Μορφοποίηση του χρώματος φόντου διαφανειών

Μορφοποίηση του χρώματος φόντου διαφανειών

Μπορείτε να μορφοποιήσετε το φόντο μιας διαφάνειας με χρώμα, μοτίβο γεμίσματος ή υφή.

Παράδειγμα φόντου διαφάνειας που χρησιμοποιεί μια διαβάθμιση χρώματος

Εάν θέλετε μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα στο φόντο και το κείμενο στις διαφάνειές σας, μπορείτε να αλλάξετε τα χρώματα φόντου σε μια διαφορετική διαβάθμιση ή σε συμπαγές χρώμα. Η μορφοποίηση των χρωμάτων και του φόντου των διαφανειών σας είναι ένας καλός τρόπος για να δημιουργήσετε οπτικό ενδιαφέρον.

Εφαρμογή συμπαγούς χρώματος στο φόντο σας

 1. Κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση φόντου > Συμπαγές γέμισμα.

  Συμβουλή:   Εάν δεν βλέπετε τη Μορφοποίηση φόντου, δοκιμάστε να κάνετε δεξί κλικ ξανά, αυτή τη φορά κοντά στο περιθώριο της διαφάνειας, ώστε ο δείκτης του ποντικιού να μην δείχνει το πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Χρώμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

  Συμπαγές γέμισμα

  Συμβουλή:   Για να αλλάξετε σε ένα χρώμα φόντου που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή αναμίξτε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται εάν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

 3. Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 4. Κάντε τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα στις διαφάνειες που έχετε επιλέξει, επιλέξτε Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, επιλέξτε Εφαρμογή σε όλες.

Εφαρμογή χρώματος με διαβαθμίσεις στο φόντο της διαφάνειας

 1. Κάντε δεξί κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου με διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση φόντου > Γέμισμα με διαβαθμίσεις.

 2. Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες διαβαθμίσεις του PowerPoint, εκτελέστε το βήμα 3 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 5. Για να προσαρμόσετε διαβαθμίσεις χρώματος μόνοι σας, εκτελέστε το βήμα 4 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 5.

 3. Για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες διαβαθμίσεις χρώματος, τύπου και κατεύθυνσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προκαθορισμένες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

  Προκαθορισμένες διαβαθμίσεις
 4. Για να προσαρμόσετε το συνδυασμό χρωμάτων με διαβαθμίσεις, κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Διακοπές διαβάθμισης, επιλέξτε την πρώτη διακοπή διαβάθμισης (με την ετικέτα 1 στο παρακάτω διάγραμμα).

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος Χρώμα και επιλέξτε ένα Χρώμα θέματος ή ένα Βασικό χρώμα.

   Αλλαγή του χρώματος κάθε διακοπής διαβάθμισης

   Συμβουλή:   Επιλέξτε Περισσότερα χρώματα για περισσότερες τυπικές επιλογές χρώματος ή για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα.

  • Για να προσαρμόσετε την κάλυψη χρώματος με διαβαθμίσεις, κάντε κλικ και σύρετε τις διακοπές προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε επαυξητικά ποσοστά μετακινώντας το ρυθμιστικό Θέση επάνω-κάτω, στο ποσοστό που θέλετε.

  • Κάντε το ίδιο για τυχόν άλλες διακοπές διαβάθμισης (υπάρχουν 4, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα διαγράμματος).

 5. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, ανάλογα με τις ανάγκες.

 6. Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις μόνο στις διαφάνειες που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλα.

Θέλετε ένα πιο κομψό στυλ εμφάνισης για την παρουσίασή σας; Δείτε τη Συλλογή προτύπων του PowerPoint για επαγγελματικές σχεδιάσεις που μπορείτε να προσθέσετε στις παρουσιάσεις σας. Στο PowerPoint, πληκτρολογήστε πρότυπο στο πλαίσιο Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε.

Εφαρμογή συμπαγούς χρώματος στο φόντο σας

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου.

  Συμβουλή:   Για να επιλέξετε πολλαπλές διαφάνειες, κάντε κλικ σε κάποια διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις άλλες διαφάνειες.

 2. Επιλέξτε διαδοχικά Σχεδίαση > Στυλ φόντου > Μορφοποίηση φόντου.

 3. Επιλέξτε Γέμισμα > Συμπαγές γέμισμα.

  Μορφοποίηση φόντου
 4. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρώμα που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερες επιλογές χρώματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα από την καρτέλα Βασικά ή αναμίξτε ένα χρώμα στην καρτέλα Προσαρμογή. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλαΒασικά δεν ενημερώνονται εάν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  Συμβουλές:

  • Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  • Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα μόνο στις διαφάνειες που έχετε επιλέξει, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλα.

Εφαρμογή χρώματος με διαβαθμίσεις στο φόντο της διαφάνειας

 1. Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου με διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση φόντου.

  Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση φόντου.

 2. Στην καρτέλα Γέμισμα, επιλέξτε Γέμισμα με διαβαθμίσεις.

 3. Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες διαβαθμίσεις του PowerPoint, εκτελέστε το βήμα 4 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 6. Για να προσαρμόσετε διαβαθμίσεις χρώματος μόνοι σας, εκτελέστε το βήμα 5 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 6.

 4. Για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες διαβαθμίσεις χρώματος, τύπου και κατεύθυνσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προκαθορισμένα χρώματα και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

  Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη διαβάθμιση, επιλέξτε "Προκαθορισμένα χρώματα" και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
 5. Για να προσαρμόσετε τον συνδυασμό χρωμάτων με διαβαθμίσεις, κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Διακοπές διαβάθμισης, επιλέξτε τη διακοπή διαβάθμισης αριστερά.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος Χρώμα και επιλέξτε ένα Χρώμα θέματος ή ένα Βασικό χρώμα.

   Για έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό χρώματος με διαβαθμίσεις, επιλέξτε την πρώτη διακοπή διαβάθμισης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τις επιλογές χρώματος.

   Συμβουλή:   Επιλέξτε Περισσότερα χρώματα για περισσότερες τυπικές επιλογές χρώματος ή για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα.

  • Για να προσαρμόσετε την κάλυψη χρώματος με διαβαθμίσεις, κάντε κλικ και σύρετε τις διακοπές προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε επαυξητικά ποσοστά μετακινώντας το ρυθμιστικό Θέση επάνω-κάτω, στο ποσοστό που θέλετε.

  • Κάντε το ίδιο για τυχόν άλλες διακοπές διαβάθμισης (υπάρχουν 6, όπως φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα διαγράμματος).

 6. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, ανάλογα με τις ανάγκες.

 7. Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις μόνο στις διαφάνειες που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλα.

Εφαρμογή συμπαγούς χρώματος στο φόντο σας

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου.

  Για να επιλέξετε πολλαπλές διαφάνειες, κάντε κλικ σε κάποια διαφάνεια και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις άλλες διαφάνειες.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Φόντο, κάντε κλικ στην επιλογή Στυλ φόντου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση φόντου.

  Καρτέλα "Σχεδίαση"
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Γέμισμα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Συμπαγές γέμισμα.

  Εναλλακτικά, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια έγχρωμη διαβάθμιση ή υφή γεμίσματος, κάντε κλικ στις επιλογές Γέμισμα με διαβαθμίσεις ή Γέμισμα εικόνας ή υφής και ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

 4. Επιλέξτε Χρώμα Επιλογέας χρώματος και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα.

  Για να αλλάξετε σε ένα χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή αναμείξτε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται εάν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

 5. Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα στις διαφάνειες που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή σε όλα.

Εφαρμογή χρώματος με διαβαθμίσεις στο φόντο της διαφάνειας

 1. Κάντε δεξί κλικ στη μικρογραφία της διαφάνειας στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα χρώμα φόντου με διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση φόντου.

  Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση φόντου.

 2. Στην καρτέλα Γέμισμα, επιλέξτε Γέμισμα με διαβαθμίσεις.

 3. Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες διαβαθμίσεις του PowerPoint, εκτελέστε το βήμα 4 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 6. Για να προσαρμόσετε διαβαθμίσεις χρώματος μόνοι σας, εκτελέστε το βήμα 5 και, στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 6.

 4. Για να χρησιμοποιήσετε τις προκαθορισμένες διαβαθμίσεις χρώματος, τύπου και κατεύθυνσης, κάντε κλικ στην επιλογή Προκαθορισμένα χρώματα και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

  Για να χρησιμοποιήσετε μια προκαθορισμένη διαβάθμιση, επιλέξτε "Προκαθορισμένα χρώματα" και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
 5. Για να προσαρμόσετε τον συνδυασμό χρωμάτων με διαβαθμίσεις, κάντε τα εξής:

  • Στην περιοχή Διακοπές διαβάθμισης, επιλέξτε Διακοπή 1.

  • Κάντε κλικ στο κάτω βέλος Χρώμα ακριβώς κάτω από το όνομα διακοπής και επιλέξτε ένα Χρώμα θέματος ή ένα Βασικό χρώμα.

   Για έναν προσαρμοσμένο συνδυασμό χρώματος με διαβαθμίσεις, επιλέξτε μια διακοπή διαβάθμισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.

   Συμβουλή:   Επιλέξτε Περισσότερα χρώματα για περισσότερες τυπικές επιλογές χρώματος ή για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο χρώμα.

  • Για να προσαρμόσετε την κάλυψη χρώματος με διαβαθμίσεις, κάντε κλικ και σύρετε τις διακοπές προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε επαυξητικά ποσοστά μετακινώντας το ρυθμιστικό Θέση επάνω-κάτω, στο ποσοστό που θέλετε.

  • Κάντε το ίδιο για τυχόν άλλες διακοπές διαβάθμισης. (Εμφανίζονται 3 διακοπές στο παραπάνω παράδειγμα διαγράμματος. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Προσθήκη ή Κατάργηση για να αλλάξετε τον αριθμό των διακοπών διαβάθμισης).

 6. Για να αλλάξετε τη διαφάνεια του φόντου, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε το ποσοστό διαφάνειας από το 0% (εντελώς αδιαφανές, η προεπιλεγμένη ρύθμιση) έως το 100% (εντελώς διαφανές).

 7. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις μόνο στις διαφάνειες που επιλέξατε, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

  • Για να εφαρμόσετε το χρώμα με διαβαθμίσεις σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή σε όλα.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×