Οδηγός αντικατάστασης πόρου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων" για να έχετε το Microsoft Office Project αυτόματα του προσωπικού σας εταιρικά έργα σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις εργασίες στα έργα, τις δεξιότητες των πόρων στο χώρο συγκέντρωσης εταιρικών πόρων και τα διαθεσιμότητα αυτών των πόρων. Τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων" λειτουργεί σε συνδυασμό με μια δομή ανάλυσης πόρων προσδιορισμένο (RBS). Το RBS έχει ρυθμιστεί από το διακομιστή διοικητικό κλείσιμο και, στη συνέχεια, εφαρμόζονται σε όλους τους εταιρικούς πόρους. Προσθέστε το πεδίο RBS στην προβολή "Χρήση εργασιών" και, στη συνέχεια, για κάθε ανάθεση για τις οποίες θέλετε τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων για να βρείτε πόρους, εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό RBS. Μπορείς:

  • Αντικατάσταση γενικοί πόροι με πραγματικούς πόρους.

  • Αντικατάσταση υπαρχόντων πόρων με άλλους πόρους.

  • Εύρεση των κατάλληλων και διαθέσιμων πόρων και εκχώρησή τους σε εργασίες.

  • Εύρεση πόρων από τα επιλεγμένα έργα ή το χώρο συγκέντρωσης πόρων ολόκληρη την εταιρεία.

Θέση παραθύρου διαλόγου

Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Αντικατάσταση πόρων. Στην εισαγωγική σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Λεπτομέρειες

Βήμα 1. Επιλέξτε έργα

Επιλέξτε το εταιρικό έργο ή έργα που πρόκειται να επανδρωθούν με χρήση του Οδηγού αντικατάστασης πόρων.

Πλαίσιο ελέγχου     Καθορίζει ότι το έργο αυτό θα επανδρωθεί με χρήση του Οδηγού αντικατάστασης πόρων.

Όνομα έργου     Εμφανίζει τα ονόματα όλων των εταιρικών έργων που είναι ανοικτά στον υπολογιστή του χρήστη.

Έκδοση     Ορίζει το όνομα της έκδοση του έργου, για παράδειγμα, "Δημοσιευμένο" ή "Αρχειοθετημένο". Εάν επιλέγετε πολλά έργα για επάνδρωση ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι όλα της ίδιας έκδοσης.Τα νέα, μη αποθηκευμένα έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα από την έκδοσή τους.

Βήμα 2. Επιλέξτε πόροι

Επιλέξτε την ομάδα των πόρων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να επανδρώσετε τα επιλεγμένα έργα.

Στα επιλεγμένα έργα     Ορίζει ότι οι πόροι στα επιλεγμένα έργα στη σελίδα Βήμα 1. Επιλογή έργων του οδηγού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επάνδρωση των συγκεκριμένων έργων. Τα έργα αυτά δεν χρειάζεται να είναι ανατεθειμένα ήδη σε εργασίες. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Καθορίζεται παρακάτω     Υποδεικνύει ότι οι πόροι που παραθέτει ο πίνακας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την επάνδρωση των επιλεγμένων έργων. Οι πόροι παρατίθενται στον πίνακα όταν κάνετε κλικ στην εντολή Προσθήκη και επιλέξετε τους πόρους από το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία χώρου διαθέσιμων πόρων για την αντικατάσταση πόρων, στο οποίο μπορούν να εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι πόροι.

Προσθήκη    Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία χώρου διαθέσιμων πόρων για την αντικατάσταση πόρων. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα για την εύρεση εταιρικών πόρων που πληρούν τα κριτήρια δεξιότητας ή διαθεσιμότητας. Επιλέξτε τους πόρους από τον πίνακα Φιλτραρισμένοι εταιρικοί πόροι στα αριστερά και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.Οι πόροι προστίθενται στον πίνακα Πόροι της ομάδας έργου, στα δεξιά. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Οι πόροι στον πίνακα Πόροι της ομάδας έργου προστίθενται στον πίνακα στη σελίδα του "Οδηγού επιλογής πόρων".

Κατάργηση     Καταργεί τον επιλεγμένο πόρο από τον πίνακα. Χρησιμοποιήστε την επιλογή εφόσον έχετε κάνει κλικ στην επιλογή Ορισμένο παρακάτω και δημιουργείτε και και δημιουργείτε και οργανώνετε καλύτερα τους πόρους που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση πόρων.

Επιτρέπεται στους πόρους με τον τύπο προτεινόμενης κράτησης να αντιστοιχιστεί σε εργασίες     Καθορίζει ότι θα πρέπει να αντιστοιχίσετε τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων" προτεινόμενους πόρους, καθώς και αυτές που είναι δεσμευμένη. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Ορίζοντας σταθεροποίησης πόρου     Καθορίζει την ημερομηνία έναρξης για τις εργασίες που θέλετε τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων για να ξεκινήσει η ανάθεση πόρων. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να διατηρήσετε τις αναθέσεις σας, όπως είναι σταθεροποίησης, αλλά θέλετε να προσωπικού αναθέσεις περαιτέρω στο μέλλον. Από προεπιλογή, το ορίζοντας σταθεροποίησης πόρων έχει οριστεί στην τρέχουσα ημερομηνία.

Βήμα 3. Επιλογή σχετικών έργων

Αναθεωρήστε οποιαδήποτε σχετικά έργα και καθορίστε αν τα έργα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο των έργων για τα οποία επιλέγονται πόροι από τον οδηγό. Τα σχετικά έργα είναι αυτά που έχουν συνδέσεις διασταύρωσης έργων, πραγματοποιούν κοινή χρήση εταιρικών πόρων με τα επιλεγμένα έργα ή χρησιμοποιούν οποιονδήποτε από τους πόρους που επιλέχτηκαν στο Βήμα 2. Στον πίνακα της σελίδας αυτής εμφανίζονται μόνο τα έργα που περιέχουν σχέσεις με άλλα έργα.

Συμπερίληψη του πλαισίου ελέγχου     Καθορίζει ότι το συσχετισμένο έργο θα προστεθεί στη λίστα έργων που θα επανδρωθούν με χρήση του Οδηγού αντικατάστασης πόρων. Εάν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για ένα έργο σε αυτή τη σελίδα, το έργο προστίθεται στα έργα που μπορούν να επανδρωθούν εκ νέου μέσω της αντικατάστασης πόρων. Είτε επιλέξετε τα σχετικά έργα είτε όχι, ο οδηγός λαμβάνει πάντα υπόψη τις αναθέσεις στα συσχετισμένα έργα για να υπολογίσει την υπόλοιπη διαθεσιμότητα ενός πόρου.

Όνομα     Εμφανίζει το όνομα του σχετικού έργου.

Σχέση     Καθορίζει τη φύση της σχέσης μεταξύ του επιλεγμένου έργου και του συσχετισμένου έργου. Για παράδειγμα, τους πόρους κοινής χρήσης ή τις συνδεδεμένες εργασίες.

Συσχετισμένο έργο     Υποδεικνύει το όνομα του συσχετισμένου έργου, αν πραγματοποιεί κοινή χρήση ενός χώρου διαθέσιμων πόρων ή αν χρησιμοποιεί οποιουσδήποτε από τους πόρους που επιλέχτηκαν στο Βήμα 2.

Βήμα 4. Επιλέξτε επιλογές προγραμματισμού

Καθορίστε την προτεραιότητα για κάθε έργο που πρόκειται να επανδρωθεί και υποδείξτε ποια ομάδα πόρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επάνδρωση.

Όνομα     Εμφανίζει το όνομα του επιλεγμένου έργου που πρόκειται να επανδρωθεί από τον οδηγό.

Προτεραιότητα     Καθορίζει την σχετική προτεραιότητα με την οποία θα πρέπει να επανδρωθούν τα έργα. Από προεπιλογή, όλα τα έργα έχουν την τιμή προτεραιότητας 500, που υποδεικνύει μεσαία προτεραιότητα σε μια κλίμακα από 0 έως 1000. Τα έργα με μεγαλύτερους αριθμούς έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα για την επάνδρωση και προσδιορίζουν τη σειρά με την οποία επανδρώνονται τα έργα.

Επιλογές     Καθορίζει ποιοι πόροι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το επιλεγμένο έργο. Οι επιλογές είναι πόροι στο ίδιο το έργο ή στον χώρο διαθέσιμων πόρων που επιλέχτηκαν στο Βήμα 2.

Ισοστάθμιση πόρων με τύπο προτεινόμενης κράτησης     Υποδεικνύει ότι πρέπει να γίνει ισοστάθμιση προτεινόμενους πόρους μαζί με τους πόρους δεσμευμένη. Είναι καλή ιδέα να ισοσταθμίσετε το έργο σας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντικατάστασης πόρων. Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Βήμα 5. Υποκατάσταση πόρων

Αναθεωρήστε τη σύνοψη των επιλογών που έχετε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε.

Σύνοψη της ρύθμισης παραμέτρων     Εμφανίζει τα ονόματα των έργων που θα επανδρωθούν, τους επιλεγμένους πόρους, τον χώρο διαθέσιμων πόρων που χρησιμοποιείται και την ημερομηνία που υποδεικνύει τον ορίζοντα σταθεροποίησης πόρων.

Εκτέλεση     Εκτελεί τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων για την εύρεση πόρων στον επιλεγμένο χώρο διαθέσιμων πόρων και αναθέσεων στα επιλεγμένα έργα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Βήμα 6. Αναθεώρηση των αποτελεσμάτων

Αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αντικατάστασης πόρων. Η σελίδα αυτή εμφανίζει τις αναθέσεις και τους πόρους που έχουν εντοπιστεί για τις αναθέσεις με βάση τα προφίλ δεξιοτήτων. Οι αναθέσεις δεν έχουν αλλάξει ακόμη, στην πραγματικότητα. Αυτά είναι τα προτεινόμενα αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε,να φιλτράρετε και να ομαδοποιήσετε τις αλλαγές σε μια προβολή.

Εργασία     Εμφανίζει μια εργασία για την οποία έχει βρεθεί πόρος.

Προφίλ δεξιοτήτων     Εμφανίζει τη λίστα των δεξιότητες, όπως καθορίζεται στον κώδικα διάρθρωσης πόρων RBS ή για μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι δεξιότητες που ορίζετε για αναθέσεις στην προβολή "Χρήση εργασιών" ή με τη χρήση που του έχουν ανατεθεί γενικοί πόροι και χρησιμοποιούνται από τον "Οδηγό υποκατάστασης πόρων" για την εύρεση κατάλληλων πόρων.

Εκχωρημένος πόρος     Εμφανίζει το όνομα του πόρου που εντόπισε ο οδηγός για την ανάθεση της εργασίας.

Ζητούμενος πόρος     Εμφανίζει το όνομα του πόρου που είχε εκχωρηθεί αρχικά στην εργασία, με χρήση του παραθύρου διαλόγου Εκχώρηση πόρων.

Αίτημα/Απαίτηση     Καθορίζει αν ο πόρος ζητήθηκε ή απαιτήθηκε στο παράθυρο διαλόγου Εκχώρηση πόρων.

Βήμα 7. Επιλογές ενημέρωσης

Καθορίστε να θέλετε να ενημερώνονται τα έργα με βάση τα αποτελέσματα του οδηγού. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση παραμέτρων του οδηγού και τα αποτελέσματα της αντικατάστασης σε ένα αρχείο για να τα χρησιμοποιήσετε αργότερα. Τα έργα δεν ενημερώνονται αν δεν εφαρμόσετε τα αποτελέσματα από αυτή τη σελίδα.

Ενημέρωση των έργων με τα αποτελέσματα του οδηγού     Καθορίζει ότι τα αποτελέσματα του οδηγού θα πρέπει να ενημερώνουν το έργο. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο.

Αποθήκευση των αποτελεσμάτων του οδηγού     Καθορίζει ότι τα αποτελέσματα του οδηγού θα πρέπει να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο ως έκθεση αντί να εφαρμοστούν στα επιλεγμένα έργα. Τα αποτελέσματα αυτά αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου HTML και συμπεριλαμβάνονται τα έργα, οι επιλεγμένοι πόροι, ο ορίζοντας σταθεροποίησης πόρων, οι επιλογές χρονοδιαγράμματος και οι πόροι που εντοπίστηκαν από τον οδηγό. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο.

Εάν τα πλαίσια ελέγχου Ενημέρωση έργων με το αποτέλεσμα του οδηγού και Αποθήκευση των αποτελεσμάτων του οδηγού είναι απενεργοποιημένα, τα αποτελέσματα του οδηγού θα απορριφθούν. Μπορείτε να επιλέξετε και τα δύο πλαίσια ελέγχου.

Φάκελος     Καθορίζει τον φάκελο στον οποίο θα πρέπει να αποθηκευτεί το αρχείο που περιέχει τα αποθηκευμένα αποτελέσματα του οδηγού. αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου αποθήκευση των αποτελεσμάτων του οδηγού.

Περιήγηση     Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Περιήγηση, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε τον φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο που περιέχει τα αποτελέσματα του οδηγού. Όταν εντοπίσετε τον φάκελο που θέλετε, επιλέξτε τον και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το παράθυρο διαλόγου κλείνει και η διαδρομή του φακέλου εμφανίζεται στο πλαίσιο Φάκελος. Το κουμπί αυτό είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση των αποτελεσμάτων του οδηγού.

Βήμα 8. Τέλος

Αναθεωρήστε στις συστάσεις σε αυτή τη σελίδα. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, τα έργα σας θα ενημερωθούν με τα αποτελέσματα του οδηγού ή θα αποθηκευτούν οι πληροφορίες σε ένα αρχείο.

Ενημέρωση των έργων με τα αποτελέσματα του οδηγού     Εφαρμόζει τις αντικαταστάσεις πόρων που εντοπίστηκαν από τον οδηγό στα επιλεγμένα έργα ή αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε ένα αρχείο HTML στον επιλεγμένο φάκελο.

Γραμμή προόδου     Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση της ενημέρωσης. Όταν ολοκληρωθεί εμφανίζεται ένα μήνυμα, που σας ενημερώνει ότι ο οδηγός έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Διακοπή     Ακυρώνει τις ενημερώσεις του έργου.

Τέλος     Ολοκληρώνει τη διαδικασία αντικατάστασης πόρων και κλείνει τον οδηγό. Μπορείτε τώρα να αναθεωρήσετε τα αποτελέσματα των αλλαγών της ανάθεσης.

Σημείωση: 

  • Μετά την ολοκλήρωση και να κλείσετε τον οδηγό, αναθεωρήστε τις αναθέσεις, χρησιμοποιώντας την προβολή "Χρήση εργασιών" ή "Χρήση πόρων". Μπορείτε επίσης να αναθεωρήσετε πληροφορίες πόρου που αντικαταστάθηκε στην προβολή "Φύλλο πόρων". Εάν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές, κάνετε μόνιμες, αποθηκεύοντας τα έργα. Για να απορρίψετε τις αλλαγές, κλείστε τα έργα χωρίς αποθήκευση. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τα έργα ως ξεχωριστά αρχεία έργου, χρησιμοποιώντας την εντολή Αποθήκευση ως.

  • Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία του οδηγού μπορείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε ισοστάθμιση των έργων. Αυτό σας βοηθά να δείτε πως έχει επηρεαστεί η εκχώρηση του πόρου και οι ημερομηνίες λήξης του έργου από τις εκχωρήσεις πόρων του οδηγού.

  • Πριν να εκτελέσετε τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων θα πρέπει να έχει ορίσει ο διαχειριστής του διακομιστή σας τον χώρο διαθέσιμων πόρων και να έχει δημιουργήσει το σχέδιο αναλυτικής δομής πόρων και άλλες, παρόμοιες εργασίες κωδικού δεξιοτήτων. Ο διαχειριστή διακομιστή θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει τον κωδικό αναλυτικής δομής πόρων στους εταιρικούς πόρους.

  • Μπορείτε να αναθεωρήσετε την αναλυτική δομή πόρων που εφαρμόζεται στους πόρους του έργου σας. Στην προβολή "Φύλλο πόρου" ή την προβολή "Φύλλο εργασίας" προσθέστε το πεδίο "Αναλυτική δομή πόρων". Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης και στη συνέχεια, από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή Στήλη. Κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου Αναλυτική δομή πόρων που δημιουργήθηκε από το διαχειριστή διακομιστή και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εφαρμόστε τον κατάλληλο κώδικα αναλυτικής δομής πόρων για κάθε ανάθεση στην οποία θέλετε να εκχωρηθεί πόρος από τον Οδηγό αντικατάστασης πόρων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×