Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Νέες συναρτήσεις στο Excel 2013

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε όνομα συνάρτησης στην παρακάτω λίστα για να δείτε λεπτομερή βοήθεια σχετικά με τη συνάρτηση.

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνάρτηση ACOT

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει το τόξο της συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ACOTH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει το τόξο υπερβολικής συνεφαπτομένης ενός αριθμού

Συνάρτηση ARABIC

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Μετατρέπει ένα λατινικό αριθμό σε αραβικά ψηφία, με μορφή αριθμού

Συνάρτηση BASE

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Μετατρέπει έναν αριθμό σε μια αναπαράσταση κειμένου με τη δοθείσα βάση

Συνάρτηση BINOM.DIST.RANGE

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει την πιθανότητα ενός δοκιμαστικού αποτελέσματος χρησιμοποιώντας μια διωνυμική κατανομή

Συνάρτηση BITAND

Μηχανικής    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης AND δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITLSHIFT

Μηχανικής    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα αριστερά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITOR

Μηχανικής    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης OR 2 αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση BITRSHIFT

Μηχανικής    Επιστρέφει μια τιμή αριθμού μετατοπισμένου προς τα δεξιά κατά ποσότητα_μετατόπισης bit

Συνάρτηση BITXOR

Μηχανικής    Επιστρέφει το αποτέλεσμα πράξης Exclusive Or δύο αριθμών σε επίπεδο bit

Συνάρτηση CEILING.MATH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα επάνω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση COMBINA

Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:   
Επιστρέφει τον αριθμό των συνδυασμών με επαναλήψεις ενός δεδομένου αριθμού αντικειμένων

Συνάρτηση COT

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός αριθμού

Συνάρτηση COTH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

Συνάρτηση CSC

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει την συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση CSCH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση DAYS

<c0>Ημερομηνίας και ώρας:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών.

Συνάρτηση DECIMAL

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Μετατρέπει σε δεκαδικό αριθμό έναν αριθμό δεδομένης βάσης που αναπαριστάται με κείμενο

Συνάρτηση ENCODEURL

Web    Επιστρέφει μια κωδικοποιημένη συμβολοσειρά URL

Συνάρτηση FILTERXML

<c0>Web:</c0>    Επιστρέφει συγκεκριμένα δεδομένα από το περιεχόμενο XML χρησιμοποιώντας το καθορισμένο XPath

Συνάρτηση FLOOR.MATH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο ή στο πλησιέστερο σημαντικό πολλαπλάσιο

Συνάρτηση FORMULATEXT

<c0>Αναζήτησης και αναφοράς:</c0>    Επιστρέφει τον τύπο στη δεδομένη αναφορά, ως κείμενο

Συνάρτηση GAMMA

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει την τιμή συνάρτησης Γάμμα

Συνάρτηση GAUSS

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει κατά 0,5 λιγότερο από την τυπική κανονική αθροιστική κατανομή

Συνάρτηση IFNA

<c0>Λογική:</c0>    Επιστρέφει την τιμή που καθορίζετε εάν το αποτέλεσμα της παράστασης είναι #Δ/Υ, διαφορετικά επιστρέφει το αποτέλεσμα της παράστασης

Συνάρτηση IMCOSH

Μηχανικής    Επιστρέφει το υπερβολικό συνημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCOT

Μηχανικής    Επιστρέφει τη συνεφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSC

Μηχανικής    Επιστρέφει τη συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMCSCH

Μηχανικής    Επιστρέφει την υπερβολική συντέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSEC

<c0>Μηχανικής:</c0>    Επιστρέφει την τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSECH

Μηχανικής    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMSINH

Μηχανικής    Επιστρέφει το υπερβολικό ημίτονο ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση IMTAN

<c0>Μηχανικής:</c0>    Επιστρέφει την εφαπτομένη ενός μιγαδικού αριθμού

Συνάρτηση ISFORMULA

Πληροφορίες    Επιστρέφει TRUE εάν υπάρχει μια αναφορά σε ένα κελί που περιέχει τύπο

Συνάρτηση ISOWEEKNUM

<c0>Ημερομηνίας και ώρας:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό εβδομάδας ISO του έτους για μια δεδομένη ημερομηνία

Συνάρτηση MUNIT

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει τον μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση

Συνάρτηση NUMBERVALUE

Κείμενο    Μετατρέπει κείμενο σε αριθμό με τρόπο ανεξάρτητο από τοπικές ρυθμίσεις

Συνάρτηση PDURATION

<c0>Οικονομικές:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό των περιόδων που απαιτούνται από μια επένδυση για την επίτευξη μιας καθορισμένης τιμής

Συνάρτηση PERMUTATIONA

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό των διατάξεων για ένα δεδομένο αριθμό αντικειμένων (με επαναλήψεις) που επιλέγονται από ένα σύνολο αντικειμένων

Συνάρτηση PHI

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει την τιμή της συνάρτησης πυκνότητας για μια τυπική κανονική κατανομή

Συνάρτηση RRI

<c0>Οικονομικές:</c0>    Επιστρέφει ένα ισοδύναμο επιτόκιο για την ανάπτυξη μιας επένδυσης

Συνάρτηση SEC

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει την τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SECH

<c0>Μαθηματικών και τριγωνομετρίας:</c0>    Επιστρέφει την υπερβολική τέμνουσα μιας γωνίας

Συνάρτηση SHEET

Πληροφορίες    Επιστρέφει τον αριθμό φύλλου του φύλλου αναφοράς

Συνάρτηση SHEETS

<c0>Πληροφοριών:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό των φύλλων που περιέχονται σε μια αναφορά

Συνάρτηση SKEW.P

<c0>Στατιστικές:</c0>    Επιστρέφει την ασυμμετρία μιας κατανομής που βασίζεται σε έναν πληθυσμό: ένας χαρακτηρισμός του βαθμού ασυμμετρίας μιας κατανομής, γύρω από τη μέση τιμή

Συνάρτηση UNICHAR

Κείμενο    Επιστρέφει το χαρακτήρα Unicode στον οποίο γίνεται αναφορά από τη δεδομένη αριθμητική τιμή

Συνάρτηση UNICODE

<c0>Κειμένου:</c0>    Επιστρέφει τον αριθμό (σημείο κώδικα) που αντιστοιχεί στον πρώτο χαρακτήρα του κειμένου

Συνάρτηση WEBSERVICE

<c0>Web:</c0>    Επιστρέφει δεδομένα από μια υπηρεσία Web.

Συνάρτηση XOR

<c0>Λογική:</c0>    Επιστρέφει το αποτέλεσμα του λογικού αποκλειστικού OR όλων των ορισμάτων

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×