Οδηγίες για τους χρήστες του προτύπου σας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν δημιουργήσετε πρότυπα για χρήση από άλλα άτομα, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο στο το προεπιλεγμένο σύμβολα κράτησης θέσης προσθέτοντας 'προσαρμοσμένο σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου', η οποία περιγράφει ή καθορίζει τους τύπους των πληροφοριών που θέλετε οι χρήστες του προτύπου σας για να εισαγάγετε.

Το παρακάτω δείγμα προτύπου περιέχει κείμενο οδηγιών που ζητά από το χρήστη του προτύπου να εισαγάγει συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών, όπως η ημερομηνία, τα οράματα, τους στόχους, κ.λπ.

Δείγμα προτύπου του PowerPoint

Σημειώσεις: 

 • Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του τρόπου χρήσης ενός πλαισίου κράτησης θέσης κειμένου και ενός πλαισίου κειμένου στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών. Η διαφορά είναι η εξής:

 • Εάν προσθέσετε ένα πλαίσιο κειμένου στην Κανονική προβολή, το κείμενο μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από όλους.

 • Προσθέστε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου μέσα από την Προβολή υποδείγματος διαφανειών όταν θέλετε να ζητήσετε από τους χρήστες του προτύπου σας να αντικαταστήσουν το κείμενο του μηνύματος με κείμενο που σχετίζεται με το δικό τους έργο. Η φυσιολογική συμπεριφορά του προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου είναι να εξαφανίζεται όταν ξεκινάτε την πληκτρολόγηση.

 • Προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα από την Προβολή υποδείγματος διαφανειών όταν θέλετε το πλαίσιο αυτό να περιέχει μόνιμο, μη επεξεργάσιμο κείμενο.

Για να προσθέσετε κείμενο που παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προτύπου σας, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε Προβολή > Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο τμήμα παραθύρου που περιέχει το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις, κάντε κλικ στη διάταξη στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης κειμένου.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών > Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης > Κείμενο.

  Προσθήκη πλαισίου κράτησης θέσης κειμένου

 4. Χρησιμοποιήστε το δείκτη του ποντικιού για να σύρετε και να σχεδιάσετε το μέγεθος του συμβόλου κράτησης θέσης κειμένου.

 5. Επισημάνετε το προεπιλεγμένο κείμενο στο πλαίσιο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το με το δικό σας κείμενο οδηγιών.

  Σημείωση: Εάν εμφανιστεί μια ανεπιθύμητη κουκκίδα πριν από το κείμενο οδηγιών σας, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στην επιλογή Κουκκίδες. Στη συνέχεια, επιλέξτε Καμία.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών > Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

  Σημαντικό: Αν επεξεργάζεστε μια διάταξη στην Προβολή υποδείγματος διαφανειών, για παράδειγμα, προσθέτοντας κείμενο οδηγιών ή κάνετε κάποια άλλη ενέργεια αλλαγής της διάταξης, πρέπει να εφαρμόσετε ξανά τη διάταξη στις διαφάνειες της παρουσίασής σας όταν επιστρέψετε στην Κανονική προβολή. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι διαφάνειες της παρουσίασής σας θα περιέχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις στη διάταξη.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×