρος του παραθύρου προγράμματος η οποία περιέχει ομάδες εντολών. Η Κορδέλα του Office Fluent συγκεντρώνει τις εντολές σε ένα σημείο και είναι ο βασικός αντικαταστάτης των μενού και των γραμμών εργαλείων. Στην Κορδέλα θα δείτε καρτέλες που συνδυάζουν εντολές με εύκολα κατανοητό τρόπο. Στην Office Access 2007, οι κύριες καρτέλες της Κορδέλας είναι οι Κεντρική σελίδα, Δημιουργία, Εξωτερικά δεδομένα και Εργαλεία βάσης δεδομένων. Κάθε καρτέλα περιέχει ομάδες συναφών εντολών και οι ομάδες αυτές περιέχουν κάποια από τα πρόσθετα νέα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, όπως είναι η συλλογή, ένας νέος τύπος στοιχείου ελέγχου για οπτική παρουσίαση επιλογών.

Τα κύρια στοιχεία του νέου περιβάλλοντος εργασίας στην Office Access 2007 είναι:

 • Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access    Η σελίδα που εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της Access από το κουμπί Έναρξη των Windows ή από μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

 • Η κορδέλα του Office Fluent    Η περιοχή στην κορυφή του παραθύρου του προγράμματος όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές.

  • Καρτέλα "Εντολές"    Εντολές που συνδυάζονται με λογικό τρόπο.

  • Καρτέλα εντολής περιβάλλοντος    Μια καρτέλα εντολής η οποία εμφανίζεται ανάλογα με το περιβάλλον σας  — το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε ή την εργασία που εκτελείτε.

  • Συλλογή    Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει μια οπτική επιλογή ώστε να μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα που αναμένονται.

  • Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης    Μια ενιαία βασική γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται στη Κορδέλα και παρέχει πρόσβαση, με ένα μόνο κλικ, στις περισσότερο απαραίτητες εντολές, όπως οι εντολές Αποθήκευση και Αναίρεση.

 • Παράθυρο περιήγησης    Η περιοχή στην αριστερή πλευρά του παραθύρου που εμφανίζει τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας. Το Παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο "Βάση δεδομένων" των προηγούμενων εκδόσεων της Access.

 • Έγγραφα σε καρτέλες    Οι πίνακες, τα ερωτήματα, οι φόρμες, οι εκθέσεις, οι σελίδες και οι μακροεντολές σας εμφανίζονται ως έγγραφα σε καρτέλες.

 • Γραμμή κατάστασης    Η γραμμή στο κάτω μέρος του παραθύρου του προγράμματος η οποία εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης και περιλαμβάνει κουμπιά που σας επιτρέπουν να αλλάζετε την προβολή.

 • Μικρή γραμμή εργαλείων    Ένα ενσωματωμένο στοιχείο αντικειμένου που εμφανίζεται ευδιάκριτα πάνω από το κείμενο που επιλέγετε, ώστε να μπορείτε εύκολα να εφαρμόσετε στο κείμενο τη μορφοποίηση που επιθυμείτε.

  Συμβουλή: Στην Access 2010, το νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη έχει Εκλεπτυσμένη και κάνατε μεγαλύτερες δυνατότητες προσαρμογής.

Αρχή της σελίδας

Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access

Όταν εκκινείτε την Office Access 2007 κάνοντας κλικ στο κουμπί Έναρξη των Windows ή σε μια συντόμευση της επιφάνειας εργασίας (όχι όμως όταν κάνετε κλικ σε μια βάση δεδομένων), εμφανίζεται η σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access. Αυτή η σελίδα εμφανίζει τις ενέργειες για γρήγορα αποτελέσματα με την Office Access 2007.

Σελίδα 'Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access'

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήστε μια νέα κενή βάση δεδομένων, να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων από ένα πρότυπο ή να ανοίξετε μια πρόσφατη βάση δεδομένων (αν έχετε ανοίξει κάποιες βάσεις δεδομένων). Μπορείτε επίσης να μεταβείτε απευθείας στο Microsoft Office Online για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις 2007 Microsoft Office system και Office Access 2007 ή μπορείτε να επιλέξετε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και να χρησιμοποιήσετε το μενού για να ανοίξετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Άνοιγμα μιας νέας κενής βάσης δεδομένων

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access".

 2. Στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access, στην περιοχή Νέα κενή βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Κενή βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο Κενή βάση δεδομένων, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

  Η νέα βάση δεδομένων δημιουργείται και ένας νέος πίνακας ανοίγει σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

Μαζί με την Office Access 2007παρέχεται ένας αριθμός προτύπων, αλλά μπορείτε να κάνετε λήψη επιπλέον προτύπων από το Microsoft Office Online. Τι είναι το πρότυπο; Στο περιβάλλον της Office Access 2007, είναι μια προσχεδιασμένη βάση δεδομένων που συμπληρώνεται με πίνακες, φόρμες και εκθέσεις επαγγελματικής σχεδίασης. Τα πρότυπα σας δίνουν τη δυνατότητα για ένα πρώτο ξεκίνημα όταν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων.

Δημιουργία βάσης δεδομένων από πρότυπο

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access".

 2. Στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access, στην περιοχή Πρότυπα στο δίκτυο, κάντε κλικ σε ένα πρότυπο.

 3. Στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

 4. Προαιρετικά, ρίξτε μια ματιά στο στοιχείο Δημιουργία και σύνδεση της βάσης δεδομένων σας σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services, εάν θέλετε να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία
  -ή-
  Κάντε κλικ στο στοιχείο Λήψη

  Η Access δημιουργεί τη νέα βάση δεδομένων από το πρότυπο και την ανοίγει.

Μπορείτε να κάνετε λήψη πρόσθετων προτύπων από το Office Online απευθείας μέσα από το περιβάλλον χρήστη της Office Access 2007.

Δημιουργία βάσης δεδομένων με βάση ένα πρότυπο του Microsoft Οffice Online

 1. Εκκινήστε την Access από το μενού Έναρξη ή από μία συντόμευση.

  Εμφανίζεται η σελίδα "Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access".

 2. Στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access, στο παράθυρο Κατηγορίες προτύπων, κάντε κλικ σε μια κατηγορία και έπειτα, όταν εμφανιστούν στα πρότυπα σε αυτή την κατηγορία, κάντε κλικ σε ένα πρότυπο.

 3. Στο πλαίσιο "Όνομα αρχείου", πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα που σας έχει δοθεί.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη.

  Η Access κάνει αυτόματα λήψη του προτύπου, δημιουργεί μια νέα βάση δεδομένων με βάση αυτό το πρότυπο, το αποθηκεύει στο φάκελο εγγράφων σας (για παράδειγμα, στο φάκελο "Τα Έγγραφά μου"), και ανοίγει τη βάση δεδομένων.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων (ή δημιουργείτε και ανοίγετε) μια βάση δεδομένων, η Access προσθέτει το όνομα και τη θέση του αρχείου της βάσης δεδομένων σε μια εσωτερική λίστα η οποία περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένα έγγραφα. Αυτή η λίστα εμφανίζεται στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access ώστε να μπορείτε εύκολα να ανοίγετε τις πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένες βάσεις δεδομένων σας.

Άνοιγμα μιας πρόσφατα χρησιμοποιημένης βάσης δεδομένων

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access, στην περιοχή Άνοιγμα πρόσφατης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να ανοίξετε.

  Η Access ανοίγει τη βάση δεδομένων.

Άνοιγμα βάσης δεδομένων από το κουμπί της Microsoft Office Access

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να ανοίξετε, εάν υπάρχει στο δεξιό παράθυρο του μενού.
  -ή-
  Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Άνοιγμα.

  Η βάση δεδομένων ανοίγει.

Αρχή της σελίδας

Η Κορδέλα

Η Κορδέλα είναι ο βασικός αντικαταστάτης των μενού και των γραμμών εργαλείων και αποτελεί το βασικό περιβάλλον εντολών στην Office Access 2007. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Κορδέλας είναι ότι συγκεντρώνει, σε μία θέση, τις εργασίες ή τα σημεία εισόδου για τα οποία ήταν απαραίτητη η χρήση μενού, γραμμών εργαλείων, παραθύρων εργασιών και άλλων στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο αναζητάτε τις εντολές μόνο σε ένα σημείο και όχι σε πολλά διαφορετικά σημεία.

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων, η Κορδέλα εμφανίζεται στο επάνω μέρος του κύριου παραθύρου της Office Access 2007, όπου και εμφανίζει τις εντολές στην ενεργή καρτέλα εντολών.

Λουρίδα της Access

Η κορδέλα περιλαμβάνει μια σειρά από καρτέλες εντολών οι οποίες περιέχουν εντολές. Στην Office Access 2007, οι καρτέλες κύριων εντολών είναι οι εξής: Αρχική, Δημιουργία, Εξωτερικά δεδομένα και Εργαλεία βάσης δεδομένων. Κάθε καρτέλα περιέχει ομάδες συναφών εντολών και αυτές οι ομάδες περιέχουν ορισμένα από τα νέα πρόσθετα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας, όπως τη συλλογή, που είναι ένας νέος τύπος στοιχείου ελέγχου το οποίο παρουσιάζει επιλογές με οπτικό τρόπο.

Οι εντολές της Κορδέλας βασίζονται στο τρέχον ενεργό αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν έχετε ανοίξει έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων και κάνετε κλικ στην επιλογή Φόρμα στην καρτέλαΔημιουργία, της ομάδας Φόρμες, η Office Access 2007 δημιουργεί τη φόρμα, με βάση τον ενεργό πίνακα. Δηλαδή, στην ιδιότητα Προέλευση εγγραφών της φόρμας καταχωρείται το όνομα του ενεργού πίνακα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου με την Κορδέλα. Όλες οι συντομεύσεις πληκτρολογίου των προηγούμενων εκδόσεων της Access συνεχίζουν να λειτουργούν. Το Σύστημα πληκτρολογίου της Access αντικαθιστά τους επιταχυντές (accelerators) μενού των προηγούμενων εκδόσεων της Access. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί μικρούς δείκτες με ένα μοναδικό γράμμα ή συνδυασμό γραμμάτων που εμφανίζεται στη Κορδέλα και υποδεικνύει τη συντόμευση πληκτρολογίου η οποία ενεργοποιεί το στοιχείο ελέγχου.

Αφού επιλέξετε μια καρτέλα εντολών, μπορείτε να κάνετε περιήγηση στις διαθέσιμες εντολές αυτής της καρτέλας.

Επιλογή μιας καρτέλας εντολών

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε.

-ή-

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται οι συμβουλές πληκτρολογίου.

 3. Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που εμφανίζονται στη συμβουλή πληκτρολογίου ή που βρίσκονται πλησιέστερα στην καρτέλα εντολών που θέλετε.

Μπορείτε να εκτελέσετε μια εντολή με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Ο πιο γρήγορος και πιο άμεσος τρόπος είναι χρησιμοποιώντας τη συντόμευση πληκτρολογίου η οποία αντιστοιχεί στην εντολή. Αν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτο σε μια προηγούμενη έκδοση της Access, αυτή θα πρέπει να λειτουργεί και στηνOffice Access 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Access.

Εκτέλεση μιας εντολής

 1. Εκκινήστε την Access.

 2. Κάντε κλικ στην κατάλληλη καρτέλα για την εντολή. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των καρτελών και των εντολών που είναι διαθέσιμες σε κάθε καρτέλα. Οι διαθέσιμες καρτέλες και οι εντολές αλλάζουν ανάλογα με τις εργασίες που εκτελείτε.

Καρτέλα εντολών

Κοινές εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε

Κεντρική

Επιλογή διαφορετικής προβολής.

Αντιγραφή και επικόλληση από το πρόχειρο.

Ορισμός των χαρακτηριστικών της τρέχουσας γραμματοσειράς

Ορισμός της τρέχουσας στοίχισης γραμματοσειράς.

Εφαρμογή μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πεδίο υπομνήματος.

Εργασία με εγγραφές ("Ανανέωση", "Δημιουργία", "Αποθήκευση", "Διαγραφή", "Σύνολα", "Ορθογραφικός έλεγχος", "Άλλα").

Ταξινόμηση και φιλτράρισμα εγγραφών.

Εύρεση εγγραφών

Δημιουργία

Δημιουργία νέου κενού πίνακα.

Δημιουργία νέου πίνακα από ένα πρότυπο πίνακα.

Δημιουργία λίστας σε τοποθεσία του SharePoint και ενός πίνακα στην τρέχουσα βάση δεδομένων, οποίος συνδέεται με τη λίστα που μόλις δημιουργήθηκε.

Δημιουργία κενού πίνακα σε προβολή σχεδίασης

Δημιουργία νέας φόρμας με βάση τον ενεργό πίνακα ή ερώτημα.

Δημιουργία νέου συγκεντρωτικού πίνακα ή γραφήματος.

Δημιουργία νέας έκθεσης με βάση τον ενεργό πίνακα ή ερώτημα.

Δημιουργία νέου ερωτήματος, μακροεντολής, λειτουργικής μονάδας, ή λειτουργικής μονάδας κλάσης.

Εξωτερικά δεδομένα

Εισαγωγή ή σύνδεση σε εξωτερικά δεδομένα.

Εξαγωγή δεδομένων.

Συλλογή και ενημέρωση δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εργασία με λίστες SharePoint χωρίς σύνδεση.

Δημιουργία αποθηκευμένων εισαγωγών και αποθηκευμένων εξαγωγών.

Μετακίνηση ορισμένων ή όλων των μερών μιας βάσης δεδομένων σε νέα ή υπάρχουσα τοποθεσία του SharePoint.

Εργαλεία βάσης δεδομένων

Εκκίνηση της Επεξεργασίας της Visual Basic ή εκτέλεση μιας μακροεντολής.

Δημιουργία και προβολή σχέσεων πίνακα.

Εμφάνιση/απόκρυψη των εξαρτήσεων αντικειμένων ή του φύλλου ιδιοτήτων

Εκτέλεση της Τεκμηρίωσης βάσης δεδομένων ή ανάλυση επιδόσεων.

Μετακίνηση δεδομένων στον Microsoft SQL Server ή σε μια βάση δεδομένων της Access (μόνο πίνακες).

Εκτέλεση της "Διαχείρισης συνδεδεμένων πινάκων".

Διαχείριση πρόσθετων της Access.

Δημιουργία ή επεξεργασία μιας λειτουργικής μονάδας της Visual Basic for Applications (VBA).

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που αντιστοιχεί στην εντολή. Εναλλακτικά, εάν γνωρίζετε τη συντόμευση πληκτρολογίου για την εντολή μιας προηγούμενης έκδοσης της Access, πληκτρολογήστε την χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

  -ή-

  Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται τα κλειδιά πρόσβασης.

  Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που εμφανίζονται στη συμβουλή πληκτρολογίου που συσχετίζεται με την εντολή που θέλετε.

Καρτέλες εντολών περιβάλλοντος

Εκτός από τις καρτέλες εντολών περιβάλλοντος, η Office Access 2007 περιλαμβάνει ένα νέο στοιχείο περιβάλλοντος χρήστη του Office Professional 2007 που ονομάζεται καρτέλα εντολών περιβάλλοντος. Ανάλογα με το περιβάλλον σας (δηλαδή, το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε και την εργασία που εκτελείτε), ενδέχεται να εμφανιστούν μία ή περισσότερες καρτέλες εντολών περιβάλλοντος δίπλα στις βασικές καρτέλες εντολών.

Καρτέλες βάσει περιεχομένου

Ενεργοποίηση καρτέλας εντολών περιβάλλοντος

 • Κάντε κλικ στην καρτέλα εντολών περιβάλλοντος.

-ή-

 1. Πατήστε και απελευθερώστε το πλήκτρο ALT.

  Εμφανίζονται τα κλειδιά πρόσβασης.

 2. Πιέστε το πλήκτρο ή τα πλήκτρα που περιέχονται στο κλειδί πρόσβασης που εμφανίζεται ή στην πλησιέστερη καρτέλα εντολών περιβάλλοντος.

Οι συναφείς καρτέλες εντολών περιέχουν εντολές και δυνατότητες που χρειάζεστε προκειμένου να εργαστείτε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης, οι καρτέλες περιβάλλοντος περιέχουν εντολές τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε όταν εργάζεστε με κάποιον πίνακα σε αυτήν την προβολή. Ως ένα ακόμα παράδειγμα, όταν ανοίγετε έναν πίνακα σε προβολή σχεδίασης, εμφανίζεται μια καρτέλα εντολών περιβάλλοντος με όνομα Σχεδίαση δίπλα στην καρτέλα Σύνθετα εργαλεία. Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Σχεδίαση, η κορδέλα εμφανίζει τις εντολές που είναι διαθέσιμες σε εσάς μόνον όταν το αντικείμενο βρίσκεται σε προβολή σχεδίασης.

Συλλογές   

Μια ακόμα καινοτομία που αποτελεί τμήμα του νέου περιβάλλοντος εργασίας της Office Access 2007 είναι ένα νέο στοιχείο ελέγχου που ονομάζεται συλλογή. Το στοιχείο ελέγχου "Συλλογή" έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με τη κορδέλα και εστιάζει την προσοχή σας στη λήψη των αποτελεσμάτων που θέλετε. Αντί να εμφανίζει απλά τις εντολές, το στοιχείο ελέγχου "Συλλογή" δείχνει το αποτέλεσμα μετά από τη χρήση της κάθε εντολής. Το σκεπτικό είναι να παρέχεται στους χρήστες ένας οπτικός τρόπος με τον οποίο να έχουν τη δυνατότητα να δουν τι μπορούν να κάνουν με την Office Access 2007, εστιάζοντας στα ίδια τα αποτελέσματα, αντί μόνο στις εντολές.

Συλλογή περιθωρίου

Οι συλλογές υπάρχουν σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Υπάρχει μια διάταξη πλέγματος, μια αναπτυσσόμενη απεικόνιση που μοιάζει με μενού, ακόμα και μια ενσωματωμένη στην κορδέλα διάταξη η οποία τοποθετεί το περιεχόμενο της ίδιας της συλλογής στο εσωτερικό της κορδέλας.

Απόκρυψη της κορδέλας

Ορισμένες φορές, ενδέχεται να χρειαστείτε περισσότερο χώρο για την ενότητα εργασίας σας. Για το λόγο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε σύμπτυξη της κορδέλας έτσι ώστε να διατηρείται μόνον η γραμμή με τις καρτέλες εντολών. Για να κλείσετε την κορδέλα, κάντε διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών. Για να την ανοίξετε πάλι, κάντε πάλι διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών.

Απόκρυψη και επαναφορά της κορδέλας

 1. Κάντε διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών (η ενεργή καρτέλα είναι η καρτέλα που επισημαίνεται).

  Καρτέλα "Δημιουργία"

 2. Κάντε πάλι διπλό κλικ στην ενεργή καρτέλα εντολών για να επαναφέρετε την κορδέλα.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης   

Η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης είναι, από προεπιλογή, μια μικρή περιοχή που γειτνιάζει με τη κορδέλα και η οποία επιτρέπει την πρόσβαση στις εντολές με ένα μόνο κλικ. Το προεπιλεγμένο σύνολο εντολών είναι οι εντολές τις οποίες χρησιμοποιείτε συχνά, όπως Αποθήκευση, Αναίρεση και Επανάληψη. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ώστε να περιλαμβάνει τις εντολές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Μπορείτε ακόμα να τροποποιήσετε τη θέση της γραμμής εργαλείων και να την αλλάξετε από το προεπιλεγμένο μικρό μέγεθος σε μεγάλο μέγεθος. Η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται δίπλα στις καρτέλες εντολών στη κορδέλα. Όταν αλλάζετε με το μεγάλο μέγεθος, η γραμμή εργαλείων εμφανίζεται κάτω από τη κορδέλα και επεκτείνεται στο πλήρες πλάτος της.

Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

 1. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται τέρμα αριστερά στη γραμμή εργαλείων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερες εντολές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access , επιλέξτε την εντολή ή τις εντολές που θέλετε να προσθέσετε, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Για να καταργήσετε μια εντολή, επισημάνετε τη εντολή στη λίστα που βρίσκεται στα δεξιά και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση. Διαφορετικά, κάντε διπλό κλικ στην εντολή από τη λίστα.

 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Παράθυρο περιήγησης

Όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων ή δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων, τα ονόματα της βάσης δεδομένων εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης. Στα αντικείμενα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνονται οι πίνακες, οι φόρμες, οι σελίδες, οι μακροεντολές και οι λειτουργικές σας μονάδες. Το Παράθυρο περιήγησης αντικαθιστά το παράθυρο "Βάση δεδομένων" που υπήρχε στις προηγούμενες εκδόσεις της Access —— αν χρησιμοποιούσατε το παράθυρο "Βάση δεδομένων" για να εκτελέσετε μια εργασία σε μια προηγούμενη έκδοση, τώρα μπορείτε να εκτελέσετε την ίδια εργασία χρησιμοποιώντας το Παράθυρο περιήγησης στην Office Access 2007. Για παράδειγμα, εάν, σε προβολή φύλλου δεδομένων, θέλετε να προσθέσετε μια γραμμή σε έναν πίνακα, ανοίξτε τον πίνακα από το παράθυρο περιήγησης.

Αντικείμενα στο παράθυρο περιήγησης

Για να ανοίξετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων ή να εφαρμόσετε μια εντολή σε κάποιο αντικείμενο βάσης δεδομένων, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αντικείμενο και επιλέξετε ένα στοιχείο μενού από το μενού περιβάλλοντος. Οι εντολές στο μενού περιβάλλοντος ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο αντικειμένου.

Άνοιγμα αντικειμένου βάσης δεδομένων, όπως ενός πίνακα, φόρμας ή έκθεσης

 • Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ στο αντικείμενο.

  -ή-

  Στο Παράθυρο περιήγησης, επιλέξτε το αντικείμενο και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  -ή-

 • Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού σε ένα αντικείμενο.

 • Στο μενού περιβάλλοντος, κάντε κλικ σε ένα στοιχείο μενού.

Σημειώστε ότι, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή με την οποία θα ανοίγετε τα αντικείμενα με ένα μόνο κλικ.

Το Παράθυρο περιήγησης χωρίζει τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας σε κατηγορίες, κατηγορίες οι οποίες περιέχουν ομάδες. Ορισμένες κατηγορίες είναι προκαθορισμένες αλλά μπορείτε αν θέλετε, να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες ομάδες.

Από προεπιλογή, το παράθυρο περιήγησης εμφανίζεται όταν ανοίγετε μια βάση δεδομένων στην Office Access 2007, συμπεριλαμβανομένων και των βάσεων δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί σε προηγούμενες εκδόσεις της Access. Μπορείτε να αποτρέψετε την προεπιλεγμένη εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης, ορίζοντας μια επιλογή προγράμματος. Ακολουθεί ένα σύνολο βημάτων που εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελέσετε την κάθε ενέργεια.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το Παράθυρο περιήγησης   

 • Κάντε κλικ στο κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου περιήγησης ή ( Κουμπί ανοίγματος/κλεισίματος της γραμμής χωρίσματος για το παράθυρο περιήγησης στην Access ) πιέστε το πλήκτρο F11.

Αποτροπή της, από προεπιλογή, εμφάνισης του Παραθύρου περιήγησης

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 • Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 • Στην περιοχή Περιήγηση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παραθύρου περιήγησης, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Έγγραφα σε καρτέλες

Ξεκινώντας να εργάζεστε με την Office Access 2007 μπορείτε να εμφανίζετε τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας σε έγγραφα σε καρτέλες αντί σε επικαλυπτόμενα παράθυρα. Για μια καθημερινή χρήση αλληλεπίδρασης, ίσως να προτιμήσετε το περιβάλλον με τα έγγραφα σε καρτέλες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα έγγραφα σε καρτέλες ρυθμίζοντας τις επιλογές της Access (δείτε την ενότητα Εμφάνιση ή απόκρυψη εγγράφων σε καρτέλες, παρακάτω σε αυτό το άρθρο). Ωστόσο, εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τα έγγραφα σε καρτέλες, θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε πάλι τη βάση δεδομένων σας προκειμένου οι νέες ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ.

Αντικείμενο με καρτέλες στην Access 2007

Εμφάνιση ή απόκρυψη εγγράφων σε καρτέλες

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 • Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 • Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, στην περιοχή Επιλογές παραθύρου εγγράφου, επιλέξτε Έγγραφα σε καρτέλες.

 • Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση καρτελών εγγράφου. Η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου καταργεί τις καρτέλες εγγράφου.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημειώσεις: 

  • Η ρύθμιση Εμφάνιση καρτελών εγγράφου είναι μια ρύθμιση η οποία αφορά μια μεμονωμένη βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ορίζετε αυτήν τη ρύθμιση ξεχωριστά για κάθε βάση δεδομένων.

  • Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση Εμφάνιση καρτελών εγγράφου, θα πρέπει να κλείσετε και να ανοίξετε πάλι τη βάση δεδομένων σας προκειμένου η αλλαγή να τεθεί σε ισχύ.

  • Οι νέες βάσεις που δημιουργείτε με χρήση της Office Access 2007 εμφανίζουν καρτέλες εγγράφων από προεπιλογή.

  • Οι βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται με χρήση μιας προηγούμενης έκδοσης της Access, από προεπιλογή, χρησιμοποιούν επικαλυπτόμενα παράθυρα.

Αρχή της σελίδας

Γραμμή κατάστασης

Όπως και με τις προηγούμενες εκδόσεις της Access, στην Office Access 2007 μπορείτε να εμφανίσετε μια γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παραθύρου. Το τυπικό αυτό στοιχείο περιβάλλοντος χρήστη συνεχίζει να αποτελεί το σημείο στο οποίο αναζητάτε μηνύματα κατάστασης, υποδείξεις ιδιοτήτων, δείκτες προόδου και λοιπά. Με την Office Access 2007, η γραμμή κατάστασης ενσωματώνει δύο τυπικές λειτουργίες τις οποίες συναντάτε επίσης και στη γραμμή κατάστασης άλλων εφαρμογών του Office Professional 2007: εναλλαγή προβολής/παραθύρου και ζουμ.

Μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα από το ενεργό παράθυρο σε μία από τις διαθέσιμες προβολές χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου της γραμμής κατάστασης. Αν προβάλετε ένα αντικείμενο που υποστηρίζει μεταβλητό ζουμ, μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ζουμ κάνοντας μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή χρησιμοποιώντας το ρυθμιστικό στη γραμμή κατάστασης.

Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της γραμμής κατάστασης είναι δυνατή από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής κατάστασης

 • Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access.

 • Στο αριστερό παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή Τρέχουσα βάση δεδομένων.

 • Στην ενότητα Επιλογές εφαρμογής, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση της γραμμής κατάστασης. Η απενεργοποίηση του πλαισίου ελέγχου καταργεί την εμφάνιση της γραμμής κατάστασης.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Μικρή γραμμή εργαλείων

Μια από τις πιο κοινές λειτουργίες που εκτελούνται σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office Professional 2007 είναι η μορφοποίηση κειμένου. Στις προηγούμενες εκδόσεις της Access, η μορφοποίηση κειμένου απαιτούσε συχνά τη χρήση ενός μενού ή την εμφάνιση της γραμμής εργαλείων Μορφοποίηση. Χρησιμοποιώντας την Office Access 2007 μπορείτε με τη βοήθεια της μικρής γραμμής εργαλείων να μορφοποιήσετε κείμενο πιο εύκολα. Όταν επιλέγετε κείμενο για μορφοποίηση, η μικρή εργαλείων εμφανίζεται αυτόματα πάνω από το επιλεγμένο κείμενο. Αν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού κοντά στη μικρή εργαλείων, αυτή εμφανίζεται αχνά και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε προκειμένου να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα κ.λπ. Καθώς μετακινείτε τον δείκτη μακριά από τη γραμμή εργαλείων, η μικρή γραμμή εργαλείων εξαφανίζεται. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή γραμμή εργαλείων για να εφαρμόσετε μορφοποίηση κειμένου σε μια επιλογή, μετακινήστε απλά το δείκτη σας μερικές ψηφίδες μακριά και η μικρή γραμμή εργαλείων εξαφανίζεται.

Μικρή γραμμή εργαλείων

Μορφοποίηση κειμένου με χρήση της μικρής γραμμής εργαλείων

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θα μορφοποιήσετε.

  Η μικρή γραμμή εργαλείων εμφανίζεται ευδιάκριτα επάνω από το κείμενο.

 2. Εφαρμόστε τη μορφοποίηση με τη βοήθεια της μικρής γραμμής εργαλείων

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας

Όταν έχετε κάποια ερώτηση, μπορείτε να λάβετε βοήθεια πιέζοντας το πλήκτρο F1 ή κάνοντας κλικ στο εικονίδιο ερωτηματικού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της κορδέλας.

Σημείο καταχώρησης βοήθειας

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×