Μορφοποίηση ή προσαρμογή πίνακα περιεχομένων στο Word 2016 για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μετά τη Δημιουργία ενός πίνακα περιεχομένων, μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνισή. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε πόσα επίπεδα επικεφαλίδας για να συμπεριλάβετε και εάν θέλετε να εμφανίσετε γραμμές μεταξύ των εγγραφών και τη σελίδα αριθμούς. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή του κειμένου και το Word θα διατηρήσετε αυτήν τη μορφή ανεξάρτητα από το πόσες φορές που ενημερώνετε τον πίνακα περιεχομένων.

Μορφοποίηση πίνακα περιεχομένων

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Στο κάτω μέρος της λίστας με τα στυλ πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας. Θα δείτε μια προεπισκόπηση των αλλαγών στο πλαίσιο στα δεξιά.

  Παράθυρο διαλόγου "Πίνακας περιεχομένων"

  • Για να προσθέσετε γραμμές μεταξύ των καταχωρήσεων και των αριθμών σελίδας, στη λίστα Οδηγός στηλοθέτη, επιλέξτε ένα στυλ γραμμής. Για να καταργήσετε όλες τις γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή (καμία).

  • Για να αλλάξετε τη συνολική εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων, στη λίστα Μορφές, κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μορφοποίηση του κειμένου σε πίνακα περιεχομένων

Μπορείτε να αλλάξετε πώς θα εμφανίζεται το κείμενο σε κάθε επίπεδο ενός πίνακα περιεχομένων.

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Στο κάτω μέρος της λίστας με τα στυλ πίνακα περιεχομένων, κάντε κλικ στην επιλογή "Προσαρμοσμένος πίνακας περιεχομένων"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Πίνακας περιεχομένων, στην περιοχή Μορφές, κάντε κλικ στην επιλογή Από πρότυπο.

 3. Στο κάτω μέρος του παράθυρου διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Στυλ, στη λίστα Στυλ, κάντε κλικ στο επίπεδο που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τροποποίηση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, κάντε τις αλλαγές μορφοποίησης που θέλετε και κατόπιν επιλέξτε ΟΚ.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για όλα τα επίπεδα που θέλετε να εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων σας.

Αλλαγή ή προσθήκη επιπέδων σε πίνακα περιεχομένων

Είναι ο πιο συνηθισμένες τρόπος για να αλλάξετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων επιπέδων στον πίνακα περιεχομένων για να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα με μία που περιέχει τα επίπεδα που θέλετε. Μια μικρότερη, αλλά περισσότερες τεχνικές τρόπος να το κάνετε είναι να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κωδικού πεδίου.

Συμβουλή: Αν θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο μιας μεμονωμένης καταχώρησης στον πίνακα περιεχομένων σας, αλλάξτε το επίπεδο επικεφαλίδας αυτού του κειμένου στο σώμα του εγγράφου σας.

Αντικατάσταση του πίνακα περιεχομένων

 1. Επιλέξτε Αναφορές > Πίνακας περιεχομένων > Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Πίνακας περιεχομένων" στην καρτέλα "Αναφορές" για να εμφανίσετε το μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή πίνακα περιεχομένων.
 2. Στον Πίνακα περιεχομένων, στη λίστα Εμφάνιση επιπέδων, επιλέξτε τον αριθμό των επιπέδων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στον πίνακα περιεχομένων στο παράθυρο διαλόγου, στην καρτέλα πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε ρυθμίσεις για πίνακα περιεχομένων του εγγράφου σας.

  Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 2, τότε όλα τα κείμενα με το στυλ "Επικεφαλίδα 1" ή "Επικεφαλίδα 2" εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

 3. Όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε Ναι.

Επεξεργασία των πληροφοριών κώδικα πεδίου

Το Word εισάγει αυτόματα τους κωδικούς πεδίων όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες εντολές. Για παράδειγμα, όταν κάνετε Προσθήκη αριθμών σελίδας, το Word εισάγει το πεδίο Page. Όταν δημιουργείτε έναν πίνακα περιεχομένων, το Word εισάγει το πεδίο TOC. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα κωδικοί πεδίων στο Word.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες κωδικού πεδίου για τον πίνακα περιεχομένων για να αλλάξετε γρήγορα τον αριθμό των επιπέδων επικεφαλίδας που περιλαμβάνει.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα περιεχομένων από την πρώτη θέση στην πρώτη γραμμή μετά τον τίτλο, πατήστε το πλήκτρο Control + κάντε κλικ στην επιλογή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή κωδικών πεδίων.

  Συμβουλή: Εάν Control + κάντε κλικ σε μια γραμμή του πίνακα περιεχομένων και Εναλλαγή κωδικών πεδίων, το Word εμφανίζει μόνο τον κώδικα πεδίου για τη συγκεκριμένη γραμμή. Για να εμφανίσετε τον κωδικό πεδίου για ολόκληρο τον πίνακα, πρέπει να ελέγξετε και κάντε κλικ στην αρχή ή στο τέλος μιας γραμμής.

  Τις πληροφορίες κωδικού πεδίου εμφανίζεται ανάμεσα σε άγκιστρα, λαμβάνοντας τη θέση των επικεφαλίδων κανονικά εμφανίζονται στον πίνακα περιεχομένων.

  Εάν εναλλαγή εμφάνισης των κωδικών πεδίων, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις απευθείας.
 2. Αλλάξτε τους αριθμούς εντός των εισαγωγικών. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο δύο επίπεδα, αλλάξτε το "1-3" σε "1-2".

 3. Έλεγχος + κάντε κλικ στον κώδικα πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή κωδικών πεδίων για να επαναφέρετε την εμφάνιση του πίνακα περιεχομένων.

 4. Για να ενημερώσετε τον πίνακα περιεχομένων για να δείτε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορές > Ενημέρωση πίνακα.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Ενημέρωση πίνακα" στην καρτέλα "Αναφορές" Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων του εγγράφου.

Δείτε επίσης

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Ενημέρωση πίνακα περιεχομένων

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×