Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Μορφοποίηση αριθμών ως ποσοστά

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να εμφανίζετε αριθμούς ως ποσοστά στο Excel και προσφέρει κάποιες βασικές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών στο βιβλίο εργασίας σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα ποσοστό

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ενός ποσού με βάση ένα άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός της διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστού

Τρόπος χειρισμού ποσοστών από το Excel

Παρόλο που η μορφοποίηση των αριθμών ως ποσοστών είναι άμεση, τα αποτελέσματα που λαμβάνετε αφού εφαρμόσετε τη μορφή μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εάν οι αριθμοί υπάρχουν ήδη στο βιβλίο εργασίας σας.

 • Μορφοποίηση κελιών που περιέχουν ήδη αριθμούς    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού σε υπάρχοντες αριθμούς σε ένα βιβλίο εργασίας, το Excel πολλαπλασιάζει αυτά τα νούμερα επί 100 για να τα μετατρέψει σε ποσοστά. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον αριθμό 10, το Excel πολλαπλασιάζει αυτόν τον αριθμό επί 100, που σημαίνει ότι θα δείτε τον αριθμό 1000,00% αφού εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού. Μπορεί να μην είναι αυτό που περιμένατε. Για να εμφανίσετε με ακρίβεια τα ποσοστά, προτού μορφοποιήσετε τους αριθμούς ως ποσοστά, βεβαιωθείτε ότι έχουν υπολογιστεί ως ποσοστά και ότι εμφανίζονται σε μορφή δεκαδικών. Τα ποσοστά υπολογίζονται χρησιμοποιώντας την εξίσωση ποσό / σύνολο = ποσοστό. Για παράδειγμα, εάν ένα κελί περιέχει τον τύπο =10/100, το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού είναι 0,1. Εάν, στη συνέχεια, μορφοποιήσετε το 0,1 ως ποσοστό, ο αριθμός θα εμφανίζεται σωστά ως 10%. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό ποσοστών, ανατρέξτε στο θέμα Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών.

 • Μορφοποίηση κενών κελιών    Εάν εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστών σε κελιά και, στη συνέχεια, εισαγάγετε αριθμούς σε αυτά τα κελιά, η συμπεριφορά είναι διαφορετική. Αριθμοί που ισούνται με και είναι μεγαλύτεροι από 1 μετατρέπονται σε ποσοστά από προεπιλογή και αριθμοί μικρότεροι από 1 πολλαπλασιάζονται επί 100 για να μετατραπούν σε ποσοστά. Για παράδειγμα, αν εισαγάγετε την τιμή 10 ή 0,1, το αποτέλεσμα και για τις δύο τιμές θα είναι 10,00%. (Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα δύο μηδενικά μετά την υποδιαστολή, είναι εύκολο να το κάνετε, όπως περιγράφεται στη διαδικασία που ακολουθεί.)

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστά

Για να εφαρμόσετε γρήγορα τη μορφή ποσοστού σε επιλεγμένα κελιά, επιλέξτε Στυλ ποσοστού Εικόνα κουμπιού στην ομάδα Αριθμός στην Κεντρική καρτέλα ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+%. Εάν θέλετε να ελέγχετε περισσότερο τη μορφοποίηση ή θέλετε να αλλάξετε άλλες πτυχές της μορφοποίησης για την επιλογή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα.

 1. Επιλέξτε τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  Τρόπος επιλογής κελιών, περιοχών, γραμμών ή στηλών

  Για να επιλέξετε

  Κάντε το εξής

  Ένα μόνο κελί

  Κάντε κλικ στο κελί ή πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο κελί.

  Μια περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, σύρετε το δείκτη του ποντικιού μέχρι το τελευταίο κελί ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να επεκτείνετε την επιλογή.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους. Για να σταματήσετε την επέκταση της επιλογής, πατήστε ξανά το πλήκτρο F8.

  Μια μεγάλη περιοχή κελιών

  Κάντε κλικ στο πρώτο κελί της περιοχής και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί της περιοχής. Μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανίσετε το τελευταίο κελί.

  Όλα τα κελιά σε ένα φύλλο εργασίας

  Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων.

  Κουμπί "Επιλογή όλων"

  Για να επιλέξετε ολόκληρο το φύλλο εργασίας, μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A.

  Σημείωση: Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+A επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

  Μη γειτονικά κελιά ή περιοχές κελιών

  Επιλέξτε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, επιλέξτε τα υπόλοιπα κελιά ή περιοχές.

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το πρώτο κελί ή περιοχή κελιών και, στη συνέχεια, να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 για να προσθέσετε άλλο ένα μη γειτονικό κελί ή περιοχή στην επιλογή. Για να σταματήσετε την προσθήκη κελιών ή περιοχών στην επιλογή, πατήστε ξανά το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+F8.

  Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η ακύρωση της επιλογής ενός κελιού ή περιοχής κελιών σε μια μη γειτονική επιλογή χωρίς να ακυρωθεί ολόκληρη η επιλογή.

  Ολόκληρη γραμμή ή στήλη

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της γραμμής ή της στήλης.

  Φύλλο εργασίας όπου εμφανίζονται οι επικεφαλίδες γραμμής και στήλης

  1. Επικεφαλίδα γραμμής

  2. Επικεφαλίδα στήλης

  Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, επιλέγοντας το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Σημείωση: Εάν η γραμμή ή η στήλη περιέχει δεδομένα, τότε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους επιλέγετε τη γραμμή ή τη στήλη μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται. Πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους για δεύτερη φορά, επιλέγετε ολόκληρη τη γραμμή ή τη στήλη.

  Γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Σύρετε το δείκτη του ποντικιού στις επικεφαλίδες των γραμμών ή των στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη γραμμή ή στήλη και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξετε την τελευταία γραμμή ή στήλη.

  Μη γειτονικές γραμμές ή στήλες

  Κάντε κλικ στην επικεφαλίδα της πρώτης γραμμής ή στήλης στην επιλογή σας και, στη συνέχεια, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ στις επικεφαλίδες των υπόλοιπων γραμμών ή στηλών που θέλετε να προσθέσετε στην επιλογή.

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε μια γραμμή ή στήλη

  Επιλέξτε ένα κελί στη γραμμή ή τη στήλη και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + Πλήκτρο βέλους (Δεξιό ή Αριστερό βέλος για γραμμές, Επάνω ή Κάτω βέλος για στήλες).

  Το πρώτο ή το τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή έναν πίνακα του Microsoft Office Excel

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home για να επιλέξετε το πρώτο κελί σε ένα φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel.

  Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End για να επιλέξετε το τελευταίο κελί στο φύλλο εργασίας ή σε μια λίστα του Excel που περιέχει δεδομένα ή μορφοποίηση.

  Τα κελιά μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία)

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End, για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

  Κελιά μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας

  Επιλέξτε το πρώτο κελί και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home για να επεκτείνετε την επιλογή κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

  Περισσότερα ή λιγότερα κελιά από την ενεργή επιλογή

  Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift, κάντε κλικ στο τελευταίο κελί που θέλετε να συμπεριλάβετε στη νέα επιλογή. Η ορθογώνια περιοχή ανάμεσα στο ενεργό κελί και το κελί που επιλέγετε θα είναι η νέα επιλογή.

  Για να ακυρώσετε μια επιλογή κελιών, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κελί μέσα στο φύλλο εργασίας.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στο στοιχείο Αριθμός για να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

  Κουμπί στοιχείου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου στην ομάδα "Αριθμός"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών , στη λίστα Κατηγορία , επιλέξτε Ποσοστό.

  Κατηγορία "Ποσοστό" στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών"

 4. Στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων, εισαγάγετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων που θέλετε να εμφανίζονται. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε 10% αντί για 10,00%, εισάγετε 0 στο πλαίσιο Πλήθος δεκαδικών ψηφίων .

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές για την εμφάνιση ποσοστών

 • Για την επαναφορά της μορφή αριθμών σε επιλεγμένα κελιά, κάντε κλικ στην επιλογή Γενική, στη λίστα Κατηγορία. Τα κελιά που έχουν τη μορφοποίηση Γενική, δεν έχουν συγκεκριμένη μορφή αριθμών.

 • Εάν θέλετε να ξεχωρίζουν τα αρνητικά ποσοστά—για παράδειγμα, θέλετε να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα—μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη μορφή αριθμού (παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, καρτέλα Αριθμός, κατηγορία Προσαρμογή). Η μορφοποίηση πρέπει να μοιάζει με την εξής: 0,00%;[Κόκκινο]-0,00%. Όταν εφαρμόζεται στα κελιά, η μορφοποίηση εμφανίζει θετικά ποσοστά στο προεπιλεγμένο χρώμα κειμένου και αρνητικά ποσοστά στο κόκκινο χρώμα. Το τμήμα που ακολουθεί το ελληνικό ερωτηματικό αναπαριστά τη μορφοποίηση που έχει εφαρμοστεί σε αρνητική τιμή.

  Προσαρμοσμένη τιμή αριθμού

  Ομοίως, μπορείτε να εμφανίσετε αρνητικά ποσοστά σε παρενθέσεις δημιουργώντας μια προσαρμοσμένη μορφή που μοιάζει με αυτήν εδώ: 0,00%_);(0,00%). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφών, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή διαγραφή προσαρμοσμένης μορφής αριθμού.

 • Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Στυλ, στοιχείο Μορφοποίηση υπό όρους) για να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα αρνητικά ποσοστά στο βιβλίο εργασίας σας. Οι κανόνες μορφοποίησης υπό όρους που δημιουργείτε πρέπει να είναι παρόμοιοι με αυτούς που παρουσιάζονται στο παρακάτω παράδειγμα. Ο συγκεκριμένος κανόνας δίνει εντολή στο Excel να εφαρμόσει μια μορφοποίηση (κόκκινο κείμενο) σε ένα κελί εάν η τιμή του κελιού είναι μικρότερη από το μηδέν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση υπό όρους, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, αλλαγή, εύρεση ή κατάργηση μορφοποιήσεων υπό όρους.

  Κανόνας μορφοποίησης υπό όρους που εμφανίζει αριθμούς μικρότερους από το 0 σε κόκκινο κείμενο

Αρχή της σελίδας

Παραδείγματα υπολογισμού ποσοστών

Αυτή η ενότητα δείχνει κάποιες απλές τεχνικές για τον υπολογισμό ποσοστών.

Παράδειγμα 1: Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Σενάριο    Εάν κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο 25 € για φαγητό και θέλετε να μειώσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%, πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να αυξήσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των 25 €, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Εάν B2 είναι το ποσό που ξοδεύετε στο φαγητό και C2 το ποσοστό κατά το οποίο θέλετε να μειώσετε αυτό το ποσό, μπορείτε να εισαγάγετε =B2*(1-C2) στο κελί D2 για να βρείτε το αποτέλεσμα:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Σε αυτόν τον τύπο, το 1 αντιπροσωπεύει συνήθως το 100%. Ομοίως, εάν θέλατε να αυξήσετε το ποσό κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα εισαγάγατε =B2*(1+C2) στο κελί D2:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 2: Υπολογισμός ποσού με βάση ποσοστό

Σενάριο    Εάν αγοράσετε έναν υπολογιστή για 800 € και ο φόρος πωλήσεων είναι 8,9%, πόσο πρέπει να πληρώσετε για το φόρο πωλήσεων; Στο παράδειγμα αυτό θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

Εάν B2 είναι η τιμή και C2 είναι ο φόρος πωλήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2*C2 στο κελί D2, όπως φαίνεται παρακάτω:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός πολλαπλασιάζει το 800 με το 0,089 (το υπογραμμισμένο ποσοστό σε μορφή δεκαδικών) για να βρείτε το ποσό του ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσετε.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 3: Υπολογισμός ποσοστού με βάση δύο ποσά

Σενάριο    Για παράδειγμα, εάν ένας μαθητής έχει βαθμολογηθεί με 42 σωστές απαντήσεις από τις 50, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

Σε αυτό το σενάριο, εάν ο αριθμός στο κελί B2 είναι οι σωστές απαντήσεις που έδωσε ο μαθητής και ο αριθμός στο κελί C2 ο συνολικός αριθμός σωστών απαντήσεων, μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε τη βαθμολογία.

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί το 42 με το 50 για να βρει το ποσοστό των σωστών απαντήσεων. (Σε αυτό το παράδειγμα, η βαθμολογία έχει μορφή ποσοστού χωρίς να εμφανίζονται δεκαδικά ψηφία.)

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 4: Υπολογισμός ποσού με βάση άλλο ποσό και ένα ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι 15 €, δηλαδή 25% λιγότερο από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% ισούται με 15.

Εάν B2 είναι η τιμή πώλησης και C2 είναι 0,75, το οποίο ισούται με 100% μείον την έκπτωση 25% (σε δεκαδική μορφή), μπορείτε να εισαγάγετε τον τύπο =B2/C2 στο κελί D2 για να βρείτε την αρχική τιμή:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Ο τύπος αυτός διαιρεί την τιμή πώλησης με το ποσοστό που πληρώθηκε για να βρεθεί η αρχική τιμή.

Αρχή της σελίδας

Παράδειγμα 5: Υπολογισμός διαφοράς μεταξύ δύο αριθμών και εμφάνισή της ως ποσοστό

Σενάριο    Για παράδειγμα, τα κέρδη του τμήματός σας είναι 2.342 € το Νοέμβριο και 2.500 € το Δεκέμβριο. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή των κερδών σας τους δύο αυτούς μήνες; Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση ABS και τους τελεστές αφαίρεσης (-) και διαίρεσης (/) σε έναν τύπο.

Εάν το κελί B2 αντιπροσωπεύει τα κέρδη του Νοεμβρίου και το κελί C2 τα κέρδη του Δεκεμβρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =(C2-B2)/(B2) στο κελί D2 για να βρείτε τη διαφορά:

Παράδειγμα τύπου για τον υπολογισμό ποσοστού

Αυτός ο τύπος διαιρεί τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και πρώτου αριθμού με την απόλυτη τιμή του πρώτου αριθμού για να εμφανιστεί η αλλαγή ποσοστού. (Σε αυτό το παράδειγμα, η διαφορά έχει τη μορφή ποσοστού με δύο δεκαδικές θέσεις.)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×