Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Οδηγός για τα μενού περιβάλλοντος του Power Query

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση:  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Τα μενού περιβάλλοντος αφορούν ειδικά ένα στοιχείο, όπως ένα κελί πίνακα, στο παράθυρο του προγράμματος επεξεργασίας. Ένα μενού περιβάλλοντος ορίζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο επιλεγμένο στοιχείο ή στοιχεία.

Σε αυτό το άρθρο

Μενού περιβάλλοντος κελιού

Αριθμό ή τύπο ημερομηνίας/ώρας

Αντικατάσταση αριθμητικών τιμών ή τιμών ημερομηνίας/ώρας

Τύπος "κείμενο"

Αντικατάσταση τιμών κειμένου

Τύπος "λογική"

Αντικατάσταση λογικών τιμών

Τύπος πίνακα ή σύνδεση

Μενού περιβάλλοντος στήλης

Επιλογή μίας στήλης

Αλλαγή τύπου με τοπικές ρυθμίσεις

Επιλογή πολλών στηλών

Μενού περιβάλλοντος πίνακα

Μενού περιβάλλοντος βημάτων ερωτήματος

Αναζήτηση στο Internet

Μενού περιβάλλοντος κελιού

Για να εφαρμόσετε μια ενέργεια σε ένα κελί, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε κελί. Κάθε τύπος κελιού έχει ένα μενού περιβάλλοντος.

Τύποι "Αριθμός" ή "Ημερομηνία/Ώρα"

Ενέργεια

Περιγραφή

Φίλτρα αριθμών

Φιλτράρει έναν πίνακα με βάση έναν τελεστή:

 • Ισούται

 • Δεν ισούται με

 • Μεγαλύτερο από

 • Μεγαλύτερο ή ίσο του

 • Μικρότερο από

 • Μικρότερο ή ίσο του

Αντικατάσταση τιμών

Αντικαταστήστε μια τιμή με μια άλλη τιμή στις επιλεγμένες στήλες. Για να αντικαταστήσετε αριθμητικών τιμών ή τιμών ημερομηνίας/ώρας, ανατρέξτε στο θέμα Αντικατάσταση αριθμητικών τιμών ή τιμών ημερομηνίας/ώρας.

Διερεύνηση

Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του κελιού. Προσθέτει ένα νέο βήμα στο τρέχον ερώτημα για την εκτέλεση της περιήγησης. Η αναίρεσή του είναι δυνατή με την κατάργηση αυτού του βήματος στο παράθυρο Βήματα.

Προσθήκη ως νέο ερώτημα

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με τα περιεχόμενα αυτού του κελιού ως τιμές ερωτήματος. Το όνομα του νέου ερωτήματος είναι το ίδιο με την κεφαλίδα της στήλης του επιλεγμένου κελιού.

Αντικατάσταση αριθμητικών τιμών ή τιμών ημερομηνίας/ώρας

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί αριθμού ή ημερομηνίας/ώρα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση τιμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντικατάσταση τιμών, πληκτρολογήστε Τιμή για εύρεση και Αντικατάσταση με.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Τύπος "Κείμενο"

Ενέργεια

Περιγραφή

Φίλτρα κειμένου

Φιλτράρει έναν πίνακα με βάση έναν τελεστή:

 • Ισούται

 • Δεν ισούται με

 • Αρχίζει από

 • Τελειώνει σε

 • Περιέχει

 • Δεν περιέχει

Αντικατάσταση τιμών

Αντικαταστήστε μια τιμή με μια άλλη τιμή στις επιλεγμένες στήλες. Για να αντικαταστήσετε τιμές κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Αντικατάσταση τιμών κειμένου.

Διερεύνηση

Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του κελιού. Προσθέτει ένα νέο βήμα στο τρέχον ερώτημα για την εκτέλεση της περιήγησης. Η αναίρεσή του είναι δυνατή με την κατάργηση αυτού του βήματος στο παράθυρο Βήματα.

Προσθήκη ως νέο ερώτημα

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με τα περιεχόμενα αυτού του κελιού ως τιμές ερωτήματος. Το όνομα του νέου ερωτήματος είναι το ίδιο με την κεφαλίδα της στήλης του επιλεγμένου κελιού.

Αντικατάσταση τιμών κειμένου

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί κειμένου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση τιμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντικατάσταση τιμών, πληκτρολογήστε Τιμή για εύρεση και Αντικατάσταση με.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνία με ολόκληρα τα περιεχόμενα του κελιού για να αντικαταστήσετε κελιά από ολόκληρο το περιεχόμενο. Διαφορετικά, η επιλογή Αντικατάσταση τιμών αντικαθιστά κάθε αντιστοίχιση του στοιχείου Τιμή για εύρεση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Τύπος "Λογική"

Ενέργεια

Περιγραφή

Αντικατάσταση τιμών

Αντικαταστήστε μια τιμή με μια άλλη τιμή στις επιλεγμένες στήλες. Για την αντικατάσταση λογικών τιμών, ανατρέξτε στην ενότητα Αντικατάσταση λογικών τιμών.

Διερεύνηση

Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του κελιού. Προσθέτει ένα νέο βήμα στο τρέχον ερώτημα για την εκτέλεση της περιήγησης. Η αναίρεσή του είναι δυνατή με την κατάργηση αυτού του βήματος στο παράθυρο Βήματα.

Προσθήκη ως νέο ερώτημα

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με τα περιεχόμενα αυτού του κελιού ως τιμές ερωτήματος. Το όνομα του νέου ερωτήματος είναι το ίδιο με την κεφαλίδα της στήλης του επιλεγμένου κελιού.

Αντικατάσταση λογικών τιμών

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα λογικό κελί.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση τιμών.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αντικατάσταση τιμών, πληκτρολογήστε Τιμή για εύρεση και Αντικατάσταση με.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Τύπος "Πίνακας" ή "Σύνδεση"

Ενέργεια

Περιγραφή

Διερεύνηση

Περιηγηθείτε στα περιεχόμενα του κελιού. Προσθέτει ένα νέο βήμα στο τρέχον ερώτημα για την εκτέλεση της περιήγησης. Η αναίρεσή του είναι δυνατή με την κατάργηση αυτού του βήματος στο παράθυρο Βήματα.

Προσθήκη ως νέο ερώτημα

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με τα περιεχόμενα αυτού του κελιού ως τιμές ερωτήματος. Το όνομα του νέου ερωτήματος είναι το ίδιο με την κεφαλίδα της στήλης του επιλεγμένου κελιού.

Μενού περιβάλλοντος στήλης

Κάντε δεξί κλικ στις κεφαλίδες της επιλεγμένης στήλης για να εφαρμόσετε μια ενέργεια σε όλα τα κελιά της συγκεκριμένης στήλης. Κάθε τύπος στήλης έχει ένα μενού περιβάλλοντος.

Επιλογή μίας στήλης

Ενέργεια

Συσχέτιση με τύπο

Περιγραφή

Κατάργηση

Όλοι οι τύποι

Καταργήστε την επιλεγμένη στήλη από την προβολή και την περαιτέρω χρήση.

Κατάργηση άλλων στηλών

Όλοι οι τύποι

Καταργήστε όλες τις μη επιλεγμένες στήλες από την προβολή και την περαιτέρω χρήση.

Χρήση της πρώτης γραμμής ως κεφαλίδες

Όλοι οι τύποι

Το όνομα κάθε κεφαλίδας πίνακα αντικαθίσταται από την τιμή κάθε κελιού στην πρώτη γραμμή του πίνακα.

Αναπαραγωγή στήλης

Όλοι οι τύποι

Δημιουργεί ένα αντίγραφο της επιλεγμένης στήλης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του πίνακα. Το όνομα που δίνεται στη νέα στήλη είναι αντίγραφο του < όνομα στήλης >.

Διαίρεση στήλης

(Διαθέσιμες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Τύπος "Κείμενο"

Μια στήλη κειμένου μπορεί να διαιρεθεί σε πολλές στήλες με δύο τρόπους:

 • Κατά οριοθέτη

 • Κατά αριθμό χαρακτήρων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαίρεσης μιας στήλης κειμένου, ανατρέξτε στο θέμα Διαίρεση στήλης κειμένου.

Κατάργηση διπλότυπων

(Διαθέσιμες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Τύποι "Κείμενο" "Αριθμός", "Ημερομηνία/Ώρα",

"Λογική"

Καταργήστε όλες τις γραμμές από τον πίνακα όπου τις τιμές στις επιλεγμένες στήλες διπλότυπες προηγούμενες τιμές. Η γραμμή με την πρώτη εμφάνιση ενός συνόλου τιμή δεν καταργείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης διπλότυπων τιμών, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση διπλότυπων.

Αντικατάσταση τιμών

(Διαθέσιμες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Τύποι "Κείμενο" "Αριθμός", "Ημερομηνία/Ώρα",

"Λογική"

Αντικατάσταση ενός στοιχείου από τη στήλη με μια άλλη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αντικαταστήσετε τιμές, ανατρέξτε στο θέμα μενού περιβάλλοντος κελιού.

Αλλαγή τύπου

(Διαθέσιμες στο Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Τύποι "Κείμενο" "Αριθμός", "Ημερομηνία/Ώρα",

"Λογική"

Απενεργοποιημένο για τους τύπους "Πίνακας", "Σύνδεση" και "Καταχώρηση"

Αλλάξτε τον τύπο της επιλεγμένης στήλης σε νέο τύπο:

 • Λογική

 • Αριθμός

 • Ημερομηνία

 • Ημερομηνία/Ώρα

 • Ημερομηνία/Ώρα/Ζώνη ώρας

 • Ώρα

 • Διάρκεια

 • Δυαδικός

 • Κείμενο

 • Τύπου με τοπικές ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αλλάξετε έναν τύπο με το τοπικές ρυθμίσεις των αξόνων, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή τύπου με τοπικές ρυθμίσεις.

Μετασχηματισμός

Τύποι "Κείμενο" και "Ημερομηνία/Ώρα"

Απενεργοποιημένο για όλους τους άλλους τύπους

Για μια τιμή κειμένου, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι τιμές στη στήλη:

 • Πεζά

 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • Χρήση κεφαλαίου αρχικού γράμματος σε κάθε λέξη

 • Αποκοπή

 • Εκκαθάριση

 • JSON

 • XML

Για μια τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι τιμές στη στήλη:

 • Ημερομηνία

 • Ώρα

 • Ημέρα

 • Μήνας

 • Έτος

 • Ημέρα της εβδομάδας

Εισαγωγή στήλης

Όλοι οι τύποι

Εισάγει μια νέα στήλη μετά την τελευταία στήλη του πίνακα. Οι τιμές στη νέα στήλη προσδιορίζονται επιλέγοντας τον τύπο της στήλης προς εισαγωγή:

 • Προσαρμοσμένη (για να καθορίσετε τον τύπο που υπολογίζει τις νέες τιμές)

 • Δείκτης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισαγάγετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης σε πίνακα.

Ομαδοποίηση κατά

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Τύποι "Κείμενο" "Αριθμός", "Ημερομηνία/Ώρα",

"Λογική"

Συνοψίζει δεδομένα κατά τιμές γραμμών. Για παράδειγμα, με βάση τις παρακάτω στήλες Νομός, Πόλη, Πληθυσμός σε έναν πίνακα μπορείτε να κάνετε:

 • Ομαδοποίηση κατά Νομό και είτε να μετρήσετε τον αριθμό των πόλεων σε κάθε νομό είτε να αθροίσετε τον πληθυσμό των πόλεων για να βρείτε τον πληθυσμό κάθε νομού

 • Ομαδοποίηση κατά Πόλη και να μετρήσετε τις παρουσίες ων ονομάτων των πόλεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ομαδοποίησης γραμμών, ανατρέξτε στην ενότητα Ομαδοποίηση γραμμών σε πίνακα.

Κατάργηση συγκέντρωσης στηλών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Όλοι οι τύποι

Μετασχηματίζει επιλεγμένες στήλες σε ζεύγη χαρακτηριστικού-τιμής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της συγκέντρωσης στηλών, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση συγκέντρωσης στηλών.

Μετακίνηση

Όλοι οι τύποι

Μετακινήστε την επιλεγμένη στήλη σε μια διαφορετική θέση στον πίνακα. Μετακινήστε την επιλεγμένη στήλη:

 • Αριστερά

 • Δεξιά

 • Στην αρχή

 • Στο τέλος

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ και, στη συνέχεια, να μεταφέρετε και να αποθέσετε στήλες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά της επιλεγμένης στήλης.

Μετονομασία

Όλοι οι τύποι

Μετονομάστε την επιλεγμένη στήλη.

Διερεύνηση

Όλοι οι τύποι

Επιτρέπει την περιήγηση στα περιεχόμενα της στήλης. Προσθέτει ένα νέο βήμα στο τρέχον ερώτημα για την εκτέλεση της περιήγησης. Η αναίρεσή του είναι δυνατή με την κατάργηση αυτού του βήματος στο παράθυρο "Βήματα".

Προσθήκη νέου ερωτήματος

Όλοι οι τύποι

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με τα περιεχόμενα αυτής της στήλης ως τιμές ερωτήματος. Αυτό γίνεται με αναφορά του αρχικού ερωτήματος στο νέο. Το όνομα του νέου ερωτήματος είναι το ίδιο με την κεφαλίδα στήλης της επιλεγμένης στήλης.

Αλλαγή τύπου με τοπικές ρυθμίσεις

 1. Κάντε δεξί κλικ σε μια επιλεγμένη στήλη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή τύπου > Χρήση τοπικών ρυθμίσεων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή τύπου με τοπικές ρυθμίσεις, επιλέξτε τα στοιχεία Τύπος δεδομένων και Τοπικές ρυθμίσεις.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αρχή της σελίδας

Επιλογή πολλών στηλών

Επιλέξτε (Ctrl+κλικ ή Shift+κλικ) δύο ή περισσότερες στήλες και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε από τις επιλεγμένες στήλες για να εφαρμόσετε μια ενέργεια από το μενού περιβάλλοντος πολλών στηλών στις επιλεγμένες στήλες.

Σημείωση:  Μερικά στοιχεία του μενού περιβάλλοντος θα είναι απενεργοποιημένα για ορισμένες επιλογές πολλών στηλών.

Ενέργεια

Περιγραφή

Κατάργηση στηλών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα )

Καταργήστε τις επιλεγμένες στήλες από την προβολή και την περαιτέρω χρήση.

Κατάργηση άλλων στηλών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καταργήστε όλες τις μη επιλεγμένες στήλες από την προβολή και την περαιτέρω χρήση.

Κατάργηση διπλότυπων

Καταργήστε όλες τις γραμμές από τον πίνακα όπου τις τιμές στις επιλεγμένες στήλες διπλότυπες προηγούμενες τιμές. Η γραμμή με την πρώτη εμφάνιση ενός συνόλου τιμή δεν καταργείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης διπλότυπων τιμών, ανατρέξτε στο θέμα Κατάργηση διπλότυπων.

Αντικατάσταση τιμών

Αντικατάσταση ενός στοιχείου από τη στήλη με μια άλλη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αντικαταστήσετε τιμές, ανατρέξτε στο θέμα μενού περιβάλλοντος κελιού.

Αλλαγή τύπου

Αλλάξτε τον τύπο της επιλεγμένης στήλης σε νέο τύπο:

 • Λογική

 • Αριθμός

 • Ημερομηνία

 • Ημερομηνία/Ώρα

 • Ημερομηνία/Ώρα/Ζώνη ώρας

 • Ώρα

 • Διάρκεια

 • Δυαδικός

 • Κείμενο

 • Τύπου με τοπικές ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να αλλάξετε έναν τύπο με το τοπικές ρυθμίσεις των αξόνων, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή τύπου με τοπικές ρυθμίσεις.

Μετασχηματισμός

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Για μια τιμή κειμένου, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι τιμές στη στήλη:

 • Πεζά

 • ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • Χρήση κεφαλαίου αρχικού γράμματος σε κάθε λέξη

 • Αποκοπή

 • Εκκαθάριση

 • JSON

 • XML

Για μια τιμή ημερομηνίας/ώρας, αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι τιμές στη στήλη:

 • Ημερομηνία

 • Ώρα

 • Ημέρα

 • Μήνας

 • Έτος

 • Ημέρα της εβδομάδας

Συγχώνευση στήλης

Ομαδοποίηση κατά

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Συνοψίζει δεδομένα κατά τιμές γραμμών. Για παράδειγμα, με βάση τις παρακάτω στήλες Νομός, Πόλη, Πληθυσμός σε έναν πίνακα μπορείτε να κάνετε:

 • Ομαδοποίηση κατά Νομό και είτε να μετρήσετε τον αριθμό των πόλεων σε κάθε νομό είτε να αθροίσετε τον πληθυσμό των πόλεων για να βρείτε τον πληθυσμό κάθε νομού

 • Ομαδοποίηση κατά Πόλη και να μετρήσετε τις παρουσίες ων ονομάτων των πόλεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ομαδοποίησης γραμμών, ανατρέξτε στην ενότητα Ομαδοποίηση γραμμών σε πίνακα.

Κατάργηση συγκέντρωσης στηλών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Μετασχηματίζει επιλεγμένες στήλες σε ζεύγη χαρακτηριστικού-τιμής. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργηση συγκέντρωσης στηλών, ανατρέξτε στο θέμα συγκέντρωσης.

Μετακίνηση

Μετακινήστε την επιλεγμένη στήλη σε μια διαφορετική θέση στον πίνακα. Μετακινήστε την επιλεγμένη στήλη:

 • Αριστερά

 • Δεξιά

 • Στην αρχή

 • Στο τέλος

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ και, στη συνέχεια, να μεταφέρετε και να αποθέσετε στήλες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά της επιλεγμένης στήλης.

Αρχή της σελίδας

Μενού περιβάλλοντος πίνακα

Το μενού περιβάλλοντος πίνακα, που αντιπροσωπεύονται από το εικονίδιο πίνακα ( Εικονίδιο πίνακα ), επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών σε όλο τον πίνακα.

Ενέργεια

Περιγραφή

Χρήση της πρώτης γραμμής ως κεφαλίδες

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Προβιβάστε τις τιμές στην πρώτη γραμμή του πίνακα σε κεφαλίδες στηλών.

Κατάργηση διπλότυπων

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καταργεί όλες τις γραμμές από έναν πίνακα του Power Query όπου οι τιμές στις επιλεγμένες στήλες είναι διπλότυπες με προηγούμενες τιμές. Η γραμμή με την πρώτη εμφάνιση ενός συνόλου δεδομένων δεν καταργείται.

Κατάργηση σφαλμάτων

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καταργήστε γραμμές που περιέχουν σφάλματα στις τρέχουσες επιλεγμένες στήλες.

Εισαγωγή στήλης

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Εισάγει μια νέα στήλη μετά την τελευταία στήλη του πίνακα. Οι τιμές στη νέα στήλη προσδιορίζονται επιλέγοντας τον τύπο της στήλης προς εισαγωγή:

 • Προσαρμοσμένη (για να καθορίσετε τον τύπο που υπολογίζει τις νέες τιμές)

 • Δείκτης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εισαγάγετε μια στήλη, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή προσαρμοσμένης στήλης σε πίνακα.

Διατήρηση των πρώτων γραμμών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καθορίστε τον αριθμό των πρώτων γραμμών που θα διατηρηθούν στον πίνακα.

Διατήρηση των πρώτων 100 γραμμών

Διατηρεί τις πρώτες 100 γραμμές στον πίνακα.

Διατήρηση περιοχής γραμμών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καθορίστε μια περιοχή γραμμών από την επιλογή στο στοιχείο Πρώτη γραμμή έως και την επιλογή στο στοιχείο Αριθμός γραμμών που θα διατηρηθούν στον πίνακα.

Κατάργηση πρώτων γραμμών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καταργήστε n αριθμό των επάνω γραμμών από τον πίνακα.

Κατάργηση εναλλασσόμενων γραμμών

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Καταργήστε εναλλασσόμενες γραμμές από τον πίνακα καθορίζοντας την Πρώτη γραμμή για κατάργηση και ορίζοντας τις κατάλληλες επιλογές στα στοιχεία Αριθμός γραμμών για κατάργηση και Αριθμός γραμμών για διατήρηση.

Συγχώνευση

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Στο πλέγμα Προεπισκόπηση, δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα από δύο υπάρχοντα ερωτήματα. Ένα αποτέλεσμα ερωτήματος περιέχει όλες τις στήλες από έναν πρωτεύοντα πίνακα, με μία μόνο στήλη λειτουργία ως μία μόνο στήλη που περιέχει μια σύνδεση περιήγησης σε σχετικό πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να συγχωνεύετε ερωτήματα, ανατρέξτε στο θέμα Συγχώνευση ερωτημάτων.

Προσάρτηση

(Διαθέσιμες να n Πρόγραμμα επεξεργασίας ερωτήματος r δέλα)

Στο πλέγμα Προεπισκόπηση, δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα που περιέχει όλες τις γραμμές από ένα πρώτο ερώτημα ακολουθούμενο από όλες τις γραμμές ενός δεύτερου ερωτήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να προσαρτάτε ερωτήματα, ανατρέξτε στο θέμα Προσάρτηση ερωτημάτων.

Αρχή της σελίδας

Μενού περιβάλλοντος βημάτων ερωτήματος

Κάντε δεξί κλικ στο βήμα ενός ερωτήματος για να το τροποποιήσετε και να αλλάξετε τη θέση του.

Ενέργεια

Περιγραφή

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Επεξεργαστείτε τις τιμές στη συνάρτηση που ορίζει το επιλεγμένο βήμα.

Μετονομασία

Δώστε νέο όνομα σε αυτό το βήμα. Είναι χρήσιμο εάν θέλετε τα βήματα για να έχουν χαρακτηριστικά ονόματα ή για να διαφοροποιήσετε πολλές εμφανίσεις της ίδιας λειτουργίας, όπως π.χ. την εισαγωγή μιας στήλης.

Διαγραφή

Καταργήστε το συγκεκριμένο βήμα από τη ροή. Σημείωση: αυτή η ενέργεια μπορεί να δημιουργήσετε σφάλματα στα παρακάτω βήματα εάν υπάρχει σχέση εξάρτησης με αυτό το βήμα.

Διαγραφή μέχρι τέλους

Καταργήστε το συγκεκριμένο βήμα αλλά και όλα τα παρακάτω βήματα σε αυτήν τη ροή.

Μετακίνηση επάνω

Μετακινήστε το επιλεγμένο βήμα μία θέση πιο κοντά στην αρχή της ροής.

Μετακίνηση κάτω

Μετακινήστε το επιλεγμένο βήμα μία θέση πιο μακριά από την αρχή της ροής.

Αρχή της σελίδας

Αναζήτηση στο Internet

Στο παράθυρο Αναζήτηση στο Internet, κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο της σύνοψης της προέλευσης δεδομένων.

Ενέργεια

Περιγραφή

Μετάβαση στην προέλευση

Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα προέλευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο του αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Όροι χρήσης

Μεταβείτε σε μια σελίδα με τους όρους χρήσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο του αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×